Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Materiały na sesję - 27.01.2022 r. godz. 13.00 Teresa Będzak 2022-01-21 13:35:02
Materiały na posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Miejskiej w Chojnie - 25.01.2022 r. godz. 13.00 Teresa Będzak 2022-01-21 13:30:51
XLII sesja - 27.01.2022 r. Teresa Będzak 2022-01-21 13:28:00
DIR.17 Wydanie decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Bartosz Dłubak 2022-01-21 11:48:22
DIR.16 Wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy Bartosz Dłubak 2022-01-21 11:35:15
DIR.16 Wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy Bartosz Dłubak 2022-01-21 11:34:51
DIR.15 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Bartosz Dłubak 2022-01-21 11:23:54
DIR.14 Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Bartosz Dłubak 2022-01-21 11:18:01
DIR.14 Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Bartosz Dłubak 2022-01-21 11:16:59
U/VI/BPI-08 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2022-01-21 11:07:33
U/IX/BPI-07 Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2022-01-21 11:07:22
U/VI/BPI-04 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY/USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2022-01-21 11:07:14
U/IX/BPI-03 WYPIS i WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2022-01-21 11:07:05
U/VII/BPI-02 ZAŚWIADCZANIE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/STUDIUM UWARUNKOWAŃ I kIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHOJNA - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2022-01-21 11:06:59
U/VI/BPI-01 PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2022-01-21 11:06:42
DIR.4 Bartosz Dłubak 2022-01-21 11:05:47
DIR.4 Bartosz Dłubak 2022-01-21 11:05:43
DIR.3 Bartosz Dłubak 2022-01-21 11:05:08
DIR.3 Bartosz Dłubak 2022-01-21 11:05:05
DIR.2 Bartosz Dłubak 2022-01-21 11:04:24
DIR.2 Bartosz Dłubak 2022-01-21 11:04:20
WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I ZARZĄDZANIA DROGAMI Bartosz Dłubak 2022-01-21 11:01:29
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 239 o pow.0,0400ha, obręb Narost Aneta Brzezińska 2022-01-20 10:44:25
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 239 o pow.0,0400ha, obręb Narost Aneta Brzezińska 2022-01-20 10:41:56
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.21.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 896 i 897 położonych w obrębie Nawodna w gminie Chojna. Bartosz Dłubak 2022-01-18 08:10:45
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.22.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 23 i 24 położonych w obrębie Stoki w gminie Chojna. Bartosz Dłubak 2022-01-18 08:07:19
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.22.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 23 i 24 położonych w obrębie Stoki w gminie Chojna. Bartosz Dłubak 2022-01-18 08:07:07
U/VI/BPI-04 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY/USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2022-01-17 14:44:42
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.20.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 846, 849, 850 oraz 845 położonych w obrębie Nawodna w gminie Chojna. Bartosz Dłubak 2022-01-17 12:09:35
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.79 (stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 3 stycznia 2022 r., w którym podaje się do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski. Bartosz Dłubak 2022-01-17 12:09:01
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.20.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 846, 849, 850 oraz 845 położonych w obrębie Nawodna w gminie Chojna. Bartosz Dłubak 2022-01-17 11:59:26
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Chojna w wysokości 2 820 000,00 zł Magdalena Andrzejewska 2022-01-17 08:45:54
ZARZĄDZENIE NR 264/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok Teresa Będzak 2022-01-14 14:48:15
ZARZĄDZENIE NR 263/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2021 rok do Uchwały Nr XL/293/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok Teresa Będzak 2022-01-14 14:18:27
DIR.1 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Bartosz Dłubak 2022-01-14 12:11:51
GN.12 Zamiana mieszkania komunalnego Bartosz Dłubak 2022-01-14 11:31:52
SKF. 11 Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu Bartosz Dłubak 2022-01-14 11:30:59
GN.12 Zamiana mieszkania komunalnego Bartosz Dłubak 2022-01-14 11:21:17
GN.11 Wykup lokalu komunalnego Bartosz Dłubak 2022-01-14 11:05:54
GN. 10 Zmiana/zawarcie umowy najmu Bartosz Dłubak 2022-01-14 10:56:37