herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Inwentaryzacja drzewostanu wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową dla planowanych prac pielęgnacyjno-nasadzeniowych w zabytkowej alejce łączącej ul. Łąkową z ul. Młyńską w Chojnie Jolanta Lis 2018-02-19 13:21:02
Inwentaryzacja drzewostanu wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową dla planowanych prac pielęgnacyjno-nasadzeniowych w zabytkowej alejce łączącej ul. Łąkową z ul. Młyńską w Chojnie Jolanta Lis 2018-02-19 13:20:48
Inwentaryzacja drzewostanu wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową dla planowanych prac pielęgnacyjno-nasadzeniowych w zabytkowej alejce łączącej ul. Łąkową z ul. Młyńską w Chojnie Jolanta Lis 2018-02-19 13:20:30
Inwentaryzacja drzewostanu wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową dla planowanych prac pielęgnacyjno-nasadzeniowych w zabytkowej alejce łączącej ul. Łąkową z ul. Młyńską w Chojnie Jolanta Lis 2018-02-19 13:18:06
Inwentaryzacja drzewostanu wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową dla planowanych prac pielęgnacyjno-nasadzeniowych w zabytkowej alejce łączącej ul. Łąkową z ul. Młyńską w Chojnie Jolanta Lis 2018-02-19 13:17:43
Zapytanie ofertowe Jolanta Lis 2018-02-19 13:05:00
Zapytanie ofertowe Jolanta Lis 2018-02-19 13:04:42
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu usług opiekuńczych w związku z realizacją projektu pn. "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Patryk Szczapa 2018-02-16 11:30:20
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu usług opiekuńczych w związku z realizacją projektu pn. "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Patryk Szczapa 2018-02-16 11:29:23
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie ogłasza nabór na "Opiekuna Osoby Niesamodzielnej" w związku z realizacją projektu pn. "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Patryk Szczapa 2018-02-16 11:22:05
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu wspomagająco - pielęgnacyjnego do wypożyczalni utworzonej w ramach projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Patryk Szczapa 2018-02-16 08:59:28
Jolanta Lis 2018-02-15 11:18:35
Aktualizacja Programu Usuwania Azbestu 2018 Jolanta Lis 2018-02-15 11:15:26
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 6 miasta Chojna, oznaczonych numerami działek 191/21 o pow. 0,1148 ha, 191/22 o pow. 0,1233 ha, 191/24 o pow. 0,5372 ha wraz z udziełem po 1/5 części w działce nr 191/25, stanowiacej drogę wewnętrzną. Maria Dłużak 2018-02-15 08:17:17
Wykaz nieruchomości, oznaczonej numerem działki 36/283, polożonej w obrębie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Maria Dłużak 2018-02-15 08:13:33
Wykaz nieruchomości, oznaczonej numerem działki 36/283, polożonej w obrębie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Maria Dłużak 2018-02-15 08:12:54
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.11.2018.P.7.6 Patryk Szczapa 2018-02-14 11:30:56
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na : przeprowadzenie szkolenia z zakresu świadczenia usług asystenckich dla AOON w związku z realizacją projektu "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Patryk Szczapa 2018-02-09 11:45:00
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na : przeprowadzenie szkolenia z zakresu świadczenia usług asystenckich dla AOON w związku z realizacją projektu "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Patryk Szczapa 2018-02-09 11:44:06
ZARZĄDZENIE Nr 755/VII/2017 Burmistrza Gminy chojna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Inspektora Wydziału Finansowo - Księgowego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz pism w postępowaniu egzekucyjnym w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Monika Adamczyk 2018-02-09 11:26:36
ZARZĄDZENIE nr 756/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia podinspektora Wydziału Finansowo - Księgowego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Monika Adamczyk 2018-02-09 11:25:03
ZARZĄDZENIE Nr 757/VII/2017 Burmistrza Gminy chojna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia referenta Wydziału Finansowo - Księgowego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Monika Adamczyk 2018-02-09 11:23:10
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie ogłasza nabór na "Opiekuna Osobistego Osoby Niepełnosprawnej" w związku z realizacją projektu pn. "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Patryk Szczapa 2018-02-09 11:02:40
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców - na cele rekreacyjne, na cele składowe oraz pod garaże, położónych na terenie gminy i miasta Chojna. Małgorzata Lewczuk 2018-02-09 08:19:10
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców - na cele rolne, pod uprawę warzyw oraz na inne cele, położonych na terenie miasta i gminy Chojna. Małgorzata Lewczuk 2018-02-09 08:14:44
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Patryk Szczapa 2018-02-08 14:45:25
HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE na okres od 12.02.2018 r. do 26.02.2018 r. Łukasz Malaga 2018-02-05 14:54:08
Jolanta Lis 2018-02-02 13:37:35
Jolanta Lis 2018-02-02 13:37:20
Informacja o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - dokument usunięty Jolanta Lis 2018-02-02 13:35:33
Informacja o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - dokument usunięty Jolanta Lis 2018-02-02 13:34:57
Informacja o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - dokument usunięty Jolanta Lis 2018-02-02 13:34:47
Informacja o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - dokument usunięty Jolanta Lis 2018-02-02 13:26:30
Informacja o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Jolanta Lis 2018-02-02 13:23:03
Informacja o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Jolanta Lis 2018-02-02 13:21:50
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia po potrzeby Klubu Seniora w Chojnie utworzonego w ramach projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Patryk Szczapa 2018-02-02 11:33:37
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, połozonego w Lisim Polu 82, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 757/11 o pow.0,1496ha, obręb Lisie Pole Aneta Brzezińska 2018-02-02 10:09:06
Przemysław Górny - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Łukasz Malaga 2018-02-02 08:35:39
Lidia Juzyszyn - Inspektor Łukasz Malaga 2018-02-02 08:34:51
Dane teleadresowe Łukasz Malaga 2018-02-02 08:23:12