Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Burmistrza Gminy Chojna z realizacji art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2018 rok Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 10:24:35
Druk nr 9 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 10:20:27
Druk nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 55B/3 na rzecz najemcy Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 10:17:41
Druk nr 7 w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Chojnie przy ul. Ogrodowej 3 na rzecz jej użytkownika wieczystego Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 10:14:52
Druk nr 6 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane-na rok 2019 Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 10:12:08
Druk nr 5 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 10:07:25
Druk nr 4 w sprawie zmiany wieloletniej progonozy finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026 Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 09:57:45
Druk nr 3 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 09:54:02
Druk nr 2 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Miejskiej Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 09:49:18
Druk nr 1 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Chojnie Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 09:46:38
Materiały na sesję Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 09:43:18
Porządek obrad sesji 28.03.2019 r. Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 09:42:20
Informacja Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2. Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 09:39:54
Sesja VII 28.03.2019 r. Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 09:37:41
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Chojnie przy ul.Wilsona 4/4 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Aneta Brzezińska 2019-03-21 14:01:52
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Chojnie przy ul.Słowiańskiej, działka nr 160/1 o pow.0,0327ha, obręb 4m.Chojna przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Aneta Brzezińska 2019-03-21 13:59:38
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2019 Paulina Turkiewicz 2019-03-21 11:46:08
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2019 Paulina Turkiewicz 2019-03-21 11:45:32
Kurs operatora kombajnów zbożowych oraz kurs operatora kombajnów zielonkowych Bartosz Dłubak 2019-03-21 09:11:57
Ogłoszenie naboru na świadczenie usług psychiatrycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu Bartosz Dłubak 2019-03-20 15:04:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do DN 63PE z przyłączami na terenie działek nr: 36/274, 36/275, 36/276, 36/277, 36/278, 36/280, 36/281, 36/285, 36/286, 36/287, 36/288, 38/22, 38/36, 38/40, 38/42, położonych w obrębie 8 m. Chojna Joanna Turkiewicz 2019-03-20 13:28:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do DN 63PE z przyłączami na terenie działek nr: 36/274, 36/275, 36/276, 36/277, 36/278, 36/280, 36/281, 36/285, 36/286, 36/287, 36/288, 38/22, 38/36, 38/40, 38/42, położonych w obrębie 8 m. Chojna - dokument usunięty Joanna Turkiewicz 2019-03-20 13:27:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do DN 63PE z przyłączami na terenie działek nr: 36/274, 36/275, 36/276, 36/277, 36/278, 36/280, 36/281, 36/285, 36/286, 36/287, 36/288, 38/22, 38/36, 38/40, 38/42, położonych w obrębie 8 m. Chojna - dokument usunięty Joanna Turkiewicz 2019-03-20 13:22:13
Odpowiedź na zapytanie BGK.7230.1.1.2019 z dnia 18.03.2019 Teresa Będzak 2019-03-20 12:39:08
ZARZĄDZENIE Nr 92/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzedzie Miejskim w Chojnie - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-03-20 11:03:18
ZARZĄDZENIE Nr 92/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzedzie Miejskim w Chojnie - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-03-19 15:15:38
ZARZĄDZENIE NR 95/VIII/2019 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ?Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-03-18 09:24:42
ZARZĄDZENIE Nr 96/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-03-18 09:24:07
ZARZĄDZENIE NR 95/VIII/2019 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ?Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-03-18 09:19:27
ZARZĄDZENIE Nr 94/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27.02.2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za udostępnienie pomieszczenia o pow. 53 m2 zlokalizowanego w nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Prusa 1A w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-03-18 09:17:26
ZARZĄDZENIE Nr 93/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia obiektu byłego kina. Magdalena Hybiak 2019-03-18 09:13:02
ZARZĄDZENIE Nr 92/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-03-18 09:10:15
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Monika Adamczyk 2019-03-15 12:52:18
DYREKTOR ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE ODWOŁUJE NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT DS. ZAMÓWIEŃ I BEZPIECZEŃSTWA W DZIALE ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM Piotr Radziszewski 2019-03-14 14:56:51
DYREKTOR ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT DS. ZAMÓWIEŃ I BEZPIECZEŃSTWA W DZIALE ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM Piotr Radziszewski 2019-03-14 14:54:30
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie na stanowisko referenta w Dziale Kadrowo - Organizacyjnym Bartosz Dłubak 2019-03-13 09:14:17
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Bartosz Dłubak 2019-03-13 09:10:18
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Bartosz Dłubak 2019-03-13 09:08:42
Zarządzenie Nr 98 / VIII / 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. Paweł Zatorski 2019-03-13 08:53:29
Konkurs -" Piękna Zachodniopomorska Wieś" 2019 Bartosz Dłubak 2019-03-12 15:16:14