Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadcznia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z oraganimi gminy, jednostakami organizacyjnymi gminy lub gmiannymi osobami prawnymi. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-22 09:41:12
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 16/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2006 rok. Mariusz Hadrzyński 2007-01-19 14:51:22
Lista radnych V kadencji - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-19 12:19:03
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY Starszy informatyk w Wydziale Promocja Praca - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-18 14:03:56
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w obrębie Białęgi: DZIAŁKA nr 28/8, 30, Mariusz Hadrzyński 2007-01-18 09:49:03
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w obrębie Nawodna: - działka nr 237/1 o pow. 0,1386 ha Mariusz Hadrzyński 2007-01-18 09:48:21
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 3 : - działka nr 56/4 , 54/5, 54/6 Mariusz Hadrzyński 2007-01-17 15:13:01
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w m.Chojna ul. Willowa–Pływacka, obręb 6 DZIAŁKA nr 156 o pow. 606 m2 Mariusz Hadrzyński 2007-01-17 15:11:59
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych , położonych w m. CHOJNA : ul. Mickiewicza : - DZIAŁKA nr 119/1 , 191/3 Mariusz Hadrzyński 2007-01-17 15:11:09
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 2 : - działka nr 195/2 , 195/3, 195/4 Mariusz Hadrzyński 2007-01-17 15:10:03
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w m. Chojna, obręb 6: - działka nr 7/1 o pow. 134 m2 - rodzaj użytków Bp , Mariusz Hadrzyński 2007-01-17 15:09:12
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ul.Łyżwiarska, obręb 6: - działka nr 7/3 , 7/4, 7/5, 7/6, 7/7 Mariusz Hadrzyński 2007-01-17 15:08:05
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości zabudowanych (hangary samolotowe) działka nr 36/147 o pow. 8302 m2 działka nr 36/148 o pow. 6803 m2, położonych w obrębie 8 m. Chojna. Mariusz Hadrzyński 2007-01-17 11:20:48
ZARZĄDZENIE Nr 26/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2007-01-17 11:18:01
ZARZĄDZENIE Nr 24/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2007-01-17 11:17:13
ZARZĄDZENIE Nr 24/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 stycznia 2007r. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-17 11:16:36
ZARZĄDZENIE Nr 24/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 stycznia 2007r. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-17 11:16:29
ZARZĄDZENIE Nr 35/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kultury w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 13:36:18
ZARZĄDZENIE Nr 34/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 13:35:45
ZARZĄDZENIE Nr 33/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 13:35:12
ZARZĄDZENIE Nr 32/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 13:34:47
ZARZĄDZENIE Nr 31/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych: - w sprawach świadczeń rodzinnych , - w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, - w sprawach wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 13:34:05
ZARZĄDZENIE Nr 30/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z sali posiedzeń Urzędu Miejskiego oraz ze świetlic wiejskich na zebrania przedwyborcze. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 13:33:17
ZARZĄDZENIE Nr 29/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 stycznia 2007r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia przetargu. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 13:32:38
ZARZĄDZENIE Nr 28/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 stycznia 2007r. w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 13:29:41
ZARZĄDZENIE Nr 27/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 13:25:38
ZARZĄDZENIE Nr 25/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 13:25:05
ZARZĄDZENIE Nr 23/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Godkowie. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 13:21:43
ZARZĄDZENIE Nr 22/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 13:21:07
ZARZĄDZENIE Nr 21/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 13:20:29
ZARZĄDZENIE Nr 20/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lisim Polu. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 13:12:54
ZARZĄDZENIE Nr 19/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Strzelczynie. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 13:12:03
ZARZĄDZENIE Nr 19/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Strzelczynie. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 13:10:35
ZARZĄDZENIE Nr 19/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Strzelczynie. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 13:10:17
ZARZĄDZENIE Nr 18/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 13:09:18
ZARZĄDZENIE Nr 17/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia ceny działek niezabudowanych do sprzedaży. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:49:16
Styczeń 2007r. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:48:35
Zarządzenia Burmistrza 2007r. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:48:06
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 15/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2006 rok do Uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2006 rok. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:46:58
ZARZĄDZENIE Nr 14/V/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:45:23