Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Remont wiatrołapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika i tarasu oraz termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. 2020-06-26 14:30 Po terminie składania ofert
"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Nawodnej na potrzeby prowadzenia oddziału klasy 0" 2020-06-25 15:57 Po terminie składania ofert
Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna 2020-06-08 15:01 Po terminie składania ofert
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. 2020-02-27 15:02 Po terminie składania ofert
Dostawy Oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Chojna w roku 2020 2019-12-13 15:03 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2020 - 2022. 2019-11-25 15:04 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowa w miejscowości Chojna 2019-10-18 14:00 Po terminie składania ofert
Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie ( zakup i wdrożenie). 2019-09-20 16:14 Po terminie składania ofert
Dostawy różnych artykułów żywnościowych do placówek oświatowych Gminy Chojna z podziałem na części 2019-08-09 15:25 Po terminie składania ofert
Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy - 2 obiekty, wariant rozszerzony - 1 obiekt w zakresie rzeczowym: Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Żwirki i Wigury 10, przy ul. Jagiellońskiej 2 oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej w miejscowości Chojna 2019-08-09 15:24 Po terminie składania ofert
Dowozy szkolne na rok szkolny 2019/2020 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikacje regularną w podziale na części 2019-08-09 14:55 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2019-08-09 08:08 Po terminie składania ofert
Dowozy szkolne na rok szkolny 2019/2020 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikacje regularną. 2019-07-09 15:00 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472. 2019-04-30 14:31 Po terminie składania ofert
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. 2018-07-30 13:59 Po terminie składania ofert
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. 2018-07-10 14:43 Po terminie składania ofert
Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Chojnie. 2018-06-26 13:22 Po terminie składania ofert
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. 2018-06-25 13:20 Po terminie składania ofert
Dowozy szkolne na rok 2018/2019 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną. 2018-06-13 12:48 Po terminie składania ofert
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. 2018-03-01 14:25 Po terminie składania ofert
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla 112 punktów poboru energii elektrycznej na potrzeby Gminy Chojna. 2017-11-29 11:45 Po terminie składania ofert
Dowozy szkolne na rok 2017/2018 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną. 2017-07-04 14:11 Po terminie składania ofert
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie (od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie). 2017-05-09 14:04 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2017 - 2019. 2016-11-16 15:06 Po terminie składania ofert
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie, z podziałem na 6 zadań. 2016-06-17 11:18 Po terminie składania ofert
Dowozy uczniów na rok 2016/2017 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna, w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych. 2016-06-15 13:36 Po terminie składania ofert
Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego na potrzeby Gminy Chojna. 2016-02-09 13:49 Po terminie składania ofert
? Dostawa oleju opałowego do jednostek oświatowych Gminy Chojna 2016/2019? 2015-10-14 11:42 Po terminie składania ofert
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie z podziałem na 6 zadań. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej pn. ?Pomóż mi a będę miał równy start? 2015-06-24 12:42 Po terminie składania ofert
Chojna, obronne mury miejskie (XV w.): rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych 2015-06-01 14:24 Po terminie składania ofert
Dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Chojna, realizowane w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych z podziałem na 12 zadań w roku szkolnym 2015/2016 2015-05-13 11:51 Po terminie składania ofert
Montaż windy przyściennej w budynku Gimnazjum w Chojnie. Umowa realizowana w ramach Projektu pn: Program wyrównania różnic pomiędzy regionami II w ramach obszaru B 2015-04-30 14:26 Po terminie składania ofert
Polsko ? Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i komunikacji w związku gmin Oder-Welse gminie Passow i gminie Pinnow oraz gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz? - dostawa wyposażenia do Przedszkola Miejskiego w Chojnie 2015-03-25 12:08 Po terminie składania ofert
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - ETAP III 2015-03-19 11:14 Po terminie składania ofert
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO I SPŁAT WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW 2014-10-22 13:31 Po terminie składania ofert
Kapitalny remont budynku w ruinie będącego własnością Gminy Chojna użyczonego Stowarzyszeniu Lotniczemu STRATUS w Chojnie 2014-10-14 12:59 Po terminie składania ofert
Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w m. Chojna (I etap) w ramach zadania Przebudowa ulic I Kolonii w m. Chojna. 2014-08-28 13:54 Po terminie składania ofert
Dostawa wyposażenia i montaż placu zabaw w ramach Programu INTERREG IVA ? projekt nr INT-10-043 pod nazwą Polsko Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w Związku Gmin Oder-Welse i Gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz do Przedszkola Miejskiego w Chojnie 2014-07-22 13:48 Po terminie składania ofert
Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w m. Chojna (I etap) w ramach zadania Przebudowa ulic I Kolonii - projekt + wykonanie 2014-07-18 10:36 Po terminie składania ofert
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie w podziale na 6 zadań w ramach projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 ?Wiedza moim kapitałem? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-07-01 11:14 Po terminie składania ofert
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - ETAP II 2014-06-24 12:50 Po terminie składania ofert
?Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajniku Górnym w ramach zadania pn.: ?Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow ? Krajnik Górny ? Landhof Lepie ? Dębno? ? wyposażenie dodatkowe? 2014-06-05 11:34 Po terminie składania ofert
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajniku Górnym w ramach zadania pn.: Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow ? Krajnik Górny ? Landhof Lepie ? Dębno ? wyposażenie dodatkowe 2014-05-14 11:03 Po terminie składania ofert
Zakup usługi edukacyjnej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Pomóż mi, a będę miał równy start Nr wniosku WND - POKL.09.01.01-32-010/13, Nr Umowy UDA - POKL.09.01.01-32-010/13-00 2014-04-08 13:16 Po terminie składania ofert
Dostawa i instalacja specjalistycznego sprzętu analogowego do prowadzenia diagnozy i terapii metodą A. Tomatisa dla Przedszkola Miejskiego w Chojnie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ? ?Pomóż mi, a będę miał równy start?, nr umowy UDA ? POKL.09.01.01-32-010/13-00. 2014-03-26 10:29 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie wąwozu na terenie Osiedla Lotnisko z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i czynnego wypoczynku i sportu dla mieszkańców Osiedla Lotnisko ETAP I Budowa schodów zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 2014-01-03 12:50 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2014-2016 2013-11-28 14:57 Po terminie składania ofert
Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 w Chojnie -wyposazenie kuchni i stolowki 2013-11-25 14:47 Po terminie składania ofert
Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Chojna i jednostkach organizacyjnych Gminy 2013-11-08 08:04 Po terminie składania ofert
?Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie w podziale na 4 zadania?. 2013-11-05 10:27 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie - opracowanie projektu 2013-10-30 13:06 Po terminie składania ofert
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Chojna 2013-10-28 12:33 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: ?Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie (z przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jagiellońskiej) ? opracowanie projektu? 2013-10-11 14:33 Po terminie składania ofert
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie w podziale na 8 zadań w ramach projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 ?Wiedza moim kapitałem? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-10-01 14:36 Po terminie składania ofert
Przebudowa dróg dojazdowych do pół uprawnych Godków ? Kaliska ? Lotnisko 2013-08-06 08:46 Po terminie składania ofert
Transgraniczna sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow ? Krajnik Górny (Polska) ? Landhof Lepie ? Dębno (Polska) ? wyposażenie pomieszczeń 2013-08-02 07:28 Po terminie składania ofert
Wykonanie dojazdów do wspólnot mieszkaniowych m. Chojna Osiedle Lotnisko: Przebudowa dróg dojazdowych oraz miejsc postojowych do wspólnot mieszkaniowych Narciarska 53, Narciarska 55-57-59, Sikorskiego 5, Sikorskiego7-9-11 i Sikorskiego13-15-17 2013-07-31 07:17 Po terminie składania ofert
Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna 2013-07-29 15:10 Po terminie składania ofert
Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie 2013-07-26 09:04 Po terminie składania ofert
?Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie? (wyposażenie sal lekcyjnych i gabinetów nauczycielskich w dobudowanej części budynku) 2013-07-12 10:37 Po terminie składania ofert
Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna 2013-07-10 09:03 Po terminie składania ofert
Wykonanie dojazdów do wspólnot mieszkaniowych m. Chojna Osiedle Lotnisko: Przebudowa dróg dojazdowych oraz miejsc postojowych do wspólnot mieszkaniowych Narciarska 53, Narciarska 55-57-59, Sikorskiego 5, Sikorskiego7-9-11 i Sikorskiego13-15-17 2013-07-08 13:57 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadnia inwestycyjnego pod nazwą: Zadanie 1. ?Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Nawodnej? Zadanie 2. ?Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą w miejscowości Lisie Pole? 2013-06-25 12:04 Po terminie składania ofert
