Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 229/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 października 2007r. w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:54:34
ZARZĄDZENIE Nr 229/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 października 2007r. w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:53:37
ZARZĄDZENIE Nr 228/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1/07do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. J. Korczaka w Chojnie. Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:50:38
ZARZĄDZENIE Nr 228/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1/07do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. J. Korczaka w Chojnie. Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:49:26
ZARZĄDZENIE Nr 227/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów na terenie Gminy Chojna w roku szkolnym 2007/2008. Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:46:48
ZARZĄDZENIE Nr 227/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów na terenie Gminy Chojna w roku szkolnym 2007/2008. Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:45:35
ZARZĄDZENIE Nr 226/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu. Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:44:03
ZARZĄDZENIE Nr 226/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu. Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:42:28
ZARZĄDZENIE Nr 225/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:41:56
ZARZĄDZENIE Nr 225/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:41:26
ZARZĄDZENIE Nr 224/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości do sprzedaży. Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:40:23
ZARZĄDZENIE Nr 224/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości do sprzedaży. Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:39:07
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 223 / V /2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2007 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:37:31
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 223 / V /2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2007 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:36:54
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 223 / V /2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2007 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:36:09
ZARZĄDZENIE Nr 222/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji w celu likwidacji samochodu dostawczego Nysa 522. Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:31:33
ZARZĄDZENIE Nr 222/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji w celu likwidacji samochodu dostawczego Nysa 522. Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:30:47
ZARZĄDZENIE Nr 221/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót wykonanych przy Pomniku Jana Pawła II Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:29:54
ZARZĄDZENIE Nr 221/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót wykonanych przy Pomniku Jana Pawła II Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:28:35
ZARZĄDZENIE Nr 220/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku koszarowego na potrzeby administracyjno - biurowe w Chojna” Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:27:29
ZARZĄDZENIE Nr 220/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku koszarowego na potrzeby administracyjno - biurowe w Chojna” Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:26:27
ZARZĄDZENIE Nr 219/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie byłego lotniska w Chojnie” Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:25:25
ZARZĄDZENIE Nr 219/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie byłego lotniska w Chojnie” Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:24:31
ZARZĄDZENIE NR 218/ V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2007r. w sprawie: ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:23:56
ZARZĄDZENIE NR 218/ V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2007r. w sprawie: ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:22:30
ZARZĄDZENIE Nr 217/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:21:16
ZARZĄDZENIE Nr 217/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Krzysztof Oczyński 2007-11-14 09:20:01
ZARZĄDZENIE Nr 216/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy Chojna z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:45:25
ZARZĄDZENIE Nr 216/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy Chojna z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:44:39
ZARZĄDZENIE Nr 215/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 października 2007 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Wyborczej Nr 1 w Chojnie. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:44:26
ZARZĄDZENIE Nr 215/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 października 2007 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Wyborczej Nr 1 w Chojnie. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:44:00
ZARZĄDZENIE Nr 214/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Narodowej . Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:43:34
ZARZĄDZENIE Nr 214/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Narodowej . Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:42:54
ZARZĄDZENIE Nr 213/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 października 2007 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi o umorzenie zaległości podatkowej. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:42:20
ZARZĄDZENIE Nr 213/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 października 2007 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi o umorzenie zaległości podatkowej. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:41:53
ZARZĄDZENIE Nr 212/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 października 2007r. w sprawie wyceny lokalu mieszkalnego. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:41:24
ZARZĄDZENIE Nr 211/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:36:05
ZARZĄDZENIE Nr 211/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:35:05
ZARZĄDZENIE Nr 210/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 października 2007 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zakończonego zadania inwestycyjnego p.n. „Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w m. Grzybno”. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:32:58
ZARZĄDZENIE Nr 210/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 października 2007 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zakończonego zadania inwestycyjnego p.n. „Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w m. Grzybno”. Krzysztof Oczyński 2007-11-13 12:32:15