herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Łukasz Malaga 2018-08-24 11:20:16
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod rozbudowę garażu - część działki nr 5/28 o pow. 21,60 m2 w obrębie Łaziszcze. Małgorzata Lewczuk 2018-08-24 11:12:35
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod garaż - część działki nr 105/1 o pow. 18 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Łużycka.. Małgorzata Lewczuk 2018-08-24 11:10:23
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 18,00 m2 z przeznaczeniem na cele garażowe - część działki nr 195/11 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki. Małgorzata Lewczuk 2018-08-24 10:59:41
Druk nr 7 inicjatywa uchwałodawcza Justyna Wiluszyńska 2018-08-23 14:27:53
Druk nr 6 ustalenie wysokości diet dla sołtysów Justyna Wiluszyńska 2018-08-23 14:26:42
Druk nr 5 podatek od nieruchomości na 2019 r. Justyna Wiluszyńska 2018-08-23 14:25:02
Druk nr 4 zmiana WPF Justyna Wiluszyńska 2018-08-23 14:23:21
Druk nr 3 zmiany w budżecie na 2018 rok Justyna Wiluszyńska 2018-08-23 14:21:31
Druk nr 2 likwidacja ZGM Justyna Wiluszyńska 2018-08-23 14:18:20
Druk nr 1 uchylenie uchwały dot. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Justyna Wiluszyńska 2018-08-23 14:17:07
Materiały na sesję Justyna Wiluszyńska 2018-08-23 14:13:14
Porządek obrad sesji 30.08.2018 r. Justyna Wiluszyńska 2018-08-23 14:12:26
Informacja. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2. Justyna Wiluszyńska 2018-08-23 14:10:47
Sesja XLVII Justyna Wiluszyńska 2018-08-23 14:07:43
ZARZĄDZENIE Nr 1018/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 lipca 2018/ roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-08-22 13:59:29
ZARZĄDZENIE Nr 1017/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego. Magdalena Hybiak 2018-08-22 13:53:30
ZARZĄDZENIE Nr 1016/VII/2018 Burmistrz Gminy Chojna z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie: wyznaczania nauczyciela do zastępstwa, podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach. Magdalena Hybiak 2018-08-22 13:51:15
ZARZĄDZENIE Nr 1015/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie od roku szkolnego 2018/2019 w formie elektronicznej.ZARZĄDZENIE Nr 1015/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie od roku szkolnego 2018/2019 w formie elektronicznej. Magdalena Hybiak 2018-08-22 13:48:06
ZARZĄDZENIE Nr 1013/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2018 rok do Uchwały Nr XLVI/351/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-08-22 13:45:13
ZARZĄDZENIE Nr 1012/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-08-22 13:38:29
ZARZĄDZENIE Nr 1011/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Finansowo-Księgowego do prowadzenia spraw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Magdalena Hybiak 2018-08-22 13:31:43
ZARZĄDZENIE Nr 1010/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Finansowo-Księgowego do prowadzenia spraw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Magdalena Hybiak 2018-08-22 13:30:56
ZARZĄDZENIE Nr 1009/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-08-22 13:27:32
ZARZĄDZENIE Nr 1008/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej. Magdalena Hybiak 2018-08-22 13:24:35
ZARZĄDZENIE Nr 1007/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna?. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:36:20
ZARZĄDZENIE Nr 1006/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zapytania ofertowego na realizację zamówienia publicznego pn. ?Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Chojna?. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:34:57
ZARZĄDZENIE Nr 1005/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Chojnie?. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:33:46
ZARZĄDZENIE Nr 1004/VII /2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 lipca 2018 roku powołuję Komisję ds. szacowania strat powstałych wskutek ulewnych i długotrwałych opadów deszczu w dniach 11 i 12 lipca 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:32:49
ZARZĄDZENIE Nr 1003/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:31:18
ZARZĄDZENIE Nr 1002/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:23:37
ZARZADZENIE Nr 1001/ VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie: wydania opinii w sprawie kandydatury na wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:19:34
ZARZADZENIE Nr 1000/ VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie: wydania opinii kandydatury kierownika świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:18:45
ZARZADZENIE Nr 909/ VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie: wydania opinii w sprawie kandydatury na kierownika Szkoły Filialnej w Godkowie, Godków 33, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:14:35
ZARZADZENIE Nr 908/ VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie: wydania opinii w sprawie kandydatury na wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:13:50
ZARZĄDZENIE Nr 907/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:12:22
ZARZĄDZENIE Nr 906/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:11:19
ZARZĄDZENIE Nr 906/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:10:47
lipiec 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:02:48
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Wiluszyńska 2018-08-22 11:26:40