Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 15/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2021 r. Magdalena Hybiak 2021-04-15 14:48:06
ZARZĄDZENIE NR 14/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 roku. w sprawie: harmonogramu przekazywania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Magdalena Hybiak 2021-04-15 14:39:13
ZARZĄDZENIE Nr 13/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Magdalena Hybiak 2021-04-15 13:56:05
ZARZĄDZENIE Nr 12/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 roku. w sprawie: powołania Komisji przetargowej Magdalena Hybiak 2021-04-15 13:48:57
ZARZĄDZENIE Nr 11/2021 BURMISTRZA MINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Chojnie Magdalena Hybiak 2021-04-15 13:46:07
ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji doręczania korespondencji miejscowej Magdalena Hybiak 2021-04-15 13:34:55
ZARZĄDZENIE Nr 9/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna Magdalena Hybiak 2021-04-15 13:15:16
ZARZADZENIE Nr 8/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna Magdalena Hybiak 2021-04-15 13:11:35
ZARZĄDZENIE Nr 7 /2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 stycznia 2021 roku. w sprawie: powołania Komisji przetargowej Magdalena Hybiak 2021-04-15 13:02:07
ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 stycznia 2021 roku. w sprawie: powołania Komisji przetargowej Magdalena Hybiak 2021-04-15 12:51:45
ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 stycznia 2021 roku. w sprawie: powołania Komisji przetargowej Magdalena Hybiak 2021-04-15 12:47:53
ZARZĄDZENIE Nr 4/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Magdalena Hybiak 2021-04-15 12:45:37
ZARZĄDZENIE Nr 3/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Magdalena Hybiak 2021-04-15 12:37:25
ZARZĄDZENIE Nr 2/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Magdalena Hybiak 2021-04-15 12:35:48
ZARZĄDZENIE Nr 2/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Magdalena Hybiak 2021-04-15 12:33:41
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.1.2021.MR z dnia 14 kwietnia 2021 r., w którym informuje się strony postępowania o niedotrzymaniu terminu ustawowego wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP w przedmiotowej sprawie oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania ww. opinii nie później niż do dnia 10 maja 2021 r. Piotr Radziszewski 2021-04-15 07:59:31
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.1.2021.MR z dnia 14 kwietnia 2021 r., w którym informuje się strony postępowania o niedotrzymaniu terminu ustawowego wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP w przedmiotowej sprawie oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania ww. opinii nie później niż do dnia 10 maja 2021 r. Piotr Radziszewski 2021-04-15 07:58:41
Zawiadomienie ? obwieszczenie nr DIR.6220.9.2020.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 22 budynków gospodarczo-garażowych i drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i podziałem działki, planowanego do realizacji na terenie działki nr 36/206 położonej w obrębie 8 miasta Chojna Piotr Radziszewski 2021-04-15 07:58:34
Zawiadomienie ? obwieszczenie nr DIR.6220.9.2020.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 22 budynków gospodarczo-garażowych i drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i podziałem działki, planowanego do realizacji na terenie działki nr 36/206 położonej w obrębie 8 miasta Chojna Piotr Radziszewski 2021-04-15 07:57:43
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.31 z dnia 31 marca 2021 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Piotr Radziszewski 2021-04-15 07:52:39
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.1.2021.MR z dnia 14 kwietnia 2021 r., w którym informuje się strony postępowania o niedotrzymaniu terminu ustawowego wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP w przedmiotowej sprawie oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania ww. opinii nie później niż do dnia 10 maja 2021 r. Piotr Radziszewski 2021-04-15 07:51:50
styczeń 2021 r. Magdalena Hybiak 2021-04-14 14:45:10
Zarządzenia Burmistrza 2021 r. Magdalena Hybiak 2021-04-14 14:44:26
ZARZĄDZENIE NR 652 / 2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok Magdalena Hybiak 2021-04-14 14:43:45
ZARZĄDZENIE Nr 651/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Chojna Magdalena Hybiak 2021-04-14 14:39:18
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących działki nr 1/31 o pow. 0,0449 ha oraz działkę nr 1/32 o pow.0,0265ha, położone w obrębie Narost, gmina Chojna, zapisane w księdze wieczystej nr SZ1Y/00019965/4 i SZ1Y/00019031/8 Aneta Brzezińska 2021-04-14 13:31:53
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących działki nr 1/31 o pow. 0,0449 ha oraz działkę nr 1/32 o pow.0,0265ha, położone w obrębie Narost, gmina Chojna, zapisane w księdze wieczystej nr SZ1Y/00019965/4 i SZ1Y/00019031/8 Aneta Brzezińska 2021-04-14 13:28:52
Zarządzenie Nr 651/ 2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Magdalena Hybiak 2021-04-14 13:26:21
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących działki nr 1/31 o pow. 0,0449 ha oraz działkę nr 1/32 o pow.0,0265ha, położone w obrębie Narost, gmina Chojna, zapisane w księdze wieczystej nr SZ1Y/00019965/4 i SZ1Y/00019031/8 Aneta Brzezińska 2021-04-14 13:25:28
ZARZĄDZENIE Nr 650/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2020 rok do Uchwały Nr XXVII/209/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok Magdalena Hybiak 2021-04-14 13:21:17
ZARZĄDZENIE NR 649 /2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok Magdalena Hybiak 2021-04-14 13:14:37
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.31 z dnia 31 marca 2021 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Piotr Radziszewski 2021-04-14 08:22:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.23.2020 z dnia 09 kwietnia 2021 r. w sprawi lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na "Budowie budynku remizy strażackiej OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 300/1, 709, 213/2 obręb Lisie Pole gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2021-04-12 14:50:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.23.2020 z dnia 09 kwietnia 2021 r. w sprawi lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na "Budowie budynku remizy strażackiej OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 300/1, 709, 213/2 obręb Lisie Pole gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2021-04-12 14:44:45
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Aneta Brzezińska 2021-04-12 14:18:51
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Aneta Brzezińska 2021-04-12 14:14:55
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Aneta Brzezińska 2021-04-12 14:10:46
Wykazy nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 17/13 o pow. 0,0384 ha, obręb 5m. Chojna z przeznaczeniem do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Bartosz Dłubak 2021-04-12 07:48:10
BIPy placówek oświatowych Piotr Radziszewski 2021-04-08 11:49:33
BIPy placówek oświatowych Piotr Radziszewski 2021-04-08 11:41:10