herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla 112 punktów poboru energii elektrycznej na potrzeby Gminy Chojna. Magdalena Andrzejewska 2017-11-29 11:45:39
Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018 - 2026 Agnieszka Jaz 2017-11-24 09:08:25
Projekt budżetu Gminy Chojna na 2018 rok Agnieszka Jaz 2017-11-24 09:06:12
Projekt budżetu Gminy Chojna na 2018 rok - dokument usunięty Agnieszka Jaz 2017-11-24 09:02:43
Projekt budżetu Gminy Chojna na 2018 rok - dokument usunięty Agnieszka Jaz 2017-11-24 09:02:35
Projekt budżetu Gminy Chojna na 2018 rok - dokument usunięty Agnieszka Jaz 2017-11-24 09:01:47
Informacje dotyczące budżetu za 2018 rok Agnieszka Jaz 2017-11-24 08:58:56
Druk nr 1 nadanie statutu SP Nr 1 w Chojnie Łukasz Malaga 2017-11-23 20:23:11
Druk nr 2 zmiany w budżecie Łukasz Malaga 2017-11-23 20:21:07
Druk nr 3 przyjęcie RPW na 2018 Łukasz Malaga 2017-11-23 20:20:11
Druk nr 4 sprzedaż bezprzetargowa obr. Krzymów Łukasz Malaga 2017-11-23 20:19:43
Druk nr 5 sprzedaż lokalu Czartoryja Łukasz Malaga 2017-11-23 20:18:46
Druk nr 6 taryfa PUK na 2018 Łukasz Malaga 2017-11-23 20:17:50
Druk nr 7 zmiana granic okręgów Łukasz Malaga 2017-11-23 20:17:13
Druk nr 8 zmiana granic obwodów Łukasz Malaga 2017-11-23 20:16:05
Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 30 listopada 2017 r. (czwartek) Łukasz Malaga 2017-11-23 20:15:19
Materiały na Sesję Łukasz Malaga 2017-11-23 20:14:46
INFORMACJA Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej, Rolnictwa i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2. Łukasz Malaga 2017-11-23 20:14:28
Informacja Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2. Łukasz Malaga 2017-11-23 20:14:00
Informacja Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Handlu, Usług, Ochrony Mienia i Praworządności odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2. Łukasz Malaga 2017-11-23 20:13:32
Sesja XXXIX Łukasz Malaga 2017-11-23 20:12:33
Informacja o wyniku przetargu z 16.11.2017 r. Maria Dłużak 2017-11-23 12:30:14
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod uprawę warzyw - część działki nr 158/2 o pow. 400 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. Małgorzata Lewczuk 2017-11-23 11:49:50
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 700 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. Małgorzata Lewczuk 2017-11-23 11:46:31
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę z przeznaczeniem pod garaż - część działki nr 105/1 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Łużycka. Małgorzata Lewczuk 2017-11-23 11:43:05
Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek nr 191/21 o pow. 0,1148 ha, 191/22 o pow. 0,1233 ha, 191/24 o pow. 0,5372 ha wraz z udziałami po 1/5 części w działce nr 191/25 o pow. 0,1050 ha (droga dojazdowa), położonymi w obrębie 6 miasta Chojna. Maria Dłużak 2017-11-23 11:33:36
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Jelenin, składającej się z dwóch działek 301/5 o pow. 0,31 ha oraz 301/9 o pow. 0,1035 ha. Maria Dłużak 2017-11-23 11:28:12
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Jelenin, składającej się z dwóch działek 301/5 o pow. 0,31 ha oraz 301/9 o pow. 0,1035 ha. Maria Dłużak 2017-11-23 11:27:36
Gmina Chojna ? Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup, instalację, uruchomienie , zintegrowanie z istniejącą instalacją zasilania w gaz ziemny i olej opałowy kotłów c.o + c.w.u. w kotłowni Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Chojnie Łukasz Malaga 2017-11-22 07:28:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie przedszkola miejskiego na terenie działek nr 33 i 38/92 obr. 8 Chojna. Anna Andreatto 2017-11-21 15:15:33
Gmina Chojna - Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ? "Aktywna tablica" dla Jednostek oświatowych Gminy Chojna. Łukasz Malaga 2017-11-17 17:02:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 145/26 o pow. 15 m2 w obrębie Grzybno. Małgorzata Lewczuk 2017-11-17 12:11:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część dziai nr 291/22 o pow. 300 m2 w obrębie Godków. Małgorzata Lewczuk 2017-11-17 12:08:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 376/10 o pow. 50 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Basztowa. Małgorzata Lewczuk 2017-11-17 12:06:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 261 o pow. 0,0685 ha w obrębie Krajnik Dolny. Małgorzata Lewczuk 2017-11-17 12:03:06
Zaproszenie do składnia oferty cenowej w postępowaniu po. "Obsługa bankowa budżetu Gminy Chojna i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku." Łukasz Malaga 2017-11-17 11:12:53
Wykaz nieruchomości, oznaczonej numerem działki 257 o pow. 0,9899 ha, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Maria Dłużak 2017-11-16 12:03:24
P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 14 września 2017 r. Łukasz Malaga 2017-11-15 14:39:03
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 401 o pow. 0,1709 ha, położonej w obrębie 3 miasta Chojna. Maria Dłużak 2017-11-15 14:15:06
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 38 o pow. 0,10 ha, położonej w obrębie 2 miasta Chojna. Maria Dłużak 2017-11-15 12:10:07