herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Matuszak Leszek Mariusz Hadrzyński 2005-05-09 11:15:44
Matolicz Stanisław Mariusz Hadrzyński 2005-05-09 11:12:13
Matecka Małgorzata Mariusz Hadrzyński 2005-05-09 11:11:34
Rawecka Barbara Mariusz Hadrzyński 2005-05-09 11:10:43
Konarski Wojciech Mariusz Hadrzyński 2005-05-09 11:08:01
Ćwirko Elżbieta Mariusz Hadrzyński 2005-05-09 11:04:20
Jędrzejewska Danuta Mariusz Hadrzyński 2005-05-09 11:03:16
Kuflowska Teresa Mariusz Hadrzyński 2005-05-09 10:58:38
Domeradzki Józef Mariusz Hadrzyński 2005-05-09 10:57:34
Grocholewska Genowefa Mariusz Hadrzyński 2005-05-09 10:55:08
Oświadczenie o działalności gospodarczej - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-05-09 10:53:20
Genowefa Grocholewska - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-05-09 10:44:02
Małgorzata Malecka - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-05-02 12:44:51
UCHWAŁA NrXXII/209/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:47:51
UCHWAŁA NrXXII/208/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:47:03
UCHWAŁA Nr XXII / 207 / 04 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chojna Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:45:26
UCHWAŁA NR XXII/206/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:41:55
UCHWAŁA Nr XX 11 / 205 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/162/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowane Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:38:26
UCHWAŁA NR XXII/204/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki nr 394 o pow.219 m2 , położonej w m. Chojna ul. Malarska , obręb 3 . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:37:28
U C H W A Ł A NR XXII/203/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:36:27
UCHWAŁA NR XXII/202/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki nr 64/4 o pow. 0,28 ha, położonej w obrębie Godków . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:35:19
UCHWAŁA NR XXII/201/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Brwice . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:34:16
UCHWAŁA Nr XXII/200/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 297 o pow. 0,01 ha , położonej w obrębie Nawodna . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:32:16
UCHWAŁA Nr XXII/199/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminnej . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:31:34
UCHWAŁA Nr XXII/198/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminnej . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:30:31
UCHWAŁA Nr XXII/ 197 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminnej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:29:02
UCHWAŁA Nr XX I I /196/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody achodniopomorskiego nr PN. 2. P. 0911 - 101/2004 dot Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:19:47
UC H W A Ł A Nr XXII/195/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego Nr PN.2.P.0911 - 102/2004 dotycz Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:18:48
UCHWAŁA NR XXII /194/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całk Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:15:22
UCHWAŁA NR XXII / 193 / 2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłków organizowany Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:13:04
UCHWAŁA Nr XXII / 192 / 2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie: utworzenia środka specjalnego przez OPS dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:12:20
UCHWAŁA NR XXII/191/2004 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie : przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:11:23
Uchwała Nr XXII/190/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/263/2000 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 września 2000 r. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:09:54
Uchwała Nr XXII/189/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004r W sprawie nadania Gimnazjum w Chojnie imienia Janusza Korczaka . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:08:53
Uchwała Nr XXII/ 188/ 2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:06:38
U C H W A Ł A NR XXII / 187 / 2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie: wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:03:25
U C H W A Ł A NR XXII / 187 / 2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie: wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Chojna. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:59:33
U C H W A Ł A N R XXII / 186 / 2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2004 rok. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:58:15
Sesja Rady Nr XXII Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:55:11
UCHWAŁA Nr XXI/185/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 03 czerwca 2004 r. w sprawie likwidacji związku gmin pod nazwą „Związek Gmin Zachodnich". Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:16:49