Wartości zamówienia poniżej 14.000 euro Dostawa i instalacja specjalistycznego sprzętu analogowego do prowadzenia diagnozy i terapii metodą A. Tomatisa dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie. 2013-06-24 13:56 Po terminie składania ofert
Przebudowa dróg dojazdowych do pół uprawnych Godków ? Kaliska ? Lotnisko 2013-06-20 07:03 Po terminie składania ofert
Zakup wyposażenia do laboratorium w ramach projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12/00Wiedza moim kapitałem współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-06-19 13:28 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie terenu i wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim w Chojni 2013-06-07 14:49 Po terminie składania ofert
Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie (wyposażenie kuchni, jadalni i innych pomieszczeń pomocniczych związanych z kuchnia) 2013-06-05 11:27 Po terminie składania ofert
Termoizolacja budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie sportowym ODRY Chojna 2013-05-23 12:33 Po terminie składania ofert
?Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie? (wyposażenie kuchni, jadalni i innych pomieszczeń pomocniczych związanych z kuchnia) 2013-05-16 13:11 Po terminie składania ofert
Zakup serwera 2013-05-09 10:05 Po terminie składania ofert
Zakup usługi edukacyjnej? w ramach projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 ?Wiedza moim kapitałem? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-04-19 15:09 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 Wiedza moim kapitałem współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-03-21 15:14 Po terminie składania ofert
?Zakup usługi edukacyjnej oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i doradcze? w ramach projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 ?Wiedza moim kapitałem? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-03-19 09:06 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: Remont wraz z przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 2013-01-21 13:01 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu audiowizualnego oraz pomocy dydaktycznych, w ramach projektu WND ? POKL.09.01.02-32-106/12 pod nazwą: ?Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły?, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2012-12-07 11:58 Po terminie składania ofert
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu WND POKL.09.01.02-32-106/12 pod nazwą: Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2012-11-26 14:46 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu typu BUS 9 osobowego dla Gminy Chojna 2012-10-26 14:22 Po terminie składania ofert
Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na remizę OSP w Brwicach 2012-10-15 11:16 Po terminie składania ofert
Wykonanie dojazdów do wspólnot m. Chojna: Narciarska 43-45-47; Sikorskiego 1; Narciarska 59; Sikorskiego 25-27 2012-10-10 10:37 Po terminie składania ofert
?Budowa placów zabaw na terenie gminy Chojna w ramach programu ?RADOSNA SZKOŁA? w miejscowościach: Brwice, Nawodna, Grzybno, Krzymów z podziałem na zadania I - IV? 2012-08-09 14:54 Po terminie składania ofert
Wymiana stolarki okiennej i malowanie pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4 2012-07-17 09:41 Po terminie składania ofert
?Remont piwnicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie? 2012-06-27 13:46 Po terminie składania ofert
Budowa drogi gminnej w miejscowości Chojna łącząca ul. Bogusława z ul. Wilsona wraz z budową miejsc postojowych oraz remont drogi gminnej w rejonie skrzyżowania ul. Bogusława i Królowej Jadwigi w miejscowości Chojna 2012-05-30 12:06 Po terminie składania ofert
? Budowa dachu między korpusem nawowym a wieżą ? Kościół Mariacki w Chojnie? 2012-04-25 09:18 Po terminie składania ofert
UDZIELENIE KRÓTKORETMINOWEGO KREDYTU ZŁOTOWEGO NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W CIĄGU ROKU PRZEJSCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2012 ROKU 2012-04-19 14:51 Po terminie składania ofert
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Godków Osiedle, Krzymów, Lisie Pole, Mętno, Rurka Gmina Chojna 2012-04-13 08:55 Po terminie składania ofert
Wyposażenie sal lekcyjnych i gabinetów nauczycielskich w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie w ramach zadania: Nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie 2012-04-05 13:08 Po terminie składania ofert
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie w ramach zadania pn. ?Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kolbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie? realizowanego w ramach środków programu INTERREG IVA. 2011-12-14 10:28 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2011-12-01 13:26 Po terminie składania ofert
?Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Chojna i jednostkach organizacyjnych Gminy ? 2011-09-23 08:20 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej gruntowej - dojazd do pól m. Rurka 2011-09-08 14:16 Po terminie składania ofert
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie w ramach zadania pn. ?Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kolbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój - przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie? realizowanego w ramach środków programu INTERREG IVA. 2011-09-01 11:12 Po terminie składania ofert
?Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie w ramach programu ?RADOSNA SZKOŁA? 2011-08-30 11:45 Po terminie składania ofert
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY CHOJNA 2011 / 2012 z podziałem na ZADANIE I - XI 2011-07-12 08:47 Po terminie składania ofert
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Krajniku Górnym, z rozbudową przydomowej oczyszczalni ścieków, z przeznaczeniem na centrum kształcenia i spotkań w ramach zadania pn. ?Transgraniczna sieć niemiecko - polskich placówek kształcenia i spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny (Polska) ? Landhof Liepe - Dębno? realizowanego ze środków Programu INTERREG IVA. 2011-06-10 13:19 Po terminie składania ofert
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.:Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow - Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie - realizowanej w ramach środków programu INTERREG IVA. 2011-05-11 08:11 Po terminie składania ofert
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.:?TRANSGRANICZNA SIEĆ NIEMIECKO - POLSKICH PLACÓWEK KSZTAŁCENIA I SPOTKAN LANDHOF ARCHE GROSS PINNOW ? KRAJNIK GÓRNY (POLSKA) ? LANDHHOF LIEPE ? DĘBNO ? realizowanej w ramach środków programu INTERREG IVA. 2011-04-06 14:10 Po terminie składania ofert
Wycena nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna w 2011 r. 2010-12-16 13:22 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Chojna 2010-10-01 11:55 Po terminie składania ofert
Nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie przy ul. Żwirki i Wigury10 2010-07-16 14:08 Po terminie składania ofert
?Przebudowa ulic gminnych w m .Chojna na terenie byłego lotniska wojsk radzieckich w Chojnie z podziałem na 3 zadania: Zadanie I - droga gmina nr 427014Z ul. Narciarska Zadanie II - droga gmina nr 427042Z ul. Żwirki i Wigury oraz droga gmina nr 427028Z ul. Sikorskiego Zadanie III - droga gmina nr 427034Z ul. Transportowa oraz droga gmina nr 427018Z ul. Parkowa? 2010-07-13 11:56 Po terminie składania ofert
Wymiana pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej w Godkowie 2010-07-06 11:41 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: KONTYNUACJA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W KIERUNKU MIEJSCOWOŚCI GODKÓW OSIEDLE PKP 2010-06-15 12:50 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej od przepompowni PSL ? 1 na lotnisku do miejscowości Kaliska 2010-06-14 10:46 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie wraz z termomodernizacją c.o. i c.w.u. 2010-06-10 10:58 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz przepompowni ścieków w miejscowości Grzybno Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Nazwa działania 321: Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej WPROW.I.3492-036/09 2010-06-02 10:25 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ? REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. ZATOŃ DOLNA ? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Nazwa działania 313, 322, 323 : ?Odnowa i rozwój wsi? 2010-04-19 14:21 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Wilsona 4 2010-03-23 13:01 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: USŁUGI URBANISTYCZNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 2009-12-30 11:11 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Remont chodników w ciągu dróg powiatowych: Zadanie I m. Narost, Zadanie II m. Krzymów 2009-11-18 14:34 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Mętnie 2009-10-12 11:58 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Wymiana okien w budynku Gimnazjum w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 2009-09-30 09:38 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza drugi przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ?Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku usługowego na świetlice środowiskową wraz z budową wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, c. o. i elektrycznej przy ul. Wł. Sikorskiego 9 w Chojnie ? II etap robót? 2009-08-28 14:05 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY CHOJNA 2009-08-13 08:55 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ?Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku usługowego na świetlice środowiskową wraz z budową wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, c. o. i elektrycznej przy ul. Wł. Sikorskiego 9 w Chojnie ? II etap robót? 2009-07-16 08:58 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ?Boiska sportowe ? Moje Boisko - Orlik 2012?, przy Gimnazjum w Chojnie? 2009-07-10 11:50 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza drugi przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.:Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.400.000 PLN 2009-04-30 09:07 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.:Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.400.000 PLN 2009-04-02 08:41 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie 2009-01-15 08:49 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.:?Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu typu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Chojna ? 