Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 174/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia mienia po Publicznej Szkole Podstawowej w Krajniku Górnym. Krzysztof Oczyński 2007-09-25 09:49:44
ZARZĄDZENIE Nr 174/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia mienia po Publicznej Szkole Podstawowej w Krajniku Górnym. Krzysztof Oczyński 2007-09-25 09:48:57
ZARZĄDZENIE Nr 173/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zakończonego zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa istniejącego budynku na salę gimnastyczną z zapleczem w m. Grzybno”. Krzysztof Oczyński 2007-09-25 09:47:55
ZARZĄDZENIE Nr 173/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zakończonego zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa istniejącego budynku na salę gimnastyczną z zapleczem w m. Grzybno”. Krzysztof Oczyński 2007-09-25 09:46:47
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie Rurka gm. Chojna, działka 387/5 o pow.0,0573 ha. Krzysztof Oczyński 2007-09-24 10:48:48
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie Rurka gm. Chojna, działka 387/5 o pow.0,0573 ha. Krzysztof Oczyński 2007-09-24 10:48:09
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 18 września 2007 r. o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Krzysztof Oczyński 2007-09-20 10:44:59
DRUK - Zgłoszenie kandydata(ów) na członka (członków)* obwodowej komisji wyborczej (obwodowych komisji wyborczych)* w gminie... w wyborach do Sejmu i do Senatu, zarządzonych na dzień Krzysztof Oczyński 2007-09-19 12:02:25
DRUK - Zgłoszenie kandydata(ów) na członka (członków)* obwodowej komisji wyborczej (obwodowych komisji wyborczych)* w gminie... w wyborach do Sejmu i do Senatu, zarządzonych na dzień Krzysztof Oczyński 2007-09-19 11:58:06
Kalendarz wyborczy Krzysztof Oczyński 2007-09-19 11:57:01
Kalendarz wyborczy Krzysztof Oczyński 2007-09-19 11:56:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 18 września 2007 r. o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Krzysztof Oczyński 2007-09-19 11:55:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 18 września 2007 r. o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Krzysztof Oczyński 2007-09-19 11:54:20
Komunikat Wyborczy z 17.09.2007 Krzysztof Oczyński 2007-09-19 11:53:15
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 2: Krzysztof Oczyński 2007-09-19 08:57:34
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 2: Krzysztof Oczyński 2007-09-19 08:56:59
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 159 o pow. 0,17 ha , rodzaj użytków - Bp-R IV a, KW- 41408, położonej w obrębie Strzelczyn. Krzysztof Oczyński 2007-09-19 08:56:10
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 159 o pow. 0,17 ha , rodzaj użytków - Bp-R IV a, KW- 41408, położonej w obrębie Strzelczyn. Krzysztof Oczyński 2007-09-19 08:55:13
ROK 2007 Mariusz Hadrzyński 2007-09-18 10:57:00
DYREKTOR ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT NA STANOWISKO EDUKACJI POZASZKOLNEJ I ŚWIETLIC - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-09-18 09:55:18
DYREKTOR ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT NA STANOWISKO EDUKACJI POZASZKOLNEJ I ŚWIETLIC - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-09-18 09:52:42
BURMISTRZ GMINY CHOJNA ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą "Budowa Kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie byłego lotniska w Chojnie". Krzysztof Oczyński 2007-09-17 15:12:45
BURMISTRZ GMINY CHOJNA ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą "Budowa Kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie byłego lotniska w Chojnie". Krzysztof Oczyński 2007-09-17 15:07:20
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY w Urzędzie Miejskim w Chojnie na stanowisko Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska. - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-09-17 14:04:20
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY w Urzędzie Miejskim w Chojnie na stanowisko Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska. - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-09-17 14:01:56
BURMISTRZ GMINY CHOJNA ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą "wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku koszarowego na potrzeby administracyjno - biurowe w Chojnie przy ul. Kościuszki 21 Krzysztof Oczyński 2007-09-17 13:22:41
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 8 m. Chojna: Krzysztof Oczyński 2007-09-12 09:08:51
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 8 m. Chojna: Krzysztof Oczyński 2007-09-12 09:02:31
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA STANOWISKO NACZELNIKA WYDZIAŁU ROLNICTWA I GOSPODARKI GRUNTAMI - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-09-07 08:26:14
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA STANOWISKO NACZELNIKA WYDZIAŁU ROLNICTWA I GOSPODARKI GRUNTAMI - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-09-07 08:25:32
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO kwota określona w Rozporządzeniu PRM w sprawie kwot wartości zamówień Dz.U. z 19 maja 2006r.Nr 87 poz.604.Na zadanie pod nazwą: „Doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt sportowy, sprzęt rekreacyjny, sprzęt komputerowy (wraz z oprogramowaniem) i meble, sprzęt RTV - AGD - II etap” Krzysztof Oczyński 2007-09-04 12:49:32
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO kwota określona w Rozporządzeniu PRM w sprawie kwot wartości zamówień Dz.U. z 19 maja 2006r.Nr 87 poz.604.Na zadanie pod nazwą: „Doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt sportowy, sprzęt rekreacyjny, sprzęt komputerowy (wraz z oprogramowaniem) i meble, sprzęt RTV - AGD - II etap” Krzysztof Oczyński 2007-09-03 11:03:20
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO kwota określona w Rozporządzeniu PRM w sprawie kwot wartości zamówień Dz.U. z 19 maja 2006r.Nr 87 poz.604.Na zadanie pod nazwą: „Doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt sportowy, sprzęt rekreacyjny, sprzęt komputerowy (wraz z oprogramowaniem) i meble, sprzęt RTV - AGD - II etap” Krzysztof Oczyński 2007-08-31 13:12:22
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY w Urzędzie Miejskim w Chojnie na stanowisko informatyka w Wydziale Promocja Praca - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-08-31 09:32:16
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY w Urzędzie Miejskim w Chojnie na stanowisko referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-08-31 09:28:34
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY w Urzędzie Miejskim w Chojnie na stanowisko referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-08-31 09:26:45
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych położonych, w m.Chojna, obręb 8 (teren byłego lotniska) Krzysztof Oczyński 2007-08-30 12:59:56
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych położonych, w m.Chojna, obręb 8 (teren byłego lotniska) Krzysztof Oczyński 2007-08-30 12:59:13
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w m. Chojna, obręb 1 działka nr 69 o pow. 3,8225 ha, Kw 43507, rodzaj użytków - Ls - IV, PS - IV i Ws-IV . Krzysztof Oczyński 2007-08-30 12:58:59
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budowę boksów garażowych w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 18 m2 DZIAŁKA nr 38/45 o pow. 3643 ha położona w m. Chojna ul.Gen.Wł.Sikorskiego, obręb 8 (teren byłego lotniska). Krzysztof Oczyński 2007-08-30 12:58:50