herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NrV/32/2003 w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:43:54
Uchwała Nr lV/26/2002 w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów po byłym lotnisku w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:41:59
UCHWAŁA NR IV / 31 / 2002 w sprawie: wydatków budżetu Gminy Chojna, które w 2002 roku Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:40:16
UCHWAŁA NR IV / 30 / 2002 w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2002 rok Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:39:25
UCHWAŁA Nr IV/29/2002 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:38:36
Uchwała Nr IV/28/2002 w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:37:44
Uchwała Nr IV/27/2002 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:36:31
UCHWAŁA Nr III/2 5/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:35:11
UCHWAŁA Nr III/24/2002 w sprawie powołania Komisji Statutowej. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:34:34
UCHWAŁA Nr III/23/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:33:55
UCHWAŁA Nr II1/22/2002 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:33:16
UCHWAŁA Nr III/21/2002 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:32:34
UCHWAŁA Nr III/20/2002 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej i ustalenia ich składów osobowych. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:31:52
UCHWAŁA Nr I1I/9/2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:31:07
UCHWAŁA Nr III/ 18 /2002 w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej radnym za udział w pracach Rady. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:30:11
UCHWAŁA Nr 111/17/2002 w sprawie : ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomośc Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:28:16
UCHWAŁA Nr III/16/2002 w sprawie : ustalenia stawek podatku od posiadania psów oraz terminów ... Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:27:27
UCHWAŁA Nr III /15/2002 w sprawie : ustalenia ceny drewna do obliczenia podatku leśnego na rok 2003 Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:26:44
UCHWAŁA Nr III / 14 / 2002 w sprawie : ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:25:09
UCHWAŁA Nr III/13 /2002 w sprawie : ustalenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego na rok 2003 Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:23:51
UCHWAŁA Nr III/12/2002 w sprawie : ustalenia stawek podatku od nieruchomości Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:23:13
UCHWAŁA NR III/11 / 2002 w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2002 rok. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:21:47
UCHWAŁA Nr I1/9/2002 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 00:43:14
UCHWAŁA Nr II/ 8 /2002 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 00:41:53
UCHWAŁA Nr II/7/2002 w sprawie zamiany działek . Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 00:40:57
UC H W A Ł A Nr II/6/ 2002 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej nrpow. 274 m2... Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 00:40:08
UCHWAŁA Nr II/5/2002 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 38/93 o pow. 736 m2 , położonej w m. Chojna , obręb 2 . Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 00:39:00
U C H W A Ł A Nr II/4/2002 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 97/2 o pow. 2936 m2 , położonej ... Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 00:38:14
UCHWAŁA NR II / 3 / 2002 w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2002 rok. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 00:37:00
UCHWAŁA Nr II / 10 /2002 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Związku Gmin Dolnej Odry oraz przyjęcia jego statutu. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 00:36:04
UCHWAŁA Nr I/2/2002w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 00:33:11
UCHWAŁA Nr I/1/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 00:30:45
Sesja Rady nr VII Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 00:28:33
Sesja Rady nr VI Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 00:28:04
Sesja Rady nr V Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 00:27:37
Sesja Rady nr IV Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 00:27:09
Sesja Rady nr III Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 00:26:41
Sesja Rady nr II Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 00:26:14
Sesja Rady nr I Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 00:24:10
Uchwały Rady Miasta i Gminy Chojna za 2003 r. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 00:23:27