herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą Łukasz Malaga 2018-05-24 14:57:05
Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą Łukasz Malaga 2018-05-24 14:53:26
Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą Łukasz Malaga 2018-05-24 14:52:05
Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą Łukasz Malaga 2018-05-24 14:51:15
Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Chojna Magdalena Andrzejewska 2018-05-24 10:17:28
Wojciech Długoborski - z-ca Burmistrza Łukasz Malaga 2018-05-22 14:15:54
Agnieszka Górska - Skarbnik Gminy Łukasz Malaga 2018-05-22 14:15:14
Małgorzata Juzyszyn - Naczelnik Wydziału Łukasz Malaga 2018-05-22 14:14:39
Danuta Wala - Podinspektor Łukasz Malaga 2018-05-22 14:13:56
Dorota Tracz - Inspektor Łukasz Malaga 2018-05-22 14:13:17
Jan Będzak - Naczelnik Wydziału Łukasz Malaga 2018-05-22 14:12:15
Anna Witek - Naczelnik Wydziału Łukasz Malaga 2018-05-22 14:11:17
Wacław Gołąb - Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie Łukasz Malaga 2018-05-22 14:08:26
Edyta Kalarus - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie Łukasz Malaga 2018-05-22 14:07:36
Jacek Dybczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzybnie Łukasz Malaga 2018-05-22 14:07:03
Dorota Stelmach - Dyrektor Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie Łukasz Malaga 2018-05-22 14:06:10
Dorota Stelmach - Dyrektor Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie Łukasz Malaga 2018-05-22 14:05:35
Halina Puchalska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzymowie Łukasz Malaga 2018-05-22 14:05:05
Wioletta Jesiołowska - Dyrektor Szkoły nr 1 w Chojnie Łukasz Malaga 2018-05-22 14:04:24
Kazimierz Kunisz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brwicach Łukasz Malaga 2018-05-22 14:03:27
Ewa Zatorska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawodnej Łukasz Malaga 2018-05-22 14:02:45
Agnieszka Horwat-Makowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie Łukasz Malaga 2018-05-22 14:01:17
Małgorzata Korzeniec - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie Łukasz Malaga 2018-05-22 14:00:38
Katarzyna Horoch - Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie Łukasz Malaga 2018-05-22 13:56:02
Sylwia Wysocka - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie Łukasz Malaga 2018-05-22 13:55:28
Zbigniew Hippmann - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o. o. Łukasz Malaga 2018-05-22 13:52:31
Barbara Andrzejczyk - Dyrektor Centrum Kultury w Chojnie Łukasz Malaga 2018-05-22 13:51:09
Radni Łukasz Malaga 2018-05-22 13:49:59
Pracownicy Urzędu Łukasz Malaga 2018-05-22 13:49:49
Kierownicy Podległych Jednostek Budżetowych Łukasz Malaga 2018-05-22 13:49:39
Pracownicy Podległych Jednostek Budżetowych Łukasz Malaga 2018-05-22 13:49:30
Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Łukasz Malaga 2018-05-22 13:49:20
Prezes Spółki Prawa Handlowego Łukasz Malaga 2018-05-22 13:49:08
Instytucje Kultury Łukasz Malaga 2018-05-22 13:48:57
2018 Łukasz Malaga 2018-05-22 13:48:32
UCHWAŁA Nr XLIV/335/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Teresa Będzak 2018-05-21 11:42:14
UCHWAŁA NR XLIV/334/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zmiany obowiązujących przepisów ustawy Prawo łowieckie Teresa Będzak 2018-05-21 11:40:13
część II - 10.05.2018 Teresa Będzak 2018-05-21 11:38:20
UCHWAŁA Nr XLIV/333/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/325/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu przez Gminę Chojna Teresa Będzak 2018-05-21 11:33:50
Uchwała Nr XLIV/332/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do zmiany w planie Teresa Będzak 2018-05-21 11:32:30