Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w m.Chojna ul. Wilsona , obręb 3, DZIAŁKA nr 262/2 o pow. 0,0789 ha rodzaj użytków - Bz – 0,0789 ha w dniu 22 kwi - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-04-06 10:34:14
pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w obrębie Jelenin DZIAŁKA nr 205/2 o pow. 0,98 ha rodzaj użytków R IV b – 0,25 ha , R V – 0,73 ha w dniu 22 - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-04-06 10:32:19
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w obrębie Nawodna DZIAŁKA nr 235/2 o pow. 835 m2 rodzaj użytków R IV b – 835 m2 w dniu 22 kwietnia 2004r - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-04-06 10:27:57
pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek rolnych położonych w m. Chojna ul. Szczecińska DZIAŁKA nr 89/1 o pow. 1991 m2 , rodzaj użytków - R IV b dnia 22 kwietnia 2004 r - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-04-06 10:20:27
Przetargi 2004 - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2004-04-06 10:14:13
ZARZĄDZENIE NR 670/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2003 rok oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2003 rok. Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:36:04
ZARZĄDZENIE NR 669/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojnana rok 2003 do Uchwały NR XVI / 102 / 2003 Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:33:55
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 668/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków dot. dofinansowania projektów kulturalno-oświatowo-rekreacyjnych szkół i stowarzys Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:26:32
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 667/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wyboru oferty na wykonanie inwentaryzacji budynku Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:23:50
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 666/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kupna działki Nr 172 położonej w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:22:10
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 665/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zlecenia dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:20:47
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 664/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działek położonych w Lisim Polu Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:20:02
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 663/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 grudnia 2003 r. sprawie zaopiniowania wniosku dot. umorzenia zaległości z tyt. czynszu dzierżawnego działki Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:19:32
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 662/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie oferty dot. kupna działki Nr 143 położonej w Krajniku Dolnym Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:18:54
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 661/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie porozumienia dot. rozwiązania umowy najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków Osiedle Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:18:18
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 660/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji w celu odbioru lokalu przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:17:41
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 659/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji w celu zlikwidowania ogrodzenia kotłowni przy ul. Klasztornej w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:17:01
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 658/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sołeckiej z Nawodnej dot. rozwiązania rezerwy celowej Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:15:41
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 657/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:14:53
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 656/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji z uzupełnionym składem w celu dokonania aktualizacji Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:14:12
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 655/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zwiększenia planu wydatków w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:11:31
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 654/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. umorzenia zaległości z tyt. podatku od spadku i darowizn Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:10:39
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 653/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie odnowienia na 2004 rok umów dzierżawy gruntów Gminy Chojna Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:09:33
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 652/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i zasad wydzierżawiania gruntów w 2004 r. Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:06:29
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 651/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie dokonania analizy specyfikacji i zawartych umów na dowozy dzieci do szkół Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:02:39
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 650/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sołeckiej w Rurce dot. rozwiązania rezerwy celowej Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 12:00:08
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 649/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia umowy najmu placu pod garaż Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 11:59:03
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 648/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie podpisania aneksu dot. przedłużenia terminu na wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji ulic: Klas Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 11:57:29
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 647/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakupu pospółki w ramach realizacji porozumienia „ ciąg pieszy ul. Jagiełły ” Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 11:56:48
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 646/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zlecenia dla PUK Spółka z.o.o. w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 11:55:29
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 645/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zlecenia dla PUK Spółka z.o.o. w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 11:54:25
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 644/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przez podlege i nadzorowane jednostki realizacji procedur o ktrórych mowa w art. Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 11:53:27
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 643/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim. Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 11:50:35
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 642/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli wykonywanych przez inspektorw ds. kontroli Urzędu Gminy Chojna lub osobę u Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 11:48:39
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 641/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:45:21
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 640/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania Klubu Sportowego „ ODRA ” Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:44:06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 639/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia oferty dot. kupna boksu garażowego Nr 10 Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:43:21
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 638/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. kupna lokalu mieszkalnego Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:42:47
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 637/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. kupna lokalu Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:42:20
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 636/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. kupna garażu Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:41:46