herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 921/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie użyczenia stołów i krzeseł dla sołectwa w Czartoryji Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 09:57:16
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 920/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. sprawie dokonania obopólnej zamiany lokali mieszkalnych Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 09:54:38
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 919/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. sprawie skierowania do najmu lokalu mieszkalnego Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 09:53:41
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 918/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ul. Narciarskiej w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 09:52:59
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 917/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. sprawie powołania komisji do opracowania Programu Rozwoju Lokalnego Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 09:22:32
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 916/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wykonania konserwacji parkietu sali gimnastycznej oraz obudowy kaloryferów Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 09:20:46
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 915/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie dofinansowania remontów zabytkowych kościołów na terenie Gminy Chojna oraz remontu murów obronnych Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 09:18:34
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 914/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie opracowania dokumentacji technicznej na budowę rurociągu tłocznego Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 09:17:10
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 913/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie podpisania aneksu do umowy zawartej z firmą PPUH „ ESBUD ” Spółka z o.o. w Myśliborzu Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 09:16:22
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 912/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 09:15:23
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 910/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:55:14
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 908/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:40:28
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 907/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 maja 2004 r. sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:40:02
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 906/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zlecenia wykoszenia trawnika w miejscowości Czartoryja Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:39:05
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 905/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie rozwiązania umowy z Grupą Energetyczną ENEA SA. oraz zlecenia dla firmy Hobox w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:36:39
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 904/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na dostawę polbruku, obrzeży i krawężników Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:35:57
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 903/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:35:35
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 902/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie dofinansowania Uczniowskiego Klubu Sportowego Relax przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:34:10
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 901/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. wydania zezwolenia na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:33:49
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 900/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia korekt do projektu uchwały Rady Miejskiej i innych. Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:33:21
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 899/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokali mieszkalnych Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:32:21
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 898 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie:udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do dokonywania przen Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:31:58
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 897 / 2004 Burmistrza Gminy Chojn z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie:udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojn Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:31:25
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 896 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 maja 2004 roku w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy ogródka działkowego. Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:30:59
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 895 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 maja 2004 roku w sprawie: przyjęcia rezygnacji z dzierżawy działki. Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:30:40
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 894/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 maja 2004r. w sprawie przyjecia rezygnacji z dzierżawy działki. Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:30:08
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 893/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z dzierżawy ogródka warzywnego Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:29:47
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 892/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:29:34
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 891/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. kupna lokali mieszkalnych Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:29:17
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 890/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:28:49
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 889/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokali mieszkalnych w budynku przy ul. B. Chrobrego 9 w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:28:32
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 888/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia oferty na wykonanie podziału geodezyjnego działki Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:28:12
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 887/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie odstąpienia od obciążenia kosztami z tyt. czynszu za najem świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków Osiedle Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:27:09
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 886/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tyt. czynszu za najem lokalu użytkowego Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:26:54
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 885/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie pokrycia kosztów wymiany drzwi wejściowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Lisim Polu Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:26:37
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 884/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zleceń dla PUK Spółka z.o.o. w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:25:58
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 883/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie obopólnej zamiany lokali mieszkalnych Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:25:36
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 882/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie użyczenia terenu z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy „ Zlot Garbusów ” Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:25:12
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 881/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania ławek oraz kosza na potrzeby sołectwa w Czartoryji Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:24:50
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 880/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Godkowie Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:24:14