Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 309/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1058/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku VAT za pomocą mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Chojna i jej jednostkach organizacyjnych. Magdalena Hybiak 2020-01-10 12:34:27
Zarządzenie nr 308/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2020-01-10 12:27:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.13.2019 z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Rozbudowie budynku administracji publicznej wraz z pełną infrastrukturą oraz drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi oraz chodnikami na terenie działki nr 201/25, obręb 7 m. Chojna - przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie" Bartosz Dłubak 2020-01-10 10:45:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.13.2019 z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Rozbudowie budynku administracji publicznej wraz z pełną infrastrukturą oraz drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi oraz chodnikami na terenie działki nr 201/25, obręb 7 m. Chojna - przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie" Bartosz Dłubak 2020-01-10 10:43:49
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2020-01-10 07:37:32
Dostawy Oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Chojna w roku 2020 Bartosz Dłubak 2020-01-09 14:50:58
UCHWAŁA Nr XVI/127/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na 2020 rok. Justyna Wiluszyńska 2020-01-09 14:40:33
UCHWAŁA Nr XVI/126/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Chojnie na rok 2020 Justyna Wiluszyńska 2020-01-09 14:38:34
UCHWAŁA Nr XVI/125/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi i edukacyjno-motywacyjnymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu z terenu Gminy Chojna Justyna Wiluszyńska 2020-01-09 14:35:58
UCHWAŁA Nr XVI/124/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na rok 2020 Justyna Wiluszyńska 2020-01-09 14:33:12
UCHWAŁA NR XVI/123/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chojna w roku szkolnym 2019/2020 Justyna Wiluszyńska 2020-01-09 14:30:16
UCHWAŁA Nr XVI/122/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich, położonych na terenie Gminy Chojna. Justyna Wiluszyńska 2020-01-09 14:10:23
UCHWAŁA Nr XVI/121/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Justyna Wiluszyńska 2020-01-09 14:07:46
UCHWAŁA Nr XVI/120/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Justyna Wiluszyńska 2020-01-09 14:02:17
UCHWAŁA NR XVI/119/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2026. Justyna Wiluszyńska 2020-01-09 13:59:21
UCHWAŁA NR XVI/118/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2020. Justyna Wiluszyńska 2020-01-09 13:56:23
UCHWAŁA NR XVI/117/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Justyna Wiluszyńska 2020-01-09 13:46:08
UCHWAŁA NR XVI/116/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2020-01-09 13:44:02
XVI SESJA - 30.12.2019 R. Justyna Wiluszyńska 2020-01-09 13:02:25
UCHWAŁA Nr XIV/106/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok Piotr Radziszewski 2020-01-09 12:53:39
HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE od 13 stycznia 2020 r. do 30 marca 2020 r. Teresa Będzak 2020-01-09 11:26:50
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2020-01-09 10:59:08
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2020-01-09 10:58:53
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2020-01-09 10:52:52
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2020-01-09 10:51:43
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2020-01-09 10:51:22
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2020-01-09 10:50:00
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2020-01-09 10:49:44
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2020-01-09 10:49:29
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2020-01-09 10:49:11
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2020-01-09 10:47:20
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2020 Aneta Brzezińska 2020-01-08 12:26:07
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020 - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2020-01-08 12:24:35
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Aneta Brzezińska 2020-01-08 12:24:18
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2019 Aneta Brzezińska 2020-01-08 12:24:06
Harmonogramy odbioru odpadów Aneta Brzezińska 2020-01-08 12:24:00
HARMONOGRAM 2019- Zmieszane Aneta Brzezińska 2020-01-08 12:23:51
HARMONOGRAM 2019- selektywne Aneta Brzezińska 2020-01-08 12:23:45
NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI Aneta Brzezińska 2020-01-08 12:23:11
Świadczenie na terenie gminy Chojna usług odbioru i zagospodarowania, powstających na nieruchomościach zamieszkałych odpadów komunalnych. Magdalena Andrzejewska 2020-01-07 13:26:55