Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 602/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokalu Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 10:00:25
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 601/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sprzedaży segmentów garażowych nr 8 i nr 10 Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:59:18
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 600 / 2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2003 rok. Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:57:10
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 599/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:51:51
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 598/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie korekt dokonanych w Specyfikacji IWZ i umowach na dowóz dzieci do szkół Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:47:58
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 597/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie rozwiązania rezerwy celowej Rady Sołeckiej w Łaziszczach Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:46:29
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 596/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie porozumienia na wykonanie remontu dachu budynku świetlicy środowiskowej i kaplicy w Łaziszczach Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:45:42
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 595/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie zakupu materiałów z przeznaczeniem na wykonanie budowy chodnika przy ul. Jagiełły w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:43:46
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 594/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komitetu Organizacyjnego Osiedla Barnkowo dot. dofinansowania Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:41:45
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 593/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. wydania zezwolenia na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:39:45
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 592/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. remontu boiska w miejscowości Narost Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:37:39
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 591/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. dofinansowania Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:35:14
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 590/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie umorzenia zaległości z tyt. czynszu dzierżawnego Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:34:08
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 589/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie zawarcia umów dzierżawy działki Nr 191/3 Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:33:22
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 588/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia cen działek położonych w Chojnie przy ul. Młyńskiej Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:32:44
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 587/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2003 r.w sprawie przyjęcia oferty dot. kupna boksów garażowych nr 6 i nr 7 Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:31:41
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 586/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie korekt dokonanych w Specyfikacji IWZ i umowach na dowóz dzieci do szkół Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:31:00
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 585/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:30:03
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 584/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:29:16
Z A R Z A D Z E N I E Nr 583 /2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie powołanie Komisji do likwidacji dokumentów z przeprwoadzonego w dniach 7-8 czerwca 2003r. referendum og Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:28:06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 582/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 listopada 2003 roku. Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:17:00
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 581/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:02:32
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 580/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zatwierdzenia porozumienia zawartego między Gminą Chojna, Szkołą Podstawową w Lisim Polu i Kołem Młodz Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:01:41
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 579/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. rozłożenia na raty kwoty zakupu działki Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:00:39
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 578/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zlecenia wyceny budynków Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 08:59:45
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 577/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż działek Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 16:03:01
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 576/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie wyceny działek Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 16:01:47
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 575/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz dział Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 16:00:41
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 574/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla nauczycielki, której powierzono pełnienie ob Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 15:59:19
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 573/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie przyznania jednorazowej nagrody dla nauczycielki, której powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Szk Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 15:57:44
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 572/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi, któremu powierzono pełnienie obowiazków dyrektora Szkoły POds Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 15:56:34
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 571/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Nawodnej Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 15:54:35
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 570/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. przyznania godzin na nauczanie indywidualne ucznia Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 15:53:46
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 569/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. przyznania godzin na nauczanie indywidualne uczennicy Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 15:52:44
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 568/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie rokowań ustnych przeprowadzonych na sprzedaż działek położonych w obrębie Narost Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 15:50:41
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 567/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania spisu zdawczo-odbiorczego na stanowisku inspektora prowadzącego sprawy z Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 15:13:32
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 566/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 listopada 2003r. w sprawie powołania Komisji do dokonania spisu zdawczo – odbiorczego środków trwałych i przedmiotów nietrwa Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 15:10:03
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 565/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 listopada 2003r. w sprawie powołania Komisji do dokonania spisu zdawczo - odbiorczego na stanowisku inspektora prowadzącego sprawy Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 15:07:57
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 564/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia ceny odnośnie sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego w Mrzeżynie Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 14:16:10
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 563/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. przedłużenia terminu płatności z tyt przekształcenia użytkowania wieczystego Mariusz Hadrzyński 2004-03-24 14:15:05