Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr XIX / 144 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku , położonym w Krzymowie nr 29 a .


UCHWAŁA Nr XIX / 144 /2004

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku , położonym w Krzymowie nr 29 a .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002r, nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz.1806 z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz. 1568, nr 153, poz. 1271) oraz art. 34 ust.l pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 46, poz. 543, nr 6, poz.70 z 200lr. nr 129, poz. 1447 oraz z 2002r. nr 154, poz. 1800, nr 25, poz.253, nr 74, poz.676, nr 126, poz. 1070, nr 113, poz.984 i nr 153, poz. 127 z 2003 nr 96, poz.874, nr 80, poz.717, nr 124, poz. 1152) - uchwala się, co następuje:

§ 1 .Wyraża się zgodę na sprzedaż przez Burmistrza Gminy Chojna w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych z częściami przynależnymi oraz udziałem w gruncie, położonych w Krzymowie 29a, obręb Krzymów gmina Chojna na rzecz najemców.

§ 2.Cena sprzedaży lokali zostanie ustalona na podstawie uchwały Nr XIX/246/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie gminy Chojna.

§ 3.Wykonanie powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna . § 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 05-04-2005 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2005 09:57