Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budowę boksów garażowych w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 18 m2 DZIAŁKA nr 38/45 o pow. 3643 ha położona w m. Chojna ul.Gen.Wł.Sikorskiego, obręb 8 (teren byłego lotniska). Krzysztof Oczyński 2007-08-30 12:58:05
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w m. Chojna, obręb 1, działka nr 67 o pow. 0,4760 ha, rodzaj użytków - Ls - IV. Krzysztof Oczyński 2007-08-30 12:57:42
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w m. Chojna, obręb 1, działka nr 67 o pow. 0,4760 ha, rodzaj użytków - Ls - IV. Krzysztof Oczyński 2007-08-30 12:57:17
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w m. Chojna, obręb 1 działka nr 69 o pow. 3,8225 ha, Kw 43507, rodzaj użytków - Ls - IV, PS - IV i Ws-IV . Krzysztof Oczyński 2007-08-30 12:57:01
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w m. Chojna, obręb 1 działka nr 69 o pow. 3,8225 ha, Kw 43507, rodzaj użytków - Ls - IV, PS - IV i Ws-IV . Krzysztof Oczyński 2007-08-30 12:56:27
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3 o pow.80,17m2, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57, działka nr 10 o pow. 318 m2. Krzysztof Oczyński 2007-08-30 08:41:37
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3 o pow.80,17m2, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57, działka nr 10 o pow. 318 m2. Krzysztof Oczyński 2007-08-30 08:41:03
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA STANOWISKO NACZELNIKA WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI, REMONTÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-08-29 12:58:45
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA STANOWISKO NACZELNIKA WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI, REMONTÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-08-29 12:57:32
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA STANOWISKO NACZELNIKA WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI, REMONTÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-08-29 12:56:38
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO kwota określona w Rozporządzeniu PRM w sprawie kwot wartości zamówień Dz.U. z 19 maja 2006r.Nr 87 poz.604.Na zadanie pod nazwą: „Doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt sportowy, sprzęt rekreacyjny, sprzęt komputerowy (wraz z oprogramowaniem) i meble, sprzęt RTV - AGD - II etap” Krzysztof Oczyński 2007-08-28 14:46:27
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie stacji paliw płynnych wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną przy ul Słowińskiej , na działce nr 158/1, 159/1, 152/4 obręb 4 miasta Chojna Krzysztof Oczyński 2007-08-27 13:31:54
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie stacji paliw płynnych wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną przy ul Słowińskiej , na działce nr 158/1, 159/1, 152/4 obręb 4 miasta Chojna Krzysztof Oczyński 2007-08-27 13:29:21
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO kwota określona w Rozporządzeniu PRM w sprawie kwot wartości zamówień Dz.U. z 19 maja 2006r.Nr 87 poz.604.Na zadanie pod nazwą: „Doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt sportowy, sprzęt rekreacyjny, sprzęt komputerowy (wraz z oprogramowaniem) i meble, sprzęt RTV - AGD - II etap” Krzysztof Oczyński 2007-08-23 14:48:56
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE na stanowisko referenta - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-08-22 12:42:11
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE na stanowisko referenta - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-08-22 12:41:31
ZARZĄDZENIE Nr 172/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. Krzysztof Oczyński 2007-08-22 12:00:43
ZARZĄDZENIE Nr 172/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. Krzysztof Oczyński 2007-08-22 12:00:19
ZARZĄDZENIE Nr 171/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 sierpnia 2007r. w sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Miejskiego w Chojnie do składu Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych w wyniku klęski suszy. Krzysztof Oczyński 2007-08-22 11:59:52
ZARZĄDZENIE Nr 171/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 sierpnia 2007r. w sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Miejskiego w Chojnie do składu Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych w wyniku klęski suszy. Krzysztof Oczyński 2007-08-22 11:58:55
ZARZĄDZENIIE Nr 170/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości. Krzysztof Oczyński 2007-08-22 11:58:14
Sierpień 2007 Krzysztof Oczyński 2007-08-22 11:56:33
ZARZĄDZENIE Nr 170/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości. - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-08-22 11:56:03
ZARZĄDZENIE Nr 170/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości. - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-08-22 11:55:48
ZARZĄDZENIE Nr 170/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości. - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-08-22 11:55:08
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 169/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. Krzysztof Oczyński 2007-08-22 11:51:43
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 169/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. Krzysztof Oczyński 2007-08-22 11:51:22
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 169/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. Krzysztof Oczyński 2007-08-22 11:50:48
ZARZĄDZENIE Nr 168/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zakończonego zadania przebudowy drogi gruntowej w ramach projektu udowa infrastruktury i promocja turystyczna w regionie przygranicznym Krajnik Dolny- Zatoń Dolna; projekt zrównoważonego rozwoju” Krzysztof Oczyński 2007-08-22 11:37:07
ZARZĄDZENIE Nr 168/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zakończonego zadania przebudowy drogi gruntowej w ramach projektu udowa infrastruktury i promocja turystyczna w regionie przygranicznym Krajnik Dolny- Zatoń Dolna; projekt zrównoważonego rozwoju” Krzysztof Oczyński 2007-08-22 11:36:13
ZARZĄDZENIE Nr 167/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia cen do sprzedaży działki 231, 248/1 i lokalu mieszkalnego. Krzysztof Oczyński 2007-08-22 11:35:15
ZARZĄDZENIE Nr 167/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia cen do sprzedaży działki 231, 248/1 i lokalu mieszkalnego. Krzysztof Oczyński 2007-08-22 11:34:30
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 166 / V / 2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym. Krzysztof Oczyński 2007-08-22 09:28:40
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 166 / V / 2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym. Krzysztof Oczyński 2007-08-22 09:27:18
ZARZĄDZENIE Nr 165/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju. Krzysztof Oczyński 2007-08-22 09:24:09
ZARZĄDZENIE Nr 165/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju. Krzysztof Oczyński 2007-08-22 09:23:27
ZARZĄDZENIE Nr 164/V/2007 Burmistrz Gminy Chojna z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisim Polu: Krzysztof Oczyński 2007-08-22 09:22:49
ZARZĄDZENIE Nr 164/V/2007 Burmistrz Gminy Chojna z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisim Polu: Krzysztof Oczyński 2007-08-22 09:21:33
ZARZĄDZENIE Nr 163/V/2007 Burmistrz Gminy Chojna z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelczynie: Krzysztof Oczyński 2007-08-22 09:20:55
ZARZĄDZENIE Nr 163/V/2007 Burmistrz Gminy Chojna z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelczynie: Krzysztof Oczyński 2007-08-22 09:20:16