Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXV/223/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 3 września 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w m. Chojna , obręb 3 . Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:51:48
U C H W A Ł A Nr XXV/222/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 3 września 2004 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na okres do 30 c Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:47:49
UCHWAŁA Nr XXV/221/2004 RADY MIEJKIEJ W CHOJNIE z dnia 3 września 2004 roku w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Cho Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:47:05
Sesja Rady Nr XXV Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:46:04
Uchwała nr XXIII/220/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:44:24
UCHWAŁA NrXXIII/219/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Gospodarki Finansowej, Rolnictwa i Rozwoju Społeczno Gospodarczego. Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:42:46
U C H W A Ł A Nr XXIII / 218 / 04 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 lipca 2004r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza. Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:42:08
UCHWAŁA Nr XXIII/217/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej , położonej w obrębie Lisie Pole. Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:41:05
UCHWAŁA Nr XXIII/ 216 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej właścicielom lokali mieszkalnych na remonty części wspólnych budynków Wspó Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:39:53
UCHWAŁA NR XXIII / 215 /2004 z dnia 15 lipca 2004 roku Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIX / 128/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:39:03
Uchwała Nr XXIII/214/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na 2004 i 2005 rok na realizację projektu współfinansowa Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:38:08
Uchwała Nr XXIII/213/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 lipca 2004 r. sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na 2004 i 2005 rok na realizację projektu współfinansowan Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:37:08
Uchwała Nr XXIII/212 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na 2004, 2005 i 2006 rok na realizację projektu współfinansowa Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:36:30
Uchwała Nr XXIII/211/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Chojna na lata 2004 - 2006 Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:35:49
U C H W A Ł A NR XXIII / 210 / 2004 z dnia 15 lipca 2004 roku Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2004 rok. Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:35:15
Sesja Rady Nr XXIII Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:34:10
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1272/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu i wyboru oferty na budowę kostnicy w Strzelczynie Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:23:58
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1271/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:22:56
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1270/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego i wyboru oferty na wykonanie modernizacji drogi gruntowej Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:22:03
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1269/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie montażu lamp oświetleniowych na placu rekreacyjnym na terenie byłego lotniska w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:20:34
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1268/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie uruchomienia świetlicy środowiskowej w miejscowości Brwice Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:19:37
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1267/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. zwiększenia liczby godzin na nauczanie indywidualne ucznia Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:18:47
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1266/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:17:25
Listopad 2004r. Mariusz Hadrzyński 2005-06-14 08:13:55
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej , położonej w m. CHOJNA : ul. Mickiewicza : DZIAŁKA nr 119/2 o pow. 13 - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-06 14:09:30
O G Ł O S Z E N I E urmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie Barnkowo. DZIAŁKA nr 499/7 o pow. 0,53 ha , rodzaj - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-06 14:08:20
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w obrębie Zatoń Dolna , rodzaj użytków R IV a -0,36 ha - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-06 14:07:09
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - hangar o pow.264m2 do remontu i modernizacji, położonej w obrębie 8 m. C - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-02 15:26:27
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 25,50m2, położonej w obrębie 3 m. Ch - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-02 15:25:13
Wzory deklaracji podatkowych. Mariusz Hadrzyński 2005-06-01 08:50:39
Podatek rolny. Mariusz Hadrzyński 2005-06-01 08:48:52
Podatek od środków transportowych. Mariusz Hadrzyński 2005-06-01 08:45:49
Podatek leśny. Mariusz Hadrzyński 2005-06-01 08:42:50
Podatek od nieruchomości. Mariusz Hadrzyński 2005-06-01 08:39:36
Podatek od posiadania psów. Mariusz Hadrzyński 2005-06-01 08:38:46
Podatki i Opłaty za 2005 r. Mariusz Hadrzyński 2005-06-01 08:35:14
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y o wartości poniżej 60 000 EURO na: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami sa - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-05-25 14:36:17
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1265 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie Gminy na 2004 rok oraz układu wykonawczego budżetu Gm Mariusz Hadrzyński 2005-05-24 15:20:22
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1264/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Mariusz Hadrzyński 2005-05-24 15:18:46
ZARZĄDZENIE NR 1263/ 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 października 2004 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na rok 2004 do Uchwały NR XXVI / 233 / 2004 z dnia Mariusz Hadrzyński 2005-05-24 15:17:12