Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 533/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19.08.2020 r. w sprawie: przyjęcia "Programu odpracowania zaległości czynszowych" dla najemców lokali komunalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy Chojna Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:42:27
ZARZĄDZENIE Nr 534/2020 BURMSTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli sposobu przygotowania organizacji pracy placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w czasie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) na rok szkolny 2020/2021 Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:41:42
ZARZĄDZENIE NR 535/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:41:10
ZARZĄDZENIE Nr 536/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:40:38
ZARZĄDZENIE Nr 538/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:39:57
ZARZĄDZENIE Nr 539/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:39:22
ZARZĄDZENIE Nr 540/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:34:00
ZARZĄDZENIE Nr 541/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:33:30
ZARZĄDZENIE Nr 542/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-10-13 10:32:49
DOWÓD OSOBISTY - WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY Bartosz Dłubak 2020-10-12 12:12:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia pod kontenery na śmieci - część działki nr 201 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiełły (4 miejsca). Aneta Brzezińska 2020-10-09 14:28:45
Zarządzenie nr 579/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia i z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok Bartosz Dłubak 2020-10-09 07:27:28
Zarządzenie nr 579/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia i z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok Bartosz Dłubak 2020-10-09 07:18:39
Zarządzenie nr 579/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia i z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok Bartosz Dłubak 2020-10-08 14:34:44
Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. Zachodniopomorskie, wszczętego na wiosek Alsol Sp. z o. o. ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń. Bartosz Dłubak 2020-10-08 13:54:48
OBWIESZCZENIE. w dniu 7 października 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna, wszczętego na wiosek Alsol Sp. z o. o. ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń. Bartosz Dłubak 2020-10-08 13:54:04
Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. Zachodniopomorskie, wszczętego na wiosek Alsol Sp. z o. o. ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń. Bartosz Dłubak 2020-10-08 13:48:57
ZARZĄDZENIE Nr 542/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-10-08 12:38:39
ZARZĄDZENIE Nr 538/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Magdalena Hybiak 2020-10-08 12:35:41
ZARZĄDZENIE Nr 539/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-10-08 12:35:30
ZARZĄDZENIE Nr 540/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-10-08 12:35:14
ZARZĄDZENIE Nr 541/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-10-08 12:34:54
ZARZĄDZENIE Nr 540/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-10-08 12:31:47
ZARZĄDZENIE Nr 539/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-10-08 12:22:52
ZARZĄDZENIE Nr 538/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Magdalena Hybiak 2020-10-08 12:17:27
ZARZĄDZENIE Nr 537/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-10-08 12:07:39
ZARZĄDZENIE Nr 536/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-10-08 12:01:13
ZARZĄDZENIE NR 535/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok Magdalena Hybiak 2020-10-08 11:58:02
ZARZĄDZENIE Nr 534/2020 BURMSTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli sposobu przygotowania organizacji pracy placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w czasie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) na rok szkolny 2020/2021 Magdalena Hybiak 2020-10-08 11:53:46
Zarządzenie nr 533/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19.08.2020 r. w sprawie: przyjęcia "Programu odpracowania zaległości czynszowych" dla najemców lokali komunalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy Chojna Magdalena Hybiak 2020-10-08 11:50:03
ZARZĄDZENIE Nr 532/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2020 r Magdalena Hybiak 2020-10-08 11:37:27
ZARZĄDZENIE Nr 531/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r Magdalena Hybiak 2020-10-08 11:34:37
Zarządzenie Nr 530/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie: dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego - Gmina Chojna i jednostce budżetowej - Urząd Miejski w Chojnie Magdalena Hybiak 2020-10-08 11:30:58
ZARZĄDZENIE NR 529/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok Magdalena Hybiak 2020-10-08 10:48:57
ZARZĄDZENIE Nr 528/2020 BBURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie Magdalena Hybiak 2020-10-08 10:38:43
1 Bartosz Dłubak 2020-10-07 23:23:25
1 Bartosz Dłubak 2020-10-07 23:22:59
1 Bartosz Dłubak 2020-10-07 23:22:29
1 Bartosz Dłubak 2020-10-07 23:21:27
Centrum Kultury w Chojnie (zakładka menu) Bartosz Dłubak 2020-10-07 23:19:11