Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr III/12/2002 w sprawie : ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr III/12/2002
z dnia 9 grudnia 2002 roku
Rady Miejskiej w Chojnie

w sprawie : ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 Nr 9, poz.84 , Dz.U. Nr 200, poz. 1683 )
uchwala , się co następuje :
§ 1. Ustala się roczne stawki w wysokości:
1) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 0,40 zł
2) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czę
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 14,80 zł

3) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,00 zł
4) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,46 zł
5) od 1 m kw. powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części 4,60 zł
a) od 1 m kw. budynków gospodarczych z wyłączeniem garaży 2,82 zł
b) od 1 m kw stodoły wykorzystywanej na potrzeby własne
nie zarobkowe 0,50 zł
6) od wartości budowli 2 %
7) od 1 m kw. powierzchni gruntów :
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,56 zł
- pozostałych 0,05 zł
8) od 1 ha gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych pod zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,38 zł


§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
1) budynki lub ich części i grunty wykorzystywane wyłącznie na :
a) cele pomocy społecznej np.: domy pomocy społecznej ,
b) cele kulturalne np.: świetlice, kluby, biblioteki, samorządowe placówki kultury fizycznej,
2) grunty stanowiące własność gminy z wyjątkiem gruntów wydzierżawionych .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .
§4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Chojnie NrXL/422/01 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 51, poz. 1394).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Hippmann

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 30-05-2003 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2003 09:19