Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr III/13 /2002 w sprawie : ustalenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego na rok 2003

UCHWAŁA Nr III/13 /2002
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 9 grudnia 2002 roku

w sprawie : ustalenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego na rok 2003
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r Nr 94 poz.431, z 1994 r. Dz.U.Nr 1, poz.3, z 1996 r. Dz.U.Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Dz.U.Nr 43, poz. 272 i Dz.U.Nr 137, poz. 926 , z 1998 r. Dz.U.Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Dz.U.Nr 81.poz.875 ; z 2002 Dz.U.Nr 200 , poz 1680 )
uchwala się co następuje :
§ 1. W oparciu o średnią krajową cenę skupu żyta opublikowaną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 r. przyjmuje się stawkę 32,00 zł za q żyta jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2003 na obszarze gminy tj. 80,00 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych i 160, 00 zł od 1 ha gruntów pozostałych .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 3 . Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Chojnie NrXL/419/2001 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na rok 2002
( Dz.Urz.Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 Nr 51 , poz. 1391 ).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Hippmann

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 30-05-2003 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2003 09:20