herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 08 czerwca 2017 r. Łukasz Malaga 2017-08-17 13:19:22
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej numerem działki 135 o pow. 0,5568 ha, położonej w obrębie Stoki. Maria Dłużak 2017-08-17 13:06:39
Bartosz Michno Łukasz Malaga 2017-08-16 11:18:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.11.2017 z dn. 10.08.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 191/10, obr. 6 i 192/3 obr. 7 m. Chojna. Anna Andreatto 2017-08-10 12:14:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami SN 15 kV i 0,4 kV ? dz. nr: 58, 59, 55, 54, obr. Krzymów. Anna Andreatto 2017-08-10 08:25:58
Krzymów 07.08.2017 Aleksandra Stelmach-Filipczak 2017-08-09 14:53:07
Krzymów 12.05.2017 Aleksandra Stelmach-Filipczak 2017-08-09 14:51:29
Krzymów Aleksandra Stelmach-Filipczak 2017-08-09 14:49:41
Dowozy szkolne na rok 2017/2018 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną. Magdalena Andrzejewska 2017-08-09 12:34:43
WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018 Łukasz Malaga 2017-08-08 09:10:41
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości działka nr 36/227 o pow. 64,5476ha w obrębie 8 m. Chojna Małgorzata Lewczuk 2017-08-07 12:43:57
ZARZĄDZENIE Nr 675/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego. - dokument usunięty Monika Adamczyk 2017-08-07 07:48:36
ZARZĄDZENIE Nr 675/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego. - dokument usunięty Monika Adamczyk 2017-08-07 07:48:30
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 8m. Chojna, działka nr 36/110 o pow. 0,9876ha, KW SZ1Y/00044174/6. Aneta Brzezińska 2017-08-04 07:38:43
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty nauki i kultury (była szkoła) oraz dwoma pozostałymi budynkami niemieszkalnymi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 327/12 o pow. 0,3717ha, położonej w obrębie Strzelczyn. Aneta Brzezińska 2017-08-04 07:27:56
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami niemieszkalnymi (usługowym i garażowym), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 401 o pow. 0,1709ha, położona w obrębie 3 miasta Chojna, ul. Łużycka, KW SZ1Y/00045685/8. Aneta Brzezińska 2017-08-04 07:26:25
druk nr 1 - uchwała w sprawie zmian w budżecie Łukasz Malaga 2017-08-03 13:14:38
druk nr 2 - WPF Łukasz Malaga 2017-08-03 13:14:23
druk nr 3 - projekt uchwały o zmianie rachunku dochodów własnych Łukasz Malaga 2017-08-03 13:13:59
druk nr 4 - projekt uchwały szpital Łukasz Malaga 2017-08-03 13:12:46
druk nr 5 - dieta sołtysów zmiana Łukasz Malaga 2017-08-03 13:12:16
druk nr 6 - zmiana nazwy ulicy DEMOKRACJI LUDOWEJ Łukasz Malaga 2017-08-03 13:11:58
druk nr 7 - wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej - dz. 214-7 ob. 6 Łukasz Malaga 2017-08-03 13:11:28
Ogłoszenie o możliwości pozyskania drewna Jolanta Lis 2017-08-03 13:10:15
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 10 sierpnia 2017 r. Łukasz Malaga 2017-08-03 13:09:49
Materiały na sesję Łukasz Malaga 2017-08-03 13:09:06
Informacja Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2. Łukasz Malaga 2017-08-03 13:08:33
Sesja XXXVI Łukasz Malaga 2017-08-03 13:00:53
Wykaz nieruchomości, oznaczonych numerami działek 98/4 o pow. 0,0842 ha, 98/5 o pow. 0,0887 ha, 98/6 o pow. 0,0745 ha, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. Maria Dłużak 2017-08-03 11:00:27
Wykaz nieruchomości, oznaczonych numerami działek 98/4 o pow. 0,0842 ha, 98/5 o pow. 0,0887 ha, 98/6 o pow. 0,0745 ha, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. - dokument usunięty Maria Dłużak 2017-08-03 10:59:45
Informacja o wyniku przetargu z dnia 27.07.2017r. Aneta Brzezińska 2017-08-03 09:57:39
Wykaz nieruchomości, oznaczonych numerami działek 98/4 o pow. 0,0842 ha, 98/5 o pow. 0,0887 ha, 98/6 o pow. 0,0745 ha, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. - dokument usunięty Maria Dłużak 2017-08-03 08:32:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działek 94, 92, 91, 47/5, położonych w obr. 1 m. Chojna w rejonie ul. Kopernika Paulina Andreatto-Król 2017-08-01 14:55:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działek 94, 92, 91, 47/5, położonych w obr. 1 m. Chojna w rejonie ul. Kopernika Paulina Andreatto-Król 2017-08-01 14:53:55
Dowozy szkolne na rok 2017/2018 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną. Magdalena Andrzejewska 2017-08-01 12:59:58
Dowozy szkolne na rok 2017/2018 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną. Magdalena Andrzejewska 2017-08-01 12:58:59
Dowozy szkolne na rok 2017/2018 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną. Magdalena Andrzejewska 2017-08-01 12:56:18
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY CHOJNA - II kwartał 2017 r. Łukasz Malaga 2017-07-31 13:38:15
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej numerem działki 365/18 o pow. 0,3035 ha, położonej w obrębie 7 miasta Chojna. Maria Dłużak 2017-07-28 08:28:31
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej numerem działki 334/9 o pow. 3,8547 ha, położonej w obrębie Krajnik Dolny. Maria Dłużak 2017-07-28 08:26:55