Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr IV/45/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie nabycia przez Gminę Chojna nieruchomości zabudowanej położonej w m. Chojna przy ul. Kościuszki 21. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:39:06
Uchwała nr IV/45/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie nabycia przez Gminę Chojna nieruchomości zabudowanej położonej w m. Chojna przy ul. Kościuszki 21. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:37:42
Uchwała nr IV/44/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, położonej w obrębie Rurka. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:35:59
Uchwała nr IV/44/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, położonej w obrębie Rurka. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:34:48
Uchwała nr IV/43/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych, położonych w obrębie Rurka. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:34:08
Uchwała nr IV/43/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych, położonych w obrębie Rurka. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:32:58
Uchwała nr IV/42/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej w obrębie Stoki. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:31:58
Uchwała nr IV/42/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej w obrębie Stoki. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:30:47
Uchwała nr IV/41/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi na rok 2007". Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:29:25
Uchwała nr IV/41/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi na rok 2007". Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:27:42
Uchwała nr IV/40/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chojna. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:25:44
Uchwała nr IV/40/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chojna. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:24:07
Uchwała nr IV/39/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie: sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, od których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:21:49
Uchwała nr IV/39/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie: sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, od których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:18:50
Uchwała nr IV/38/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:16:10
Uchwała nr IV/38/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:15:46
Uchwała nr IV/38/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:15:19
Uchwała nr IV/37/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2007. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:15:07
Uchwała nr IV/38/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:11:01
Uchwała nr IV/38/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:09:19
Uchwała nr IV/38/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:08:58
Uchwała nr IV/38/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:06:00
Uchwała nr 38 - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:04:36
Uchwała nr 38 - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:04:33
Uchwała nr IV/37/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2007. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:02:37
Uchwała nr 38 - dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:01:44
Uchwała nr IV/37/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2007. Krzysztof Oczyński 2007-06-04 08:00:07
ZARZĄDZENIE Nr 105/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Krzysztof Oczyński 2007-05-31 13:10:40
ZARZĄDZENIE Nr 105/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Krzysztof Oczyński 2007-05-31 13:10:13
ZARZĄDZENIE Nr 104/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Krzysztof Oczyński 2007-05-31 13:09:39
ZARZĄDZENIE Nr 104/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Krzysztof Oczyński 2007-05-31 13:09:14
ZARZĄDZENIE Nr 103/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości. Krzysztof Oczyński 2007-05-31 13:08:17
ZARZĄDZENIE Nr 103/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości. Krzysztof Oczyński 2007-05-31 13:07:49
- dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-05-31 13:07:32
- dokument usunięty Krzysztof Oczyński 2007-05-31 13:07:24
ZARZĄDZENIE Nr 102/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 kwietnia 2007 r.w sprawie ustalenia cen nieruchomości Krzysztof Oczyński 2007-05-31 13:06:14
ZARZĄDZENIE Nr 102/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 kwietnia 2007 r.w sprawie ustalenia cen nieruchomości Krzysztof Oczyński 2007-05-31 13:05:42
ZARZĄDZENIE Nr 101/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie unieważnienia przetargu. Krzysztof Oczyński 2007-05-31 13:00:53
ZARZĄDZENIE Nr 101/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie unieważnienia przetargu. Krzysztof Oczyński 2007-05-31 13:00:26
ZARZĄDZENIE Nr 100/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Krzysztof Oczyński 2007-05-31 12:59:50