herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXI /176 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego - garażu nr 3 położonego w Chojnie przy ul. Różanej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:04:51
UCHWAŁA Nr XXI /175/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego - garażu nr 1 położonego w Chojnie przy ul. Różanej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:03:02
UCHWAŁA Nr XXI/ 174/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego, położonego w Chojnie przy ul. Bolesława Chrobrego 9C. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:01:39
UCHWAŁA Nr XXI/173/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Krzymów gm. Cho Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:58:54
- dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:58:29
UCHWAŁA Nr XXI/172/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr PN.2.R.0911 - 79/2004 dotyczące uc Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:56:56
UCHWAŁA Nr XXI/171/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr PN.2.R.0911 - 78/2004 dotyczące uc Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:55:38
Sesja Rady Nr XXI Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:54:52
U C HW A Ł A Nr XX/170/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:54:08
UCHWAŁA NrXX/169/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wycofania skargi z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodnio Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:53:17
UCHWAŁA Nr XX / 168 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w Statucie Centrum Kultury w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:52:17
U C H W A Ł A NR XX/167/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie m. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:51:12
UCHWAŁA NR XX/166/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej na terenie m. Chojna . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:49:58
UCHWAŁA NR XX/165/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie m. Chojna . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:49:05
U C H W A Ł A NR XX/164/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanych , po Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:48:07
U C H W A Ł A NR XX/163 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Łaz Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:37:47
UCHWAŁA Nr XX / 162 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej , położonej w Strzelczynie Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:36:28
UCHWAŁA Nr XX / 161 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej , położonej Brwicach nr 7 Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:34:33
UCHWAŁA Nr XX/160/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zamiany nieruchomości. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:14:59
UCHWAŁA Nr XX /159/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:13:43
U C H W A Ł A Nr XX / 158 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na tere Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:12:31
UCHWAŁA Nr XX/ 157 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:10:54
UCHWAŁA Nr XX/155/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:06:39
Sesja Rady Nr XX Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:05:53
UCHWAŁA Nr XIX/154/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:05:23
UCHWAŁA Nr XIX/153/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:04:45
UCHWAŁA NrXIX/152/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie odwołania ze składu osobowego Przewodniczącego Komisji. Rewizyjnej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:04:10
UCHWAŁA NrXIX/151/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:03:28
UCHWAŁA NR XIX/150/2004 Rady MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:02:42
UCHWAŁA Nr XIX/149/2004 RADY MIEJKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:01:32
UCHWAŁA Nr XIX/148/2004 RADY MIEJKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:00:31
UCHWAŁA Nr XIX / 147 /2004 z dnia 26 marca 2004 roku Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie zaopiniowania projektowanych obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 na terenie gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:59:48
UCHWAŁA Nr XIX / 146 /2004 z dnia 26 marca 2004 roku Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:59:11
UCHWAŁA Nr XIX /145 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku , położonym w Lisim Polu nr 129 a . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:58:35
UCHWAŁA Nr XIX / 144 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku , położonym w Krzymowie nr 29 a . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:57:41
UCHWAŁA Nr XIX /143 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , położonej w Mętnie Nr 45 Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:56:42
UCHWAŁA NR XIX/142/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki nr 235/2 o pow. 835 m2 , położonej w obrębie Nawodna . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:55:50
U C H W A Ł A NR XIX/141/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki nr 205/2 o pow. 0,98 ha , położonej w obrębie Jelenin . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:53:20
U C H W A Ł A NR XIX/140/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki nr 262/2 o pow. 789 m2 , położonej w m. Chojna ul. Wilsona , o Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:52:34
UCHWAŁA NR XIX/139/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki nr 199 o pow. 1,0967 ha , położonej w m. Chojna , obręb 6 . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:51:40