Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno. Bartosz Dłubak 2020-10-01 21:00:52
ZARZĄDZENIE Nr 516/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 22 lipca 2020 roku. w sprawie: powołania Komisji do przejęcia lokalu komunalnego znajdującego się w m. Grzybno 36 Bartosz Dłubak 2020-10-01 20:53:30
ZARZĄDZENIE Nr 520/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 22 lipca 2020 roku. w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: ?Remont wiatrołapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika i tarasu oraz termomodernizacja budynku ŚDS w Chojnie? Bartosz Dłubak 2020-10-01 20:53:10
ZARZĄDZENIE NR 518/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Bartosz Dłubak 2020-10-01 20:51:46
ZARZĄDZENIE Nr 517/2020 BURMISTRZ GMINY CHOJNA z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa, podczas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie Bartosz Dłubak 2020-10-01 20:50:46
ZARZĄDZENIE Nr 516/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 22 lipca 2020 roku. w sprawie: powołania Komisji do przejęcia lokalu komunalnego znajdującego się w m. Grzybno 36 Bartosz Dłubak 2020-10-01 20:50:05
ZARZĄDZENIE nr 515/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury mającej na celu zawarcie umowy na ?Dowozy szkolne na rok szkolny 2020/2021 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikacje regularną? Bartosz Dłubak 2020-10-01 20:48:04
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno. Magdalena Andrzejewska 2020-10-01 13:29:01
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno. Magdalena Andrzejewska 2020-10-01 13:22:46
ZARZĄDZENIE Nr 520/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 22 lipca 2020 roku. w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: ?Remont wiatrołapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika i tarasu oraz termomodernizacja budynku ŚDS w Chojnie? Magdalena Hybiak 2020-10-01 12:03:20
ZARZĄDZENIE NR 518/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Magdalena Hybiak 2020-10-01 12:00:38
ZARZĄDZENIE Nr 517/2020 BURMISTRZ GMINY CHOJNA z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa, podczas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie Magdalena Hybiak 2020-10-01 11:04:23
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno. Magdalena Andrzejewska 2020-10-01 08:55:32
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno. Magdalena Andrzejewska 2020-10-01 08:55:04
ZARZĄDZENIE Nr 516/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 22 lipca 2020 roku. w sprawie: powołania Komisji do przejęcia lokalu komunalnego znajdującego się w m. Grzybno 36 Magdalena Hybiak 2020-10-01 08:30:38
ZARZĄDZENIE nr 515/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury mającej na celu zawarcie umowy na ?Dowozy szkolne na rok szkolny 2020/2021 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikacje regularną? Magdalena Hybiak 2020-10-01 08:05:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr DIR.6730.33.2020 z dnia 17.06.2020r. dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części poddasza na cele mieszkaniowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na terenie działki nr 30, obręb 8m. Chojna. Bartosz Dłubak 2020-09-30 23:02:30
Obwieszenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kontenerowego budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 809 obręb Nawodna gm. Chojna Bartosz Dłubak 2020-09-30 23:02:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.4.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 701 i 710 obręb Lisie Pole gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2020-09-30 23:02:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.10.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 67, 226, 157/4, 157/3 obręb Krajnik Górny gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2020-09-30 23:01:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.8.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 54, 55, 56, 57, 58, 240, 20/1, 177 obręb Krzymów gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2020-09-30 23:01:41
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.7.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 394/18, 394/6, 394/11, 392, 391/2 obręb Rurka gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2020-09-30 23:01:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.6.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działki nr: 394/15 obręb Rurka gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2020-09-30 23:01:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.5.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 328, 339/5, 339/7, 339/12, 339/11 obręb Strzelczyn gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2020-09-30 23:01:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.9.2020 z dnia 10 sierpnia 2020r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych , na terenie działek nr: 151/1 i 302 obręb Krzymów gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2020-09-30 23:01:07
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Rozbudowie sieci kablowej 0,4kV w celu zasilania dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej, na terenie działki nr 341/3 obręb 7 m. Chojna" Bartosz Dłubak 2020-09-30 23:00:47
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Remoncie, przebudowie i wymianie kanalizacji sanitarnej dn 400 mm PVC-S, na terenie działki nr 20/10, obręb 6 m. Chojna" Bartosz Dłubak 2020-09-30 23:00:46
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na terenie działek nr 158/1, 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2020-09-30 23:00:42
Informacja o możliwości uzyskania 40% w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 KWp. Bartosz Dłubak 2020-09-30 23:00:08
Rozporządzenie nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Bartosz Dłubak 2020-09-30 23:00:02
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym Bartosz Dłubak 2020-09-30 22:59:55
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, położonych w obrębie 6, miasto Chojna, ul.Łyżwiarska Bartosz Dłubak 2020-09-30 22:57:11
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, położonych w obrębie 6, miasto Chojna, ul.Łyżwiarska Bartosz Dłubak 2020-09-30 22:56:40
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej, działka nr 207/36 o pow. 0,0495ha, obręb 7m.Chojna, KW SZ1Y/00067627/4 . Bartosz Dłubak 2020-09-30 22:53:45
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej, działka nr 207/36 o pow. 0,0495ha, obręb 7m.Chojna, KW SZ1Y/00067627/4 . Bartosz Dłubak 2020-09-30 22:53:19
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 8m. Chojna, ul. Władysława Andersa, działka nr 36/106 o pow. 1,3648ha, KW SZ1Y/00044170/8. Bartosz Dłubak 2020-09-30 22:49:55
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, położonych w obrębie 6, miasto Chojna, ul.Łyżwiarska Aneta Brzezińska 2020-09-30 15:15:22
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej, działka nr 207/36 o pow. 0,0495ha, obręb 7m.Chojna, KW SZ1Y/00067627/4 . Aneta Brzezińska 2020-09-30 15:13:08
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 8m. Chojna, ul. Władysława Andersa, działka nr 36/106 o pow. 1,3648ha, KW SZ1Y/00044170/8. Aneta Brzezińska 2020-09-30 15:10:10
Protokół z XXII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 09.09.2020 r. Teresa Będzak 2020-09-30 12:41:15