herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-30 14:06:08
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-30 14:05:53
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-30 14:05:40
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-30 14:05:29
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-30 14:05:10
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-30 14:05:00
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-30 14:04:49
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-30 14:04:38
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-30 14:04:29
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-30 14:03:57
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-30 14:03:49
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-30 14:03:47
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-30 13:59:38
Raport Jolanta Lis 2018-07-27 14:02:14
Uzupełnienie raportu Jolanta Lis 2018-07-27 14:01:28
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 186/1 o pow.0,31ha w Strzelczynie Aneta Brzezińska 2018-07-26 14:34:45
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 186/1 o pow.0,31ha w Strzelczynie Aneta Brzezińska 2018-07-26 14:31:50
ZARZĄDZENIE Nr 906/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2018-07-26 13:34:18
ZARZĄDZENIE Nr 906/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2018-07-26 13:33:25
ZARZĄDZENIE Nr 906/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-07-26 13:32:38
ZARZĄDZENIE Nr 905/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-07-26 13:29:50
ZARZĄDZENIE Nr 904/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-07-26 13:26:26
ZARZĄDZENIE Nr 903/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-07-26 13:23:48
ZARZĄDZENIE Nr 902/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-07-26 13:22:57
ZARZĄDZENIE Nr 901/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia postepowania udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dowozy szkolne na rok 2018/2019 do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu komunikacje regularną. Magdalena Hybiak 2018-07-26 13:22:03
ZARZĄDZENIE Nr 900/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-07-26 13:21:07
ZARZĄDZENIE Nr 899/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-07-26 13:20:11
ZARZĄDZENIE Nr 898/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia z programu pn. Dobry start. Magdalena Hybiak 2018-07-26 13:19:13
ZARZĄDZENIE Nr 897/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia z programu pn. Dobry start. Magdalena Hybiak 2018-07-26 13:18:23
ZARZĄDZENIE Nr 896/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie: przerwy w okresie ferii letnich w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Magdalena Hybiak 2018-07-26 13:17:19
ZARZĄDZENIE NR 895/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2018 rok do Uchwały Nr XLV/341/2018 Rady Miejskiej w chojnie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-07-26 13:16:18
ZARZĄDZENIE Nr 894/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-07-26 13:12:10
ZARZĄDZENIE Nr 893/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-07-26 13:10:46
ZARZĄDZENIE Nr 892/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-07-26 13:09:45
ZARZĄDZENIE Nr 891/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej. Magdalena Hybiak 2018-07-26 13:08:42
ZARZĄDZENIE Nr 890/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. Magdalena Hybiak 2018-07-26 13:07:39
ZARZĄDZENIE Nr 890/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. Magdalena Hybiak 2018-07-26 13:07:05
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY CHOJNA - stan na koniec II kwartału 2018 roku Łukasz Malaga 2018-07-26 12:52:50
czerwiec 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-07-26 12:41:36
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-26 10:07:06