herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLIV/331/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok Teresa Będzak 2018-05-21 11:29:50
część I - 26.04.2018 Teresa Będzak 2018-05-21 11:25:00
XLIV SESJA - część II - 10.05.2018 - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-05-21 11:24:22
XLIV SESJA - 26.04.2018/10.05.2018/24.05.2018 Teresa Będzak 2018-05-21 11:24:10
UCHWAŁA Nr XLIV/333/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/325/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu przez Gminę Chojna - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-05-21 11:23:08
Uchwała Nr XLIV/332/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do zmiany w planie. - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-05-21 11:22:58
Uchwała Nr XLIV/331/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-05-21 11:22:56
XLIV SESJA - część II - 10.05.2018 - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-05-21 11:20:13
UCHWAŁA Nr XLIV/333/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/325/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu przez Gminę Chojna - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-05-21 10:57:26
Uchwała Nr XLIV/332/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do zmiany w planie. - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-05-21 10:54:47
Uchwała Nr XLIV/331/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-05-21 10:36:35
XLIV SESJA - 26.04.2018/10.05.2018/24.05.2018 Teresa Będzak 2018-05-21 10:20:17
XLIV SESJA - 26.04.2018/10.05.2018/24.05.2018 Teresa Będzak 2018-05-21 10:20:03
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 7 o pow. 0,0480 ha, położonej w obrębie 4 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00044631/8. Renata Downar-Szumiło 2018-05-18 11:29:38
Ogłoszenie o czwartym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości składającej się z dwóch działek: działka nr 301/5 o pow. 0,3100 ha oraz działka nr 301/9 o pow. 0,1035 ha, położonych w obrębie Jelenin gmina Chojna, zapisanych w księdze wieczystej nr SZ1Y/00029564/6. Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży łącznie. Renata Downar-Szumiło 2018-05-18 11:25:32
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 38 o pow. 0,1017 ha, położonej w obrębie 2 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00036910/9. Renata Downar-Szumiło 2018-05-18 11:24:49
Ogłoszenie o czwartym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości składającej się z dwóch działek: działka nr 301/5 o pow. 0,3100 ha oraz działka nr 301/9 o pow. 0,1035 ha, położonych w obrębie Jelenin gmina Chojna, zapisanych w księdze wieczystej nr SZ1Y/00029564/6. Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży łącznie. Renata Downar-Szumiło 2018-05-18 11:21:22
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1a, położonego w Chojnie przy ul.Kościuszki 7, w działce nr 195/5 o pow.0,0512ha, obręb 6m.Chojna Aneta Brzezińska 2018-05-18 11:20:45
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1a, położonego w Chojnie przy ul.Kościuszki 7, w działce nr 195/5 o pow.0,0512ha, obręb 6m.Chojna Aneta Brzezińska 2018-05-18 11:20:06
Ogłoszenie o czwartym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 186/1 o pow. 0,31 ha, położonej w obrębie Strzelczyn gmina Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00041409/2. Renata Downar-Szumiło 2018-05-18 11:17:10
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, połozonej w obrębie 8m.Chojna, ul.Wł.Andersa działka nr 36/106 o pow.1,3648ha Aneta Brzezińska 2018-05-18 11:16:45
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-05-18 09:27:40
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-05-18 09:25:26
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chojna za 2017 rok Agnieszka Jaz 2018-05-17 11:45:32
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z pełnieniem nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem związanym z przebudową i modernizacją kotłowni węglowej w Filii Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Lisim Polu oraz modernizacją wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Lisim Polu Piotr Radziszewski 2018-05-17 11:38:54
ZARZĄDZENIE Nr 874/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-05-17 10:35:06
ZARZĄDZENIE Nr 873/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2. Magdalena Hybiak 2018-05-17 10:29:51
ZARZĄDZENIE Nr 872/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4. Magdalena Hybiak 2018-05-17 10:27:55
ZARZĄDZENIE Nr 871/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zadania pn. ?Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna ? etap IV?. Magdalena Hybiak 2018-05-17 10:26:52
ZARZĄDZENIE Nr 870/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2018 rok do Uchwały Nr XLIV/331/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-05-17 10:22:07
ZARZĄDZENIE Nr 869/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-05-17 10:17:27
ZARZĄDZENIE Nr 868/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Magdalena Hybiak 2018-05-17 10:15:09
ZARZĄDZENIE Nr 867/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2018-05-17 10:12:42
ZARZĄDZENIE Nr 866/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-05-17 10:09:57
ZARZĄDZENIE Nr 865/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach. Magdalena Hybiak 2018-05-17 10:07:13
ZARZĄDZENIE Nr 864/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 11 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-05-17 10:03:53
ZARZĄDZENIE Nr 863/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-05-17 10:02:34
ZARZĄDZENIE Nr 862/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 kwietnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 6/VII/2014 Burmistrza Gminy chojna z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: Instrukcji obiegu dokumentów finansowo księgowych i gospodarki materiałowej w Urzędzie Miejskim w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-05-17 10:01:32
ZARZĄDZENIE Nr 861/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w Centrum Kultury w Chojnie kontroli finansowo - księgowej poprawności zawartych umów zleceń. Magdalena Hybiak 2018-05-17 09:57:09
ZARZĄDZENIE Nr 860/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia w Centrum Kultury w Chojnie kontroli finansowo - księgowej poprawności zawartych umów zleceń. Magdalena Hybiak 2018-05-17 09:54:10