Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY Chojna z dnia 5 czerwca 2007 r. O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW Krzysztof Oczyński 2007-06-06 12:58:58
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chojna za 2006 rok. - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-06-06 12:56:57
ZARZĄDZENIE Nr 134/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 maja 2007r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 11:36:20
ZARZĄDZENIE Nr 134/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 maja 2007r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 11:35:47
ZARZĄDZENIE Nr 133/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 maja 2007r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 11:35:05
ZARZĄDZENIE Nr 133/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 maja 2007r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 11:34:26
ZARZĄDZENIE Nr 132/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 11/07 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. J. Korczaka w Chojnie. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 11:33:50
ZARZĄDZENIE Nr 132/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 11/07 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. J. Korczaka w Chojnie. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 11:33:24
ZARZĄDZENIE Nr 131/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 11:32:50
ZARZĄDZENIE Nr 131/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 11:32:21
ZARZĄDZENIE Nr 130/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 10/07 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. J. Korczaka w Chojnie. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 11:31:46
ZARZĄDZENIE Nr 130/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 10/07 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. J. Korczaka w Chojnie. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 11:31:17
ZARZĄDZENIE Nr 129/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obniżenia w roku szkolnym 2007/2008 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorowi przedszkola. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 11:30:44
ZARZĄDZENIE Nr 129/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obniżenia w roku szkolnym 2007/2008 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorowi przedszkola. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 11:29:47
ZARZĄDZENIE Nr 128/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości do sprzedaży. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 11:29:01
ZARZĄDZENIE Nr 128/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości do sprzedaży. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 11:28:21
ZARZĄDZENIE Nr 127/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 11:23:06
ZARZĄDZENIE Nr 127/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 11:20:51
ZARZĄDZENIE Nr 126/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 11:19:58
ZARZĄDZENIE Nr 126/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 11:03:05
ZARZĄDZENIE Nr 125/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 maja 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 11:01:37
ZARZĄDZENIE Nr 125/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 maja 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 11:00:55
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 124/V / 2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Chojnie do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 10:55:00
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 124/V / 2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Chojnie do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 10:49:04
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 123/V / 2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Zakładu. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 10:42:28
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 123/V / 2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Zakładu. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 10:41:05
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 122/V /2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Samorządowej Instytucji Kultury Centrum Kultury w Chojnie na 2007 rok. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 10:29:57
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 122/V /2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Samorządowej Instytucji Kultury Centrum Kultury w Chojnie na 2007 rok. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 10:28:01
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 121/V /2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu finansowego oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Zakładu Budżetowego -Przedszkola Miejskiego w Chojnie na 2007 rok. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 10:27:03
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 121/V /2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu finansowego oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Zakładu Budżetowego -Przedszkola Miejskiego w Chojnie na 2007 rok. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 10:26:22
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 120/V /2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu finansowego oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Zakładu Budżetowego-Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie na 2007 rok. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 09:44:37
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 120/V /2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu finansowego oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Zakładu Budżetowego-Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie na 2007 rok. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 09:43:42
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 119/V /2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Jednostki Budżetowej-Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie na 2007 rok (zadania zlecone). Krzysztof Oczyński 2007-06-06 09:40:02
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 119/V /2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Jednostki Budżetowej-Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie na 2007 rok (zadania zlecone). Krzysztof Oczyński 2007-06-06 09:39:19
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 118 /V /2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Jednostki Budżetowej-Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie na 2007 rok (zadania własne). Krzysztof Oczyński 2007-06-06 09:37:31
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 118 /V /2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Jednostki Budżetowej-Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie na 2007 rok (zadania własne). Krzysztof Oczyński 2007-06-06 09:36:38
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 117/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Jednostki Budżetowej-Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie na 2007 rok. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 09:32:18
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 117/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Jednostki Budżetowej-Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie na 2007 rok. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 09:31:32
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 116/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Jednostki Budżetowej-Gimnazjum w Chojnie na 2007 rok. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 09:31:03
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 116/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych Jednostki Budżetowej-Gimnazjum w Chojnie na 2007 rok. Krzysztof Oczyński 2007-06-06 09:30:11