Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY Chojna z dnia 5 czerwca 2007 r. O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW Krzysztof Oczyński 2007-06-05 11:36:01
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY Chojna z dnia 5 czerwca 2007 r. O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW Krzysztof Oczyński 2007-06-05 11:35:38
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY Chojna z dnia 5 czerwca 2007 r. O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW Krzysztof Oczyński 2007-06-05 11:34:40
Uchwała nr VI/73/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany w składach osobowych Komisji. Krzysztof Oczyński 2007-06-05 09:48:13
Uchwała nr VI/72/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej. Krzysztof Oczyński 2007-06-05 09:45:57
Uchwała nr VI/71/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie wyznaczenia reprezentantów Gminy Chojna w organizacji Douzelage. Krzysztof Oczyński 2007-06-05 09:43:41
Uchwała nr VI/70/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie współpracy w dziedzinie oświaty i wychowania, kultury, spotru i turystyki z Ewangelicką Organizacją Opiekuńczą dla Młodzieży Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o. (Evangelisches Jugend - und Fursorgework EJF gemeinnutzige Heimbetriebs - GmbH). Krzysztof Oczyński 2007-06-05 09:00:25
Uchwała nr VI/69/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Obrębie Graniczna gm. Chojna. Krzysztof Oczyński 2007-06-05 08:51:17
Uchwała nr VI/68/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie komunalizacji nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 13/5 o powierzchni 2,84 ha, położonejw obrębie Zatoń Dolna gm. Chojna. Krzysztof Oczyński 2007-06-05 08:45:23
Uchwała nr VI/67/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Krzysztof Oczyński 2007-06-05 08:41:26
Uchwała nr VI/66/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Chojna za 2006 rok. Krzysztof Oczyński 2007-06-05 08:38:50
Sesja Rady Nr VI Krzysztof Oczyński 2007-06-05 08:11:29
Sesja Rady Nr V Krzysztof Oczyński 2007-06-05 08:11:19
Sesja Rady Nr VI Krzysztof Oczyński 2007-06-05 08:11:04
Uchwała nr V/65/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie wyboru delegata do Unii Miasteczek Polskich. Krzysztof Oczyński 2007-06-05 08:10:22
Uchwała nr V/64/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. Krzysztof Oczyński 2007-06-05 08:08:22
Uchwała nr V/63/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie. Krzysztof Oczyński 2007-06-05 08:05:38
Uchwała nr V/62/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w roku 2007. Krzysztof Oczyński 2007-06-05 08:02:58
Uchwała nr V/62/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w roku 2007. Krzysztof Oczyński 2007-06-05 08:02:12
Uchwała nr V/61/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej radnym za udział w pracach Rady. Krzysztof Oczyński 2007-06-05 07:59:59
Uchwała nr V/60/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. Krzysztof Oczyński 2007-06-05 07:54:46
Uchwała nr V/59/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dot. likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. Krzysztof Oczyński 2007-06-05 07:48:29
Uchwała nr V/59/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dot. likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. Krzysztof Oczyński 2007-06-05 07:48:08
Uchwała nr V/59/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dot. likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. Krzysztof Oczyński 2007-06-05 07:46:30
Uchwała nr V/58/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego - garażu nr 2 położonego w Chojnie przy ul. Słowiańskiej 13. Krzysztof Oczyński 2007-06-05 07:34:32
Uchwała nr V/57/2007 Rady miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości. Krzysztof Oczyński 2007-06-05 07:29:27
Uchwała nr V/56/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. Krzysztof Oczyński 2007-06-05 07:26:57
Uchwała nr V/55/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu rewitalizacji Miasta Chojna na lata 2007 - 2013". Krzysztof Oczyński 2007-06-04 13:02:18
Uchwała nr V/54/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/158/1999 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 listopada 1999 roku dotyczącej zatwierdzenia i przyjęcia wieloletnich programów inwestycyjnych dla gminy Chojna. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 12:59:02
Uchwała nr V/53/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dawnej cegielni w miejscowości Zatoń Dolna. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 12:53:54
Uchwała nr V/52/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o planowanym przedsięwzięciu polegającym na: "Budowie i użytkowaniu kotła na paliwo stałe o mocy cieplnej ok. 140 MW" - planowanego przez stronę niemiecką w fabryce papieru w Schwedt nad Odrą (RFN). Krzysztof Oczyński 2007-06-04 12:50:10
Uchwała nr V/51/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świaczeniobiorcę przyznanego zasiłku celowego, podlegającego zwrotowi. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 12:44:02
Uchwała nr V/50/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 12:40:19
Uchwała nr V/49/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Chojnie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 12:35:36
Uchwała nr V/48/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 12:33:00
Uchwała nr V/47/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 12:30:37
Sesja Rady Nr V Krzysztof Oczyński 2007-06-04 12:26:27
Sesja Rady Nr V Krzysztof Oczyński 2007-06-04 12:26:13
Uchwała nr IV/46/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:41:42
Uchwała nr IV/46/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:40:21