Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa i montaż stacjonarnych siłowni zewnętrznych w miejscowości Lisie Pole ? gmina Chojna Magdalena Andrzejewska 2019-10-11 14:37:57
Informacja o godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych Justyna Wiluszyńska 2019-10-11 11:32:19
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych Justyna Wiluszyńska 2019-10-11 11:30:30
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 98 w wyborach do Senatu RP Justyna Wiluszyńska 2019-10-11 11:27:43
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 41 w wyborach do Sejmu RP Justyna Wiluszyńska 2019-10-11 11:26:06
Anna Witek - Kierownik Referatu w Urzedzie Miejskim w Trzcińsku-zdroju Bartosz Dłubak 2019-10-10 09:18:47
Anna Witek - Kierownik Referatu w Urzedzie Miejskim w Trzcińsku-zdroju Bartosz Dłubak 2019-10-10 09:17:18
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2019/2020 Bartosz Dłubak 2019-10-07 13:43:34
HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE od 7 października 2019 r. do 30 grudnia 2019 r. Justyna Wiluszyńska 2019-10-07 10:38:11
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2019-10-07 09:22:35
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2019-10-07 09:21:05
Postanowienie Nr 309 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Chojna Justyna Wiluszyńska 2019-10-07 09:08:19
Informacja o możliwości uzyskania 40% w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 KWp. Bartosz Dłubak 2019-10-07 09:00:17
Uchwała Nr XII/100/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Chojnie przy ul. Bałtyckiej na rzecz jej użytkownika wieczystego Justyna Wiluszyńska 2019-10-04 12:34:51
Uchwała Nr XII/99/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w Naroście na rzecz ich użytkownika wieczystego Justyna Wiluszyńska 2019-10-04 12:31:54
Uchwała Nr XII/98/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic Justyna Wiluszyńska 2019-10-04 12:28:34
Uchwała Nr XII/97/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki ustalania i przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzin doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Justyna Wiluszyńska 2019-10-04 12:25:12
Uchwała Nr XII/96/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chojna Justyna Wiluszyńska 2019-10-04 12:20:02
Uchwała Nr XII/95/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 Justyna Wiluszyńska 2019-10-04 12:17:17
Uchwała Nr XII/94/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-10-04 12:12:38
XII SESJA - 26.09.2019 R. Justyna Wiluszyńska 2019-10-04 12:08:01
Anna Witek - Kierownik Referatu w Urzedzie Miejskim w Trzcińsku-zdroju Bartosz Dłubak 2019-10-03 15:30:41
Anna Witek - Kierownik Referatu w Urzedzie Miejskim w Trzcińsku-zdroju Bartosz Dłubak 2019-10-03 15:29:40
Obwieszczenie - wpłynął wniosek Pana Mieczysława Tarnowskiego w imieniu którego działa pełnomocnik Henryk Dominiak w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowo-roztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. Zachodniopomorskie" Bartosz Dłubak 2019-10-02 09:22:33
Obwieszczenie - wpłynął wniosek Pana Mieczysława Tarnowskiego w imieniu którego działa pełnomocnik Henryk Dominiak w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowo-roztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. Zachodniopomorskie" Bartosz Dłubak 2019-10-02 09:22:18
Obwieszczenie - wpłynął wniosek Pana Mieczysława Tarnowskiego w imieniu którego działa pełnomocnik Henryk Dominiak w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowo-roztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. Zachodniopomorskie" Bartosz Dłubak 2019-10-02 09:21:44
Obwieszczenie - w dniu 30 września 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowo- roztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna , powiat gryfiński, woj. Zachodniopomorskie" Bartosz Dłubak 2019-10-02 09:21:13
Obwieszczenie - w dniu 30 września 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowo- roztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna , powiat gryfiński, woj. Zachodniopomorskie" Bartosz Dłubak 2019-10-02 07:38:20
Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie ( zakup i wdrożenie). Magdalena Andrzejewska 2019-10-01 15:58:55
Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie ( zakup i wdrożenie). Magdalena Andrzejewska 2019-10-01 15:55:38
Sprostowanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, działki nr 378/15, 378/16 i 378/17, położóne w obrębie 3 m. Chojna, ul. Wł. Jagiełły Aneta Brzezińska 2019-09-30 09:37:29
Odpady z działalności rolniczej Aneta Brzezińska 2019-09-27 11:38:30
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 8 miasta Chojna, stanowiących własność Gminy Chojna przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 36/33, 36/34, 36/35, 36/38, 36/39 Bartosz Dłubak 2019-09-25 15:58:37
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chojna przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr. 131/4 położonej w obrębie Garnowo gmina Chojna zapisanej w księdze wieczystej KW SZ1Y/00021340/4 Bartosz Dłubak 2019-09-25 15:54:00
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 72/4 o pow. 0,30 ha, położonej w obrębie Krajnik Dolny gm. Chojna, zapisanej w księdze wieczystej Nr. SZ1Y/00039137/7 Bartosz Dłubak 2019-09-25 15:50:21
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 378/15 o pow. 0,0200 ha, położoną w obrębie 3 miasta Chojna, przy ul. Władysława Jagiełły, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00041848/1 Bartosz Dłubak 2019-09-25 15:48:17
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 42/4 o pow. 0,0894 ha, położoną w obrębie 2 miasta Chojna zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00044045/3 wraz z udziałem do 1/3 części działki nr 42/1 (droga wewnętrzna), o pow. 0,0959 ha położonej w obrębie 2 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00067525/9 Bartosz Dłubak 2019-09-25 15:48:03
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 378/15 o pow. 0,0200 ha, położoną w obrębie 3 miasta Chojna, przy ul. Władysława Jagiełły, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00041848/1 Bartosz Dłubak 2019-09-25 15:46:13
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 42/4 o pow. 0,0894 ha, położoną w obrębie 2 miasta Chojna zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00044045/3 wraz z udziałem do 1/3 części działki nr 42/1 (droga wewnętrzna), o pow. 0,0959 ha położonej w obrębie 2 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00067525/9 Bartosz Dłubak 2019-09-25 15:43:16
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 98/4 o pow. 0,0842 ha wraz z udziałem do 1/4 w działce nr 98/3 o pow. 0,1075 ha(droga wewnętrzna), położonej w obrębie 5 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00026536/0 Bartosz Dłubak 2019-09-25 15:38:14