Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 58/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Mariusz Hadrzyński 2007-03-12 15:27:34
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej do 60.000 EURO na: Przygotowanie terenu pod małą infrastrukturę turystyczną w Zatoni Dolnej, remont i adaptację świetlicy na punkt informacji turystycznej w Krajniku Dolnym. Mariusz Hadrzyński 2007-03-12 14:58:04
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej do 60.000 EURO na: Przygotowanie terenu pod małą infrastrukturę turystyczną w Zatoni Dolnej, remont i adaptację świetlicy na punkt informacji turystycznej w Krajniku Dolnym. Mariusz Hadrzyński 2007-03-12 14:55:55
Adam Fedorowicz - BURMISTRZ Gminy Chojna Mariusz Hadrzyński 2007-02-27 08:35:08
Janusz Kowalczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-02-27 08:33:19
UCHWAŁA NR XXIV/057/2007 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Chojna w 2007 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego Mariusz Hadrzyński 2007-02-20 13:35:05
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budowę boksów garażowych w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 18 m2 Mariusz Hadrzyński 2007-02-19 13:00:18
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budowę boksów garażowych w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 18 m2 Mariusz Hadrzyński 2007-02-19 12:59:37
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg na sprzedaż działek 36/10, 36/11, 36/12 położonych m.Chojna obręb 8 Mariusz Hadrzyński 2007-02-19 12:58:11
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg na sprzedaż działek 36/10, 36/11, 36/12 położonych m.Chojna obręb 8 Mariusz Hadrzyński 2007-02-19 12:57:34
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-02-19 10:25:12
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami innymi, położonej w działce nr 20/7 o pow. 3023 m2, przy ul. Słowiańskiej. Mariusz Hadrzyński 2007-02-19 09:15:28
ZARZĄDZENIE Nr 57/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2007r.w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, i poświadczeń oraz pism w postępowaniu egzekucyjnym w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 12:40:28
ZARZĄDZENIE Nr 56/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Głównego Księgowego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, i poświadczeń oraz pism w postępowaniu egzekucyjnym w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 12:36:44
ZARZĄDZENIE Nr 55/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2007r w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji,Remontów i Ochrony Środowiska do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 12:33:33
ZARZĄDZENIE Nr 55/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2007r w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji,Remontów i Ochrony Środowiska do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 12:28:09
ZARZĄDZENIE Nr 54/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2007r.w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Ogólno-Organizacyjnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 12:25:42
ZARZĄDZENIE Nr 53/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 12:23:25
ZARZĄDZENIE Nr 52/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2007r.w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 12:21:07
ZARZĄDZENIE Nr 51/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2007r.w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Promocja, Praca do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 12:18:29
ZARZĄDZENIE Nr 50/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Biura Rady Miejskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 12:15:48
ZARZĄDZENIE Nr 49/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 lutego 2007r.w sprawie udzielenia stałego pełnomocnictwa Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 11:58:19
ZARZADZENIE Nr 48/ V/ 2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2007r.w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 11:49:54
ZARZĄDZENIE Nr 47/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 lutego 2007r.w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Strzelczynie. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 10:06:57
ZARZĄDZENIE Nr 46/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 10:01:57
ZARZĄDZENIE Nr 46/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 10:00:33
Luty 2007 Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 09:58:36
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 45/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2007r.w sprawie upoważnienia kierownika Sekcji Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 09:54:35
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 45/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2007r.w sprawie upoważnienia kierownika Sekcji Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 09:53:34
ZARZĄDZENIE Nr 44/V/ 2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Centrum Kultury w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 09:27:48
ZARZĄDZENIE Nr 43/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 stycznia 2007r.w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 09:21:24
ZARZĄDZENIE Nr 42/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 09:19:31
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 41/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie okresowej obniżki opłaty eksploatacyjnej na targowisku w Krajniku Dolnym Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 08:58:14
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 37/V/ 2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2007 roku zmieniające Zarządzenie NR 195/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 kwietnia 2003 roku.w sprawie: organizacji i prowadzenia gospodarki kasowej. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 08:53:18
ZARZĄDZENIE Nr 40/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów uzupełniających. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 08:37:01
ZARZĄDZENIE Nr 39/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2007r.w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Krzymowie. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 08:32:21
ZARZĄDZENIE Nr 39/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2007r.w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Krzymowie. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 08:30:53
ZARZĄDZENIE Nr 36/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 stycznia 2007r.w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego. Mariusz Hadrzyński 2007-02-16 08:11:53
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY NA STANOWISKO DYREKTORA ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-02-15 15:17:17
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY NA STANOWISKO DYREKTORA ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-02-15 15:15:24