Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 1843/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia SIWZ dot. przetargu na odtworzenie boiska sportowego przy ul. Orląt w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 15:00:53
ZARZĄDZENIE Nr 1840/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia procedury przetargowej dot. przebudowy chodnika przy ul. Owocowej w Chojni Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 14:59:08
ZARZĄDZENIE Nr 1839/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 14:58:32
ZARZĄDZENIE Nr 1836/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 14:56:27
ZARZĄDZENIE Nr 1834/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego udziału Gminy w nieruchomości zabudowanej położon Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 14:48:19
ZARZĄDZENIE Nr 1833/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji do odbioru wymiany pokrycia dachu budynku Ratusza w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 14:42:42
ZARZĄDZENIE Nr 1832/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia SIWZ dot. przetargu na wykonanie adaptacji budynku koszarowego przy ul. Orląt w Chojnie na mieszkan Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 14:40:55
ZARZĄDZENIE Nr 1831/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia SIWZ dot. przetargu na budowę przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w rejonie ulicy And Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 14:38:01
ZARZĄDZENIE Nr 1829/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dot. remontu nawierzchni drogi i parkingów przy ul. B. Prusa oraz targowiska przy Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 14:36:24
ZARZĄDZENIE Nr 1817/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację pierwszego etapu budowy chodnika przy ul. Owocowej w Chojni Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 14:33:27
Sierpień 2005r. Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 14:28:49
ZARZĄDZENIE Nr 1814/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni drogi ulicy B. Prusa oraz placu targ Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 14:14:23
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1813 / 2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie Gminy na 2005 rok oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 14:09:51
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1811/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działek Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 14:07:52
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1810/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działek Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 14:06:47
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1809 / 2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2005 rok do Uchwały NR XXXIV / Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 14:05:52
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1805/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia terminu II przetargu na sprzedaż działek Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 13:30:06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1802 / 2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedur przetargowych na sprzedaż działki zabudowa Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 13:29:08
ZARZĄDZENIE Nr 1798/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 13:26:34
ZARZĄDZENIE Nr 1797/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji do odbioru sieci wodociągowej w miejscowości Bara Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 13:26:03
ZARZĄDZENIE Nr 1794/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie przyłączenia do sieci gazowej użyczonych kotłowni olejowych oraz ich modernizacji Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 13:24:55
ZARZĄDZENIE Nr 1789/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ograniczonego na dzierżawę działki przy ul. Kościuszki Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 13:23:50
ZARZĄDZENIE Nr 1787/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż działek Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 13:23:01
Zarządzenie Nr 1784/2005 Burmistrz Gminy Chojna z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 13:22:03
Zarządzenie Nr 1783/2005 Burmistrz Gminy Chojna z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 13:21:27
Zarządzenie Nr 1782/2005 Burmistrz Gminy Chojna z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 13:20:56
Zarządzenie Nr 1781/2005 Burmistrz Gminy Chojna z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 13:20:21
Zarządzenie Nr 1780/2005 Burmistrz Gminy Chojna z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 13:12:20
ZARZĄDZENIE Nr 1778/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż piwa Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 12:39:49
ZARZĄDZENIE Nr 1777/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 12:39:11
ZARZĄDZENIE Nr 1776/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż piwa Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 12:38:32
ZARZĄDZENIE Nr 1769/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedur przetargowych na sprzedaż nieruchomości Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 12:37:27
ZARZĄDZENIE Nr 1766/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedur przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji ogóln Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 12:36:27
ZARZĄDZENIE Nr 1763/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokali mieszkalnych Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 12:35:15
Lipiec 2005r. Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 12:34:39
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1760 /2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie Gminy na 2005 rok oraz układu wykonawc Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 12:28:47
ZARZĄDZENIE Nr 1759/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisim Polu Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 12:11:36
ZARZĄDZENIE Nr 1758/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lisim Polu. Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 12:10:33
ZARZĄDZENIE Nr 1757/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisim Polu. Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 12:07:56
ZARZĄDZENIE Nr 1756/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kultury w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2005-10-25 11:45:38