Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja Rady nr VIII Mariusz Hadrzyński 2003-07-07 11:01:37
Marzec 2003 r. Mariusz Hadrzyński 2003-07-07 11:00:10
Zarządzenia 2003 r. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2003-07-07 10:27:24
Zarządzenia 2002 r. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2003-07-07 10:27:02
na wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z podokiennikami i obróbkami w budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2003-07-01 13:38:47
lipiec 2003 r. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2003-07-01 13:37:35
czerwiec 2003 r. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2003-07-01 13:36:49
Przetargi 2003 - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2003-07-01 13:36:25
Przetargi 2002 - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2003-07-01 13:36:11
Małgorzata Ryss - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2003-06-17 00:01:28
Załącznik Nr 5 Mariusz Hadrzyński 2003-06-04 13:27:14
Załącznik Nr 4 Mariusz Hadrzyński 2003-06-04 13:25:53
Załącznik Nr 2 Mariusz Hadrzyński 2003-06-04 13:25:07
Załącznik Nr 1.3 Mariusz Hadrzyński 2003-06-04 13:24:16
Załącznik Nr 1.2 Mariusz Hadrzyński 2003-06-04 13:23:37
Załącznik Nr 1 Mariusz Hadrzyński 2003-06-04 13:22:32
Misja województwa zachodniopomorskiego Mariusz Hadrzyński 2003-06-04 13:20:49
Sołtysi i Rady Sołeckie - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 10:30:54
Burmistrz Gminy Chojna - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 09:32:54
UCHWAŁA Nr 111/17/2002 w sprawie : ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomośc Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 09:24:17
UCHWAŁA Nr III/16/2002 w sprawie : ustalenia stawek podatku od posiadania psów oraz terminów i sposobu poboru Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 09:23:16
UCHWAŁA Nr III /15/2002 w sprawie : ustalenia ceny drewna do obliczenia podatku leśnego na rok 2003 Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 09:22:28
UCHWAŁA Nr III / 14 / 2002 w sprawie : ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 09:21:31
UCHWAŁA Nr III/13 /2002 w sprawie : ustalenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego na rok 2003 Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 09:20:02
UCHWAŁA Nr III/12/2002 w sprawie : ustalenia stawek podatku od nieruchomości Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 09:19:08
Podatki i Opłaty za 2003 r. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 09:17:09
Podatki i Opłaty za 2002 r. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 09:16:52
UCHWAŁA Nr VII/52/2003 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 09:11:44
UCHWAŁA NrVII/51/2003 w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 09:10:55
U C H W A Ł A Nr VII/ 50 /2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 183/1 o pow. 1396 m2 , położonej w m.Chojna , obręb 4 . Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 09:09:04
U C H W A Ł A Nr VII/ 49/2003 w sprawie zamiany nieruchomości . Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 09:06:47
U C H W A Ł A Nr VII/ 48/2003 w sprawie nabycia przez Gminę Chojna nieruchomości niezabudowanej , położonej Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 09:05:33
U C H W A Ł A Nr VII/ 47/2003 w sprawie nabycia przez Gminę Chojna nieruchomości niezabudowanych , położonych Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 09:04:30
UCHWAŁA Nr VII /46 / 2003 W sprawie ustalania zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 09:02:18
UCHWAŁA Nr VI / 45 /2003 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:56:36
Uchwała Nr VI/44/2003 w sprawie : zmiany uchwały Nr XLII/442/2001 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2001 r. dotyczącej zatwierdzenia i przyjęcia wieloletnich programów inwestycyjnych dla gmin Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:55:25
U C H W A Ł A NR VI/43/2003 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2003 rok. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:53:13
UCHWAŁA Nr V/42/2003 w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalania wysokości i zasad poboru opłaty targowej i nadania regulaminów na targowisku w Chojnie przy ul. Klasztornej l i ul. Bol. Prusa Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:51:54
UCHWAŁA Nr V/ 41 /2002 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:50:54
U C H W A Ł A Nr V /40 /2003 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:50:17