Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr XIX/133/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku, położonym w Chojnie przy ul. Bol. Chrobrego 5-5A.


UCHWAŁA Nr XIX/133/2004

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku, położonym w Chojnie przy ul. Boi. Chrobrego 5-5A.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r, nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr- 153, oz.1271, nr 214, poz.1806 z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, nr 153, poz. 1271) oraz art. 34 ust.l pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nie­ruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 46, poz. 543, nr 6, poz.70 z 2001r. nr 129, poz. 1447 oraz z 2002r. nr 154, poz. 1800, nr 25, poz.253, nr 74, poz.676, nr 126, poz. 1070, nr 113, poz.984 i nr 153, poz. 127 z 2003 nr 96, poz.874, nr 80, poz.717, nr 124, poz. 1152) -uchwala się, co następuje:

§1.1 .Wyraża się zgodę na sprzedaż przez Burmistrza Gminy Chojna w drodze bezprzetar­gowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz udziałem w gruncie, położonych w Chojnie, przy ul. Bol. Chrobrego 5-5A, działka nr 385 o pow. 678m2.

§ 2.1.Sprzedaż poszczególnych lokali mieszkalnych nastąpi przy zastosowaniu bonifikaty

wynikającej z Uchwały Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXIV/246/2000 z dnia 29 czerw­ca 2000r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych oraz ustalania wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie gminy Chojna.

§ 3.1.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna .

§ 4.1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 05-04-2005 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2005 09:20