Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Amazonek "Teresa" w Chojnie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na organizację Światowego Dnia Chorego Bartosz Dłubak 2020-01-27 13:05:45
Uchwała Nr XXI.66.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Chojna Bartosz Dłubak 2020-01-27 10:58:00
Uchwała Nr XXI.65.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale gminy Chojna na 2020 rok Bartosz Dłubak 2020-01-27 10:54:05
Uchwała Nr XXI.65.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale gminy Chojna na 2020 rok Bartosz Dłubak 2020-01-27 10:53:32
Zarządzenie nr 366/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-01-24 14:21:29
Zarządzenie nr 365/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-24 14:18:36
Zarządzenie nr 364/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-24 14:15:58
Zarządzenie nr 363/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021 do Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Chojna jest organem prowadzącym. Magdalena Hybiak 2020-01-24 14:11:42
Zarządzenie nr 362/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie harmonogramu przekazywania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Magdalena Hybiak 2020-01-24 14:05:16
Zarządzenie nr 361/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Magdalena Hybiak 2020-01-24 13:58:57
Zarządzenie nr 360/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Chojna. Magdalena Hybiak 2020-01-24 13:44:01
Zarządzenie nr 360/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Chojna. Magdalena Hybiak 2020-01-24 13:33:06
styczeń 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-01-24 13:26:42
Zarządzenia Burmistrza 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-01-24 13:26:15
Zarządzenie nr 359/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2020-01-24 13:25:38
Zarządzenie nr 358/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020. Magdalena Hybiak 2020-01-24 13:14:20
Zarządzenie nr 356/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2020-01-24 13:11:28
Zarządzenie nr 355/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 grudnia w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zamówienia publicznego pn. "Świadczenie na terenie Gminy Chojna usług odbioru i zagospodarowania powstających na nieruchomościach zamieszkałych odpadów komunalnych w okresie od dnia podpisania do 31.12.2022 r." Magdalena Hybiak 2020-01-24 13:05:43
Zarządzenie nr 354/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie czasu pracy w 2020 r. pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-24 12:58:00
Zarządzenie nr 353/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zamówienia publicznego pn. "Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2020 - 2022". Magdalena Hybiak 2020-01-24 12:46:38
Zarządzenie nr 352/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przerwy w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chojna w okresie zimowej przerwy świątecznej oraz ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020. Magdalena Hybiak 2020-01-24 12:37:10
Zarządzenie nr 351/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. Magdalena Hybiak 2020-01-24 12:33:08
Zarządzenie nr 350/VIII/2019 Burmistrza Gminy chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2020-01-24 12:03:03
Zarządzenie nr 349/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-24 12:00:12
Zarządzenie nr 348/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Magdalena Hybiak 2020-01-24 11:57:21
Zarządzenie nr 347/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 286/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zasad redagowania oraz trybu opracowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miejskiej w Chojnie oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2020-01-24 11:53:54
Zarządzenie nr 346/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Gminy Chojna nr 166/VIII/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-24 11:47:40
Zarządzenie nr 345/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2020-01-24 11:44:11
Zarządzenie nr 344/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2019 r. Magdalena Hybiak 2020-01-24 11:39:41
Zarządzenie nr 343/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2020-01-24 11:36:55
Zarządzenie nr 342/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w Urzędzie Miejskim w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-24 11:34:53
Zarządzenie nr 341/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Magdalena Hybiak 2020-01-24 11:28:23
Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego Bartosz Dłubak 2020-01-23 08:52:51
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2020-01-20 14:38:53
Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, gminnego budownictwa mieszkaniowego. Magdalena Andrzejewska 2020-01-20 14:03:25
Zarządzenie nr 320/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2020-01-20 12:57:23
Zarządzenie nr 320/ - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2020-01-20 12:53:00
Zarządzenie nr 320/ - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2020-01-20 12:49:57
Zarządzenie nr 319/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-01-20 12:45:35
Zarządzenie nr 318/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-01-20 12:42:01