herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Łukasz Malaga 2018-08-14 13:12:57
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Łukasz Malaga 2018-08-14 13:12:28
Postanowienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia Łukasz Malaga 2018-08-14 12:23:32
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze ds. przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2018-08-13 14:27:34
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnie - dokument usunięty Monika Adamczyk 2018-08-13 14:23:52
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2018-08-13 14:13:57
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2018-08-13 14:11:37
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnie - dokument usunięty Monika Adamczyk 2018-08-13 14:08:41
Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. remontów w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska - dokument usunięty Monika Adamczyk 2018-08-13 14:05:49
Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. remontów w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska - dokument usunięty Monika Adamczyk 2018-08-13 14:05:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjnego - kancelarii leśnictwa, niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem na terenie działki nr: 69, obr. Jelenin, gm. Chojna. Anna Andreatto 2018-08-09 14:02:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjnego - kancelarii leśnictwa, niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem na terenie działki nr: 69, obr. Jelenin, gm. Chojna. Anna Andreatto 2018-08-09 14:01:30
Drugie postępowanie - zapytanie ofertowe na wykonanie hydroizolacji pokrycia papowego dachu budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie Paulina Andreatto-Król 2018-08-08 13:59:40
Zapytanie ofertowe na wykonanie hydroizolacji pokrycia papowego dachu budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie Paulina Andreatto-Król 2018-08-08 13:58:57
Zapytanie ofertowe na wykonanie hydroizolacji pokrycia papowego dachu budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie Paulina Andreatto-Król 2018-08-08 13:57:30
Drugie postępowanie - zapytanie ofertowe na wykonanie hydroizolacji pokrycia papowego dachu budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie Paulina Andreatto-Król 2018-08-08 13:56:19
Zapytanie ofertowe na wykonanie hydroizolacji pokrycia papowego dachu budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie Paulina Andreatto-Król 2018-08-08 13:52:46
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie miejsca aktywnej rekreacji pn. "Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Chojnie" obejmującego: siłownię plenerową, strefę gier i relaksu oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym w Szkole Podstawowej nr 1 im Janusza Korczaka w Chojnie, przy ul. Szkolnej 15, 74-500 Chojna Piotr Radziszewski 2018-08-08 13:15:28
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 179/1 o pow. 0,1428 ha, położonej w obrębie Strzelczyn gmina Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00041407/8. Renata Downar-Szumiło 2018-08-03 12:22:32
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialkę nr 179/1 o pow. 0,1428 ha, położonej w obrębie Strzelczyn gmina Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00041407/8. - dokument usunięty Renata Downar-Szumiło 2018-08-03 12:19:06
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialkę nr 179/1 o pow. 0,1428 ha, położonej w obrębie Strzelczyn gmina Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00041407/8. - dokument usunięty Renata Downar-Szumiło 2018-08-03 12:18:57
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/283 o pow. 0,9945 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00049758/9. Renata Downar-Szumiło 2018-08-03 12:14:03
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-08-01 13:03:12
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-08-01 13:02:57
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-31 14:51:03
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-31 14:45:22
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-31 12:37:14
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-31 12:37:04
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-31 12:36:45
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-31 12:36:26
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-31 12:35:47
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-31 12:34:15
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie na wolne stanowisko pracy Księgowy(a) w Dziale Finansowo-Księgowym Piotr Radziszewski 2018-07-31 08:09:28
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-30 15:12:16
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-30 15:11:55
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-30 14:06:08
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-30 14:05:53
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-30 14:05:40
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-30 14:05:29
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-30 14:05:10