herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 253/19, 496, 497, w obrębie Strzeszów, gm. Trzcinsko-Zdrój oraz działek nr: 266/69, 266/63, 266/67, w obrębie Grzybno gm. Chojna. Anna Andreatto 2017-06-27 14:13:29
Uchwała Nr XXXIV/254/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego przyjęcia Karty Samorządności. Łukasz Malaga 2017-06-27 12:14:15
UCHWAŁA NR XXXIV/255/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok Łukasz Malaga 2017-06-27 12:13:42
Uchwała Nr XXXIV/256/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 1, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57. Łukasz Malaga 2017-06-27 12:13:06
U C H W A Ł A Nr XXXIV/257/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 4 miasta Chojna. Łukasz Malaga 2017-06-27 12:12:22
Uchwała Nr XXXIV/258/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie złożenia zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Szczecinie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Chojna Łukasz Malaga 2017-06-27 12:11:44
XXXIV SESJA - 08.06.2017 Łukasz Malaga 2017-06-27 12:10:25
Adam Fedorowicz - Burmistrz Łukasz Malaga 2017-06-27 10:47:48
Adam Fedorowicz - Burmistrz Łukasz Malaga 2017-06-27 10:45:25
Adam Fedorowicz - Burmistrz Łukasz Malaga 2017-06-27 10:44:20
Dane teleadresowe Monika Adamczyk 2017-06-23 15:04:58
P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 23 marca 2017 r. Łukasz Malaga 2017-06-23 12:58:53
Stanisław Drapaluk Łukasz Malaga 2017-06-23 10:48:31
Radosław Stec - Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Malaga 2017-06-23 10:47:33
Piotr Żebrowski - Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Malaga 2017-06-23 10:46:07
Patryk Szczapa Łukasz Malaga 2017-06-23 10:45:11
Paweł Bucyk Łukasz Malaga 2017-06-23 10:43:51
Mariusz Strelczuk Łukasz Malaga 2017-06-23 10:42:35
Małgorzata Przybylska Łukasz Malaga 2017-06-23 10:41:26
Michał Burak Łukasz Malaga 2017-06-23 10:39:31
Mirosława Buko Łukasz Malaga 2017-06-23 10:38:49
Jacek Prus Łukasz Malaga 2017-06-23 10:37:55
Henryk Kłapouch Łukasz Malaga 2017-06-23 10:36:51
Elżbieta Lach Łukasz Malaga 2017-06-23 10:36:03
Bronisław Krzyżanowski Łukasz Malaga 2017-06-23 10:35:15
Druk nr 1 powołanie Komisji Gospodarki Komunalnej Łukasz Malaga 2017-06-23 09:33:47
Druk nr 1 powołanie Komisji Gospodarki Komunalnej Łukasz Malaga 2017-06-23 09:32:54
Druk nr 1 powołanie Komisji Gospodarki Komunalnej Łukasz Malaga 2017-06-23 09:32:36
Druk nr 2 zatwierdzenie sprawozdań za 2016 rok Łukasz Malaga 2017-06-23 09:32:05
Druk nr 3 absolutorium Łukasz Malaga 2017-06-23 09:01:57
Druk nr 4 zmiana uchwały Łukasz Malaga 2017-06-23 09:01:34
Druk nr 5 zmiany w budżecie na 2017 rok Łukasz Malaga 2017-06-23 09:01:16
Druk nr 6 zmiana WPF Łukasz Malaga 2017-06-23 09:00:54
Druk nr 7 dzierżawa powyżej 3 lat Łukasz Malaga 2017-06-23 08:59:49
Druk nr 8 sprzedaż użytkowania wieczystego Łukasz Malaga 2017-06-23 08:58:58
Druk nr 9 nazwa ulicy LOTNIARZY Łukasz Malaga 2017-06-23 08:58:26
Druk nr 10 regulamin utrzymania czystości Łukasz Malaga 2017-06-23 08:58:02
Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 29 czerwca 2017 r. Łukasz Malaga 2017-06-23 08:57:24
Materiały na sesję Łukasz Malaga 2017-06-23 08:56:56
Informacja Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2. Łukasz Malaga 2017-06-23 08:56:48