Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na: Adaptacja istniejącego budynku koszarowego przy ul. Orląt 8 w Chojnie z Mariusz Hadrzyński 2005-08-23 14:25:04
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie Lisie Pole DZIAŁKA nr 373 o pow. 0,27 ha , ro Mariusz Hadrzyński 2005-08-16 13:08:17
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki rolnej nr 139/5 o pow. 2,3154 ha, sklasyfikowanej Ł III- 0,5238 ha i Ł IV- 1,7916 ha , Mariusz Hadrzyński 2005-08-16 13:07:00
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Adaptacja istniejącego budynku koszarowego przy ul. Orląt 8 w Chojnie z przeznaczeniem na mieszkania chronione i soc Mariusz Hadrzyński 2005-08-03 15:16:26
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Budowę kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy Ø 180 mm i długości 907 m. oraz przepompowni ścieków typ Mariusz Hadrzyński 2005-08-03 15:14:33
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem gospodarczym , położonej w m. CHOJNA ul. Bolesława Prusa DZIA Mariusz Hadrzyński 2005-08-02 12:33:35
OGŁOSZENIE BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Przebudowę nawierzchni drogi i parkingów na ul. Bolesława Prusa w Chojnie oraz przebudowa nawierzchni placu targowego na ul. Ja Mariusz Hadrzyński 2005-08-01 14:27:09
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę na rok szkolny 2005/2006 węgla kamiennego, Mariusz Hadrzyński 2005-08-01 14:24:39
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWI PUBLICZNEGO Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę na rok szkolny 2005/2006 węgla kamiennego, miał - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-08-01 14:23:33
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 2 : działka nr 195/2 działka nr 195/3 - dzi Mariusz Hadrzyński 2005-07-05 16:31:55
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w m.Chojna ul. Słowiańska ,obręb 4 rodzaj użytków - Bp DZIAŁKA nr 154 Mariusz Hadrzyński 2005-07-05 16:31:12
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej m.Chojna obręb 8 - działka nr 36/17 o pow. 5636 m2 , rodzaj użytk - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-07-05 16:30:29
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem gospodarczym , położonej w m. CHOJNA ul. Bolesława Prusa - - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-07-05 16:29:42
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ul. Paderewskiego , obręb 6 : - działka nr 233/5 o pow. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-07-05 16:28:55
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w obrębie Nawodna , rodzaj użytków Bp –R IV b – 700 m2 - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-07-05 16:27:40
Agnieszka Górska Mariusz Hadrzyński 2005-07-05 14:21:47
UDZIELENIE ŚLUBU CYWILNEGO - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 13:11:55
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZWARCIE MAŁŻEŃSTWA (ŚLUBY KOŚCIELNE) - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 13:11:34
REJESTRACJA URODZEŃ - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 13:10:21
PRZYJMOWANIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU DZIECKA PRZEZ OJCA, NIE BĘDĄCEGO MĘŻEM MATKI - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 13:08:21
PRZYJMOWANIE OŚWIADCZENIA O NADANIU DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 13:05:20
REJESTRACJA ZGONÓW - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 13:04:53
TRANSKRYPCJA AKTÓW STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONYCH ZA GRANICĄ - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 13:03:58
SPORZĄDZANIE TESTAMENTÓW - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 13:03:35
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 12:52:44
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY DO 2 MIESIĘCY - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 12:48:31
WYMELDOWANIE – WYJAZD ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 12:47:54
ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 12:46:39
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZAMELDOWANIU I ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 12:46:03
WYDAWANIE NUMERÓW EWIDENCYJNYCH PESEL ZAINTERESOWANYM OSOBOM - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 12:44:46
UZNAWANIE ŻOŁNIERZY I POBOROWYCH ZA POSIADAJĄCYCH NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 12:43:52
UZNAWANIE O KONICZNOŚCI SPRAWOWANIA PRZEZ ŻOŁNIERZA BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 12:43:26
ZASIŁKI ALIMENTACYJNE NA RZECZ CZŁONKÓW RODZINY ŻOŁNIERZA - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 12:42:50
REKOMPENSATA UTRACONEGO WYNAGRODZENIA ZA CZAS ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 12:42:18
WYPIS I WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 12:29:05
OPINIA URBANISTYCZNA (ZAŚWIADCZENIA , INFORMACJA) O ZGODNOŚCI Z STUDIUM UWARUNKOWAŃ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY CHOJNA - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 12:28:40
GOSPODARKA ODPADAMI - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 12:23:23
INTERWENCJE W SPRAWIE ZIELENI MIEJSKIEJ - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 12:00:44
NADZÓR NAD UTRZYMANIEM CMENTARZY I MIEJSC PAMIĘCI - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 12:00:19
EWIDENCJA PSÓW Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 11:59:59