2008-11-18 14:48 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na przedmiot zamówienia: ?Przebudowa dróg dojazdowych: Zadanie II. m. Rurka, Zadanie III. m. Narost? 2008-10-03 10:31 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na przedmiot zamówienia: ? Inżynier Kontraktu na przebudowę i rozbudowę Przedszkola Miejskiego przy ulicy Wilsona w Chojnie ? 2008-09-04 14:10 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na przedmiot zamówienia: ?Przebudowa dróg dojazdowych: Zadanie I. m. Godków, Zadanie II. m. Rurka, Zadanie III. m. Narost, Zadanie IV. m. Lisie Pole? 2008-09-01 15:19 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ?Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie? 2008-08-19 12:31 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.:?Dostawę średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Nawodna? 2008-07-09 09:16 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.:?Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku usługowego na świetlice środowiskową wraz z budową wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, c. o. i elektrycznej przy ul. Wł. Sikorskiego 9 w Chojnie? 2008-07-08 08:33 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: "Przebudowa łącznika ulic Klasztornej i Mieszka I w Chojnie" 2008-07-04 11:58 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.:?Dostawę średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Nawodna? 2008-06-27 12:15 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Chojna w roku szkolnym 2008/2011 2008-06-25 08:22 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ?Wymiana pokrycia dachowego na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orląt 10 w Chojnie? 2008-06-18 08:57 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej od istniejącego przyłącza w ulicy Żwirki i Wigury do osady Wilkoszyce ? etap II ( do budynku mieszkalnego w miejscowości Wilkoszyce)? 2008-06-13 10:38 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: "Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w m. Nawodna? 2008-06-04 12:12 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ GMINY CHOJNA Ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO na: Wykonanie robót rewitalizacyjnych parku dworskiego w Naroście 2008-02-11 10:16 Po terminie składania ofert
Utrzymanie bieżące ulic powiatowych na terenie miasta Chojna 2007-12-17 15:15 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Gminy Chojna 2007-12-05 17:10 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 2: 2007-11-19 09:44 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 38/45 o pow. 0,3643 ha, położonej w obrębie nr 8 m. Chojna przeznaczonej pod budowę boksów garażowych w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 18 m2. 2007-11-19 09:42 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 216/5 o pow. 0,1631 ha, położonej w obrębie Lisie Pole . Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą 45838. 2007-11-19 09:40 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 447/4 o pow. 0,0892 ha, położonej w obrębie Jelenin . Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą 23353. 2007-11-19 09:39 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 5.278.000 EURO kwota określona w Rozporządzeniu PRM w sprawie kwot wartości zamówień Dz.U. z 19 maja 2006r.Nr 87 poz.604.Na zadanie pod nazwą: „Przebudowa dróg dojazdowych; dł 4,4 km, m. Godków dł 0,81 km dz.190, obręb Godków, szer. 3,50; m. Rurka, dł.1,00 km, dz 145 i141 obręb Rurka szer. 3,5 m; m. Narost, dł. 1,78 km na działkach 84 i 213 obręb Narost; m. Lisie Pole Kolonia, dł. 1,2 km dz. 531 obręb Lisie Pole” 2007-10-26 13:38 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3 o pow.80,17m2, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57, działka nr 10 o pow. 318 m2 2007-10-23 12:30 Po terminie składania ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na „Dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna”. CPV-23122100-9 2007-10-18 13:52 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych stałych tzw. "śmieciarki" 2007-10-16 12:26 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 248/1 o pow. 0,0391 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Chojna przy ul. Brzozowej. Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą 37611. 2007-10-12 11:05 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 231/1 o pow. 0,2193 ha, położonej w obrębie Krajnik Górny . Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą 10104. 2007-10-12 11:04 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 229 o pow. 0,40 ha, położonej w obrębie Zatoń Dolna. Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą 19391. 2007-10-12 11:02 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3 o pow.80,17m2, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57, działka nr 10 o pow. 318 m2. 2007-10-09 11:44 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z dwóch działek, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 97/3 o pow. 0,6673 ha, rodzaj użytków R-RIVb, Ł-ŁIV i W, - nr 97/4 o pow. 0,6290 ha, rodzaj użytków R-RIVb, Ł-ŁIV i W, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Chojna, przy ul. Szczecińskiej, gmina Chojna, województwo zachodniopomorskie przy drodze krajowej Nr 26 łączącej Chojnę z przejściem granicznym Krajnik Dolny - Schwedt. 