Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr XIX/ 129 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zawierania porozumień dotyczących utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Chojna w latach 2004 –


UCHWAŁA Nr XIX/ 129 /2004

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie zawierania porozumień dotyczących utrzymania dróg powiatowych

na terenie gminy Chojna w latach 2004 - 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001r. Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676,

Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1826, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 200, poz. 1953, Nr 217, poz. 2124 ) Rada Miejska w Chojnie uchwala , co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjmowanie przez gminę do realizacji zadań z zakresu działania Powiatu Gryfińskiego dotyczących utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Chojna.

§ 2. Wyraża się zgodę na zawieranie przez Burmistrza gminy Chojna porozumień z Zarządem Powiatu Gryfińskiego określających zakres przyjętych zadań, a także zasady i terminy przekazywania środków finansowych na ich realizację.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi gminy Chojna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Hippmann

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Gryfińskiego wystąpił z propozycją zawierania porozumień na realizację zadań z zakresu utrzymania bieżącego dróg powiatowych - ulic w mieście Chojna.

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 8 pkt. 2a stanowi, że gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2004r. do realizacji przyjęte zostaną zadania w zakresie:

  • utrzymania czystości ulic,

  • utrzymanie zielenie w pasie drogowym,

  • usuwanie skutków zimy tj. zwalczanie gołoledzi i odśnieżania ulic i chodników.

W/w zadania na podstawie zawartej z gminą umowy wykonywać będzie PUK w Chojnie.

Realizacja przejętych zadań skutkuje utrzymaniem miejsc pracy i pozwala na właściwą realizację utrzymania ulic w zakresie ich czystości, zieleni i usuwania skutków zimy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 05-04-2005 09:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2005 09:04