herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 5/28 o pow. 21,60 m2 w obrębie Łaziszcze gm. Chojna. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-07-19 09:07:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 20/10 o pow. 36 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Skwer Jagielloński. Małgorzata Lewczuk 2018-07-19 09:05:43
Doposażenie infrastruktury sportowej w miejscowościach z terenu Gminy Chojna oraz budowa mini boiska do mini piłki nożnej w miejscowości Krajnik Górny Magdalena Andrzejewska 2018-07-19 08:49:20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.17.2017 z dn. 17.07.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowie urządzeń wodnych w Leśnictwie Grabowo oddz 115, 116, 117, na terenie działek nr 115/2, 116/2, 117/4 oraz 298, obręb Krzymów". Anna Andreatto 2018-07-17 12:15:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.17.2017 z dn. 17.07.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowie urządzeń wodnych w Leśnictwie Grabowo oddz 115, 116, 117, na terenie działek nr 115/2, 116/2, 117/4 oraz 298, obręb Krzymów". Anna Andreatto 2018-07-17 12:14:00
Doposażenie infrastruktury sportowej w miejscowościach z terenu Gminy Chojna oraz budowa mini boiska do mini piłki nożnej w miejscowości Krajnik Górny Magdalena Andrzejewska 2018-07-17 11:16:47
Jolanta Lis 2018-07-17 10:29:41
Zaproszenie do złożenia oferty na usunięcie 3 sztuk drzew Jolanta Lis 2018-07-17 10:26:25
Zaproszenie do złożenia oferty na usunięcie 3 sztuk drzew Jolanta Lis 2018-07-17 10:26:14
Zaproszenie do złożenia oferty na usunięcie 3 sztuk drzew Jolanta Lis 2018-07-17 10:26:06
Zaproszenie do złożenia oferty na usunięcie 3 sztuk drzew Jolanta Lis 2018-07-17 10:25:43
Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Chojnie. Magdalena Andrzejewska 2018-07-16 15:01:39
Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Chojnie. Magdalena Andrzejewska 2018-07-16 15:01:09
ZAPYTANIE OFERTOWE- modernizacja nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie. Beata Rybicka 2018-07-16 14:30:38
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. obsługi księgowej podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości) w Wydziale Finansowo - Księgowym. Magdalena Hybiak 2018-07-16 10:15:44
Gmina Chojna - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ? ?Aktywna tablica? dla Szkoły Filialnej w Godkowie. Beata Rybicka 2018-07-13 13:48:29
Poziomy odzysku i recyklingu w 2017 roku Paulina Turkiewicz 2018-07-13 13:31:08
Poziomy odzysku i recyklingu w 2017 roku Paulina Turkiewicz 2018-07-13 13:30:42
Poziomy odzysku i recyklingu w 2017 roku Paulina Turkiewicz 2018-07-13 13:28:52
Poziomy odzysku i recyklingu w 2017 roku Paulina Turkiewicz 2018-07-13 13:28:18
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-07-13 13:25:33
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-07-13 13:25:26
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 365/18 o pow. 0,3035 ha, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00037175/1. Renata Downar-Szumiło 2018-07-13 10:59:17
Oświadczenia majątkowe radnych gminy Chojna - grudzień 2006 - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-07-13 09:58:53
Oświadczenia majątkowe radnych gminy Chojna - Sierpień 2006 - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-07-13 09:58:46
Oświadczenia majątkowe - Radni Rady Miejskiej w Chojnie 2003r. - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-07-13 09:58:13
HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE na okres od 16.07.2018 r. do 30.07.2018 r. Teresa Będzak 2018-07-13 09:55:03
Druk nr 8 powołanie komisji statutowej Teresa Będzak 2018-07-12 15:18:15
Druk nr 7 ustalenie max liczby zezwoleń na alkohol Teresa Będzak 2018-07-12 15:17:52
Druk nr 6 sprzedaż użytkowania wieczystego Ogrodowa Teresa Będzak 2018-07-12 15:17:27
Druk nr 5 opłata za przedszkole Teresa Będzak 2018-07-12 15:16:47
Druk nr 4 zmiana WPF Teresa Będzak 2018-07-12 15:16:26
Druk nr 3 zmiany w budżecie na 2018 rok Teresa Będzak 2018-07-12 15:15:03
Druk nr 2 likwidacja ZGM Teresa Będzak 2018-07-12 15:13:54
Druk nr 1 regulamin dostarczania wody i odprowadzania ściek Teresa Będzak 2018-07-12 15:13:10
Materiały na sesję Teresa Będzak 2018-07-12 15:11:59
Porządek obrad sesji 19.07.2018 r. Teresa Będzak 2018-07-12 15:11:44
Informacja.Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się w dniu 19 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2. Teresa Będzak 2018-07-12 15:10:51
Sesja XLVI Teresa Będzak 2018-07-12 15:09:15
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-12 14:43:56