herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAPYTANIE OFERTOWE na Inspektora nadzoru dla Projektu pn. "Modernizacja istniejącego budynku wraz z dobudową sal lekcyjnych Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Sikorskiego 25" Piotr Radziszewski 2018-03-22 14:55:40
ZAPYTANIE OFERTOWE na Inspektora nadzoru dla Projektu pn. "Modernizacja istniejącego budynku wraz z dobudową sal lekcyjnych Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Sikorskiego 25" Piotr Radziszewski 2018-03-22 14:55:11
Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie Monika Adamczyk 2018-03-22 09:46:43
ZARZĄDZENIE Nr 802/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 stycznia 2018 r. w spawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie. Monika Adamczyk 2018-03-21 14:41:12
ZARZĄDZENIE Nr740/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 listopada 2017 r. w spawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie. Monika Adamczyk 2018-03-21 14:39:32
ZARZĄDZENIE Nr 722/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2017 r. w spawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie. Monika Adamczyk 2018-03-21 14:29:55
ZARZĄDZENIE Nr 722/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2017 r. w spawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie. - dokument usunięty Monika Adamczyk 2018-03-21 14:28:55
ZARZĄDZENIE Nr 722/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2017 r. w spawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie. - dokument usunięty Monika Adamczyk 2018-03-21 14:28:44
WYDZIAŁY Monika Adamczyk 2018-03-21 14:23:37
Statut Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach Monika Adamczyk 2018-03-21 14:17:26
Statut Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach Monika Adamczyk 2018-03-21 14:11:09
Statut Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach Monika Adamczyk 2018-03-21 14:09:24
Statut - nieaktualny Monika Adamczyk 2018-03-21 13:41:37
Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie Monika Adamczyk 2018-03-21 13:39:22
Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej w Grzybnie - nieaktualny Monika Adamczyk 2018-03-21 13:16:55
Statut Szkoły Podstawowej w Grzybnie - nieaktualny Monika Adamczyk 2018-03-21 13:16:37
Dane adresowe Monika Adamczyk 2018-03-21 13:15:55
Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie Monika Adamczyk 2018-03-21 13:03:35
Statut Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie Monika Adamczyk 2018-03-21 12:23:50
Statut - nieaktualny Monika Adamczyk 2018-03-21 12:21:49
Statut Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej Monika Adamczyk 2018-03-21 12:18:33
Statut Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej - nieaktualny Monika Adamczyk 2018-03-21 12:16:16
Dane teleadresowe Monika Adamczyk 2018-03-21 11:39:14
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Lisim Polu 82, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działa nr 757/11 o pow. 0,1496ha, obręb Lisie Pole, grunt stanowi własność Skarbu Państwa. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami niemieszkalnymi, użytkownik wieczysty Gmina Chojna, dla której Sąd Rejonowy Wydział V Ksiąg Wieczystych w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą KW SZ1Y/00070097/3. Aneta Brzezińska 2018-03-21 11:05:33
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Lisim Polu 82, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działa nr 757/11 o pow. 0,1496ha, obręb Lisie Pole, grunt stanowi własność Skarbu Państwa. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami niemieszkalnymi, użytkownik wieczysty Gmina Chojna, dla której Sąd Rejonowy Wydział V Ksiąg Wieczystych w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą KW SZ1Y/00070097/3. - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2018-03-21 11:02:54
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Lisim Polu 82, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działa nr 757/11 o pow. 0,1496ha, obręb Lisie Pole, grunt stanowi własność Skarbu Państwa. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami niemieszkalnymi, użytkownik wieczysty Gmina Chojna, dla której Sąd Rejonowy Wydział V Ksiąg Wieczystych w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą KW SZ1Y/00070097/3. - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2018-03-21 11:01:06
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Lisim Polu 82, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działa nr 757/11 o pow. 0,1496ha, obręb Lisie Pole, grunt stanowi własność Skarbu Państwa. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami niemieszkalnymi, użytkownik wieczysty Gmina Chojna, dla której Sąd Rejonowy Wydział V Ksiąg Wieczystych w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą KW SZ1Y/00070097/3. - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2018-03-21 10:57:58
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 8m. Chojna, ul. Władysława Andersa, działka nr 36/106 o pow. 1,3648ha, KW SZ1Y/00044170/8. Aneta Brzezińska 2018-03-21 10:56:39
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej Aneta Brzezińska 2018-03-21 10:54:14
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-20 13:07:23
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-20 13:06:54
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Teresa Będzak 2018-03-20 12:07:52
Rok 2018 Teresa Będzak 2018-03-20 12:06:16
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Teresa Będzak 2018-03-20 12:04:36
Zarządzenie Nr 616/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2017 r. Paweł Zatorski 2018-03-20 11:00:41
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, położonej w Chojnie przy ul.Słowiańskiej Aneta Brzezińska 2018-03-20 10:52:22
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, położonej w Chojnie przy ul.Słowiańskiej Aneta Brzezińska 2018-03-20 10:51:46
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, położonej w Chojnie przy ul.Bol.Chrobrego Aneta Brzezińska 2018-03-20 10:50:35
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, położonej w Chojnie przy ul.Dworcowej Aneta Brzezińska 2018-03-20 10:48:16
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, położonej w Chojnie przy ul.Basztowej Aneta Brzezińska 2018-03-20 10:44:59