Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1924 / 2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 września 2005 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2005 rok do Uchwały NR XXXVII / 3 Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 14:08:46
ZARZĄDZENIE Nr 1923/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 września 2005 r. w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu Gminy dla chojeńskich trojaczków Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 14:07:22
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1922 / 2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 września 2005 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do zaciągnięcia kredytu długoterminowego dla Dyrektor Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 14:06:26
O G Ł O S Z E N I E Z A P Y T A N I E O C E N Ę Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 ) , kieruję zapytanie o c Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 14:03:53
ZARZĄDZENIE Nr 1921/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 września 2005 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 11:46:53
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1919/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż nieruchomości Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 11:45:34
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1914/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 września 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej dot. budowy kanalizacji sanitarnej wraz Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 11:24:34
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1912/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 września 2005 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 11:23:33
ZARZĄDZENIE Nr 1909/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 11:22:23
ZARZĄDZENIE Nr 1908/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 11:03:44
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1898 /2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 września 2005r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do prowadzenia postępowania i wydawania Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 10:54:46
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1897 /2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 września 2005r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do prowadzenia postępowania i wydawania Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 10:32:10
ZARZĄDZENIE Nr 1896/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 września 2005 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Pols Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 10:25:47
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1892/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 września 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 10:16:03
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1890/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 września 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedur przetargowych dot. odtworzenia boiska sportowego przy u Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 09:59:00
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1889/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2005 r. w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania kursu autobusu PKS Szczecin do miejscowości Krajnik Górny Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 09:51:37
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1886/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowościach: Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 09:50:17
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1882/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2005 r. w sprawie przyjęcia wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 09:49:21
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1881/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie działki Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 09:48:25
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1876/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 września 2005 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem Sali Konferencyjnej obowiązujące w okresie kampanii związanej z wyborami Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 09:46:51
Zarządzenie Nr 1875/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sen Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 09:46:15
ZARZĄDZENIE Nr 1868/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia SIWZ na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jelenin Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 08:26:57
ZARZĄDZENIE Nr 1867/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia SIWZ na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krupin Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 08:24:41
ZARZĄDZENIE Nr 1866/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia SIWZ na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lisie Po Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 08:22:40
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1865/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Krajniku Dolnym Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 08:20:58
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1864/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Paderewskiego w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 08:19:48
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1863/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Mickiewicza – Szczecińskie Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 08:18:44
Wrzesień 2005r. Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 08:17:46
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1860/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż nieruchomości Mariusz Hadrzyński 2005-10-26 15:08:30
ZARZĄDZENIE NR 1859/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie: przystąpienia przez Burmistrza Gminy Chojna do opracowania materiałów planistycznych do projektu budże Mariusz Hadrzyński 2005-10-26 15:05:03
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1858 /2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2005 rok do Uchwały NR XXXV / 3 Mariusz Hadrzyński 2005-10-26 15:04:33
ZARZĄDZENIE Nr 1857/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nawodnej. Mariusz Hadrzyński 2005-10-26 14:31:37
ZARZĄDZENIE Nr 1856/ 2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nawodnej. Mariusz Hadrzyński 2005-10-26 14:26:59
ZARZĄDZENIE Nr 1855 /2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nawodnej. Mariusz Hadrzyński 2005-10-26 14:20:58
ZARZĄDZENIE Nr1854/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nawodnej. Mariusz Hadrzyński 2005-10-26 13:25:18
ZARZĄDZENIE Nr 1853/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa Mariusz Hadrzyński 2005-10-26 12:17:31
ZARZĄDZENIE Nr 1852/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa Mariusz Hadrzyński 2005-10-26 12:15:56
ZARZĄDZENIE Nr 1851/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa Mariusz Hadrzyński 2005-10-26 12:15:16
Zarządzenie Nr 1849/05 Burmistrz Gminy Chojna z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych i powołania komisji inwentaryzacyjnej. Mariusz Hadrzyński 2005-10-26 12:14:23
ZARZĄDZENIE Nr 1844/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż nieruchomości Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 15:01:36