Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia: część działki nr 145/26 w obrębie Grzybno, cz. działki nr 38/6, 38/86, 38/81i 38/191 w obrębie 8 m. Chojna, cz. działki nr 195/11 i 150/7 w obrębie 6 m. Chojna, cz. działki nr 412/2 i 143/11 w obrębie 3 m. Chojna, cz. działki nr 160/2 w obrębie 2 m. Chojna, cz. działki nr 291/22 w obrębie Godków. Aneta Brzezińska 2020-03-11 11:58:34
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia: część działki nr 145/26 w obrębie Grzybno, cz. działki nr 38/6, 38/86, 38/81i 38/191 w obrębie 8 m. Chojna, cz. działki nr 195/11 i 150/7 w obrębie 6 m. Chojna, cz. działki nr 412/2 i 143/11 w obrębie 3 m. Chojna, cz. działki nr 160/2 w obrębie 2 m. Chojna, cz. działki nr 291/22 w obrębie Godków. Aneta Brzezińska 2020-03-11 11:40:19
Nr 1/2020 zapytanie z dnia 03.03.2020 r. Teresa Będzak 2020-03-10 14:00:06
Nr 1/2020 Halina Szczygieł Teresa Będzak 2020-03-10 13:56:23
Rok 2020 Teresa Będzak 2020-03-10 13:55:22
FORMULARZ INTERPELACJI/ ZAPYTANIA RADNEGO Teresa Będzak 2020-03-10 13:53:28
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-03-09 09:20:56
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-03-09 09:16:38
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-03-09 09:13:25
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-03-09 09:05:15
Zarządzenie nr 391/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. Piotr Radziszewski 2020-03-06 12:40:21
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-03-04 14:00:44
Zastępca Burmistrza Piotr Radziszewski 2020-03-04 13:54:51
Zastępca Burmistrza Piotr Radziszewski 2020-03-04 13:54:35
Zastępca Burmistrza Piotr Radziszewski 2020-03-04 13:53:58
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-03-04 13:47:08
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-03-04 13:46:26
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-03-04 13:45:37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.2.2020 z dnia 03.03.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, na terenie działki nr 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna Bartosz Dłubak 2020-03-04 12:45:07
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: "Usuwanie barszczu Sosnowskiego" z terenu Gminy Chojna. Bartosz Dłubak 2020-03-04 12:27:45
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: "Usuwanie barszczu Sosnowskiego" z terenu Gminy Chojna. Bartosz Dłubak 2020-03-04 12:24:08
UCHWAŁA Nr XVII/136/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej przez miejscowości Chojna, Kaliska, Godków do dróg publicznych kategorii gminnej oraz ustalenia jej przebiegu Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 11:00:48
UCHWAŁA Nr XVII/135/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Chojna na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:57:35
UCHWAŁA Nr XVII/134/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chojna na lata 2020-2024 Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:52:58
UCHWAŁA Nr XVII/134/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chojna na lata 2020-2024 Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:52:01
UCHWAŁA Nr XVII/133/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:46:11
UCHWAŁA Nr XVII/132/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:42:24
UCHWAŁA Nr XVII/131/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:39:08
UCHWAŁA Nr XVII/130/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska w Chojnie Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:36:13
UCHWAŁA NR XVII/129/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia planu, opłat dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2020 roku. Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:32:33
UCHWAŁA NR XVII/128/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:27:12
XVII SESJA - 27.02.2020 R. Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:10:24
Uchwały Rady Miejskiej w Chojnie za 2020 r. Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:09:11
Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, oznaczonych numerami działek: 36/33 o pow. 0,2189 ha, 36/34 o pow. 0,2288 ha, 36/35 o pow. 0,2618, nr 36/38 o pow. 0,1121 ha i 36/39 o pow. 0,1279 ha w obrębie 8 m. Chojna, przy ul. Waskiej. Aneta Brzezińska 2020-03-03 12:31:35
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 98/4 o pow. 0,0842 ha wraz z udzialem do 1/4 w działce nr 98/3 o pow. 0,1075 ha (droga wewnętrzna) w obrębie 5 m. Chojna, ul. Owocowa. Aneta Brzezińska 2020-03-03 11:21:49
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1085/2 o pow. 0,4186 ha w obrębie 2 m. Chojna. Aneta Brzezińska 2020-03-03 11:16:10
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 72/4 o pow. 0,30 ha w obrębie Krajnik Dolny. Aneta Brzezińska 2020-03-03 11:02:48
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 72/4 o pow. 0,30 ha w obrębie Krajnik Dolny. - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2020-03-03 10:58:48
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 72/4 o pow. 0,30 ha w obrębie Krajnik Dolny. Aneta Brzezińska 2020-03-03 10:56:56
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 72/4 o pow. 0,30 ha w obrębie Krajnik Dolny. - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2020-03-03 10:53:02