Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 486/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej i przeprowadzenia likwidacji wybranych składników majatku Magdalena Hybiak 2020-07-28 12:18:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.11.2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie kontenerowego budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 809 obręb Nawodna gm. Chojna|" Bartosz Dłubak 2020-07-28 10:54:21
Informacja z otwarcia ofert i protokół postępowania Bartosz Dłubak 2020-07-24 14:27:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.10.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 67, 226, 157/4, 157/3 obręb Krajnik Górny gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2020-07-24 14:07:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.7.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 394/18, 394/6, 394/11, 392, 391/2 obręb Rurka gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2020-07-24 14:05:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.8.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 54, 55, 56, 57, 58, 240, 20/1, 177 obręb Krzymów gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2020-07-24 14:05:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.7.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 394/18, 394/6, 394/11, 392, 391/2 obręb Rurka gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2020-07-24 14:03:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.6.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działki nr: 394/15 obręb Rurka gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2020-07-24 13:57:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.5.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 328, 339/5, 339/7, 339/12, 339/11 obręb Strzelczyn gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2020-07-24 13:56:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.5.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 328, 339/5, 339/7, 339/12, 339/11 obręb Strzelczyn gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2020-07-24 13:54:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.4.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 701 i 710 obręb Lisie Pole gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2020-07-24 13:52:43
U/VI/BPI-04 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY/USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Bartosz Dłubak 2020-07-24 13:48:31
"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Nawodnej na potrzeby prowadzenia oddziału klasy 0" Bartosz Dłubak 2020-07-24 10:05:59
Zapytanie ofertowe na "Dostawę artykułów biurowych - tonerów do placówek oświatowych Gminy Chojna" Bartosz Dłubak 2020-07-23 12:25:28
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego "Dostawa artykułów biurowych - tonerów do placówek oświatowych Gminy Chojna" Bartosz Dłubak 2020-07-23 12:25:17
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Motorowy Chojna Bartosz Dłubak 2020-07-23 11:10:02
Konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. Bartosz Dłubak 2020-07-22 15:11:15
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Bartosz Dłubak 2020-07-22 15:10:21
Konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. Bartosz Dłubak 2020-07-22 14:56:32
Remont wiatrołapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika i tarasu oraz termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Magdalena Andrzejewska 2020-07-22 12:08:47
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 16.07.2020 r. o wydanej w dniu 15 lipca 2020 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.3.2020.MK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa części obiektu ze zmianą sposobu jego użytkowania na lakiernię ciekłą P.U.P POMOT Sp. z o.o. w Chojnie", realizowanej na działce nr 158/2 obręb 4 miasta Chojna, gm. Chojna. Bartosz Dłubak 2020-07-17 10:29:07
Zapytanie ofertowe na "Dostawę artykułów biurowych - tonerów do placówek oświatowych Gminy Chojna" Bartosz Dłubak 2020-07-15 13:28:43
Zapytanie ofertowe na "Dostawę artykułów biurowych - tonerów do placówek oświatowych Gminy Chojna" Bartosz Dłubak 2020-07-15 13:24:26
Zapytanie ofertowe na "Dostawę artykułów biurowych - tonerów do placówek oświatowych Gminy Chojna" Bartosz Dłubak 2020-07-15 13:19:49
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Bartosz Dłubak 2020-07-15 08:01:24
nagranie video z XX sesji 25.06.2020 r. Teresa Będzak 2020-07-14 15:11:32
XX sesja - 25.06.2020 r. Teresa Będzak 2020-07-14 15:09:42
Zarządzenie nr 485/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-07-13 12:00:32
"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Nawodnej na potrzeby prowadzenia oddziału klasy 0" Bartosz Dłubak 2020-07-13 11:59:01
Zarządzenie nr 484/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-07-13 11:56:45
Zarządzenie nr 483/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-07-13 11:53:30
Zarządzenie nr 482/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 755/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sp[rawie upoważnienia inspektora Wydziału Finansowo - Księgowego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna Magdalena Hybiak 2020-07-13 11:48:47
Remont wiatrołapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika i tarasu oraz termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Magdalena Andrzejewska 2020-07-13 11:43:35
Informacja o godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych - ponowne głosowanie 12.07.2020 Teresa Będzak 2020-07-10 16:53:53
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami - ponowne głosowanie 12.07.2020 Teresa Będzak 2020-07-10 16:52:26
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 327/11 o pow. 0,8569ha Aneta Brzezińska 2020-07-10 09:18:09
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 1085/2 o pow.0,4186ha, obr. 2m.Chojna Aneta Brzezińska 2020-07-10 09:09:29
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 186/1 o pow.0,31ha, obręb Strzelczyn Aneta Brzezińska 2020-07-10 09:02:30
Zarządzenie nr 481/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Magdalena Hybiak 2020-07-10 08:25:48
Zarządzenie nr 480/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 362/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie harmonogramu przyznawania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Magdalena Hybiak 2020-07-10 08:18:37