Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Bogumiła Gardziejewska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelczynie oświadczenie z dnia 2.09.2011 r. Bartosz Dłubak 2019-11-06 12:36:49
Stanisław Matolicz - dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Bartosz Dłubak 2019-11-06 12:36:20
Zbigniew Hippmann - prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. Bartosz Dłubak 2019-11-06 12:36:05
Barbara Andrzejczyk - dyrektor Centrum Kultury w Chojnie Bartosz Dłubak 2019-11-06 12:35:46
Wojciech Długoborski - z-ca burmistrza Bartosz Dłubak 2019-11-06 12:35:35
Wojciech Długoborski - z-ca burmistrza Bartosz Dłubak 2019-11-06 12:35:25
Teresa Kuflowska - skarbnik gminy Bartosz Dłubak 2019-11-06 12:35:18
Ewa De La Torre - sekretarz gminy Bartosz Dłubak 2019-11-06 12:35:09
Agnieszka Górska - naczelnik Wydziału SKF Bartosz Dłubak 2019-11-06 12:34:56
Jan Będzak - naczelnik Wydziału BGK Bartosz Dłubak 2019-11-06 12:34:00
Anna Witek - naczelnik Wydziału BPI Bartosz Dłubak 2019-11-06 12:33:49
Małgorzata Juzyszyn - naczelnik Wydziału ZBN Bartosz Dłubak 2019-11-06 12:33:31
Maria Dżanojan - z-ca naczelnika Wydziału SKF Bartosz Dłubak 2019-11-06 12:33:23
Maria Dżanojan - z-ca naczelnika Wydziału SKF Bartosz Dłubak 2019-11-06 12:33:11
Adam Fedorowicz - burmistrz Gminy Chojna Bartosz Dłubak 2019-11-06 12:32:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.11.2019 z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego podlegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń stanowiących zaplecze hali sportowej na funkcję oświatową ? oddział klasy ?0? szkoły podstawowej wraz z szatnią i węzłem sanitarnym oraz zmianie zagospodarowania terenu celem dostosowania jego wysokości do pomieszczenia dla klasy ?0?, na terenie działki nr 331, położonych w obrębie Nawodna, gm. Chojna Bartosz Dłubak 2019-11-05 13:52:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.12.2019 z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr: 93, 84/1, 85/1, 85/2 oraz 436, położonych w obrębie Krajnik Dolny, gm. Chojna. Bartosz Dłubak 2019-11-05 13:49:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.12.2019 z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr: 93, 84/1, 85/1, 85/2 oraz 436, położonych w obrębie Krajnik Dolny, gm. Chojna. Bartosz Dłubak 2019-11-05 13:48:53
Ewa Jadwiga Zatorska - Dyrektor SP w Nawodnej Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:43:02
Jesiołowska Wioletta - Dyrektor Gimnazjum w Chojnie Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:42:44
Wanda Angowska - Dyrektor SP w Lisim Polu Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:42:36
Bogumiła Janina Gardziejewska - Dyrektor SP w Strzelczynie Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:42:27
Halina Teresa Puchalska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzymowie Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:42:19
Kazimierz Ryszard Kunisz - Dyrektor SP w Brwicach Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:41:45
Lucja Czarna - Dyrektor SP w Godkowie Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:41:36
Jacek Dybczak - Dyrektor SP w Grzybnie Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:41:26
Edyta Maria Kalarus - Dyrektor SP nr 2 w Chojnie Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:41:17
Wacław Gołąb - Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:41:09
Agnieszka Horwat-Makowska - kierownik OPS w Chojnie Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:41:01
Elżbieta Janina Podniesińska - Kierownik Sekcji OPS Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:40:54
Maria Mieczysława Dłużak - z-ca kierownika OPS Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:40:45
Ewa Koniecka - Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:40:19
Stanisław Matolicz - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:40:07
Zbigniew Hippmann - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z.o.o Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:39:31
Andrzejczyk Barbara Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:39:09
Mazur Tadeusz Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:38:58
Tadeusz Albert Mazur - Dyrektor Centrum Kultury w Chojnie Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:38:49
Będzak Jan Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:38:18
Juzyszyn Małgorzata Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:38:06
Adam Fedorowicz - Burmistrz Gminy Chojna Bartosz Dłubak 2019-11-04 20:37:56