Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 13/V/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie wyboru oferty na ubezpieczenie na 2007 r. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej, odpowiedzialności cywilno kontraktowej, ubezpieczenia komunikacyjnego OC, AC, NWW Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:44:25
ZARZĄDZENIE Nr 12/V/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brwicach. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:43:14
ZARZĄDZENIE Nr 11/V/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie zmian w regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:41:42
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 10 /2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2006 rok do Uchwały NR II/7/2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2006 rok. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:39:06
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 9 / 2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2006 roku zmieniające Zarządzenie NR 118/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie: Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i gospodarki materiałowej. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:35:02
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 8 /2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2006 roku zmieniające Zarządzenie NR 195/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 kwietnia 2003 roku. w sprawie: organizacji i prowadzenia gospodarki kasowej. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:33:35
ZARZĄDZENIE Nr 7/V/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie ustalenie ceny nieruchomości wydzielonych z działki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:32:02
ZARZĄDZENIE Nr 6/V/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie ustalenie ceny nieruchomości gruntowych. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:31:33
ZARZĄDZENIE Nr 5/V/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wartości działki i wartości prawa wieczystego użytkowania. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:30:50
ZARZĄDZENIE Nr 4/V/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia ceny lokali mieszkalnych. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:30:08
ZARZĄDZENIE Nr 3/V/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5/06/07 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. J. Korczaka. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:27:00
ZARZĄDZENIE Nr 2/V/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:25:55
ZARZĄDZENIE Nr 1/V/2006 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:25:06
Grudzień 2006r. Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:17:46
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ofert cenowych na wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych, położonych na terenie Gminy Chojna na rok 2007 . Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:13:05
OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości, położonych w obrębie 8m.Chojna: działka nr 36/204, działka niezabudowana nr 36/206 Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 12:11:20
Mikołaj Szeremeta - Radny - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 08:23:52
Leszek Stefański - Radny - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 08:22:31
Rafał Sebastian Skrzypek - Radny - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 08:21:24
Wojciech Antoni Skrzypczyk - Radny - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 08:19:57
Grzegorz Józef Sakowski - Radny - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 08:08:49
Roman Stefan Obielak - Radny - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 08:04:52
Marian Ignacy Kozieł - Radny - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 08:00:30
Henryk Marek Kłapouch - Radny - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 07:59:01
Tadeusz Kasprzyk - Radny - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 07:55:10
Beata Maria Frąckowiak - Radna - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 07:53:04
Wojciech Fedorowicz - Radny - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 07:51:48
Błęcki Sławomir - Radny - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 07:50:34
Stanisław Drapaluk - Radny - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-16 07:50:23
Błęcki Sławomir - Radny - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-15 12:50:55
Oświadczenia majątkowe radnych gminy Chojna - grudzień 2006 - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-15 12:25:53
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-15 10:31:23
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE na stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-15 10:29:11
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-15 10:28:04
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA STANOWISKO Dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-15 10:20:20
UCHWAŁA NR III/ 29 / 2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zmiany Uchwały NR XXXIX/405/2005 z dnia 30 grudnia 2005roku Mariusz Hadrzyński 2007-01-09 08:26:32
UCHWAŁA NR III/ 28 / 2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zmiany Uchwały NR XXXIX/404/2005 z dnia 30 grudnia 2005roku Mariusz Hadrzyński 2007-01-09 08:26:02
UCHWAŁA NR III / 27 /2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na finansowanie inwestycji dofinansowanej ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” podlegającej zwrotowi ze środków budżetu Unii Europejskiej. Mariusz Hadrzyński 2007-01-09 08:25:12
UCHWAŁA NR III / 26 /2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na finansowanie inwestycji dofinansowanej ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” podlegającej zwrotowi ze środków budżetu Unii Europejskiej. Mariusz Hadrzyński 2007-01-09 08:24:36
UCHWAŁA NR III / 25 /2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na finansowanie projektu dofinansowanego ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” podlegającej zwrotowi ze środków budżetu Unii Europejskiej. Mariusz Hadrzyński 2007-01-09 08:24:08