Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 464/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ustalenia stawki żywieniowej w okresie zawieszenia zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Chojna Magdalena Hybiak 2020-07-06 12:37:13
Zarządzenie nr 463/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok Magdalena Hybiak 2020-07-06 12:29:52
Zarządzenie nr 462/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Chojnie Magdalena Hybiak 2020-07-06 12:26:57
Zarządzenie nr 461/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej Magdalena Hybiak 2020-07-06 12:21:50
Zarządzenie nr 460/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie przywrócenia funkcjonowania Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w związku z przywróceniem funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych. Magdalena Hybiak 2020-07-06 12:15:02
Zarządzenie nr 460/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie przywrócenia funkcjonowania Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w związku z przywróceniem funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych. Magdalena Hybiak 2020-07-06 12:14:23
maj 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-07-06 12:10:18
Zarządzenie nr 549/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-07-06 12:09:29
Zarządzenie nr 458/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-07-06 12:06:08
NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI Aneta Brzezińska 2020-07-06 11:39:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/86 o pow. 225 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. Aneta Brzezińska 2020-07-06 10:23:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/191 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Aneta Brzezińska 2020-07-06 10:19:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 230 o pow. 350 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Brzozowa. Aneta Brzezińska 2020-07-06 10:10:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 401/6 o pow.51 m2 wobrębie 7 m. Chojna, ul. Polna. Aneta Brzezińska 2020-07-06 09:45:58
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaz działek niezabudowanych, położónych w Lisim Polu Aneta Brzezińska 2020-07-06 08:37:36
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Teresa Będzak 2020-07-06 08:29:18
Burmistrz Gminy Chojnaogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położónej w obrebie Rurka, działka nr 166/5 o pow.0,19ha Aneta Brzezińska 2020-07-06 08:25:41
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2020-07-06 08:18:35
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz działki nr 216/11 w Lisim Polu Aneta Brzezińska 2020-07-06 07:31:26
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz działki nr 216/11 w Lisim Polu Aneta Brzezińska 2020-07-06 07:27:19
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz działki nr 216/11 w Lisim Polu Aneta Brzezińska 2020-07-06 07:24:20
Anna Panas - Radny Gminy Bartosz Dłubak 2020-07-03 15:00:35
Agnieszka Sikora - Radny Gminy Bartosz Dłubak 2020-07-03 15:00:20
Beata Malecka - Radny Gminy Bartosz Dłubak 2020-07-03 14:59:58
Bartosz Michno - Radny Gminy Bartosz Dłubak 2020-07-03 14:59:02
Elżbieta Lach - Radny Gminy Bartosz Dłubak 2020-07-03 14:58:38
Halina Szczygieł - Radny Gminy Bartosz Dłubak 2020-07-03 14:58:14
Marek Bednarz - Radny Gminy Bartosz Dłubak 2020-07-03 14:57:40
UCHWAŁA Nr XX/160/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Gryfinie wraz z odpowiedzią na skargę Justyna Wiluszyńska 2020-07-03 14:57:38
Michał Burak - Radny Gminy Bartosz Dłubak 2020-07-03 14:57:29
Małgorzata Przybylska - Radny Gminy Bartosz Dłubak 2020-07-03 14:57:16
Marlena Witek - Radny Gminy Bartosz Dłubak 2020-07-03 14:52:45
Małgorzata Wójcik - Radny Gminy Bartosz Dłubak 2020-07-03 14:51:03
Norbert Oleśków - Radny Gminy Bartosz Dłubak 2020-07-03 14:50:38
Radosław Karwan - Radny Gminy Bartosz Dłubak 2020-07-03 14:50:14
UCHWAŁA Nr XX/159/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwalę Nr XVI/122/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich, położonych na terenie Gminy Chojna - dokument usunięty Justyna Wiluszyńska 2020-07-03 14:47:30
Wojciech Łosowski - Radny Gminy Bartosz Dłubak 2020-07-03 14:47:23
UCHWAŁA Nr XX/158/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy Chojna za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, twórczość artystyczną i społeczną dla uczniów szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Chojna Justyna Wiluszyńska 2020-07-03 14:28:36
UCHWAŁA Nr XX/157/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Chojna Justyna Wiluszyńska 2020-07-03 14:24:35
Anna Panas - Radny Gminy Bartosz Dłubak 2020-07-03 14:22:07