herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, skladającej się z dwóch działek, oznaczonych numerami 301/5 o pow. 0,3100 ha i 301/9 o pow. 0,1035 ha, położonymi w obrębie Jelenin. Maria Dłużak 2017-03-28 12:33:44
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, skladającej się z dwóch działek, oznaczonych numerami 301/5 o pow. 0,3100 ha i 301/9 o pow. 0,1035 ha, położonymi w obrębie Jelenin. Maria Dłużak 2017-03-28 12:33:08
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 25/1 o pow. 0,1121 ha, położonej w obrębie Grabowo. Maria Dłużak 2017-03-28 12:31:02
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 25/1 o pow. 0,1121 ha, położonej w obrębie Grabowo. Maria Dłużak 2017-03-28 12:30:35
Ogłoszenie o piątych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, oznaczonych numerami działek 38/107, 38/108, 38/109, 38/110, 38/111, każda o pow. 01075 ha, położonych w obrębie 8 miasta Chojna. Maria Dłużak 2017-03-28 12:29:03
Ogłoszenie o piątych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, oznaczonych numerami działek 38/107, 38/108, 38/109, 38/110, 38/111, każda o pow. 01075 ha, położonych w obrębie 8 miasta Chojna. Maria Dłużak 2017-03-28 12:28:10
Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych numerami dzialek 38/159 o pow. 0,1483 ha i 38/160 o pow. 0,1758 ha, połozonych w obrębie 8 miasta Chojna. Maria Dłużak 2017-03-28 12:24:24
Informacja o wyniku przetargów z dnia 17.03.2017 r. Maria Dłużak 2017-03-24 12:19:53
Dane teleadresowe Łukasz Malaga 2017-03-24 08:10:19
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2017 r. Łukasz Malaga 2017-03-23 09:37:38
Załącznik do zarządzenia Nr 13/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2017 r. - Kalendarz Wyborczy Łukasz Malaga 2017-03-23 09:36:38
Zarządzenie nr 13/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Łukasz Malaga 2017-03-23 09:34:56
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod uprawę warzyw - część działki nr 195/11 o pow. 300 m2 w obrębie 6 m. Chojna ul. Kościuszki. Małgorzata Lewczuk 2017-03-22 13:52:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 57 m2 w obrębie 8 m. Chojna ul. Sikorskiego. Małgorzata Lewczuk 2017-03-22 13:48:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 158/2 o pow. 115 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. Małgorzata Lewczuk 2017-03-22 13:44:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 23/2 o pow. 120 m2 w obrebie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. Małgorzata Lewczuk 2017-03-22 13:23:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 16,5 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. Małgorzata Lewczuk 2017-03-22 13:21:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Dworcowa. Małgorzata Lewczuk 2017-03-22 13:18:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Dworcowa. Małgorzata Lewczuk 2017-03-22 13:14:34
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Chojnie Łukasz Malaga 2017-03-22 12:26:17
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Chojnie Łukasz Malaga 2017-03-22 12:25:37
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Chojnie Łukasz Malaga 2017-03-22 12:23:57
Rok 2017 Łukasz Malaga 2017-03-22 12:23:20
ZARZĄDZENIE Nr 606/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. Monika Adamczyk 2017-03-22 11:14:04
ZARZĄDZENIE Nr 605/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Monika Adamczyk 2017-03-22 11:13:10
ZARZĄDZENIE Nr 604/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 551/VII/2017 Burmistrz Gminy Chojna z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Chojnie na rok 2017 do Uchwały Nr XXXI/235/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2017. Monika Adamczyk 2017-03-22 11:08:59
ZARZĄDZENIE Nr 603/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia i protokolarnego przejęcia opuszczonego lokalu przy ul. Mieszka I 8/8 w Chojnie. Monika Adamczyk 2017-03-22 11:03:53
ZARZĄDZENIE Nr 602/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Monika Adamczyk 2017-03-22 11:02:17
ZARZĄDZENIE Nr 601/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym na rzecz jej użytkownika wieczystego. Monika Adamczyk 2017-03-22 11:01:10
ZARZĄDZENIE Nr 600/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Monika Adamczyk 2017-03-22 11:00:02
ZARZĄDZENIE Nr 599/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Monika Adamczyk 2017-03-22 10:58:57
ZARZĄDZENIE Nr 598/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Monika Adamczyk 2017-03-22 10:57:34
ZARZĄDZENIE Nr 597/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 12 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Monika Adamczyk 2017-03-22 10:56:24
ZARZĄDZENIE Nr 596/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli użytkowania nieruchomości położonych w obrębie 8 m. Chojna i oddanych w użyczenie Stowarzyszeniu Lotniczemu STRATUS w Chojnie . Monika Adamczyk 2017-03-22 10:55:10
marzec 2017 r. Monika Adamczyk 2017-03-22 10:54:00
ZARZĄDZENIE NR 595/VII/2017 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2017 rok. Monika Adamczyk 2017-03-22 10:51:23
ZARZĄDZENIE Nr 594/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Monika Adamczyk 2017-03-22 10:46:33
ZARZĄDZENIE Nr 593/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 11 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Monika Adamczyk 2017-03-22 10:45:13
ZARZĄDZENIE Nr 592/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia przydzielonych godzin dodatkowych płatnych dla nauczycieli ze Szkół oraz Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna Monika Adamczyk 2017-03-22 10:44:06
ZARZĄDZENIE Nr 591/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie dotyczące wdrożenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Chojnie ?Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Chojnie? i ?Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Chojnie?. Monika Adamczyk 2017-03-22 10:42:40