Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia pod kontenery na odpady komunalne - część działki nr 145/26, o pow. 10 m2, w obrębie Grzybno gm. Chojna, ul. Jagiełły. - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2020-02-11 11:00:21
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie w dziale Finansowo - Księgowym na wolne stanowisko pracy Księgowy Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Bartosz Dłubak 2020-02-10 14:07:20
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie w dziale Finansowo - Księgowym na wolne stanowisko pracy Księgowy Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Bartosz Dłubak 2020-02-10 14:06:15
Miejska Służba Drogowa. Magdalena Andrzejewska 2020-02-07 14:04:22
Miejska Służba Drogowa. Magdalena Andrzejewska 2020-02-07 14:04:15
Oczyszczanie ulic (zamiatanie) na terenie miasta Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-07 13:58:39
Oczyszczanie ulic (zamiatanie) na terenie miasta Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-07 13:58:34
Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Chojna w latach 2020-2022. Magdalena Andrzejewska 2020-02-07 13:54:35
Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Chojna w latach 2020-2022. Magdalena Andrzejewska 2020-02-07 13:54:27
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chojna w latach 2020-2022. Magdalena Andrzejewska 2020-02-07 13:51:00
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chojna w latach 2020-2022. Magdalena Andrzejewska 2020-02-07 13:50:36
Utrzymanie cmentarzy komunalnych, położonych na terenie gminy Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-07 13:46:26
Utrzymanie cmentarzy komunalnych, położonych na terenie gminy Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-07 13:45:25
Zarządzenie nr 391/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. Bartosz Dłubak 2020-02-07 13:04:59
Zarządzenie nr 391/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. Bartosz Dłubak 2020-02-07 12:57:54
Zarządzenie nr 391/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. Bartosz Dłubak 2020-02-07 12:55:04
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2020 r. Bartosz Dłubak 2020-02-07 12:49:07
UCHWAŁA Nr XVI/122/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich, położonych na terenie Gminy Chojna. Teresa Będzak 2020-02-07 12:01:22
UCHWAŁA Nr XVI/121/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Teresa Będzak 2020-02-07 11:59:38
UCHWAŁA Nr XVI/120/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Teresa Będzak 2020-02-07 11:56:56
UCHWAŁA Nr XIV/109/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Teresa Będzak 2020-02-07 11:47:18
Rejestr zamówień publicznych powyżej 30.000 euro - 2019 rok Magdalena Andrzejewska 2020-02-04 09:54:28
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Rozbudowie sieci wodociągowej, na terenie działki nr 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2020-02-03 13:32:58
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zewnętrznych schodów wraz z wybiciem otworu drzwiowego do "Baszty Świeckiej, remoncie i przebudowie fragmentu muru obronnego z dostosowaniem do podestu schodów oraz zagospodarowaniu terenu na terenie działek: nr 111/2 obręb 6 m. Chojna i nr 187 obręb 2 m. Chojna " Bartosz Dłubak 2020-02-03 13:30:14
Uchwała Nr III/20/2018 Rady miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. Bartosz Dłubak 2020-01-30 13:28:27
Uchwała Nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z 28 września 2016r. - Statut Administracji Szkół i Infrastruktury Szkół i Infrastruktóry Społecznej w Chojnie Bartosz Dłubak 2020-01-30 13:25:25
Uchwała Nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z 28 września 2016r. - Statut Administracji Szkół i Infrastruktury Szkół i Infrastruktóry Społecznej w Chojnie Bartosz Dłubak 2020-01-30 13:23:11
Uchwała Nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z 28 września 2016r. - Statut Administracji Szkół i Infrastruktury Szkół i Infrastruktóry Społecznej w Chojnie Bartosz Dłubak 2020-01-30 13:22:45
STATUT ASiIS w Chojie Bartosz Dłubak 2020-01-30 13:19:16
Zarządzenie Nr 5/ 2019 Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie z dnia 02 grudnia 2019 r. Bartosz Dłubak 2020-01-30 13:16:14
Uchwała nr 3/2019/2020 Rady Pedagogicznej Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie z dnia 02.12.2019 r. Bartosz Dłubak 2020-01-30 13:14:35
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku. Magdalena Andrzejewska 2020-01-29 15:04:50
Informacja z otwarcia ofert - Dostawy środków czystości i artykułów higienicznych do placówego oświatowych Gminy Chojna Bartosz Dłubak 2020-01-28 10:20:57
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa artykółów biurowych do placówek oświatowych Bartosz Dłubak 2020-01-28 10:20:20
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa artykółów biurowych do placówek oświatowych Bartosz Dłubak 2020-01-28 10:19:59
Wszczęcie postępowania w trybie zapytania ofertowego na "Dostawę artykułów biurowych do placówek oświatowych Gminy Chojna" Bartosz Dłubak 2020-01-28 10:17:59
Zapytanie ofertowe na Dostawę artykułów biurowych do placówek oświatowych Gminy Chojna Bartosz Dłubak 2020-01-28 10:17:38
Informacja z otwarcia ofert - Dostawy środków czystości i artykułów higienicznych do placówego oświatowych Gminy Chojna Bartosz Dłubak 2020-01-28 10:16:28
Wszczęcie postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawy środków czystości i artykułów higienicznych do placówek oświatowych Gminy Chojna Bartosz Dłubak 2020-01-28 10:08:05
Zapytanie ofertowe na dostawy środków czystości i artykułów higienicznych do placówek oświatowych Gminy Chojna Bartosz Dłubak 2020-01-28 10:06:01