Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr XIX / 146 /2004 z dnia 26 marca 2004 roku Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


UCHWAŁA Nr XIX / 146 /2004

z dnia 26 marca 2004 roku

Rady Miejskiej w Chojnie

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art.l 8 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.l591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984.Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U z 200l r. Nr 62,poz.627, Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Dz.U. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1597; z 2003r. Dz.U. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz. 721 i 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 ) uchwala się, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się przedłożone przez Burmistrza zestawienie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2 Ustala się przychody funduszu do wysokości 120.000,00 złotych §3 Ustala się wydatki funduszu w wysokości: 120.000,00 złotych § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Zbigniew Hippmann

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 05-04-2005 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2005 09:59