herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie dot. zatrudnienia osoby do pracy, w ramach umowy na czas określony w celu zastępstwa pracownika na stanowisku urzędniczym ds. obsługi finansowej budżetu (wydatki) w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2018-10-17 15:01:19
Ogłoszenie dot. zatrudnienia osoby do pracy, w ramach umowy na czas określony w celu zastępstwa pracownika na stanowisku urzędniczym ds. obsługi finansowej budżetu (wydatki) w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2018-10-17 14:59:08
NFORMACJA w sprawie dowozów do lokali wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborem Burmistrza Gminy Chojna zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. Justyna Wiluszyńska 2018-10-17 13:44:31
Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryfinie w dniach 20 i 21 października 2018 r. Justyna Wiluszyńska 2018-10-17 13:42:39
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Wiluszyńska 2018-10-17 13:38:22
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Gryfinie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Wiluszyńska 2018-10-17 13:37:07
Informacja o rezygnacji kandydata z zatrudnienia Monika Adamczyk 2018-10-16 10:24:19
Uchwała Nr CCCXCIII.686.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 października 2018r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Chojna Agnieszka Jaz 2018-10-15 15:07:06
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Urzędzie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2018-10-15 13:28:23
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INFORMATYK Monika Adamczyk 2018-10-15 13:22:29
Krajnik Górny Paulina Turkiewicz 2018-10-15 07:58:01
Krajnik Górny Paulina Turkiewicz 2018-10-15 07:57:33
Krzymów 14.08.2018 Paulina Turkiewicz 2018-10-15 07:56:59
Lisie Pole 14.08.2018 Paulina Turkiewicz 2018-10-15 07:55:46
Narost 14.08.2018 Paulina Turkiewicz 2018-10-15 07:55:14
Strzelczyn 14.08.2018 Paulina Turkiewicz 2018-10-15 07:54:26
Stoki 14.08.2018 Paulina Turkiewicz 2018-10-15 07:53:27
Zarządzenie Nr 1088/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Paweł Zatorski 2018-10-12 14:41:37
Obwieszczenie o zebranych dowodach w sprawie wydania odmownej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 454/6, obr. Mętno. Joanna Turkiewicz 2018-10-12 12:17:15
Obwieszczenie o zebranych dowodach w sprawie wydania odmownej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 454/6, obr. Mętno. Joanna Turkiewicz 2018-10-12 10:12:37
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele handlowe - część działki nr 176/3 o pow. 30 m2 w obrębie Krajnik Dolny. Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:58:14
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele handlowe - część działki nr 176/3 o pow. 22 m2 w obrębie Krajnik Dolny. Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:56:28
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele handlowe - część działki nr 176/3 o pow. 30 m2 w obrębie Krajnik Dolny. Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:50:37
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości na cele składowe - część działki nr 757/5 o pow. 30 m2 w obrębie Lisie Pole. Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:42:03
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 50 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:34:57
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 50 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:31:20
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 50 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:30:00
Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej. Magdalena Andrzejewska 2018-10-11 13:28:47
Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej. Magdalena Andrzejewska 2018-10-11 13:28:32
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 50 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:28:20
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 50 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:27:38
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 50 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:26:39
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 50 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:26:02
Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej. Magdalena Andrzejewska 2018-10-11 13:20:58
Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej. Magdalena Andrzejewska 2018-10-11 13:19:59
Barwicka 10.10.2018 Paulina Turkiewicz 2018-10-10 14:43:50
Park Wilsona Inwestycje Sp. z o.o. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami użytkowymi w parterze dla usług podstawowych niuciążliwych wraz z zespołem parkingów na terenie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Chojnie, ul. Dworcowa dz. nr 257, obręb 3, m. Chojna" Jolanta Lis 2018-10-10 12:20:11
Zaw. o wszcze. post. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Jolanta Lis 2018-10-10 12:15:50
Park Wilsona Inwestycje Sp. z o.o. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami użytkowymi w parterze dla usług podstawowych niuciążliwych wraz z zespołem parkingów na terenie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Chojnie, ul. Dworcowa dz. nr 257, obręb 3, m. Chojna" Jolanta Lis 2018-10-10 12:10:30
Park Wilsona Inwestycje Sp. z o.o. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami użytkowymi w parterze dla usług podstawowych niuciążliwych wraz z zespołem parkingów na terenie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Chojnie, ul. Dworcowa dz. nr 257, obręb 3, m. Chojna" Jolanta Lis 2018-10-10 12:09:46