Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 2 : 2007-07-02 11:25 Po terminie składania ofert
OG Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie Krajnik Dolny . 2007-07-02 11:23 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie Strzelczyn : 2007-07-02 11:22 Po terminie składania ofert
Przewozy uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Chojna w roku szkolnym 2007/2008 2007-06-20 15:06 Po terminie składania ofert
SPROSTOWANIE Do przetargu na zadanie pod nazwą „ Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę komputerową - Godków Osiedle” 2007-06-19 12:29 Po terminie składania ofert
Zaproszenie do przetargu. Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę komputerową - Godków Osiedle realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” - „Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę komputerową - Godków Osiedle” 2007-06-15 15:10 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO Na: „Zagospodarowanie i urządzenie kwater pochowanych szczątków żołnierzy Północnej Grupy Wojsk Federacji Rosyjskiej i ich rodzin na cmentarzu komunalnym przy ul. Odrzańskiej w Chojnie” 2007-06-15 15:06 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Przygotowanie terenu pod małą infrastrukturę turystyczną w Zatoni Dolnej, remont i adaptację świetlicy na punkt informacji turystycznej w Krajniku Dolnym. 2007-05-07 13:03 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Budowę kanalizacji sanitarnej z rur PEHD o średnicy Ø 63 mm i dł. 221,5 m. i PVC Ø 160 mm i dł. 17,5 m. 2007-04-26 13:38 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Grzybno gmina Chojna polegającego na dociepleniu ścian budynku , wykonaniu wieńca, wymianie pokrycia dachu i przemurowanie kominów 2007-04-26 13:25 Po terminie składania ofert
CENTRUM KULTURY w CHOJNIE ogłasza ustny przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę gastronomiczno-handlową imprezy pn. „DNI CHOJNY 2007”, która odbędzie się w dniach 15-16.06.2007r. 2007-04-20 13:21 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg na sprzedaż działek położonych : m.Chojna obręb 3, Obręb Czartoryja 2007-04-03 12:23 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w m. Chojna ,obręb 3 : 2007-04-03 12:22 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w obrębie Białęgi 2007-04-03 12:20 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 8 m.Chojna: 2007-03-27 11:22 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi (hangary samolotowe) i nieruchomości niezabudowanej, położonych w obrębie 8 m. Chojna składających się z trzech działek 2007-03-26 09:50 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej do 60.000 EURO na: Przygotowanie terenu pod małą infrastrukturę turystyczną w Zatoni Dolnej, remont i adaptację świetlicy na punkt informacji turystycznej w Krajniku Dolnym. 2007-03-12 14:55 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budowę boksów garażowych w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 18 m2 2007-02-19 12:59 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg na sprzedaż działek 36/10, 36/11, 36/12 położonych m.Chojna obręb 8 2007-02-19 12:57 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami innymi, położonej w działce nr 20/7 o pow. 3023 m2, przy ul. Słowiańskiej. 2007-02-19 09:15 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w obrębie Białęgi: DZIAŁKA nr 28/8, 30, 2007-01-18 09:49 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w obrębie Nawodna: - działka nr 237/1 o pow. 0,1386 ha 2007-01-18 09:48 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 3 : - działka nr 56/4 , 54/5, 54/6 2007-01-17 15:13 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w m.Chojna ul. Willowa–Pływacka, obręb 6 DZIAŁKA nr 156 o pow. 606 m2 2007-01-17 15:11 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych , położonych w m. CHOJNA : ul. Mickiewicza : - DZIAŁKA nr 119/1 , 191/3 2007-01-17 15:11 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 2 : - działka nr 195/2 , 195/3, 195/4 2007-01-17 15:10 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w m. Chojna, obręb 6: - działka nr 7/1 o pow. 134 m2 - rodzaj użytków Bp , 2007-01-17 15:09 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ul.Łyżwiarska, obręb 6: - działka nr 7/3 , 7/4, 7/5, 7/6, 7/7 2007-01-17 15:08 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości zabudowanych (hangary samolotowe) działka nr 36/147 o pow. 8302 m2 działka nr 36/148 o pow. 6803 m2, położonych w obrębie 8 m. Chojna. 2007-01-17 11:20 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ofert cenowych na wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych, położonych na terenie Gminy Chojna na rok 2007 . 2007-01-16 12:13 Po terminie składania ofert
OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości, położonych w obrębie 8m.Chojna: działka nr 36/204, działka niezabudowana nr 36/206 2007-01-16 12:11 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości zabudowanych (hangary samolotowe) działki nr 36/144, 36/145, 36/146, 36/147, 36/148, 36/149 2006-11-29 08:48 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych , położonych w m. CHOJNA : ul. Mickiewicza : - DZIAŁKA nr 119/1 i - DZIAŁKA nr 119/3 2006-11-17 14:50 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w obrębie Krzymów: - działka nr 235 o pow. 0,88 ha 2006-11-17 14:49 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 2 : - działki nr 195/2, 195/3, 195/4 2006-11-17 14:47 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w m. Chojna, obręb 6: - działka nr 7/1 o pow. 134 m2 2006-11-17 14:46 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ul. Paderewskiego , obręb 6 działka nr 233/7 , 233/8, 233/9 2006-11-17 14:44 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ul.Łyżwiarska, obręb 6: - działki nr 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7 2006-11-17 14:40 Po terminie składania ofert
R O K O W A N I A Burmistrz Gminy Chojna ogłasza rokowania cenowe na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 334/8 o pow. 1,2284 ha położonej w obrębie Krajnik Dolny 2006-11-17 14:38 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości zabudowanych (hangary samolotowe) działki nr 36/144, 36/145, 36/146, 36/147, 36/148, 36/149 2006-11-17 13:17 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na: wykonanie prac ekshumacyjnych żołnierzy Armii Sowieckiej i członków ich rodzin oraz pochowanie szczątków na cmentarzu komunalnym przy ul. Odrzańskiej w Chojnie 2006-10-31 12:30 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na: wykonanie prac ekshumacyjnych żołnierzy Armii Sowieckiej i członków ich rodzin oraz pochowanie szczątków na cmentarzu komunalnym przy ul. Odrzańskiej w Chojnie. 2006-10-19 13:57 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Adaptacja istniejącego obiektu koszarowego na sale lekcyjne i świetlicę osiedlową położonego na terenie byłego lotniska przy ul. Kusocińskiego w Chojnie ” 2006-10-18 15:01 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 3 : - działki nr 56/4, 56/5, 56/6. 2006-10-18 14:58 Po terminie składania ofert
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA " Przebudowa drogi gruntowej na długości 4,5 km stanowiącej połączenie komunikacyjne wsi Zatoń Dolna oraz Krajnik Dolny." w ramach projektu pt. " Budowa infrastruktury i promocja turystyczna w regionie przygranicznym Krajnik Dolny – Zatoń Dolna; projekt zrównoważonego rozwoju." 2006-10-11 14:14 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych , położonych w m. CHOJNA : - DZIAŁKA nr 119/1 - DZIAŁKA nr 119/3 2006-09-27 10:50 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w obrębie Krzymów: - działka nr 235 o pow. 0,88 ha - rodzaj użytków PS VI i N , 2006-09-27 10:47 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ul. Paderewskiego, obręb 6 :działki nr 233/7 ,nr 233/8, nr 233/9. 2006-09-27 10:46 Po terminie składania ofert
na dostawę na rok szkolny 2006/2007 oleju opałowego do przedszkola 2006-09-25 11:32 Po terminie składania ofert
Rekonstrukcja wieży Kościoła Mariackiego w Chojnie ; Taras widokowy. Wspólne dziedzictwo transgraniczne miejscem współpracy kulturalnej 2006-09-12 09:53 Po terminie składania ofert
Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę na rok szkolny 2006/2007 węgla kamiennego, miału węglowego i oleju opałowego do szkół podstawowych, gimnazjum i świetlic środowiskowych na terenie gminy Chojna. 2006-08-29 14:48 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Wykonanie i montaż 22 szt. tablic z nazwiskami i numerami mogił – kwater 972 żołnierzy Armii Sowieckiej pochowanych na cmentarzu woje 2006-08-22 14:32 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „Remont nawierzchni bitumicznej placu przy ul. Jagiellońskiej 12 w Chojnie.” 2006-08-21 09:43 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na„ opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu nr 8 miasta Chojna (teren byłego lotniska o pow. ok.5 2006-08-11 14:17 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ulicy Kościuszki 19, w ciągu drogi krajowej nr 31, działka nr 191/6 o pow.7129m2 ( 2006-08-10 14:10 Po terminie składania ofert
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA " Przebudowa drogi gruntowej na długości 4,5 km stanowiącej połączenie komunikacyjne wsi Zatoń Dolna oraz Krajnik Dolny." w ramach projektu pt. " Budowa 2006-07-28 15:04 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „BUDOWĘ BUDYNKU GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOŚCI LISIE POLE, GMINA CHOJNA " - CPV 452 10000-2 2006-07-21 14:23 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KAMIENNY JAZ GMINA CHOJNA” 2006-07-18 12:08 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w m. CHOJNA ul. Mickiewicza:DZIAŁKA nr 119/1 i 119/3 2006-07-18 10:29 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ul.Łyżwiarska, obręb 6: działki nr: 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7 2006-07-18 10:25 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w obrębie Krzymów: - działka nr 235 o pow. 0,88 ha - rodzaj użytkó 2006-07-18 10:22 Po terminie składania ofert
Sprzedaż działki nr 334/8 o pow. 1,2284 ha położonej w obrębie Krajnik Dolny w odległości około 0,5 km. od granicy polsko-niemieckiej przy przejściu granicznym Krajnik Dolny – Schwedt. 2006-07-11 14:07 Po terminie składania ofert
Remont drogi gruntowej z przeznaczeniem na ciąg pieszo-rowerowy w Chojnie i roboty porządkowe terenu w rejonie remontowanej drogi gruntowej w Chojnie 2006-07-07 11:35 Po terminie składania ofert