herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 19/VIII/ 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4/2018/2019 do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 Szkoły Podstawowej w Krzymowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2019-02-07 11:36:30
ZARZĄDZENIE Nr 18/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie: ustalenia stawki żywieniowej dla nauczycieli i pracowników obsługi w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-02-07 11:35:41
ZARZĄDZENIE Nr 17/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę lub najem nieruchomości komunalnych w 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-02-07 11:34:17
ZARZĄDZENIE Nr 16/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę komunalnych lokali użytkowych w 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-02-07 11:31:45
ZARZĄDZENIE Nr 15/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2019-02-07 11:02:35
ZARZĄDZENIE Nr 14/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania. Magdalena Hybiak 2019-02-07 10:59:29
ZARZĄDZENIE Nr 13/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2018 r. Magdalena Hybiak 2019-02-07 10:57:01
ZARZĄDZENIE Nr 12/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-02-07 10:54:35
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 7 lutego 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. Teresa Będzak 2019-02-07 10:54:13
Uchwała Nr 4/2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. Teresa Będzak 2019-02-07 10:52:18
ZARZĄDZENIE Nr 11/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany komisji przetargowej ustalonej na przetargi w dniu 6.12.2018 r. Magdalena Hybiak 2019-02-07 10:51:43
ZARZĄDZENIE Nr 10/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert oraz wybrania najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn. ?Bieżące naprawy ? świetlica Krzymów?. Magdalena Hybiak 2019-02-07 10:50:51
Uchwała Nr 3 /2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie Teresa Będzak 2019-02-07 10:50:08
ZARZĄDZENIE Nr 9/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia spraw sprzedaży nieruchomości niezabudowanych na terenie Gminy Chojna, wykupu, zmiany nieruchomości oraz uwłaszczania spółdzielni i jednostek organizacyjnych w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-02-07 10:49:55
ZARZĄDZENIE Nr 9/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia spraw sprzedaży nieruchomości niezabudowanych na terenie Gminy Chojna, wykupu, zmiany nieruchomości oraz uwłaszczania spółdzielni i jednostek organizacyjnych w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-02-07 10:49:34
grudzień 2018 r. Magdalena Hybiak 2019-02-07 10:44:32
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zawiadomienie o o wydaniu decyzji Jolanta Lis 2019-02-07 10:42:02
Jolanta Lis 2019-02-07 10:35:18
Raport Jolanta Lis 2019-02-07 10:33:46
Raport Jolanta Lis 2019-02-07 10:33:32
Dane teleadresowe Monika Adamczyk 2019-02-06 11:37:14
Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. remontów w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska Monika Adamczyk 2019-02-06 11:33:57
Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. remontów w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska - dokument usunięty Monika Adamczyk 2019-02-06 11:32:23
Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. remontów w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska - dokument usunięty Monika Adamczyk 2019-02-06 11:24:22
Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. remontów Monika Adamczyk 2019-02-06 11:19:47
Stwierdzenie nieważności § 9 ust. 1 i ust. 2 załącznika do uchwały Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych w Chojnie przy ul. Bolesława Prus 1a. - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-02-06 10:27:19
Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych w Chojnie przy ul. Bolesława Prusa 1a Teresa Będzak 2019-02-06 10:27:15
Stwierdzenie nieważności § 9 ust. 1 i ust. 2 załącznika do uchwały Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych w Chojnie przy ul. Bolesława Prus 1a. - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-02-06 10:25:49
Stwierdzenie nieważności § 9 ust. 1 i ust. 2 załącznika do uchwały Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych w Chojnie przy ul. Bolesława Prus 1a. - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-02-06 10:24:39
Stwierdzenie nieważności § 9 ust. 1 i ust. 2 załącznika do uchwały Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych w Chojnie przy ul. Bolesława Prus 1a. - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-02-06 10:22:45
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 98/4 o pow. 0,0842 ha wraz z udziałem do 1/4 w działce nr 98/3 o pow. 0,1075 ha (droga wewnętrzna), położonej w obrębie 5 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00026536/0. Barbara Krygiel 2019-02-06 07:45:05
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 98/4 o pow. 0,0842 ha wraz z udziałem do 1/4 w działce nr 98/3 o pow. 0,1075 ha (droga wewnętrzna), położonej w obrębie 5 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00026536/0. Barbara Krygiel 2019-02-06 07:43:14
- dokument usunięty Barbara Krygiel 2019-02-06 07:29:54
- dokument usunięty Barbara Krygiel 2019-02-06 07:29:46
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHOJNIE z dnia 5 lutego 2019 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. Teresa Będzak 2019-02-05 14:56:27
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHOJNIE z dnia 5 lutego 2019 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. Teresa Będzak 2019-02-05 14:55:59
Konkurs - "Zachodniopomorski Rolnik Roku" Bartosz Dłubak 2019-02-05 13:58:42
Jolanta Lis 2019-02-05 13:25:11
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Jolanta Lis 2019-02-05 13:24:26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Jolanta Lis 2019-02-05 13:24:07