Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXXII /331/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w m. Chojna obręb 7. Mariusz Hadrzyński 2005-11-09 09:06:32
UCHWAŁA nr XXXII / 330 /2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminnej, Mariusz Hadrzyński 2005-11-09 09:03:54
UCHWAŁA Nr XXXII/329/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminnej położonej w obrębie Rurka. Mariusz Hadrzyński 2005-11-09 08:55:09
UCHWAŁA NR XXXII / 328 /2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata. Mariusz Hadrzyński 2005-11-09 08:54:23
UCHWAŁA NR XXXII / 327 / 2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2005 rok. Mariusz Hadrzyński 2005-11-09 08:52:12
UC H W A Ł A Nr XXXII/326/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Mariusz Hadrzyński 2005-11-09 08:51:16
UC H W A Ł A Nr XXXII/326/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-11-09 08:49:35
Sesja Rady Nr XXXII Mariusz Hadrzyński 2005-11-09 08:48:49
ZARZĄDZENIE Nr 1972/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 października 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż hangaru oraz na dzierżawę z prawem Mariusz Hadrzyński 2005-11-04 13:29:50
ZARZĄDZENIE Nr 1967/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakupu wiaty przystankowej Mariusz Hadrzyński 2005-11-04 10:40:09
ZARZĄDZENIE Nr 1960/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. obniżenia stawki za wynajem sali w Centrum Kultury w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-11-04 10:38:26
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna dot. Modernizacji Stacji Bazowej Plus GSM nr BTS 44576 , działka nr 3 obręb Białęgi, gmina Chojna, na istniejącej wieży zawiadamiam o: Mariusz Hadrzyński 2005-11-02 14:45:01
ZARZĄDZENIE Nr 1951/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia SIWZ do przetargu na wybór Inżyniera Kontraktu Mariusz Hadrzyński 2005-10-28 13:21:33
- dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-10-28 13:20:53
ZARZĄDZENIE Nr 1950/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia SIWZ na przetarg dot. wymiany okien w Szkole Podstawowej w Krzymowie Mariusz Hadrzyński 2005-10-28 13:20:27
ZARZĄDZENIE Nr 1949/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 października 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż działki położonej w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-10-28 13:19:17
ZARZĄDZENIE Nr 1948/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 października 2005 r. w sprawie ustalenia ceny działki położonej w obrębie Krajnik Dolny Mariusz Hadrzyński 2005-10-28 13:18:32
ZARZĄDZENIE Nr 1944/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 października 2005 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości położonej w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-10-28 13:17:38
ZARZĄDZENIE Nr 1943/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 października 2005 r. w sprawie przyjęcia wyceny nieruchomości zabudowanej Mariusz Hadrzyński 2005-10-28 13:16:57
ZARZĄDZENIE Nr 1942/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2005 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalny Mariusz Hadrzyński 2005-10-28 13:16:06
ZARZĄDZENIE Nr 1937/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 października 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości Mariusz Hadrzyński 2005-10-28 13:12:54
ZARZĄDZENIE Nr 1936/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 października 2005 r. w sprawie wyceny drogi w miejscowości Jelenin Mariusz Hadrzyński 2005-10-28 13:12:00
ZARZĄDZENIE Nr 1935/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 października 2005 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-10-28 13:11:13
ZARZĄDZENIE Nr 1930/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 października 2005 r. w sprawie wyceny hangarów położonych na terenie byłego lotniska w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-10-28 13:09:40
ZARZĄDZENIE Nr 1929/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 października 2005 r. w sprawie wyceny lokali mieszkalnych Mariusz Hadrzyński 2005-10-28 13:08:56
Październik 2005r. Mariusz Hadrzyński 2005-10-28 13:08:09
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej , położonej w m. Chojna ul. Wilsona , obręb 3 : DZIAŁKA nr 268 Mariusz Hadrzyński 2005-10-28 10:12:06
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki rolnej nr 197/7 o pow.0,2033 ha, sklasyfikowanej Ł III, położonej w m.Chojna , obręb Mariusz Hadrzyński 2005-10-28 10:10:37
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w obrębie Krajnik Dolny, rodzaj użytków Ps – 0,1108 ha . DZIAŁKA nr Mariusz Hadrzyński 2005-10-28 10:07:14
ZARZĄDZENIE Nr 1928/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 14:12:20
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1926 / 2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 września 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie Gminy na 2005 rok oraz układu wykonawczego budże Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 14:11:30
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1924 / 2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 września 2005 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2005 rok do Uchwały NR XXXVII / 3 Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 14:08:46
ZARZĄDZENIE Nr 1923/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 września 2005 r. w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu Gminy dla chojeńskich trojaczków Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 14:07:22
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1922 / 2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 września 2005 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do zaciągnięcia kredytu długoterminowego dla Dyrektor Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 14:06:26
O G Ł O S Z E N I E Z A P Y T A N I E O C E N Ę Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 ) , kieruję zapytanie o c Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 14:03:53
ZARZĄDZENIE Nr 1921/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 września 2005 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 11:46:53
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1919/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż nieruchomości Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 11:45:34
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1914/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 września 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej dot. budowy kanalizacji sanitarnej wraz Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 11:24:34
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1912/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 września 2005 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 11:23:33
ZARZĄDZENIE Nr 1909/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-10-27 11:22:23