herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ziemia Polska Sp. zo.o., ul. Partyzantów 4, 05-850 Ostrów Mazowiecki Jolanta Lis 2017-12-20 12:05:08
Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. Magdalena Andrzejewska 2017-12-19 14:37:14
Dostawa materiałów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. Magdalena Andrzejewska 2017-12-19 14:36:54
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla 112 punktów poboru energii elektrycznej na potrzeby Gminy Chojna. Magdalena Andrzejewska 2017-12-15 15:05:12
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla 112 punktów poboru energii elektrycznej na potrzeby Gminy Chojna. Magdalena Andrzejewska 2017-12-15 15:04:35
WYDZIAŁY Monika Adamczyk 2017-12-14 15:06:40
WYDZIAŁY Monika Adamczyk 2017-12-14 15:06:20
WYDZIAŁY Monika Adamczyk 2017-12-14 15:05:38
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na oprogramowanie biurowe Łukasz Malaga 2017-12-14 11:08:12
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na trzy urządzenia przełączające segmenty sieci Ethernet, urządzenie do ochrony sieci klasy UTM, osprzęt dodatkowy i opcjonalnie trzy punkty dostępowe Łukasz Malaga 2017-12-14 11:07:35
Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kserokopiarek do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. Magdalena Andrzejewska 2017-12-14 10:59:27
Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. Magdalena Andrzejewska 2017-12-13 14:35:38
Dostawa materiałów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. Magdalena Andrzejewska 2017-12-13 14:10:40
Dostawa materiałów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. Magdalena Andrzejewska 2017-12-13 14:07:08
Broszura Informacyjna Łukasz Malaga 2017-12-12 09:18:18
Broszura Informacyjna Łukasz Malaga 2017-12-12 09:16:39
Broszura Informacyjna Łukasz Malaga 2017-12-12 09:14:53
Broszura Informacyjna Łukasz Malaga 2017-12-12 09:11:53
Dostawa materiałów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. Magdalena Andrzejewska 2017-12-12 09:02:55
Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. Magdalena Andrzejewska 2017-12-12 09:02:01
Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. Magdalena Andrzejewska 2017-12-12 09:00:40
UCHWAŁA Nr XXXIX/290/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, ul. Szkolna 15. Łukasz Malaga 2017-12-12 08:48:53
UCHWAŁA NR XXXIX/291/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok Łukasz Malaga 2017-12-12 08:48:13
Uchwała Nr XXXIX/292/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Łukasz Malaga 2017-12-12 08:47:44
U C H W A Ł A Nr XXXIX/293/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Krzymów gmina Chojna. Łukasz Malaga 2017-12-12 08:47:04
Uchwała Nr XXXIX/294/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Czartoryi 20/5 na rzecz najemcy Łukasz Malaga 2017-12-12 08:46:26
UCHWAŁA Nr XXXIX/295/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków Łukasz Malaga 2017-12-12 08:45:21
Uchwała Nr XXXIX/296/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Chojna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Łukasz Malaga 2017-12-12 08:44:56
Uchwała Nr XXXIX/297/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Chojna. Łukasz Malaga 2017-12-12 08:44:22
XXXIX SESJA - 30.11.2017 Łukasz Malaga 2017-12-12 08:43:42
UCHWAŁA NR XXXVIII/281/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok Łukasz Malaga 2017-12-12 08:43:20
Uchwała nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2017 ? 2026. Łukasz Malaga 2017-12-12 08:42:47
Uchwała Nr XXXVIII/283/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 Łukasz Malaga 2017-12-12 08:38:52
Uchwała Nr XXXVIII/284/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2017r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok. Łukasz Malaga 2017-12-12 08:38:24
UCHWAŁA Nr XXXVIII/285/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Chojna za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. Łukasz Malaga 2017-12-12 08:37:49
Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Łukasz Malaga 2017-12-12 08:37:08
Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Łukasz Malaga 2017-12-12 08:36:33
Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Łukasz Malaga 2017-12-12 08:36:00
Uchwała Nr XXXVIII/289/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Łukasz Malaga 2017-12-12 08:35:15
XXXVIII SESJA - 26.10.2017 Łukasz Malaga 2017-12-12 08:34:20