Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 307/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-11-15 15:02:57
Zarządzenie nr 306/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-11-15 15:00:05
Zarządzenie nr 304/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:55:31
Zarządzenie nr 304/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:53:35
Zarządzenie nr 303/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:51:32
Zarządzenie nr 302/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:49:01
Zarządzenie nr 301/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:46:36
Zarządzenie nr 300/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zgody na dodatkowe zatrudnienie wicedyrektorów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojna. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:43:32
Zarządzenie nr 299/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:40:50
Zarządzenie nr 298/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmiany w roku szkolnym 2018/2019 tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:38:12
Zarządzenie nr 297/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa, podczas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:35:12
Zarządzenie nr 296/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przyznania i wypłacenia dodatku funkcyjnego i dodatku motywacyjnego dla pełniącej obowiązki dyrektora szkoły podstawowej. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:31:10
Zarządzenie nr 295/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą statutową działalnością Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:28:52
Zarządzenie nr 294/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego pn. "Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie)". Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:11:09
Zarządzenie nr 293/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 października 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:08:01
Zarządzenie nr 292/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:00:17
Zarządzenie nr 291/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:57:46
Zarządzenie nr 290/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 154/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego Regulaminu organizacyjnego Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:52:55
Zarządzenie nr 289/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy Chojna z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:49:36
Zarządzenie nr 288/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:47:09
Zarządzenie nr 287/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:44:59
Zarządzenie nr 286/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zasad redagowania oraz trybu opracowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miejskiej w Chojnie oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:43:10
Zarządzenie nr 286/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zasad redagowania oraz trybu opracowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miejskiej w Chojnie oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:40:43
październik 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:35:17
październik 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:35:01
Zarządzenie nr 286/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:34:07
Zarządzenie nr 285/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 września 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:29:21
Zarządzenie nr 284/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę komunalnych lokali użytkowych w 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:20:28
Zarządzenie nr 283/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 września 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Chojna na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2020 - 2026. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:17:36
Zarządzenie nr 282/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:03:36
Zarządzenie nr 281/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:00:44
Infirmacje o wynikach przetargów - działki nr: 378/15 wobrębie 3 m. Chojna, 38/168, 38/189, 38/181, 38/188, 38/167, 38/184 w obrębie 8 m. Chojna Aneta Brzezińska 2019-11-15 11:24:16
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnie Piotr Radziszewski 2019-11-14 14:11:40
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnie Piotr Radziszewski 2019-11-14 14:07:56
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnie Piotr Radziszewski 2019-11-14 13:58:05
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnie Piotr Radziszewski 2019-11-14 13:57:36
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26.09.2019 r. Justyna Wiluszyńska 2019-11-14 13:13:21
Protokół z XIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 18.10.2019 r. Justyna Wiluszyńska 2019-11-14 13:12:28
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26.09.2019 r. Justyna Wiluszyńska 2019-11-14 13:09:18
UCHWAŁA NR XIV/111/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie zadania własnego Powiatu Gryfińskiego w zakresie utrzymania dróg powiatowych, polegającym na remoncie chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Grzybno oraz partycypacji kosztów przez Gminę Chojna Justyna Wiluszyńska 2019-11-14 11:47:19