Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 09:57:27
PRAWO PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 09:56:57
SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA RZECZ UŻYTKOWANIKA WIECZYSTEGO Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 09:56:31
U/VII/ZBN-14 ZAŚWIADCZENIA O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 09:03:06
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I LOKALI W DRODZE PRZETARGU - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-29 09:02:21
- dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-28 14:24:04
U/VII/SPL-07 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O POWIERZCHNI OPODATKOWANEJ GOSPODARSTWA ROLNEGO W HEKTARACH FIZYCZNYCH Mariusz Hadrzyński 2005-06-28 14:21:40
U/VII/SPL-08 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH Mariusz Hadrzyński 2005-06-28 14:19:22
WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O WYKREŚLENIU CIĘŻARU REALNEGO Z KSIĘGI WIECZYSTEJ - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-28 14:18:10
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O OKRESIE WPŁAT SKŁADEK NA ROLNICZE UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-28 14:15:03
OPŁATA ZA POSIADANIE PSÓW - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-28 14:03:05
U/VI/SPL-09 - PRZYJMOWANIE PODAŃ O ZASTOSOWANIE ULG UZNANIOWYCH UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU ORAZ ZALEGŁOŚCI Z TYT. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Mariusz Hadrzyński 2005-06-28 14:01:50
U/VI/SPL-11 PRZYJMOWANIE PODAŃ O ZASTOSOWANIE ULG W SPŁACIE PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Mariusz Hadrzyński 2005-06-28 13:54:44
U/VII/SPL-10 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O NIE ZALEGANIU W PODATKACH ORAZ STWIERDZENIE STANU ZALEGŁOŚCI ( do pobrania) Mariusz Hadrzyński 2005-06-28 13:54:13
U/VI/SPL-12 ZWROT PODATKU LUB PRZEPISANIE NADPŁATY W PODATKACH NA INNE NALEŻNOŚCI Mariusz Hadrzyński 2005-06-28 13:53:37
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y o wartości poniżej 60 000 EURO na wykonanie dokumentacji technicznej projektowo – - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 15:16:26
Uchwała Nr XXXI/325/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej. Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:57:40
UCHWAŁA Nr XXXI / 324 /2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Chojna, obręb 3. Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:57:00
U C H W A Ł A Nr XXXI/323/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminnej Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:56:25
U C H W A Ł A NR XXXI/322/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki , położonej w obrębie Krajnik Dolny . Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:55:44
U C H W A Ł A NR XXXI/321/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości, położonej w m.Chojna , obręb 6 Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:54:37
U C H W A Ł A NR XXXI/320/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości, położonej w m.Chojna , obręb 6 Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:53:50
U C H W A Ł A NR XXXI/319/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości, położonej w m.Chojna , obręb 6 . Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:52:42
U C H W A Ł A NR XXXI/318/2005 U C H W A Ł A NR XXXI/318/2005 U C H W A Ł A NR XXXI/318/2005 U C H W A Ł A NR XXXI/318/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:49:08
U C H W A Ł A NR XXXI/317/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości, położonej w m.Chojna , obręb 6 Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:47:47
U C H W A Ł A NR XXXI/316/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w m. Chojna , obręb 6 Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:47:01
U C H W A Ł A NR XXXI/315/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w m. Chojna , obręb 6 . Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:45:29
U C H W A Ł A NR XXXI/ 314/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w m. Chojna , obręb 6 Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:44:17
Uchwała Nr XXXI/313/ 2005r Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów zamiesz Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:43:14
Uchwała Nr XXXI/312/ 2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/306/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie przyj Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:40:46
Uchwała Nr XXXI/ 311/ 2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sprostowania błędów redakcyjnych w uchwale Nr XXX/306/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 lutego 2005r. w Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:39:48
Uchwała Nr XXXI / 310 / 2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/ 305/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie tygodniowego obow Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:39:10
Uchwała Nr XXXI/ 309/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/ 304/ 2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania i ro Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:38:29
Uchwała Nr XXXI / 308 /2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Chojna Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:37:44
Sesja Rady Nr XXXI Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:37:04
Sesja Rady Nr XXX Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:36:07
UCHWAŁA Nr XXX / 307 /2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zaopiniowania programu wsparcia finansowego sportowców Miejskiego Klubu Sportowego Odra Chojna Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:35:35
Uchwała Nr XXX / 306 / 2005r Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 lutego 2005r w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i przyznawania nagród nauczycielom i dyrektorom Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:35:00
Uchwała Nr XXX/ 305/ 2005r Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 lutego 2005r w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42, ust. 3 ustawy - Karta Nauczy Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:34:29
Uchwała Nr XXX/304/2005r Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 lutego 2005r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i o Mariusz Hadrzyński 2005-06-21 11:33:58