Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 291/22 o pow. 15 m2 w obrębie Godków. Aneta Brzezińska 2021-04-21 14:09:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki 174 o pow. 15 m2 w obrębie 2, ul. Szkolna. Aneta Brzezińska 2021-04-21 13:55:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3, ul. Dworcowa. Aneta Brzezińska 2021-04-21 13:50:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3, ul. Dworcowa. Aneta Brzezińska 2021-04-21 13:46:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 150/7 o pow. 15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. Aneta Brzezińska 2021-04-21 13:43:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 150/7 o pow. 15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. Aneta Brzezińska 2021-04-21 13:40:01
UCHWAŁA NR CXXXVI.234.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Chojny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Bartosz Dłubak 2021-04-21 12:27:38
Uchwała nr LXIX.179.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Chojna za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Bartosz Dłubak 2021-04-21 10:34:06
Uchwała nr LXIX.179.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Chojna za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Bartosz Dłubak 2021-04-21 10:30:32
Uchwała Nr CDXV.741.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Chojna na 2020 rok Bartosz Dłubak 2021-04-21 10:06:45
Uchwała Nr CDXV.742.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Chojna Bartosz Dłubak 2021-04-21 10:06:39
Uchwała Nr CDXV.743.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020 - 2026 Bartosz Dłubak 2021-04-21 10:06:28
Uchwała Nr XXI.65.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale gminy Chojna na 2020 rok Bartosz Dłubak 2021-04-21 10:06:08
Uchwała Nr XXI.66.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Chojna Bartosz Dłubak 2021-04-21 10:05:45
Uchwałą nr CXCIX.367.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 września 2020r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chojna za pierwsze półrocze 2020r. Bartosz Dłubak 2021-04-21 10:05:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. Aneta Brzezińska 2021-04-20 14:52:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. Aneta Brzezińska 2021-04-20 14:48:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod bankomat - część działki nr 201/25 o pow. 2 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Jagiellońska. Aneta Brzezińska 2021-04-20 14:32:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 225 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. Aneta Brzezińska 2021-04-20 14:23:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 125 m2 w obrębie 8 m. Chojna (część nr 2), ul. Sikorskiego. Aneta Brzezińska 2021-04-20 14:17:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 125 m2 w obrębie 8 m. Chojna (część nr 1), ul. Sikorskiego.. Aneta Brzezińska 2021-04-20 14:05:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tablicę reklamową - część działki nr 56 o pow. 4,5 m2 w obrębie 1 m. Chojna, ul. Wojska Polskiego. Aneta Brzezińska 2021-04-20 13:45:35
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3, ul. Dworcowa. Aneta Brzezińska 2021-04-20 13:13:12
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3, ul. Dworcowa. Aneta Brzezińska 2021-04-20 13:09:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 52/1 o pow. 15 m2 w obrębie 5 m. Chojna, ul. Jodłowa. Aneta Brzezińska 2021-04-20 13:05:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod kontener do zbiórki odpadów komunalnych - część działki nr 378/12 o pow. 2 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiełły. Aneta Brzezińska 2021-04-20 13:01:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 38/96 o pow. 18 m2 w obrębie 8 m. Chojna. Aneta Brzezińska 2021-04-20 12:45:33
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do użyczenia pod kontener do zbiórki odpadów komunalnych - część działki nr 150/7 o pow. 27 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. Aneta Brzezińska 2021-04-20 12:29:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 181/2 o pow. 2,7 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Podmurze. Aneta Brzezińska 2021-04-20 12:23:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaże - część działki nr 38/86 i 38/81 o pow. 66 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. Aneta Brzezińska 2021-04-20 11:37:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaże - część działki nr 38/86 i 38/81 o pow. 264 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. Aneta Brzezińska 2021-04-20 11:33:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaże - część działki nr 38/86 i 38/81 o pow. 660 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. Aneta Brzezińska 2021-04-20 11:20:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaże - część działki nr 38/86 i 38/81 o pow. 660 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. Aneta Brzezińska 2021-04-20 11:17:04
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2021-04-20 09:42:19
Zawiadomienie ? obwieszczenie nr DIR.6220.3.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 67/32 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna Piotr Radziszewski 2021-04-16 14:22:00
ZARZĄDZENIE Nr 17/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 sierpnia 2019 r. Nr 233/VIII/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Chojnie Magdalena Hybiak 2021-04-16 10:10:10
ZARZĄDZENIE Nr 16/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. Magdalena Hybiak 2021-04-15 15:07:43
ZARZĄDZENIE Nr 15/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2021 r. Magdalena Hybiak 2021-04-15 14:48:06
ZARZĄDZENIE NR 14/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 roku. w sprawie: harmonogramu przekazywania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Magdalena Hybiak 2021-04-15 14:39:13
ZARZĄDZENIE Nr 13/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Magdalena Hybiak 2021-04-15 13:56:05