Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U C H W A Ł A NR XIX/140/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki nr 262/2 o pow. 789 m2 , położonej w m. Chojna ul. Wilsona , o


U C H W A Ł A NR XIX/140/2004

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki nr 262/2 o pow. 789 m2 , położonej

w m. Chojna ul. Wilsona , obręb 3 .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62 , poz.558 , Nr 113 , poz. 984, Nr 153, poz. 1271,

nr 214 , poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 ) - Rada Miejska w Chojnie uchwala , co następuje :

§ 1 Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 262/2 o pow. 789 m2 ,

położonej w m. Chojna ul. Wilsona , obręb 3 .

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Zbigniew Hippmann

U Z A S A D N I E N I E

do U C H W A Ł Y NR XIX/140/2004 r Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 26 marca 2004 r.

W związku ze złym stanem technicznym budynku usytuowanego na działce nr 193 o pow. 588 m2 , położonej w obrębie Mrzeżyno ul. Żeromskiego 2 , gmina Trzebiatów wymagany jest kompleksowy remont kapitalny . Budynek ma niski standard, działka

o małej powierzchni , co uniemożliwia racjonalne zagospodarowanie terenu .

Powyższa nieruchomość nie przynosi dla gminy dochodu . Do tut. urzędu wystąpiła z prośbą o nabycie przedmiotowej nieruchomości Spółka z o.o. Turystyka i Rehabilitacja SUR w Łodzi ul.Nawrot 2 a , prowadząca na sąsiedniej działce Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy „ MEDUZA „ w Mrzeżynie , celem polepszenia

jakości świadczonych usług .

Mając powyższe na uwadze proszę Wysoką Radę o podjęcie przedłożonej uchwały .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 05-04-2005 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2005 09:52