herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLIV/336/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026 Teresa Będzak 2018-05-29 12:26:18
część III - 24.05.2018 Teresa Będzak 2018-05-29 12:23:06
XLIV SESJA - 26.04.2018/10.05.2018/24.05.2018 Teresa Będzak 2018-05-29 12:22:31
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Łukasz Malaga 2018-05-28 10:24:07
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Łukasz Malaga 2018-05-28 10:23:40
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Łukasz Malaga 2018-05-28 10:22:57
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Łukasz Malaga 2018-05-28 10:22:06
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Łukasz Malaga 2018-05-28 10:21:27
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Łukasz Malaga 2018-05-28 10:20:37
ZAPYTANIE OFERTOWE- modernizacja nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie. Beata Rybicka 2018-05-25 12:44:23
Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą Łukasz Malaga 2018-05-25 10:41:04
Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą Łukasz Malaga 2018-05-25 10:40:45
ZAPYTANIE OFERTOWE ?Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych suchych, przypraw, przetworów owocowo - warzywnych do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr, 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2, im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie?. Dyrektorzy wyżej wymienionych szkół 74-500 Chojna, ul. Jagiellońska 12 zapraszają do złożenia propozycji cenowej na dostawy artykułów spożywczych suchych, przypraw, przetworów owocowo - warzywnych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro. Beata Rybicka 2018-05-25 09:37:55
ZAPYTANIE OFERTOWE ?Sukcesywna dostawa pieczywa do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2, im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Dyrektorzy wyżej wymienionych szkół 74-500 Chojna, ul. Jagiellońska 12 zapraszają do złożenia propozycji cenowej na dostawy pieczywa do (na podstawie art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. rok 2013 poz. 907 ze zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Beata Rybicka 2018-05-25 09:35:20
ZAPYTANIE OFERTOWE ?Sukcesywna dostawa mięs wieprzowych, wołowych, drobiowych i ich przetworów do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2, im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Dyrektorzy wyżej wymienionych szkół 74-500 Chojna, ul. Jagiellońska 12 zapraszają do złożenia propozycji cenowej na dostawy mięs wieprzowych, wołowych, drobiowych i ich przetworów dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Beata Rybicka 2018-05-25 09:34:03
ZAPYTANIE OFERTOWE ?Sukcesywna dostawa mrożonek i mrożonych ryb do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2, im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Dyrektorzy wyżej wymienionych szkół 74-500 Chojna, ul. Jagiellońska 12 zapraszają do złożenia propozycji cenowej na dostarczenie mrożonek i mrożonych ryb dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Beata Rybicka 2018-05-25 09:32:30
ZAPYTANIE OFERTOWE ?Sukcesywna dostawa warzyw, owoców i kiszonek do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2, im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Dyrektorzy wyżej wymienionych szkół 74-500 Chojna, ul. Jagiellońska 12 zapraszają do złożenia propozycji cenowej na dostarczenie warzyw, owoców i kiszonek dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Beata Rybicka 2018-05-25 09:30:43
ZAPYTANIE OFERTOWE ?Sukcesywna dostawa wyrobów mleczarskich i jaj kurzych do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2, im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Dyrektorzy wyżej wymienionych szkół 74-500 Chojna, ul. Jagiellońska 12 zapraszają do złożenia propozycji cenowej na dostawy wyrobów mleczarskich i jaj kurzych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro. Beata Rybicka 2018-05-25 09:30:31
ZAPYTANIE OFERTOWE ?Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych suchych, przypraw, przetworów owocowo - warzywnych do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr, 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2, im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie?. Dyrektorzy wyżej wymienionych szkół 74-500 Chojna, ul. Jagiellońska 12 zapraszają do złożenia propozycji cenowej na dostawy artykułów spożywczych suchych, przypraw, przetworów owocowo - warzywnych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro. Beata Rybicka 2018-05-25 09:30:18
ZAPYTANIE OFERTOWE ?Sukcesywna dostawa warzyw, owoców i kiszonek do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2, im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Dyrektorzy wyżej wymienionych szkół 74-500 Chojna, ul. Jagiellońska 12 zapraszają do złożenia propozycji cenowej na dostarczenie warzyw, owoców i kiszonek dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Beata Rybicka 2018-05-25 09:29:53
ZAPYTANIE OFERTOWE ?Sukcesywna dostawa wyrobów mleczarskich i jaj kurzych do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2, im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Dyrektorzy wyżej wymienionych szkół 74-500 Chojna, ul. Jagiellońska 12 zapraszają do złożenia propozycji cenowej na dostawy wyrobów mleczarskich i jaj kurzych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro. Beata Rybicka 2018-05-25 09:28:12
ZAPYTANIE OFERTOWE ?Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych suchych, przypraw, przetworów owocowo - warzywnych do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr, 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2, im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie?. Dyrektorzy wyżej wymienionych szkół 74-500 Chojna, ul. Jagiellońska 12 zapraszają do złożenia propozycji cenowej na dostawy artykułów spożywczych suchych, przypraw, przetworów owocowo - warzywnych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro. - dokument usunięty Beata Rybicka 2018-05-25 09:25:53
ZAPYTANIE OFERTOWE ?Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych suchych, przypraw, przetworów owocowo - warzywnych do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr, 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2, im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie?. Dyrektorzy wyżej wymienionych szkół 74-500 Chojna, ul. Jagiellońska 12 zapraszają do złożenia propozycji cenowej na dostawy artykułów spożywczych suchych, przypraw, przetworów owocowo - warzywnych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro. Beata Rybicka 2018-05-25 09:24:32
Beata Rybicka 2018-05-25 09:23:12
ZAPYTANIE OFERTOWE ?Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych suchych, przypraw, przetworów owocowo - warzywnych do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr, 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2, im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie?. Dyrektorzy wyżej wymienionych szkół 74-500 Chojna, ul. Jagiellońska 12 zapraszają do złożenia propozycji cenowej na dostawy artykułów spożywczych suchych, przypraw, przetworów owocowo - warzywnych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro. - dokument usunięty Beata Rybicka 2018-05-25 09:23:06
Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie Ogłasza Nabór kandydata do pracy na stanowisko Księgowy/Księgowa Łukasz Malaga 2018-05-25 08:47:20
Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie Ogłasza Nabór kandydata do pracy na stanowisko Referent ds. zamówień bezpieczeństwa Łukasz Malaga 2018-05-25 08:45:56
Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą Łukasz Malaga 2018-05-24 18:04:00
Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą Łukasz Malaga 2018-05-24 18:03:42
Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą Łukasz Malaga 2018-05-24 18:03:00
Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą Łukasz Malaga 2018-05-24 18:02:29
Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą Łukasz Malaga 2018-05-24 18:01:44
Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą Łukasz Malaga 2018-05-24 18:00:30
Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą Łukasz Malaga 2018-05-24 18:00:00
Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą Łukasz Malaga 2018-05-24 17:58:18
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Łukasz Malaga 2018-05-24 15:12:15
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Łukasz Malaga 2018-05-24 15:08:43
Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą Łukasz Malaga 2018-05-24 15:03:22
Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą Łukasz Malaga 2018-05-24 15:02:39
Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą Łukasz Malaga 2018-05-24 15:00:49