Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023 Teresa Będzak 2020-10-16 13:32:46
STATUT GMINY CHOJNA Bartosz Dłubak 2020-10-16 09:01:24
STATUT GMINY CHOJNA Bartosz Dłubak 2020-10-16 08:59:22
STATUT GMINY CHOJNA Bartosz Dłubak 2020-10-16 08:56:55
STATUT GMINY CHOJNA Bartosz Dłubak 2020-10-16 08:52:17
ZARZĄDZENIE Nr 538/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Bartosz Dłubak 2020-10-15 21:30:53
ZARZĄDZENIE Nr 536/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. Bartosz Dłubak 2020-10-15 21:30:04
Zarządzenie nr 533/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19.08.2020 r. w sprawie: przyjęcia "Programu odpracowania zaległości czynszowych" dla najemców lokali komunalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy Chojna Bartosz Dłubak 2020-10-15 21:29:14
ZARZĄDZENIE Nr 532/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2020 r Bartosz Dłubak 2020-10-15 21:24:02
ZARZĄDZENIE Nr 532/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2020 r Bartosz Dłubak 2020-10-15 21:22:06
Zarządzenie Nr 530/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie: dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego - Gmina Chojna i jednostce budżetowej - Urząd Miejski w Chojnie Bartosz Dłubak 2020-10-15 21:20:08
ZARZĄDZENIE Nr 528/2020 BBURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie Bartosz Dłubak 2020-10-15 21:04:36
ZARZĄDZENIE Nr 527/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Bartosz Dłubak 2020-10-15 21:03:57
ZARZĄDZENIE Nr 526 /2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Bartosz Dłubak 2020-10-15 21:02:59
ZARZĄDZENIE Nr 526 /2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Bartosz Dłubak 2020-10-15 21:02:46
Zarządzenie Nr  526 /2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia  5  sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Bartosz Dłubak 2020-10-15 21:00:49
Zarządzenie Nr  526 /2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia  5  sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Bartosz Dłubak 2020-10-15 21:00:28
Zarządzenie Nr  526 /2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia  5  sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Bartosz Dłubak 2020-10-15 20:59:46
Zarządzenie Nr  526 /2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia  5  sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Bartosz Dłubak 2020-10-15 20:58:39
Zawiadomienie o wyborze oferty na rozgraniczenie nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 362/4 i 362/5 położone w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna. Bartosz Dłubak 2020-10-15 11:19:07
Zawiadomienie o wyborze oferty na rozgraniczenie nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 362/4 i 362/5 położone w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna. Bartosz Dłubak 2020-10-15 11:13:50
Zawiadomienie o wyborze oferty na rozgraniczenie nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 362/4 i 362/5 położone w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna. Bartosz Dłubak 2020-10-15 11:12:49
Zawiadomienie o wyborze oferty na rozgraniczenie nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 362/4 i 362/5 położone w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna. Bartosz Dłubak 2020-10-15 11:10:06
Zawiadomienie o wyborze oferty na rozgraniczenie nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 362/4 i 362/5 położone w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna. Bartosz Dłubak 2020-10-15 11:07:29
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. Bartosz Dłubak 2020-10-13 12:31:37
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. Bartosz Dłubak 2020-10-13 12:30:38
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. Bartosz Dłubak 2020-10-13 12:30:11
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08.10.2020 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla zamierzenia pn.: "IA.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Morawickiego etap III - modernizacja stacji pomp Krajnik. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek" Bartosz Dłubak 2020-10-13 12:20:58
ZARZĄDZENIE nr 515/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury mającej na celu zawarcie umowy na ?Dowozy szkolne na rok szkolny 2020/2021 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikacje regularną? Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:54:17
ZARZĄDZENIE Nr 516/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 22 lipca 2020 roku. w sprawie: powołania Komisji do przejęcia lokalu komunalnego znajdującego się w m. Grzybno 36 Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:53:43
ZARZĄDZENIE Nr 517/2020 BURMISTRZ GMINY CHOJNA z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa, podczas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:53:12
ZARZĄDZENIE NR 518/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:52:25
ZARZĄDZENIE Nr 520/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 22 lipca 2020 roku. w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: ?Remont wiatrołapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika i tarasu oraz termomodernizacja budynku ŚDS w Chojnie? Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:51:38
ZARZĄDZENIE Nr 526 /2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:46:45
Zarządzenie Nr  526 /2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia  5  sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:46:18
ZARZĄDZENIE Nr 527/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:45:52
ZARZĄDZENIE Nr 528/2020 BBURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:45:25
ZARZĄDZENIE NR 529/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:44:55
Zarządzenie Nr 530/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie: dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego - Gmina Chojna i jednostce budżetowej - Urząd Miejski w Chojnie Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:44:03
ZARZĄDZENIE Nr 532/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2020 r Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:43:14