Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXVIII/216/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr P-1.4131.314.2020.AA z dnia 21 grudnia 2020 r. - dokument usunięty Justyna Wiluszyńska 2021-01-25 14:51:03
UCHWAŁA Nr XXVIII/216/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr P-1.4131.314.2020.AA z dnia 21 grudnia 2020 r. - dokument usunięty Justyna Wiluszyńska 2021-01-25 14:49:30
UCHWAŁA Nr XXVIII/216/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr P-1.4131.314.2020.AA z dnia 21 grudnia 2020 r. - dokument usunięty Justyna Wiluszyńska 2021-01-25 14:46:48
XXVIII sesja - 19.01.2021 r. (NADZWYCZAJNA) Justyna Wiluszyńska 2021-01-25 14:25:35
Uchwały Rady Miejskiej w Chojnie za 2021 r. Justyna Wiluszyńska 2021-01-25 14:24:23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.21.2020 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na ulicy Paderewskiego w Chojnie, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 214/3, 232/4, 233/5, 233/6, 233/7, 235 obręb 6 m. Chojna Piotr Radziszewski 2021-01-25 13:42:05
Uchwała Nr XXVIII/212/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2021 rok Piotr Radziszewski 2021-01-25 13:31:13
Budżet gminy Chojna na 2021 rok Piotr Radziszewski 2021-01-25 13:29:31
Uchwała Nr XXI.59.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Chojna Piotr Radziszewski 2021-01-25 13:28:26
Uchwała Nr XXI.58.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Chojna na 2021 rok Piotr Radziszewski 2021-01-25 13:23:41
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2021-01-22 10:51:24
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2021-01-22 10:48:56
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2021-01-22 10:45:02
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2021-01-22 10:40:32
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2021-01-22 10:32:00
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2021-01-21 20:50:58
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2021-01-21 15:43:44
Zarządzenie nr 15/2021 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2021 r. Bartosz Dłubak 2021-01-21 15:41:17
Konkurs ofert na reazliację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2021 r. Bartosz Dłubak 2021-01-21 15:31:09
Zarządzenie nr 16/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. Bartosz Dłubak 2021-01-21 15:29:51
Zarządzenie nr 16/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. Bartosz Dłubak 2021-01-21 15:29:41
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. Bartosz Dłubak 2021-01-21 15:28:08
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2021-01-21 14:27:39
Klauzula informacyjna RODO dot. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych Bartosz Dłubak 2021-01-21 14:25:06
Sesja XXIX - 28.01.2021 r. Justyna Wiluszyńska 2021-01-21 14:21:30
Sesja XXIX - 28.01.2021 r. Justyna Wiluszyńska 2021-01-21 14:08:11
Petycja Nr 152.1.2021 w sprawie równego traktowania przez władze publiczne mieszkańców gminy Chojna oraz uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Justyna Wiluszyńska 2021-01-21 13:05:57
Petycja Nr 152.1.2021 w sprawie równego traktowania przez władze publiczne mieszkańców gminy Chojna oraz uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Justyna Wiluszyńska 2021-01-21 13:04:41
Petycja Nr 152.1.2021 w sprawie równego traktowania przez władze publiczne mieszkańców gminy Chojna oraz uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Justyna Wiluszyńska 2021-01-21 13:04:11
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Chojnie przy ul. Ogrodowej, działka nr 207/29 o pow. 0,1744ha, obręb 7m.Chojna, KW SZ1Y/00067629/8 w udziale do 219/1000 części wraz z udziałem do 1008/10000 części w działce nr 207/30 o pow.0,2123ha, obręb 7m.Chojna, KW SZ1Y/00067628/1 Aneta Brzezińska 2021-01-21 08:46:50
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Chojnie przy ul. Ogrodowej, działka nr 207/29 o pow. 0,1744ha, obręb 7m.Chojna, KW SZ1Y/00067629/8 w udziale do 219/1000 części wraz z udziałem do 1008/10000 części w działce nr 207/30 o pow.0,2123ha, obręb 7m.Chojna, KW SZ1Y/00067628/1 Aneta Brzezińska 2021-01-21 08:44:25
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Chojnie przy ul. Ogrodowej, działka nr 207/29 o pow. 0,1744ha, obręb 7m.Chojna, KW SZ1Y/00067629/8 w udziale do 219/1000 części wraz z udziałem do 1008/10000 części w działce nr 207/30 o pow.0,2123ha, obręb 7m.Chojna, KW SZ1Y/00067628/1 Aneta Brzezińska 2021-01-21 08:39:49
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynków komunalnych i jednostek oświatowych Gminy Chojna w latach 2021-2022. Magdalena Andrzejewska 2021-01-20 14:18:40
Informacja odnośnie rozpoczęcia kontroli prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chojna Aneta Brzezińska 2021-01-20 13:13:42
Strategia - Program Rozwoju Gminy Chojna na lata 2019-2027 Bartosz Dłubak 2021-01-19 21:54:30
Budowa świetlicy w miejscowości Czartoryja. Magdalena Andrzejewska 2021-01-19 12:53:52
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.12.2020.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 365/4 położonej w obrębie Krajnik Dolny w gminie Chojna Bartosz Dłubak 2021-01-19 10:31:04
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.12.2020.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 365/4 położonej w obrębie Krajnik Dolny w gminie Chojna Bartosz Dłubak 2021-01-19 10:20:39
Zawiadomienie nr DIR.6220.13.2020.MR o wpływie wniosku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik - Pan Paweł Molenda, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zaadaptowaniu zaplecza technicznego przy składowisku odpadów w miejscowości Kaliska w gminie Chojna na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK). Bartosz Dłubak 2021-01-18 13:59:15
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 8m.Chojna, ul.Wł.Andersa, działka nr 36/106 o pow.1,3648ha Aneta Brzezińska 2021-01-18 11:22:07