Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Zamówienia publiczne - tryby

Tryb zamówienia Ilość Ostatnio opublikowano
Tryb podstawowy - (bez negocjacji) na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. 14 2021-12-07 14:26:08
Przetarg nieograniczony do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 189 2020-12-31 09:34:56
Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 8 2020-01-09 10:47:20
Przetarg ograniczony do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Przetarg ograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Zapytanie o cenę do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 5 2010-02-15 13:04:55
Negocjacje z ogłoszeniem do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Negocjacje z ogłoszeniem powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Negocjacje bez ogłoszenia kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 2 2008-12-08 15:35:18
Negocjacje bez ogłoszenia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Zamówienie z wolnej ręki 26 2021-05-10 11:22:01
Dialog konkurencyjny 14 2014-01-27 14:31:53
Licytacja elektroniczna
Przetarg ograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Partnerstwo innowacyjne
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8