Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 486/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. przekwaterowania Mariusz Hadrzyński 2004-03-16 09:14:17
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 485/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania zezwolenia na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych Mariusz Hadrzyński 2004-03-16 09:12:05
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 484/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 września 2003r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla nauczycielki, której powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły P Mariusz Hadrzyński 2004-03-16 09:09:13
Z A R Z Ą D Z E NI E Nr 483/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 września 2003r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Miejskim Klubie Sportowym Mariusz Hadrzyński 2004-03-16 09:08:11
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 482/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 września 2003r. w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2004-03-16 09:05:53
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 481/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 września 2003 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki Nr 38/84 położonej w Chojnie, obręb 8 Mariusz Hadrzyński 2004-03-16 09:04:42
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 480/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 września 2003 r. w sprawie umowy dzierżawy działki Nr 201/8 położonej w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej Mariusz Hadrzyński 2004-03-16 09:03:48
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 479/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 września 2003 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki Nr 201/8 położonej w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej Mariusz Hadrzyński 2004-03-16 09:02:58
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 478/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oferty na kupno boksu garażowego Mariusz Hadrzyński 2004-03-16 08:51:17
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 477/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 września 2003 r. w sprawie przygotowania do sprzedaży nieruchomości zabudowanej - restauracja „ Piastowska ” Mariusz Hadrzyński 2004-03-16 08:48:51
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 476/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 września 2003 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek Mariusz Hadrzyński 2004-03-16 08:46:35
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 475/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej. Mariusz Hadrzyński 2004-03-16 08:43:54
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 474/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2003r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2004-03-16 08:42:01
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 473/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podsta Mariusz Hadrzyński 2004-03-16 08:39:14
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 472/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2003r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisim Polu. Mariusz Hadrzyński 2004-03-16 08:37:14
Z A R Z A D Z E N I E Nr 471 /2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2003r. w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lisim Polu. Mariusz Hadrzyński 2004-03-16 08:35:45
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 470/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2003r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisim Polu. Mariusz Hadrzyński 2004-03-16 08:33:43
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 470/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2003r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisim Polu. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-03-15 14:39:22
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 470/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2003r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisim Polu. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-03-15 12:18:06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 470/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2003r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisim Polu. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-03-15 12:15:27
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 469/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 września 2003 r. w sprawie zabezpieczenia trzech otworów drzwiowych i jednego okiennego w budynku służącym do składowania wyposaże Mariusz Hadrzyński 2004-03-12 12:50:05
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 468/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 września 2003 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa Mariusz Hadrzyński 2004-03-12 12:47:42
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 467/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 września 2003 r. w sprawie przyjęcia wyceny działek Mariusz Hadrzyński 2004-03-12 12:44:16
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 466/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 września 2003 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości Mariusz Hadrzyński 2004-03-12 12:42:10
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 465/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 września 2003r. w sprawie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych pn. w ramach programu SAPARD Mariusz Hadrzyński 2004-03-12 12:39:29
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 464/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 września 2003r. w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonej w Rurce Mariusz Hadrzyński 2004-03-12 12:33:48
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 463/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. kupna lokali mieszkalnych Mariusz Hadrzyński 2004-03-12 12:31:15
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 462 / 2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 września 2003 roku w sprawie przystąpienia przez Burmistrza Gminy Chojna do opracowania materiałów planistycznych do pro Mariusz Hadrzyński 2004-03-12 12:28:34
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 461/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 września 2003 r. w sprawie Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Nawodnej Mariusz Hadrzyński 2004-03-12 12:18:25
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 460/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 września 2003 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli sprzedaży biletów na mecz piłki nożne w dniu 13 września 2003r na Stadionie prz Mariusz Hadrzyński 2004-03-12 12:15:26
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 459/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 września 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Chojeńskiego Centrum Kultury o dofinansowanie Mariusz Hadrzyński 2004-03-12 12:12:12
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 458/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 września 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o trójstronnej zamianie lokali w budynku przy ul. Prusa 3 Mariusz Hadrzyński 2004-03-12 12:10:14
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 457/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 września 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Narciarska 43 o sfinansowanie remontu Mariusz Hadrzyński 2004-03-12 12:09:24
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 456/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 września 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sołeckiej w Jeleninie Mariusz Hadrzyński 2004-03-12 12:07:29
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 455/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 września 2003 r. w sprawie porozumienia dot. refundacji dowozu Małgorzaty Małachowicz - dziecka niepełnosprawnego Mariusz Hadrzyński 2004-03-12 12:05:20
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 454/2003 Burmistrza Gminy Chojn z dnia 5 września 2003 r. w sprawie aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2003/2004 Mariusz Hadrzyński 2004-03-12 12:04:06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 453/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 września 2003 r. w sprawie wyboru oferty na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych na targowisku w Krajniku Dolnym Mariusz Hadrzyński 2004-03-12 12:00:30
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 452/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 września 2003 r. w sprawie zlecenia przywozu ziemi i piasku na wykonanie poboczy przy ul. Prusa Mariusz Hadrzyński 2004-03-12 11:57:53
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 451/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 września 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. zawarcia porozumienia w sprawie wykonania drogi osiedlowej Mariusz Hadrzyński 2004-03-12 11:49:55
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 450/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 września 2003 r. w sprawie wykonania drogi w miejscowości Stoki Mariusz Hadrzyński 2004-03-12 11:46:55