herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
SOŁTYSI GMINY CHOJNA KADENCJA 2011-2015 - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-02-27 08:05:43
SOŁTYSI GMINY CHOJNA KADENCJA 2015-2019 - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-02-27 08:05:38
ZARZĄDZENIE Nr 53/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Chojnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Magdalena Hybiak 2019-02-26 14:35:57
ZARZĄDZENIE Nr 52/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. remontów w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska. Magdalena Hybiak 2019-02-26 14:35:13
Zarządzenie Nr 51/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Magdalena Hybiak 2019-02-26 14:34:18
ZARZĄDZENIE Nr 50/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 styczeń 2019r. w sprawie: przerwy w okresie ferii zimowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Magdalena Hybiak 2019-02-26 14:33:38
ZARZĄDZENIE Nr 49/VIII/2019 Burmistrza gminy Chojna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-02-26 14:29:47
ZARZĄDZENIE Nr 48/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2019-02-26 14:22:47
ZARZĄDZENIE Nr 47/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2019-02-26 14:21:40
ZARZĄDZENIE Nr 46/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-02-26 14:03:43
ZARZĄDZENIE Nr 45/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Chojnie na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-02-26 14:01:28
ZARZĄDZENIE Nr 44/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-02-26 13:52:41
ZARZĄDZENIE Nr 43/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-02-26 13:50:07
ZARZĄDZENIE Nr 42/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-02-26 13:42:58
ZARZĄDZENIE Nr 41/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnie na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-02-26 13:39:32
ZARZĄDZENIE Nr 40/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Nawodnej na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-02-26 13:31:03
ZARZĄDZENIE Nr 39/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Krzymowie na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-02-26 13:26:15
ZARZĄDZENIE Nr 38/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Grzybnie na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-02-26 13:22:49
ZARZĄDZENIE NR 37/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Brwicach na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-02-26 13:19:42
ZARZĄDZENIE NR 36/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-02-26 13:16:59
Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. remontów w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska Monika Adamczyk 2019-02-25 15:09:05
Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. remontów Monika Adamczyk 2019-02-25 15:06:51
Burmistrz Gminy Chojna podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 412/1, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Barbara Krygiel 2019-02-25 08:46:43
Druk nr 3 w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr IV/33/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojna na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 10:17:03
Druk Nr 6 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane-na rok 2019 Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:54:09
Druk nr 2 Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie za rok 2018 Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:51:39
Druk nr 1 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie w roku 2018 Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:51:28
Druk Nr 6 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane-na rok 2019 Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:50:50
Druk Nr 6 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane-na rok 2019 Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:49:49
Druk Nr 5 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w przedmiocie powierzenia wykonania zadania Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:47:00
Druk Nr 4 w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:45:13
Druk nr 3 w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr IV/33/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojna na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:38:59
Druk nr 3 w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr IV/33/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojna na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:38:35
Druk nr 2 Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie za rok 2018 Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:35:42
Druk nr 1 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie w roku 2018 Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:32:38
Materiały na sesję Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:30:39
Porządek obrad sesji 28.02.2019 r. Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:29:11
Informacja. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 11.30. Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:27:20
Sesja VI 28.02.2019 r. Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:25:36
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usuwanie barszczu Sosnowskiegoo Jolanta Lis 2019-02-21 13:10:38