herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAPYTANIE OFERTOWE na Inspektora nadzoru dla Projektu pn. "Modernizacja istniejącego budynku wraz z dobudową sal lekcyjnych Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Sikorskiego 25" Piotr Radziszewski 2018-04-04 14:15:52
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. Paweł Zatorski 2018-04-04 14:09:56
Wykonanie zabiegów pielegnacyjnych drzewa Jolanta Lis 2018-04-04 08:29:14
Zapytania ofertowe Jolanta Lis 2018-04-04 08:26:49
Zapytania ofertowe Jolanta Lis 2018-04-04 08:26:28
Uchwała Nr XLIII/322/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok Teresa Będzak 2018-03-30 09:54:09
Uchwała Nr XLIII/323/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026 Teresa Będzak 2018-03-30 09:51:20
Uchwała Nr XLIII/324/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/308/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Teresa Będzak 2018-03-30 09:38:08
Uchwała Nr XLIII/325/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu przez Gminę Chojna Teresa Będzak 2018-03-30 09:35:30
Uchwała Nr XLIII/328/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Chojnie Teresa Będzak 2018-03-30 09:33:23
Uchwała Nr XLIII/326/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej z bonifikatą, położonej w obrębie Mętno Teresa Będzak 2018-03-30 09:32:53
Uchwała Nr XLIII/327/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chojna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Teresa Będzak 2018-03-30 09:31:14
Uchwała Nr XLIII/328/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Chojnie Teresa Będzak 2018-03-30 09:29:35
Uchwała Nr XLIII/329/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Teresa Będzak 2018-03-30 09:27:39
Uchwała Nr XLIII/330/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Szczecin przez Gminę Chojna Teresa Będzak 2018-03-30 09:26:22
XLIII SESJA - 22.03.2018 Teresa Będzak 2018-03-30 09:23:52
XLIII SESJA - 22.03.2018 Teresa Będzak 2018-03-30 09:23:38
XLII SESJA - 27.02.2018 nadzwyczajna - bez uchwał Teresa Będzak 2018-03-30 09:23:07
Statut Przedszkola Miejskiego w Chojnie - niekatualny Monika Adamczyk 2018-03-30 08:36:08
Statut Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie Monika Adamczyk 2018-03-30 08:33:24
Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie Monika Adamczyk 2018-03-30 08:29:45
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Monika Adamczyk 2018-03-30 07:45:49
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 191/21 o pow. 0,1148 ha położonej w obrębie 6 miasta Chojna Renata Downar-Szumiło 2018-03-30 07:37:02
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 191/22 o pow.0,1233 ha położonej w obrębie 6 miasta Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-03-30 07:36:30
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 191/24 o pow.0,5372 ha położonej w obrębie 6 miasta Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-03-30 07:36:11
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 191/24 o pow.0,5372 ha położonej w obrębie 6 miasta Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-03-29 20:10:52
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 191/24 o pow.0,5372 ha położonej w obrębie 6 miasta Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-03-29 19:11:43
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 191/21 o pow. 0,1148 ha położonej w obrębie 6 miasta Chojna Renata Downar-Szumiło 2018-03-29 19:09:51
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 191/22 o pow.0,1233 ha położonej w obrębie 6 miasta Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-03-29 19:08:27
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 191/24 o pow.0,5372 ha położonej w obrębie 6 miasta Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-03-29 19:07:08
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 191/24 o pow.0,5372 ha położonej w obrębie 6 miasta Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-03-29 19:05:17
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 191/24 o pow.0,5372 ha położonej w obrębie 6 miasta Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-03-29 16:53:52
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 191/22 o pow.0,1233 ha położonej w obrębie 6 miasta Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-03-29 16:51:33
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 191/21 o pow. 0,1148 ha położonej w obrębie 6 miasta Chojna Renata Downar-Szumiło 2018-03-29 16:48:18
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 191/21 o pow. 0,1148 ha położonej w obrębie 6 miasta Chojna Renata Downar-Szumiło 2018-03-29 16:44:38
OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 518, położonej w Lisim Polu. Anna Andreatto 2018-03-29 11:44:27
OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 85/2, położonej w Grzybnie. Anna Andreatto 2018-03-29 11:42:57
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kraty pionowej na istniejącym kolektorze sanitarnym dn 500 mm w projektowanej studni rewizyjnej dn 1 500 mm i montażu obudowy nadziemnej studni typu kontener, montażu zbiornika typowego na skratki i zewnętrznej instalacji eNN - na terenie działki nr 156, obr. 2m. Chojna. Anna Andreatto 2018-03-28 11:58:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie przedszkola miejskiego zlokalizowanego na działkach nr 33, 38/92, obr. 8 m. Chojna". Anna Andreatto 2018-03-27 10:12:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie przedszkola miejskiego zlokalizowanego na działkach nr 33, 38/92, obr. 8 m. Chojna". Anna Andreatto 2018-03-27 10:11:16