Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1026/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie dokonania zamiany lokalu mieszkalnego Mariusz Hadrzyński 2004-10-11 09:10:32
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1025/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zlecenia prac dla PUK Chojna Mariusz Hadrzyński 2004-10-11 09:09:05
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1024/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie rozwiązania rezerwy celowej Rady Sołeckiej w Grzybnie Mariusz Hadrzyński 2004-10-11 08:56:36
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1023/2004 Burmistrza Gminy Chw sprawie unieważnienia przetargu na remont drogi w Zatoni Dolnej oraz zlecenia wykonania wtórnika dla drogi gruntowej w Krajniku Dolnym i Kr Mariusz Hadrzyński 2004-10-11 08:49:58
Lipiec 2004r. Mariusz Hadrzyński 2004-10-11 08:46:28
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1022/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla MKS „ODRA” Chojna Mariusz Hadrzyński 2004-10-11 08:44:06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1021/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zlecenia prac dla PUK Chojna Mariusz Hadrzyński 2004-10-11 08:42:21
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1020/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. zawarcia umowy dzierżawy gruntu Mariusz Hadrzyński 2004-10-11 08:41:10
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1019/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. rozłożenia na raty opłaty z tyt. użytkowania wieczystego działki Mariusz Hadrzyński 2004-10-11 08:40:29
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1018/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. rozłożenia na raty opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntu Mariusz Hadrzyński 2004-10-11 08:37:37
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1017/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 lipca 2004 r w sprawie bezumownego korzystania z gruntu Mariusz Hadrzyński 2004-10-11 08:36:39
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1016/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż działek Mariusz Hadrzyński 2004-10-11 08:34:52
OGŁOSZENIE BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERT ”Remonty drogi gruntowej KRAJNIK DOLNY - KRAJNIK GÓRNY „ - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-10-11 08:22:57
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1015/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wniosku dot. przedłużenia terminu składania ofert na budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Choj Mariusz Hadrzyński 2004-10-07 10:40:46
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1014/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie sieci wodociągowej Mariusz Hadrzyński 2004-10-07 10:39:49
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1013 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna Burmistrza Gminy Chojna w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżcie Gminy na 2004 rok oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Choj Mariusz Hadrzyński 2004-10-07 10:34:59
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1012/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia oferty na wykonanie regeneracji nawierzchni trawiastej płyty boiska przy ul. Wojska Polskieg Mariusz Hadrzyński 2004-10-07 10:33:39
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1011/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie rozwiązania rezerwy celowej Rady Sołeckiej w Strzelczynie Mariusz Hadrzyński 2004-10-07 10:32:30
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1010 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na rok 2004 Mariusz Hadrzyński 2004-10-07 10:31:31
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1009/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia oferty dot. kupna działek położonych w obrębie 8 m. Chojna Mariusz Hadrzyński 2004-10-07 10:27:05
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1008/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości położonych w obrębie Krajnik Dolny Mariusz Hadrzyński 2004-10-07 10:26:10
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1007/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wyceny lokali mieszkalnych położonych w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-10-07 10:25:20
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1006/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-10-07 10:24:26
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1005/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych Mariusz Hadrzyński 2004-10-07 10:20:08
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1004/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wykonania dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej Mariusz Hadrzyński 2004-10-07 10:19:13
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1003/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wykonania wtórników do celów projektowych kanalizacji sanitarnej Mariusz Hadrzyński 2004-10-07 10:16:41
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NA Wykonanie czterech tablic informacyjnych wraz z montażem przy drodze Krajnik Dolny – Zatoń Dolna - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-09-27 13:54:31
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NA Wykonanie czterech stołów z ławkami, zadaszeniem i koszami na śmieci wraz z montażem przy drodze Krajnik Dolny – Zatoń Dolna - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-09-27 13:54:01
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 231/1 o pow. 0,2193 ha, rodzaj użytków R III a - 0,0037 ha , R III b - 0,0351 ha , Bp-N - 01805 ha CE - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-09-22 14:39:44
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w obrębie Zatoń Dolna , rodzaj użytków R IV a -0,36 ha DZIAŁKA nr 228/6 o pow. 0,36 ha - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-09-22 14:38:10
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Chojna ul. Różana , obręb 3 :DZIAŁKA nr 372 o pow. 283 m2 - rodzaj użytków Bp - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-09-22 14:33:31
BURMISTRZ Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w m.Chojna ul. Kolejowa , obręb 4, rodzaj użytków - Bp . DZIAŁKA nr 7 o pow. 0,0476 ha - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-09-22 14:30:19
Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na : Dostawę na rok szkolny 2004/2005 węgla kamiennego, miału węglowego i oleju opałowego do szkół po - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-09-13 09:03:15
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZNONY o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na: wykonanie czterech plansz informacyjnych wraz z montażem przy drodze Krajnik Dolny – Zatoń - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-09-10 11:23:12
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZNONY o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na: wykonanie czterech stołów z ławkami, zadaszeniem i koszami na śmieci wraz z montażem przy drodze - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-09-10 11:22:00
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego Ekoterm do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-09-09 08:31:08
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliw stałych: węgla kamiennego gatunek orzech, miału węglowego do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-09-09 08:30:13
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na: Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie byłego lotniska w - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-08-31 13:35:08
OBWIESZCZENI Burmistrza Gminy Chojna w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: Modernizacji i rozbudowie stacji paliw płynnych , działkach nr 365/2 i 365/14 , obręb nr 7 m Mariusz Hadrzyński 2004-08-30 08:59:58
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 911/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 maja 2004r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Mariusz Hadrzyński 2004-08-05 10:05:07