herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o składzie osobowym i funkcjach pełnionych w obwodowej komisji wyborczej nr 6 w Krzymowie Łukasz Malaga 2017-05-25 15:16:49
Petycja nr 152.3 - Petycja w sprawie przeprowadzenia gruntownego remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Rurka Łukasz Malaga 2017-05-25 12:18:00
Petycja nr 152.3 - Petycja w sprawie przeprowadzenia gruntownego remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Rurka Łukasz Malaga 2017-05-25 12:17:35
Petycja nr 152.3 - Petycja w sprawie przeprowadzenia gruntownego remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Rurka Łukasz Malaga 2017-05-25 12:14:08
Petycja nr 152.3 - Petycja w sprawie przeprowadzenia gruntownego remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Rurka Łukasz Malaga 2017-05-25 12:13:55
OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 73543 PSZ_Chojna_Wschód 44614 na terenie działki nr: 499/12, położonej w Barnkowie. Anna Andreatto 2017-05-25 09:51:48
Informacja o wyniku czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej nr 191/19 obr.6m.Chojna Aneta Brzezińska 2017-05-25 09:03:24
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - działki nr 301/5 i nr 301/9 o łacznej powierzchni 0,4135 ha, położone w obrębie Jelenin gm. Chojna. Małgorzata Lewczuk 2017-05-24 14:28:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 145/26 o pow. 18,90 m2 w obrębie Grzybno. Małgorzata Lewczuk 2017-05-24 14:24:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 22 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. Małgorzata Lewczuk 2017-05-24 14:20:29
SOŁTYSI GMINY CHOJNA KADENCJA 2015-2019 Łukasz Malaga 2017-05-24 13:14:05
OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na kompleksowym remoncie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usytuowanych na terenie działki nr 383/1, położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej na funkcję usługowo-mieszkalną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Anna Andreatto 2017-05-23 13:17:27
Stoki Aleksandra Stelmach-Filipczak 2017-05-23 08:27:14
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, połozonej w Chojnie przy ul.Łużyckiej, działka nr 401 o pow.0,1709ha, obręb 3m.Chojna Aneta Brzezińska 2017-05-22 12:29:04
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, połozonej w Chojnie przy ul.Łużyckiej, działka nr 401 o pow.0,1709ha, obręb 3m.Chojna Aneta Brzezińska 2017-05-22 12:28:39
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2017-05-22 12:25:58
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2017-05-22 12:23:41
Dane teleadresowe Łukasz Malaga 2017-05-22 10:41:21
Dane teleadresowe Łukasz Malaga 2017-05-22 08:22:29
Dane teleadresowe Łukasz Malaga 2017-05-22 08:21:05
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 38 o pow. 0,1017 ha, położoną w obrębie 2 miasta Chojna. Maria Dłużak 2017-05-19 11:36:01
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 25/1 o pow. 0,1121 ha, położoną w obrębie Grabowo. Maria Dłużak 2017-05-19 11:34:33
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 25/1 o pow. 0,1121 ha, położoną w obrębie Grabowo. Maria Dłużak 2017-05-19 11:33:55
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 118/6 o pow. 0,1523 ha, położoną w obrębie 2 miasta Chojna. Maria Dłużak 2017-05-19 11:32:02
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 42/2, położoną w obrębie 2 miasta Chojna. Maria Dłużak 2017-05-19 11:30:22
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej trzema budynkami produkcyjnymi, usługowymi i gospodarczymi dla rolnictwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 135 o pow. 0,5568ha, położonej w obrębie Stoki, KW SZ1Y/00066654/5. Aneta Brzezińska 2017-05-19 11:30:13
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 42/2, położoną w obrębie 2 miasta Chojna. Maria Dłużak 2017-05-19 11:29:49
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 18 o pow. 0,0143 ha, położoną w obrębie 3 miasta Chojna. Maria Dłużak 2017-05-19 11:27:20
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 18 o pow. 0,0143 ha, położoną w obrębie 3 miasta Chojna. Maria Dłużak 2017-05-19 11:26:50
Wykaz nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych numerami działek 191/21 o pow. 0,1148 ha, 191/22 o pow. 0,1233 ha, 191/23 o pow. 0,1331 ha, 191/25 o pow. 0,1050 ha, położonymi w obrębie 6 miasta Chojna, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych Maria Dłużak 2017-05-19 11:24:34
Wykaz nieruchomości, oznaczonych numerami działek 334/9 o pow. 3,8547 ha oraz 334/10 o pow. 1,0653 ha, położonymi w obrębie Krajnik Dolny, przeznaczonymi do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. Maria Dłużak 2017-05-19 11:20:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele parkingowe - część działki nr 309/1 i część działki nr 309/2 o pow. 510 m2 w obrębie Krajnik Dolny. Małgorzata Lewczuk 2017-05-18 11:55:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/86 o pow. 225 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. Małgorzata Lewczuk 2017-05-18 11:52:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 1085 o pow. 0,06 ha, położonej w obrębie 2 m. Chojna, ul. Krupin. Małgorzata Lewczuk 2017-05-18 11:49:42
OGŁOSZENIE O KONKURSIE na kandydata na stanowisko dyrektora w: BAJKOWYM PRZEDSZKOLU MIEJSKIM w CHOJNIE Monika Adamczyk 2017-05-17 14:42:42
OGŁOSZENIE O KONKURSIE na kandydata na stanowisko dyrektora w: BAJKOWYM PRZEDSZKOLU MIEJSKIM w CHOJNIE Monika Adamczyk 2017-05-17 14:42:13
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie (od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie). Magdalena Andrzejewska 2017-05-17 14:41:43
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie (od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie). Magdalena Andrzejewska 2017-05-17 14:41:15
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie (od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie). Magdalena Andrzejewska 2017-05-17 14:32:31
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie (od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie). Magdalena Andrzejewska 2017-05-17 14:15:06