Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
- dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:15:32
- dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:15:05
ZARZĄDZENIE Nr 206/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2007r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:14:42
ZARZĄDZENIE Nr 206/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2007r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:13:48
Zarządzenie Nr 205/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:12:51
Zarządzenie Nr 205/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:12:07
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 204/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:11:51
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 204/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:11:25
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 204/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:10:56
ZARZĄDZENIE Nr 203/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 08:36:23
ZARZĄDZENIE Nr 203/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 08:35:34
ZARZĄDZENIE Nr 202/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Strzelczynie. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 08:35:07
ZARZĄDZENIE Nr 202/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Strzelczynie. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 08:34:36
ZARZĄDZENIE Nr 201/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia cen lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 08:34:07
ZARZĄDZENIE Nr 201/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia cen lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 08:33:43
ZARZĄDZENIE Nr 200/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 września 2007 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompownią ścieków w m. Krzymów”. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 08:33:00
ZARZĄDZENIE Nr 200/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 września 2007 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompownią ścieków w m. Krzymów”. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 08:32:20
ZARZĄDZENIE Nr 199/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brwicach. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 08:32:00
ZARZĄDZENIE Nr 199/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brwicach. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 08:30:36
ZARZĄDZENIE Nr 198/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 września 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 08:29:49
Burmistrz Gminy Chojna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul Kościuszki, na działce nr 191/6 obręb 6 miasta Chojna Krzysztof Oczyński 2007-11-13 08:29:15
ZARZĄDZENIE Nr 198/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 września 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 08:29:05
ZARZĄDZENIE Nr 197/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 08:28:32
ZARZĄDZENIE Nr 197/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 08:27:52
ZARZĄDZENIE Nr 196/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 08:27:03
ZARZĄDZENIE Nr 196/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 08:26:24
ZARZĄDZENIE Nr 195/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 września 2007 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do sprzedaży. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 08:25:48
Burmistrz Gminy Chojna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul Kościuszki, na działce nr 191/6 obręb 6 miasta Chojna Krzysztof Oczyński 2007-11-13 08:25:18
ZARZĄDZENIE Nr 195/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 września 2007 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do sprzedaży. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 08:25:18
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA STANOWISKO NACZELNIKA WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI, REMONTÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-11-08 10:15:40
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA STANOWISKO NACZELNIKA WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI, REMONTÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-11-08 10:12:08
Rafał Wołosiak Krzysztof Oczyński 2007-11-05 10:49:47
Rafał Wołosiak Krzysztof Oczyński 2007-11-05 10:48:53
Rafał Wołosiak Krzysztof Oczyński 2007-11-05 10:47:01
Listopad 2007 Krzysztof Oczyński 2007-11-05 10:44:28
Wykonanie budżetu Gminy Chojna za okres od początku roku do dnia 30 września 2007 roku. Krzysztof Oczyński 2007-10-29 10:06:49
Wykonanie budżetu Gminy Chojna za okres od początku roku do dnia 30 września 2007 roku. Krzysztof Oczyński 2007-10-29 10:05:18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na „Dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna”. CPV-23122100-9 Krzysztof Oczyński 2007-10-26 14:46:32
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na „Dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna”. CPV-23122100-9 Krzysztof Oczyński 2007-10-26 14:45:10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na „Dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna”. CPV-23122100-9 Krzysztof Oczyński 2007-10-26 14:42:58