Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR z dnia 7 kwietnia 2021 r. o wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2, 35 i 33/11 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna oraz o przedłużeniu przedmiotowego postępowania i korekcie wyliczenia nieruchomości przeznaczonych na realizację niniszjego przedsięwzięcia. Bartosz Dłubak 2021-04-08 10:17:25
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiącej działkę nr 302/1 o pow. 0,1100 ha, położoną w obrębie Lisie Pole. Bartosz Dłubak 2021-04-07 13:52:17
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zabudowanej budynkiem gospodarczym, stanowiącej działkę nr 42/4 o pow. 0,0894 ha, położoną w obrębie 2 miasta Chojna Bartosz Dłubak 2021-04-07 13:51:20
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiącej działkę nr 302/1 o pow. 0,1100 ha, położoną w obrębie Lisie Pole. Bartosz Dłubak 2021-04-07 13:42:35
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2021 r. o wydanej w dniu 1 kwietnia 2021r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.13.2020.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zaadaptowaniu zaplecza technicznego przy składowisku odpadów w miejscowości Kaliska w gminie Chojna na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK), planowanego do realizacji na części działki nr 6/2 położonej w obrębie Kaliska w gminie Chojna. Bartosz Dłubak 2021-04-02 10:05:45
Program Postępowania Naprawczego Gminy Chojna na lata 2015 - 2017 (zakładka menu) Bartosz Dłubak 2021-04-01 10:44:35
UCHWAŁA Nr XXXI/247/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Chojnie Justyna Wiluszyńska 2021-04-01 09:58:38
UCHWAŁA Nr XXXI/246/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie Justyna Wiluszyńska 2021-04-01 09:36:02
UCHWAŁA Nr XXXI/245/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach, Brwice 35 Justyna Wiluszyńska 2021-04-01 09:31:10
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Amazonek "Teresa" w Chojnie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na organizację dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego Bartosz Dłubak 2021-04-01 09:23:59
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Amazonek "Teresa" w Chojnie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na organizację dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego Bartosz Dłubak 2021-04-01 09:23:51
Protokół zawierający wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Chojny W przedmiocie zmiany granic miasta Chojna Bartosz Dłubak 2021-04-01 07:59:45
Protokół zawierający wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Chojny W przedmiocie zmiany granic miasta Chojna Bartosz Dłubak 2021-04-01 07:54:44
Protokół zawierający wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Chojny W przedmiocie zmiany granic miasta Chojna Bartosz Dłubak 2021-03-31 15:23:27
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 77/1 o pow. 0,0347 ha, obręb Narost z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Bartosz Dłubak 2021-03-31 15:17:47
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 76 o pow. 0,0352 ha, obręb Narost z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Bartosz Dłubak 2021-03-31 15:14:30
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 98/4 o pow. 0,0842 ha, obręb 5m. Chojna z udziałem do 1/4 części w działce nr 98/3 (droga wewnętrzna) z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Bartosz Dłubak 2021-03-31 15:11:33
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 276 o pow. 0,0904 ha, obręb Mętno z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Bartosz Dłubak 2021-03-31 15:06:22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn, zasilającej obiekt radiokomunikacyjny ORx273-300810-XXX-01, ID11254 L27 Chojna 12 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERT MS, na terenie działki nr 268/19 obręb ewidencyjny 0004 miasto Chojna, powiat gryfiński stanowiącym tren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A Bartosz Dłubak 2021-03-31 14:49:43
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Amazonek "Teresa" w Chojnie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na organizację dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego Bartosz Dłubak 2021-03-31 14:29:31
UCHWAŁA Nr XXXI/244/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93 poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Lisim Polu, Lisie Pole 129 Justyna Wiluszyńska 2021-03-31 14:22:25
Plan działania na rzecz poprawy Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Chojnie na lata 2020-2021 Bartosz Dłubak 2021-03-31 14:20:39
UCHWAŁA Nr XXXI/243/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Lisim Polu, Lisie Pole 129, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93 Justyna Wiluszyńska 2021-03-31 14:17:47
Plan działania na rzecz poprawy Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Chojnie na lata 2020-2021 Bartosz Dłubak 2021-03-31 14:17:18
Plan działania na rzecz poprawy Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Chojnie na lata 2020-2021 Bartosz Dłubak 2021-03-31 13:48:50
UCHWAŁA Nr XXXI/242/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, ul. Żwirki i Wigury 10, poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Godkowie, Godków 33 Justyna Wiluszyńska 2021-03-31 13:48:41
UCHWAŁA Nr XXXI/242/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, ul. Żwirki i Wigury 10, poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Godkowie, Godków 33 Justyna Wiluszyńska 2021-03-31 13:47:30
UCHWAŁA Nr XXXI/241/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Godkowie, Godków 33, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, ul. Żwirki i Wigury 10 Justyna Wiluszyńska 2021-03-31 13:40:21
UCHWAŁA Nr XXXI/240/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna Justyna Wiluszyńska 2021-03-31 13:30:29
UCHWAŁA Nr XXXI/239/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Godkowie Osiedlu 3/2 na rzecz najemcy Justyna Wiluszyńska 2021-03-31 13:02:26
UCHWAŁA Nr XXXI/238/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Chojna Justyna Wiluszyńska 2021-03-31 12:53:13
UCHWAŁA Nr XXXI/237/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Chojeńska Karta Mieszkańca Justyna Wiluszyńska 2021-03-31 12:44:15
UCHWAŁA Nr XXXI/237/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Chojeńska Karta Mieszkańca Justyna Wiluszyńska 2021-03-31 12:43:34
UCHWAŁA Nr XXXI/236/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Justyna Wiluszyńska 2021-03-31 12:36:53
UCHWAŁA NR XXXI/235/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030. Justyna Wiluszyńska 2021-03-31 12:14:09
UCHWAŁA NR XXXI/234/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok Justyna Wiluszyńska 2021-03-31 12:03:32
XXXI sesja - 25.03.2021 r. Justyna Wiluszyńska 2021-03-31 11:41:39
Płatności bezgotówkowe (zakładka menu) Bartosz Dłubak 2021-03-31 08:29:25
Płatności bezgotówkowe (zakładka menu) Bartosz Dłubak 2021-03-31 08:27:53
Bartosz Dłubak 2021-03-31 08:27:16