herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2017 r. Łukasz Malaga 2017-12-12 08:33:55
Gmina Chojna - Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" dla jednostek oświaty Gminy Chojna. Łukasz Malaga 2017-12-11 15:14:33
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na trzy urządzenia przełączające segmenty sieci Ethernet, urządzenie do ochrony sieci klasy UTM, osprzęt dodatkowy i opcjonalnie trzy punkty dostępowe Łukasz Malaga 2017-12-11 15:06:21
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na trzy urządzenia przełączające segmenty sieci Ethernet, urządzenie do ochrony sieci klasy UTM, osprzęt dodatkowy i opcjonalnie trzy punkty dostępowe Łukasz Malaga 2017-12-11 15:02:06
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na oprogramowanie biurowe Łukasz Malaga 2017-12-11 15:01:09
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na oprogramowanie biurowe Łukasz Malaga 2017-12-11 14:52:55
Uchwała Nr XXXIII/248/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Monika Adamczyk 2017-12-11 14:50:59
Uchwała NR XXXII/239/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie realizacji obowiązku szkolnego przez niektórych uczniów klas III i IV z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie Monika Adamczyk 2017-12-11 14:48:55
Uchwała NR XXXII/239/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie realizacji obowiązku szkolnego przez niektórych uczniów klas III i IV z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie oraz - dokument usunięty Monika Adamczyk 2017-12-11 14:47:41
Uchwała NR XXXII/239/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie realizacji obowiązku szkolnego przez niektórych uczniów klas III i IV z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie oraz - dokument usunięty Monika Adamczyk 2017-12-11 14:46:47
Dane adresowe Monika Adamczyk 2017-12-11 14:45:29
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie Monika Adamczyk 2017-12-11 14:28:38
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, połozonego w Lisim Polu 82, działka nr 757/11 o pow.0,1496ha, obręb Lisie Pole, grunt stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty Gmina Chojna Aneta Brzezińska 2017-12-11 14:03:02
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, połozonego w Lisim Polu 82, działka nr 757/11 o pow.0,1496ha, obręb Lisie Pole, grunt stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty Gmina Chojna Aneta Brzezińska 2017-12-11 14:00:02
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 2 o pow. 0,01 ha, połozonej w obrebie Krzymów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Maria Dłużak 2017-12-11 13:28:09
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 2 o pow. 0,01 ha, połozonej w obrebie Krzymów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Maria Dłużak 2017-12-11 13:27:47
Gmina Chojna ? Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup, instalację, uruchomienie , zintegrowanie z istniejącą instalacją zasilania w gaz ziemny i olej opałowy kotłów c.o + c.w.u. w kotłowni Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Chojnie Łukasz Malaga 2017-12-11 13:06:52
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na KLUB SENIORA w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Łukasz Malaga 2017-12-08 13:13:04
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na KLUB SENIORA w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Łukasz Malaga 2017-12-08 12:49:38
Dane teleadresowe Monika Adamczyk 2017-12-08 12:43:21
Dane teleadresowe Monika Adamczyk 2017-12-08 12:41:04
Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Monika Adamczyk 2017-12-08 12:32:34
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla 112 punktów poboru energii elektrycznej na potrzeby Gminy Chojna. Magdalena Andrzejewska 2017-12-08 11:12:07
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla 112 punktów poboru energii elektrycznej na potrzeby Gminy Chojna. Magdalena Andrzejewska 2017-12-08 11:11:45
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla 112 punktów poboru energii elektrycznej na potrzeby Gminy Chojna. Magdalena Andrzejewska 2017-12-08 11:11:38
Uchwała Nr XXXIX/292/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Łukasz Malaga 2017-12-07 14:55:51
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla 112 punktów poboru energii elektrycznej na potrzeby Gminy Chojna. Magdalena Andrzejewska 2017-12-07 14:04:03
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla 112 punktów poboru energii elektrycznej na potrzeby Gminy Chojna. Magdalena Andrzejewska 2017-12-07 14:03:45
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na trzy urządzenia przełączające segmenty sieci Ethernet, urządzenie do ochrony sieci klasy UTM, osprzęt dodatkowy i opcjonalnie trzy punkty dostępowe Łukasz Malaga 2017-12-07 13:39:14
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na trzy urządzenia przełączające segmenty sieci Ethernet, urządzenie do ochrony sieci klasy UTM, osprzęt dodatkowy i opcjonalnie trzy punkty dostępowe Łukasz Malaga 2017-12-07 12:10:03
Mętno 04.12.2017 r. Aleksandra Stelmach-Filipczak 2017-12-07 10:50:37
Mętno 04.12.2017 r. Aleksandra Stelmach-Filipczak 2017-12-07 10:50:14
Mętno 04.12.2017 r. Aleksandra Stelmach-Filipczak 2017-12-07 10:48:29
Mętno Aleksandra Stelmach-Filipczak 2017-12-07 10:47:05
Uchwała Nr CCCLXI.609.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018 ? 2026 Agnieszka Jaz 2017-12-07 10:25:10
Uchwała Nr CCCLXI.608.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Chojna na 2018 rok Agnieszka Jaz 2017-12-07 10:23:43
Uchwała Nr CCCLXI.607.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Chojna na 2018 rok Agnieszka Jaz 2017-12-07 10:22:46
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Agnieszka Jaz 2017-12-07 10:16:24
Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kserokopiarek do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. Magdalena Andrzejewska 2017-12-06 14:52:49
Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. Magdalena Andrzejewska 2017-12-06 14:49:47