Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
U C H W A Ł A Nr VII/ 49/2003 w sprawie zamiany nieruchomości . Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 09:06:47
U C H W A Ł A Nr VII/ 48/2003 w sprawie nabycia przez Gminę Chojna nieruchomości niezabudowanej , położonej Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 09:05:33
U C H W A Ł A Nr VII/ 47/2003 w sprawie nabycia przez Gminę Chojna nieruchomości niezabudowanych , położonych Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 09:04:30
UCHWAŁA Nr VII /46 / 2003 W sprawie ustalania zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 09:02:18
UCHWAŁA Nr VI / 45 /2003 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:56:36
Uchwała Nr VI/44/2003 w sprawie : zmiany uchwały Nr XLII/442/2001 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2001 r. dotyczącej zatwierdzenia i przyjęcia wieloletnich programów inwestycyjnych dla gmin Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:55:25
U C H W A Ł A NR VI/43/2003 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2003 rok. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:53:13
UCHWAŁA Nr V/42/2003 w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalania wysokości i zasad poboru opłaty targowej i nadania regulaminów na targowisku w Chojnie przy ul. Klasztornej l i ul. Bol. Prusa Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:51:54
UCHWAŁA Nr V/ 41 /2002 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:50:54
U C H W A Ł A Nr V /40 /2003 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:50:17
U C H W A Ł A Nr V /39 /03 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:49:32
UCHWAŁA Nr V/30/2003 w sprawie wyboru zastępców przewodniczących stałych Komisji Rady. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:48:48
UCHWAŁA Nr V/37/2003 w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:47:59
UCHWAŁA Nr V/36/2003 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:47:00
UCHWAŁA Nr V/35/2003 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Statutowej. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:46:22
UCHWAŁA Nr V/34/2003 w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Statutowej. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:45:43
UCHWAŁA Nr V/33/2003 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:44:37
UCHWAŁA NrV/32/2003 w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:43:54
Uchwała Nr lV/26/2002 w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów po byłym lotnisku w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:41:59
UCHWAŁA NR IV / 31 / 2002 w sprawie: wydatków budżetu Gminy Chojna, które w 2002 roku Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:40:16
UCHWAŁA NR IV / 30 / 2002 w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2002 rok Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:39:25
UCHWAŁA Nr IV/29/2002 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:38:36
Uchwała Nr IV/28/2002 w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:37:44
Uchwała Nr IV/27/2002 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:36:31
UCHWAŁA Nr III/2 5/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:35:11
UCHWAŁA Nr III/24/2002 w sprawie powołania Komisji Statutowej. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:34:34
UCHWAŁA Nr III/23/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:33:55
UCHWAŁA Nr II1/22/2002 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:33:16
UCHWAŁA Nr III/21/2002 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:32:34
UCHWAŁA Nr III/20/2002 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej i ustalenia ich składów osobowych. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:31:52
UCHWAŁA Nr I1I/9/2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:31:07
UCHWAŁA Nr III/ 18 /2002 w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej radnym za udział w pracach Rady. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:30:11
UCHWAŁA Nr 111/17/2002 w sprawie : ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomośc Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:28:16
UCHWAŁA Nr III/16/2002 w sprawie : ustalenia stawek podatku od posiadania psów oraz terminów ... Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:27:27
UCHWAŁA Nr III /15/2002 w sprawie : ustalenia ceny drewna do obliczenia podatku leśnego na rok 2003 Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:26:44
UCHWAŁA Nr III / 14 / 2002 w sprawie : ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:25:09
UCHWAŁA Nr III/13 /2002 w sprawie : ustalenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego na rok 2003 Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:23:51
UCHWAŁA Nr III/12/2002 w sprawie : ustalenia stawek podatku od nieruchomości Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:23:13
UCHWAŁA NR III/11 / 2002 w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2002 rok. Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 08:21:47
UCHWAŁA Nr I1/9/2002 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Mariusz Hadrzyński 2003-05-30 00:43:14