herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLI/310/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/217/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Strzelczyn na lata 2016 ? 2022.? Teresa Będzak 2018-03-16 10:59:39
Uchwała Nr XLI/311/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których gmina Chojna jest organem prowadzącym. Teresa Będzak 2018-03-16 10:55:37
U C H W A Ł A Nr XLI/312/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Gminy Chojna. Teresa Będzak 2018-03-16 10:53:54
U C H W A Ł A Nr XLI/313/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości przyległej, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Orląt 4 w Chojnie. Teresa Będzak 2018-03-16 10:47:39
U C H W A Ł A Nr XLI/314/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 8 miasta Chojna. Teresa Będzak 2018-03-16 10:45:48
Uchwała Nr XLI/315/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 8 miasta Chojna. Teresa Będzak 2018-03-16 10:43:29
Uchwała Nr XLI/316/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Chojna. Teresa Będzak 2018-03-16 10:42:26
Uchwała Nr XLI/317/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. Teresa Będzak 2018-03-16 10:39:29
Uchwała Nr XLI/318/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Teresa Będzak 2018-03-16 10:34:06
U C H W A Ł A Nr XLI/321/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chojna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Teresa Będzak 2018-03-16 09:37:30
Uchwała Nr XLI/320/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna Teresa Będzak 2018-03-16 09:37:01
Uchwała Nr XLI/319/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi Krajnik Dolny- Zatoń Dolna, Gmina Chojna do kategorii dróg gminnych publicznych Teresa Będzak 2018-03-16 09:36:36
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr dz. 38 o pow. 0,1017 ha, położonej w obrębie 2 miasta Chojna. Maria Dłużak 2018-03-16 09:27:46
Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, położonych w obrębie 5 miasta Chojna tj. działka nr 98/4 o pow. 0,0842 ha wraz z udziałem do 1/4 częsci w działce nr 98/3 o pow. 0,1075 ha (droga wewnętrzna); działka nr 98/5 o pow. 0,0887 ha wraz z udziałem w działce nr 98/3 o pow. 0,1075 ha (droga wewnętrzna). Maria Dłużak 2018-03-16 09:16:20
Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, położonych w obrębie 5 miasta Chojna tj. działka nr 98/4 o pow. 0,0842 ha wraz z udziałem do 1/4 częsci w działce nr 98/3 o pow. 0,1075 ha (droga wewnętrzna); działka nr 98/5 o pow. 0,0887 ha wraz z udziałem w działce nr 98/3 o pow. 0,1075 ha (droga wewnętrzna). Maria Dłużak 2018-03-16 09:15:31
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Jelenin gmina Chojna, składającej się z dwóch dzialek: dzialka nr 301/5 o pow. 0,3100 ha oraz działka nr 301/9 o pow. 0,1035 ha. Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży łącznie. Maria Dłużak 2018-03-16 09:07:33
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Strzelczyn gmina Chojna, zapisanej jako działka nr 186/1 o pow. 0,31 ha. Maria Dłużak 2018-03-16 09:03:51
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Strzelczyn gmina Chojna, zapisanej jako działka nr 186/1 o pow. 0,31 ha. Maria Dłużak 2018-03-16 09:03:09
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr dz. 38 o pow. 0,1017 ha, położonej w obrębie 2 miasta Chojna. Maria Dłużak 2018-03-16 08:59:09
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Chojna, zapisanej jako działka nr 7 o pow. 0,0480 ha. Maria Dłużak 2018-03-16 08:53:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej nr dz. 365/18 o pow. 0,3035 ha położonej w ob. 7 miasta Chojna Maria Dłużak 2018-03-16 08:46:19
Uchwała Nr XLI/319/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi Krajnik Dolny- Zatoń Dolna, Gmina Chojna do kategorii dróg gminnych publicznych Teresa Będzak 2018-03-13 15:04:30
w sprawie zaliczenia drogi Krajnik Dolny-Zatoń Dolna, Gmina Chojna do kategorii dróg gminnych publicznych - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-03-13 15:03:25
w sprawie zaliczenia drogi Krajnik Dolny-Zatoń Dolna, Gmina Chojna do kategorii dróg gminnych publicznych - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-03-13 15:02:54
Uchwała Nr XLI/320/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna Teresa Będzak 2018-03-13 14:17:46
U C H W A Ł A Nr XLI/321/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chojna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Teresa Będzak 2018-03-13 14:11:25
XLI SESJA - 22.02.2018 Teresa Będzak 2018-03-13 14:05:45
Uchwały Rady Miejskiej w Chojnie za 2018 r. Teresa Będzak 2018-03-13 14:02:33
P R O T O K Ó Ł Nr XL/2017 z sesji Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2017 r. Teresa Będzak 2018-03-13 13:59:39
Jolanta Lis 2018-03-12 13:50:42
Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Jolanta Lis 2018-03-12 13:48:35
Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Jolanta Lis 2018-03-12 13:46:38
Zarządzenie Nr 828 / VII / 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. Paweł Zatorski 2018-03-09 15:03:16
Zarządzenie Nr 823 / VII / 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. Paweł Zatorski 2018-03-09 15:00:02
ZARZĄDZENIE Nr 836/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-03-09 12:34:30
ZARZĄDZENIE Nr 835/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-03-09 12:27:26
ZARZĄDZENIE Nr 834/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-03-09 12:26:30
ZARZĄDZENIE Nr 833/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-03-09 12:25:06
ZARZĄDZENIE Nr 832/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 10 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-03-09 12:23:59
ZARZĄDZENIE Nr 831/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2018 rok do Uchwały Nr XLI/307/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-03-09 12:22:09