Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Konarski Wojciech Mariusz Hadrzyński 2005-12-13 11:31:03
Oświadczenia o działalnosci gospodarczej prowadzonej przez małżonka, jeżeli działalność ta wykonywana jest na teranie gminy, w której osoba obowiazana jest do złożenia oświadczenia... Mariusz Hadrzyński 2005-12-13 11:29:49
Kowalczyk Janusz Edward - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-12-13 11:28:32
Konarski Wojciech - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-12-13 11:26:45
Konarski Wojciech - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-12-13 11:25:19
Oświadcznia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z oraganimi gminy, jednostakami organizacyjnymi gminy lub gmiannymi osobami prawnymi. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-12-13 11:08:29
ZARZĄDZENIE Nr 2030/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z dróg gminnych w sołectwach Mariusz Hadrzyński 2005-12-06 10:13:07
ZARZĄDZENIE Nr 2029/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sporządzenie map do celów projektowych dla dróg gminnych gruntowych Mariusz Hadrzyński 2005-12-06 10:11:33
ZARZĄDZENIE Nr 2023/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie rokowań cenowych na sprzedaż działki Mariusz Hadrzyński 2005-12-06 10:09:50
ZARZĄDZENIE Nr 2018/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż hangaru położonego na terenie byłego lotniska w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-12-06 10:07:05
ZARZĄDZENIE Nr 2017/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dostawę kserokopiarki Mariusz Hadrzyński 2005-12-06 10:05:22
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na : Budowie stacji paliw płynnych z myjnią samochodową ,hotelu z restaura Mariusz Hadrzyński 2005-12-05 12:34:45
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (hangar o pow.245m2) do remontu i modernizacji (mienie po wojskach Federacji Ros Mariusz Hadrzyński 2005-11-28 15:15:35
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Sporządzenie map do celów projektowych (wtórnik) dla dróg gminnych w związku z realizacją zadania pod nazwą:„ Przeb Mariusz Hadrzyński 2005-11-28 11:21:50
ZARZĄDZENIE Nr 2016/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż działki położonej w obrębie Barnkowo Mariusz Hadrzyński 2005-11-25 12:06:10
ZARZĄDZENIE Nr 2015/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji cenowych na dzierżawę hangaru na terenie byłego lotniska w C Mariusz Hadrzyński 2005-11-25 12:05:20
ZARZĄDZENIE Nr 2014/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. obniżenia kosztów wynajęcia sali widowiskowej w Centrum Kultury Mariusz Hadrzyński 2005-11-25 12:04:21
ZARZĄDZENIE Nr 2013/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia wyceny udziału w działce Mariusz Hadrzyński 2005-11-25 12:03:35
ZARZĄDZENIE Nr 2012/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia wyceny udziału w działce Mariusz Hadrzyński 2005-11-25 12:02:53
ZARZĄDZENIE Nr 2011/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości Mariusz Hadrzyński 2005-11-25 12:01:47
ZARZĄDZENIE Nr 2010/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokalu mieszkalnego Mariusz Hadrzyński 2005-11-25 12:00:39
Zarządzenie Nr 2008 /2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i zasad wydzierżawiania gruntów, na okres nie dłuższy niż 3 lata, obowiązu Mariusz Hadrzyński 2005-11-25 11:58:31
ZARZĄDZENIE Nr 2000/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia gminnego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania w ramach udziału w treningu wojewódzkim Mariusz Hadrzyński 2005-11-25 11:52:48
R O K O W A N I A Burmistrz Gminy Chojna ogłasza rokowania cenowe na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Chojna ul. Paderewskiego, obręb 6- rodzaj użytków Bp . Termin rokowań ustalony Mariusz Hadrzyński 2005-11-23 15:01:08
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie Stacji Bazowej Plus GSM nr BTS 43677 , działka nr 36/9 ob Mariusz Hadrzyński 2005-11-21 08:55:31
UCHWAŁA NR XXXV / 353 / 2005 z dnia 26 sierpnia 2005 roku Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2005 rok. Mariusz Hadrzyński 2005-11-18 07:43:53
ZARZĄDZENIE NR 1989/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 08 listopada 2005 r w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – przestrz Mariusz Hadrzyński 2005-11-17 11:45:58
ZARZĄDZENIE Nr 1984/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa Mariusz Hadrzyński 2005-11-17 11:44:45
ZARZĄDZENIE Nr 1977/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej dot. wyboru Inżyniera Kontraktu do realizacji proje Mariusz Hadrzyński 2005-11-17 11:43:09
ZARZĄDZENIE Nr 1976/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole P Mariusz Hadrzyński 2005-11-17 11:33:51
Listopad 2005r. Mariusz Hadrzyński 2005-11-14 15:11:16
UCHWAŁA Nr XXXVII/ 373/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Mariusz Hadrzyński 2005-11-09 13:41:56
UCHWAŁA Nr XXXVII/372/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Kierunków Działania Straży Miejskiej. Mariusz Hadrzyński 2005-11-09 13:40:43
UCHWAŁA Nr XXXVI I/371/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa lub Powiatu Gryfińskiego nieruchomości położonej w m. Chojna obręb 2. Mariusz Hadrzyński 2005-11-09 13:39:45
Uchwała Nr XXXVII /370/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo – krajobrazowych Mariusz Hadrzyński 2005-11-09 13:37:11
U C H W A Ł A NR XXXVII / 369 / 2005 z dnia 29 września 2005 roku Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2005 rok. Mariusz Hadrzyński 2005-11-09 13:36:04
Sesja Rady Nr XXXVII Mariusz Hadrzyński 2005-11-09 13:35:03
UCHWAŁA Nr XXXVI/368/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 września 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Jelenin. Mariusz Hadrzyński 2005-11-09 13:34:16
UCHWAŁA Nr XXXVI / 367 /2005 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 22 września 2005r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy położonej w mieście Chojna. Mariusz Hadrzyński 2005-11-09 13:33:07
UCHWAŁA NrXXXVI/366/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nabycia przez Gminę Chojna nieruchomości położonej w obrębie Godków. Mariusz Hadrzyński 2005-11-09 13:31:11