2007-09-25 12:38 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie Rurka gm. Chojna, działka 387/5 o pow.0,0573 ha. 2007-09-24 10:48 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 2: 2007-09-19 08:56 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 159 o pow. 0,17 ha , rodzaj użytków - Bp-R IV a, KW- 41408, położonej w obrębie Strzelczyn. 2007-09-19 08:55 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ GMINY CHOJNA ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą "Budowa Kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie byłego lotniska w Chojnie". 2007-09-17 15:07 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ GMINY CHOJNA ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą "wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku koszarowego na potrzeby administracyjno - biurowe w Chojnie przy ul. Kościuszki 21 2007-09-17 13:22 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 8 m. Chojna: 2007-09-12 09:02 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych położonych, w m.Chojna, obręb 8 (teren byłego lotniska) 2007-08-30 12:59 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budowę boksów garażowych w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 18 m2 DZIAŁKA nr 38/45 o pow. 3643 ha położona w m. Chojna ul.Gen.Wł.Sikorskiego, obręb 8 (teren byłego lotniska). 2007-08-30 12:58 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w m. Chojna, obręb 1, działka nr 67 o pow. 0,4760 ha, rodzaj użytków - Ls - IV. 2007-08-30 12:57 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w m. Chojna, obręb 1 działka nr 69 o pow. 3,8225 ha, Kw 43507, rodzaj użytków - Ls - IV, PS - IV i Ws-IV . 2007-08-30 12:56 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3 o pow.80,17m2, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57, działka nr 10 o pow. 318 m2. 2007-08-30 08:41 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwsze nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż działek położonych: m.Chojna obręb 8 - działka nr 38/76 o pow. 0,3198 ha, niezabudowana, Kw 38722, sklasyfikowana - Bp. 2007-08-20 15:24 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki rolnej nr 199 o pow. 1,0967 ha, sklasyfikowanej Ł IV-1,0339 ha i W-Wył. - 0,0628 ha położonej w m.Chojna , obręb 6. 2007-08-20 15:23 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej : m.Chojna obręb 8 - działka nr 36/158 o pow. 0,4332 ha, niezabudowana, Kw 44142, sklasyfikowana - Bp. 2007-08-20 15:21 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO kwota określona w Rozporządzeniu PRM w sprawie kwot wartości zamówień Dz.U. z 19 maja 2006r.Nr 87 poz.604.Na zadanie pod nazwą: „Doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt sportowy, sprzęt rekreacyjny, sprzęt komputerowy (wraz z oprogramowaniem) i meble, sprzęt RTV - AGD - II etap” 2007-08-20 12:35 Po terminie składania ofert
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3 o pow.80,17m2, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57, działka nr 10 o pow. 318 m2. 2007-08-10 11:25 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 1 roku terenu z przeznaczeniem pod garaże - cztery miejsca garażowe po 18 m2 każde - obręb 8 m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury - część działki nr 38/92. 2007-08-02 11:06 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 1 roku terenu pod uprawę warzyw - obręb 8 m. Chojna, ul. Narciarska - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2. 2007-08-02 11:05 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 1 roku terenu pod uprawę warzyw - obręb 8 m. Chojna, ul. Narciarska - część działki nr 38/92 o pow. 400 m2. 2007-08-02 11:04 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 1 roku terenu na cele rekreacyjne - obręb 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego - część działki nr 38/92 o pow. 220 m2. 2007-08-02 11:03 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 1 roku terenu pod uprawę warzyw - obręb Godków gm. Chojna - część działki nr 291/20 o pow. 250 m2. 2007-08-02 11:02 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 1 roku terenu pod uprawę warzyw - obręb 6 m. Chojna, ul. Barwicka - część działki nr 197/14 o pow. 500 m2. 2007-08-02 11:01 Po terminie składania ofert
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat terenu pod budowę tymczasowego obiektu handlowego - obręb 3 m. Chojna, ul. Jagiellońska - targowisko miejskie (za kioskiem „Ruch”), część działki nr 249/2 o pow. 20 m2. 2007-08-02 11:00 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 254/2 o pow. 0,1653 ha, położonej w obrębie Nawodna na 2 działki. 2007-07-19 15:30 Po terminie składania ofert
„Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana Pawła II pomiędzy ulicami Jagiełły i Bolesława Chrobrego w Chojnie” - kod CPV 45.11.00.00-1 2007-06-26 13:42 Po terminie składania ofert
Przewozy uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Chojna w roku szkolnym 2007/2008 2007-06-20 15:12 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na„ wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku przedszkola miejskiego w Chojnie” 2006-08-11 14:13 Po terminie składania ofert