herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie Budowie Stacji Bazowej Cyfrowej Telefonii Komórkowej PLUS GSM Nr BT 43544 , działka nr 710 obręb Lisie Pole gmina Chojna Mariusz Hadrzyński 2004-05-21 12:49:39
Małgorzata Panfil Mariusz Hadrzyński 2004-05-20 10:26:50
Bożena Kuchyt Mariusz Hadrzyński 2004-05-20 09:49:47
Małgorzata Malecka Mariusz Hadrzyński 2004-05-20 09:05:41
Małgorzata Malecka Mariusz Hadrzyński 2004-05-20 08:57:24
Genowefa Grocholewska Mariusz Hadrzyński 2004-05-13 12:34:44
2004r - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-05-13 12:33:46
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 671 / 2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna na 2003 rok. Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 09:27:15
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 827/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2004 rok oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2004 rok Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 09:11:44
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 826/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 09:04:15
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 825/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 09:03:06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 824/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie podpisania aneksu do umowy na wykonanie podziału geodezyjnego działek Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 09:02:00
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 823/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zlecenia na wykonanie podziału geodezyjnego działek Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:57:28
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 822/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie unieważnienia przetargu na wykonanie podziału geodezyjnego działek położonych w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:55:10
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 821/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokalu mieszkalnego Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:49:21
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 820/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rozłożenia na raty płatności z tyt. kupna działki Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:47:09
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 819/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na modernizację budynku Zespołu Szkół w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:45:42
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 818/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. dofinansowania klubów sportowych Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:43:43
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 817 /2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. umorzenia opłaty z tyt. czynszu dzierżawczego działki Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:42:22
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 816/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. przesunięcia terminu płatności rocznego czynszu z tyt. dzierżawy garażu Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:38:22
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 816/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. przesunięcia terminu płatności rocznego czynszu z tyt. dzierżawy garażu Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:37:28
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 815/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę oraz wykonaniem wtórnika Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:36:23
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 814/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Lisim Polu Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:35:07
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 813/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie obserwatora przebiegu sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:33:41
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 812/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. rozłożenia na raty zadłużenia za usługi telefoniczne Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:32:47
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 811/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie kosztów utrzymania punktu telefonicznego mieszczącego się przy budynku dworca PKP w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:30:38
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 810/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. rozłożenia na raty opłaty z tyt. czynszu dzierżawnego działki Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:28:57
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 809/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. rozłożenia na raty opłaty z tyt. czynszu dzierżawnego ogródka działkowego Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:27:11
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 808/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy gruntu pod garaż Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:26:22
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 807/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie rezygnacji z dzierżawy działki Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:19:00
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 806/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. rozłożenia na raty opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego działek Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:14:54
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 805 /2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu Gminy Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:13:19
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 805 /2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu Gminy - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:10:34
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 804 /2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie odwołania przetargów na sprzedaż nieruchomości Mariusz Hadrzyński 2004-05-11 08:08:15
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERT “ Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Gminy Chojna “ Mariusz Hadrzyński 2004-05-07 08:03:44
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 803/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla nauczycielki, której powierzono pełnienie obowią Mariusz Hadrzyński 2004-05-04 15:03:05
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 802/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi , któremu powierzono obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisi Mariusz Hadrzyński 2004-05-04 14:57:42
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 801/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisim Polu. Mariusz Hadrzyński 2004-05-04 14:54:55
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 800/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji w celu przejęcia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. KOściuszki w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-05-04 14:42:09
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 799/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokali położonych w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-05-04 14:39:38