herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. remontów w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska Monika Adamczyk 2019-02-06 11:33:57
Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. remontów w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska - dokument usunięty Monika Adamczyk 2019-02-06 11:32:23
Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. remontów w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska - dokument usunięty Monika Adamczyk 2019-02-06 11:24:22
Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. remontów Monika Adamczyk 2019-02-06 11:19:47
Stwierdzenie nieważności § 9 ust. 1 i ust. 2 załącznika do uchwały Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych w Chojnie przy ul. Bolesława Prus 1a. - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-02-06 10:27:19
Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych w Chojnie przy ul. Bolesława Prusa 1a Teresa Będzak 2019-02-06 10:27:15
Stwierdzenie nieważności § 9 ust. 1 i ust. 2 załącznika do uchwały Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych w Chojnie przy ul. Bolesława Prus 1a. - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-02-06 10:25:49
Stwierdzenie nieważności § 9 ust. 1 i ust. 2 załącznika do uchwały Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych w Chojnie przy ul. Bolesława Prus 1a. - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-02-06 10:24:39
Stwierdzenie nieważności § 9 ust. 1 i ust. 2 załącznika do uchwały Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych w Chojnie przy ul. Bolesława Prus 1a. - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-02-06 10:22:45
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 98/4 o pow. 0,0842 ha wraz z udziałem do 1/4 w działce nr 98/3 o pow. 0,1075 ha (droga wewnętrzna), położonej w obrębie 5 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00026536/0. Barbara Krygiel 2019-02-06 07:45:05
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 98/4 o pow. 0,0842 ha wraz z udziałem do 1/4 w działce nr 98/3 o pow. 0,1075 ha (droga wewnętrzna), położonej w obrębie 5 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00026536/0. Barbara Krygiel 2019-02-06 07:43:14
- dokument usunięty Barbara Krygiel 2019-02-06 07:29:54
- dokument usunięty Barbara Krygiel 2019-02-06 07:29:46
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHOJNIE z dnia 5 lutego 2019 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. Teresa Będzak 2019-02-05 14:56:27
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHOJNIE z dnia 5 lutego 2019 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. Teresa Będzak 2019-02-05 14:55:59
Konkurs - "Zachodniopomorski Rolnik Roku" Bartosz Dłubak 2019-02-05 13:58:42
Jolanta Lis 2019-02-05 13:25:11
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Jolanta Lis 2019-02-05 13:24:26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Jolanta Lis 2019-02-05 13:24:07
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze Dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego w km 688,2 rz. Odry w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, działka nr 290, obręb Zatoń Dolna, gm. Chojna Jolanta Lis 2019-02-05 13:23:56
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze Dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego w km 688,2 rz. Odry w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, działka nr 290, obręb Zatoń Dolna, gm. Chojna Jolanta Lis 2019-02-05 13:23:39
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze Dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego w km 688,2 rz. Odry w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, działka nr 290, obręb Zatoń Dolna, gm. Chojna Jolanta Lis 2019-02-05 13:23:08
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze Dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego w km 688,2 rz. Odry w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, działka nr 290, obręb Zatoń Dolna, gm. Chojna Jolanta Lis 2019-02-05 13:22:11
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie zaprasza rolników z powiatu gryfińskiego na spotkanie informacyjno - szkoleniowe pod nazwą: "Zasady gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz realizacja pozostałych działań Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie" Bartosz Dłubak 2019-02-05 09:37:30
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie zaprasza rolników z powiatu gryfińskiego na spotkanie informacyjno - szkoleniowe pod nazwą: "Zasady gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz realizacja pozostałych działań Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie" Bartosz Dłubak 2019-02-05 09:35:24
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Paulina Turkiewicz 2019-02-05 07:41:28
Jolanta Lis 2019-02-04 13:37:12
Informacja o mozliwości utylizacji azbestu Jolanta Lis 2019-02-04 13:35:58
Informacja o mozliwości utylizacji azbestu Jolanta Lis 2019-02-04 13:35:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - lokal użytkowy z przeznaczeniem na składowanie płodów rolnych o pow. 245 m2 wraz z dojazdem o pow. 200 m2, położony na działce nr 36/233 w obrębie 8 m. Chojna. Małgorzata Lewczuk 2019-02-01 14:03:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - działka nr 348 o pow. 0,0825 ha w obrębie Nawodna. Małgorzata Lewczuk 2019-02-01 13:58:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Małgorzata Lewczuk 2019-02-01 13:52:56
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 183/2 o pow. 472 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Owocowa. Małgorzata Lewczuk 2019-02-01 13:48:45
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 342/1 o pow. 320 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Ogrodowa. Małgorzata Lewczuk 2019-02-01 13:44:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 19/7 o pow. 5 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Chrobrego. Małgorzata Lewczuk 2019-02-01 13:38:50
Wykaz nieruchomoci przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 376/10 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol.Chrobrego. Małgorzata Lewczuk 2019-02-01 13:35:29
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2019 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. Teresa Będzak 2019-01-31 15:16:29
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2019 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. Teresa Będzak 2019-01-31 15:12:01
U/VI/SPL-01 Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bartosz Dłubak 2019-01-31 14:03:04
U/VI/SPL-01 Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bartosz Dłubak 2019-01-31 13:51:14