Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek obrad i materiały na posiedzenie wspólne stałych Komisji Teresa Będzak 2019-04-19 13:46:28
Porządek obrad i materiały na sesję Teresa Będzak 2019-04-19 13:44:10
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Teresa Będzak 2019-04-19 11:01:38
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Teresa Będzak 2019-04-19 10:59:25
Sesja VIII 25.04.2019 r. Teresa Będzak 2019-04-19 10:33:55
Sesja VIII 25.04.2019 r. - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-04-19 10:33:41
Sesja VIII 25.04.2019 r. - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-04-19 10:32:09
Nr 4 zapytanie z dnia 16.04.2019 r. Teresa Będzak 2019-04-19 10:30:30
Nr 4 Radna Halina Szczygieł Teresa Będzak 2019-04-19 10:27:33
Ulotka: Nie wypalaj trwa. Bartosz Dłubak 2019-04-18 14:50:00
UCHWAŁA NR CXXXVI.234.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Chojny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Agnieszka Jaz 2019-04-18 14:46:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 103/7 i 150/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 5 m. Chojna Joanna Turkiewicz 2019-04-18 12:49:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 38/41 i 36/31, położonych w obrębie 8 m. Chojna Joanna Turkiewicz 2019-04-18 12:46:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 120/2 i 363 o pow. 220 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Szewska/Browarna. Małgorzata Lewczuk 2019-04-18 11:44:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 120/2 i 363 o pow. 45 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Szewska/Browarna. Małgorzata Lewczuk 2019-04-18 11:43:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - działka nr 1086/1 i 1094/1 o pow. 1,1624 ha w obrębie 2 m. Chojna, ul. Krupin. Małgorzata Lewczuk 2019-04-18 11:41:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 38/96 o pow. 18 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury. Małgorzata Lewczuk 2019-04-18 11:39:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 376/10 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. Małgorzata Lewczuk 2019-04-18 11:29:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 376/10 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2019-04-18 11:28:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 376/10 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2019-04-18 11:28:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 376/10 o pow. 50 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. Małgorzata Lewczuk 2019-04-18 11:27:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Małgorzata Lewczuk 2019-04-18 11:25:51
Wykaz nieruchomoci przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 195/11 o pow. 722 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki. Małgorzata Lewczuk 2019-04-18 11:24:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 177/13 o pow. 386 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Willowa. Małgorzata Lewczuk 2019-04-18 11:14:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 300 m2 w obrębie Godków. Małgorzata Lewczuk 2019-04-18 11:12:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 250 m2 w obrębie Godków. Małgorzata Lewczuk 2019-04-18 11:10:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 316 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Małgorzata Lewczuk 2019-04-18 11:04:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 36/221 o pow. 500 m2 w obrębie 8 m. Chojna. Małgorzata Lewczuk 2019-04-18 11:02:48
Dostawa 9 osobowego fabrycznie nowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z możliwością przewozu minimum 1 osoby na wózku inwalidzkim na rzecz Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie w ramach programu pn.? Program wyrównywania różnic między regionami III? w obszarze D. Magdalena Andrzejewska 2019-04-18 09:08:36
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej, połozonej w obrębie 8m.Chojna, działka nr 36/106 o pow.1,3648ha do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Aneta Brzezińska 2019-04-17 09:18:29
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej, połozonej w obrębie 8m.Chojna, działka nr 36/106 o pow.1,3648ha do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Aneta Brzezińska 2019-04-17 09:17:00
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Aneta Brzezińska 2019-04-17 09:15:12
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2019-04-17 09:14:08
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2019-04-17 09:14:01
UCHWAŁA NR CXXVIII.218.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Chojna na 2019 rok Agnieszka Jaz 2019-04-16 12:15:34
UCHWAŁA NR CXXVIII.217.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Chojna na 2019 rok Agnieszka Jaz 2019-04-16 12:14:10
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, stanowiącej działkę nr 42/4 o pow. 0,0894 ha, położoną w obrębie 2 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00044045/3 wraz z udziałem do 1/3 części działki nr 42/1 (droga wewnętrzna) o pow. 0,0959 ha, położonej w obrębie 2 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00067525/9. Barbara Krygiel 2019-04-15 10:03:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 90 PE wraz z uzbrojeniem rurociągu na terenie działek nr: 55, 61/8, położonych w obrębie ewidencyjnym 6 m. Chojna Joanna Turkiewicz 2019-04-12 11:57:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 90 PE wraz z uzbrojeniem rurociągu na terenie działek nr: 55, 61/8, położonych w obrębie ewidencyjnym 6 m. Chojna - dokument usunięty Joanna Turkiewicz 2019-04-12 11:56:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 90 PE wraz z uzbrojeniem rurociągu na terenie działek nr: 55, 61/8, położonych w obrębie ewidencyjnym 6 m. Chojna - dokument usunięty Joanna Turkiewicz 2019-04-12 09:48:09