Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Bartosz Dłubak 2020-01-07 12:38:32
Urząd Stanu Cywilnego Bartosz Dłubak 2020-01-07 11:54:08
Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej Bartosz Dłubak 2020-01-07 11:46:08
Wydział Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych Bartosz Dłubak 2020-01-07 11:28:24
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Bartosz Dłubak 2020-01-07 11:27:25
Uchwała Nr CDXV.743.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020 - 2026 Bartosz Dłubak 2020-01-03 12:58:55
Uchwała Nr CDXV.743.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020 - 2026 Bartosz Dłubak 2020-01-03 12:58:15
Uchwała Nr CDXV.742.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Chojna Bartosz Dłubak 2020-01-03 12:56:19
Uchwała Nr CDXV.741.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Chojna na 2020 rok Bartosz Dłubak 2020-01-03 12:50:58
Zarządzenie nr 348/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2020 roku zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Bartosz Dłubak 2020-01-03 07:25:30
Zarządzenie nr 348/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2020 roku zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Bartosz Dłubak 2020-01-02 15:38:56
Protokół z XV sesji Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28.11.2019 r. - dokument usunięty Teresa Będzak 2020-01-02 08:26:32
Protokół z XV sesji Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28.11.2019 r. - dokument usunięty Teresa Będzak 2020-01-02 07:29:57
Protokół z XV sesji Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28.11.2019 r. Teresa Będzak 2020-01-02 07:28:23
Iwona Surmacz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie Piotr Radziszewski 2019-12-31 09:45:53
Informacja odnośnie obowiązku segregacji odpadów komunalnych Aneta Brzezińska 2019-12-31 09:35:50
Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2020 - 2022. Magdalena Andrzejewska 2019-12-31 09:35:14
Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2020 - 2022. Magdalena Andrzejewska 2019-12-31 09:34:56
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020 - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2019-12-31 09:07:17
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod 18 stanowisk garażowych - część działkli nr 160/2 o pow. 18 m2 każde stanowiasko w obrębie 4 m. Chojna. Aneta Brzezińska 2019-12-30 10:59:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 291/4 o pow. 18 m2 w obrębie Godków. Aneta Brzezińska 2019-12-30 10:19:22
Grzybno 23.12.2019 r. Aneta Brzezińska 2019-12-27 07:48:39
Materiały na sesję, która odbędzie się 30 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 Teresa Będzak 2019-12-24 09:33:34
Materiały na posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Miejskiej w Chojnie, które odbędzie się 30 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 Teresa Będzak 2019-12-24 09:31:15
Sesja XVI 30.12.2019 r. Teresa Będzak 2019-12-24 09:29:20
Dostawy Oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Chojna w roku 2020 Bartosz Dłubak 2019-12-23 12:42:00
Świadczenie na terenie gminy Chojna usług odbioru i zagospodarowania, powstających na nieruchomościach zamieszkałych odpadów komunalnych. Magdalena Andrzejewska 2019-12-20 12:55:46
Świadczenie na terenie gminy Chojna usług odbioru i zagospodarowania, powstających na nieruchomościach zamieszkałych odpadów komunalnych. Magdalena Andrzejewska 2019-12-20 12:54:55
Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2020 - 2022. Magdalena Andrzejewska 2019-12-18 13:17:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.16.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej de90PE i kanalizacji sanitarnej PVC 200, PVC 160 wraz z przyłączami do działki nr 42/3, położonej w rejonie ul. Rogozińskiego w Chojnie - na terenie działek nr: 42/3, 43/1, 42/1, 49 obręb 2 m. Chojna ... Bartosz Dłubak 2019-12-17 13:54:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.16.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej de90PE i kanalizacji sanitarnej PVC 200, PVC 160 wraz z przyłączami do działki nr 42/3, położonej w rejonie ul. Rogozińskiego w Chojnie - na terenie działek nr: 42/3, 43/1, 42/1, 49 obręb 2 m. Chojna ... Bartosz Dłubak 2019-12-17 13:49:18
Protokół z XIV sesji Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 07.11.2019 r. Teresa Będzak 2019-12-16 13:44:28
Dostawy Oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Chojna w roku 2020 Bartosz Dłubak 2019-12-13 15:09:49
Dostawy Oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Chojna w roku 2020 Bartosz Dłubak 2019-12-13 15:04:48
Dostawy Oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Chojna w roku 2020 Bartosz Dłubak 2019-12-13 15:03:51
Dostawy Oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Chojna w roku 2020 Bartosz Dłubak 2019-12-13 15:03:31
Dostawy Oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Chojna w roku 2020 Bartosz Dłubak 2019-12-13 15:03:13
Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2020 - 2022. Magdalena Andrzejewska 2019-12-13 14:15:45
Uchwała Nr XII/95/20159 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 Bartosz Dłubak 2019-12-13 12:37:20
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna - ustalenie stawki podatku leśnego 2020r. Bartosz Dłubak 2019-12-13 12:36:34