herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 586/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie korekt dokonanych w Specyfikacji IWZ i umowach na dowóz dzieci do szkół Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:31:00
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 585/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:30:03
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 584/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:29:16
Z A R Z A D Z E N I E Nr 583 /2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie powołanie Komisji do likwidacji dokumentów z przeprwoadzonego w dniach 7-8 czerwca 2003r. referendum og Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:28:06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 582/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 listopada 2003 roku. Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:17:00
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 581/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:02:32
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 580/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zatwierdzenia porozumienia zawartego między Gminą Chojna, Szkołą Podstawową w Lisim Polu i Kołem Młodz Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:01:41
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 579/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. rozłożenia na raty kwoty zakupu działki Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:00:39
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 578/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zlecenia wyceny budynków Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 08:59:45
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 577/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż działek Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 16:03:01
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 576/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie wyceny działek Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 16:01:47
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 575/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz dział Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 16:00:41
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 574/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla nauczycielki, której powierzono pełnienie ob Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 15:59:19
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 573/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie przyznania jednorazowej nagrody dla nauczycielki, której powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Szk Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 15:57:44
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 572/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi, któremu powierzono pełnienie obowiazków dyrektora Szkoły POds Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 15:56:34
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 571/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Nawodnej Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 15:54:35
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 570/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. przyznania godzin na nauczanie indywidualne ucznia Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 15:53:46
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 569/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. przyznania godzin na nauczanie indywidualne uczennicy Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 15:52:44
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 568/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie rokowań ustnych przeprowadzonych na sprzedaż działek położonych w obrębie Narost Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 15:50:41
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 567/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania spisu zdawczo-odbiorczego na stanowisku inspektora prowadzącego sprawy z Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 15:13:32
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 566/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 listopada 2003r. w sprawie powołania Komisji do dokonania spisu zdawczo – odbiorczego środków trwałych i przedmiotów nietrwa Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 15:10:03
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 565/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 listopada 2003r. w sprawie powołania Komisji do dokonania spisu zdawczo - odbiorczego na stanowisku inspektora prowadzącego sprawy Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 15:07:57
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 564/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia ceny odnośnie sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego w Mrzeżynie Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 14:16:10
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 563/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. przedłużenia terminu płatności z tyt przekształcenia użytkowania wieczystego Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 14:15:05
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 562/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia wyceny działek Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 14:13:49
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 561/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia oferty dot. kupna boksu garażowego nr 5 Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 14:12:42
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 560/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy terenu przy ul. Towarowej w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 14:11:14
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 559/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie wyboru oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Gen. Wł. Sikorskiego i Narciarskiej Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 14:09:31
Listopad 2003r. Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 13:53:29
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 558 / 2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 października 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2003 rok. Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 13:51:59
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 557/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 października 2003 r. w sprawie przyjęcia wyceny działek położonych w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 13:49:38
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 556/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy ogródka warzywnego Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 13:48:36
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 555/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 października 2003 r. w sprawie rezygnacji z dzierżawy ogródka warzywnego Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 13:47:59
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 554/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy ogródka warzywnego Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 13:47:13
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 553/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 października 2003 r. w sprawie rezygnacji z dzierżawy działki Nr 36/123 położonej w Chojnie, obręb 8 Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 13:46:32
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 552/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 października 2003 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 13:45:27
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 551/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. rozłożenia na raty opłaty z tyt. użytkowania wieczystego działki zabudow Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 13:44:28
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 550/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zlecenia wyceny nieruchomości położonych w obrębie Narost Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 13:43:19
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 549/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zlecenia wyceny nieruchomości zabudowanej – restauracja „ Piastowska ” Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 13:35:53
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 548/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 października 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania 30 szt. płytek korytkowych Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 13:34:30