herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 887/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie odstąpienia od obciążenia kosztami z tyt. czynszu za najem świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków Osiedle Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:27:09
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 886/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tyt. czynszu za najem lokalu użytkowego Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:26:54
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 885/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie pokrycia kosztów wymiany drzwi wejściowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Lisim Polu Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:26:37
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 884/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zleceń dla PUK Spółka z.o.o. w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:25:58
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 883/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie obopólnej zamiany lokali mieszkalnych Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:25:36
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 882/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie użyczenia terenu z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy „ Zlot Garbusów ” Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:25:12
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 881/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania ławek oraz kosza na potrzeby sołectwa w Czartoryji Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:24:50
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 880/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Godkowie Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:24:14
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 879/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie obniżenia stawki czynszu z tyt. najmu lokalu użytkowego Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:23:48
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 878/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zlecenia remontu syren alarmowych OSP w Brwicach, Lisim Polu i Nawodnej Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:22:30
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 877/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie remontu adaptacyjnego byłej kuźni z przeznaczeniem na remizę strażacką w miejscowości Brwice Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:22:09
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 876/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zakupu materiałów budowlanych z przeznaczeniem na remont remizy strażackiej w miejscowości Nawodna Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:21:51
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 875/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sołeckiej w Nawodnej Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:21:32
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 874/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zakupu materiałów ogrodzeniowych na potrzeby sołectwa Garnowo Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:21:06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 873/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania nawierzchni drogi ulicy Kolejowej w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:20:38
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 872/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zlecenia doziarnienia i wykonania stabilizacji drogi gminnej w Jeleninie Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:18:52
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 871/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zlecenia dowozu kruszywa na odcinek drogi powiatowej w miejscowości Jelenin Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:18:35
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 870/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie porozumienia dot. budowy chodnika w Brwicach Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:16:48
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 869/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Stefańskiemu do reprezentowania organu prowadzącego na radach pedagog Mariusz Hadrzyński 2004-06-16 08:15:07
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 909/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 maja 2004 r. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-06-15 14:04:08
ZARZĄDZENIE Nr 868 /2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 maja 2004r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły pOdstawowej w Lisim Polu. Mariusz Hadrzyński 2004-06-15 12:55:55
Maj 2004r. Mariusz Hadrzyński 2004-06-15 12:24:49
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 867 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie majątkowych pochodzących z nieleg Mariusz Hadrzyński 2004-06-15 10:01:34
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr866/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. wydania zezwolenia na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych Mariusz Hadrzyński 2004-06-09 14:57:10
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 865/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu Gminy Mariusz Hadrzyński 2004-06-09 14:53:55
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 864/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania dodatkowego podziału geodezyjnego działki Nr 197/3 położonej w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-06-09 14:53:07
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 863/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chojnie prz Mariusz Hadrzyński 2004-06-09 14:52:19
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 862/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki Mariusz Hadrzyński 2004-06-09 14:51:15
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 861/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia wyceny działki położonej w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-06-09 14:49:23
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 860/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokali mieszkalnych położonych przy ul. B. Chrobrego 9 b w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-06-09 14:48:09
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 859/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia oferty dot. kupna nieruchomości położonej w Mętnie Mariusz Hadrzyński 2004-06-09 14:43:49
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 858/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do prowadzenia postępowania i wydawania decyz Mariusz Hadrzyński 2004-06-09 14:01:12
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 857/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wyboru oferty na rozebranie i pozyskanie złomu z bocznicy kolejowej na terenie byłego lotniska w Chojni Mariusz Hadrzyński 2004-06-09 13:57:52
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr856/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Gryfino Mariusz Hadrzyński 2004-06-09 13:55:57
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 855/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż działek Mariusz Hadrzyński 2004-06-09 13:52:49
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 854 /2004r Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 kwietnia 2004r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im Mariusz Hadrzyński 2004-06-09 13:51:42
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 853/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania słupków ogrodzeniowych dla PUK Spółka z.o.o. w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-06-09 13:50:22
ZARZĄDZENIE Nr 852/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2004-06-09 13:38:29
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 851 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego Gminy Chojna na rok 2004 Mariusz Hadrzyński 2004-06-09 13:26:45
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 850 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na rok 2004 Mariusz Hadrzyński 2004-06-09 13:18:52