Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
U C H W A Ł A NR XXII / 187 / 2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie: wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 12:03:25
U C H W A Ł A NR XXII / 187 / 2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie: wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Chojna. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:59:33
U C H W A Ł A N R XXII / 186 / 2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2004 rok. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:58:15
Sesja Rady Nr XXII Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:55:11
UCHWAŁA Nr XXI/185/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 03 czerwca 2004 r. w sprawie likwidacji związku gmin pod nazwą „Związek Gmin Zachodnich". Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:16:49
UCHWAŁA NrXXI/184/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 03 czerwca 2004 r. w sprawie odwołania radnego Juliana Wiedera ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:14:57
UCHWAŁA NrXXI/183/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 03 czerwca 2004 r. w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:13:59
UCHWAŁA NrXXI/182/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 03 czerwca 2004 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:12:59
UCHWAŁA NrXXI/181/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 03 czerwca 2004 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:10:48
UCHWAŁA Nr XXI / 180/2004 RADY MIEJSKIEJ w Chojnie z dnia 03. czerwca 2004r W sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:09:27
UCHWAŁA Nr XXI/ 179/ 2004 RADY MIEJSKIEJ w Chojnie z dnia 3.czerwca 2004r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Krzymowie imienia Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:08:40
UCHWAŁA Nr XXI /178/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Chojna przedszkolu. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:07:48
UCHWAŁA Nr XXI/177/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:06:25
UCHWAŁA Nr XXI /176 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego - garażu nr 3 położonego w Chojnie przy ul. Różanej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:04:51
UCHWAŁA Nr XXI /175/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego - garażu nr 1 położonego w Chojnie przy ul. Różanej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:03:02
UCHWAŁA Nr XXI/ 174/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego, położonego w Chojnie przy ul. Bolesława Chrobrego 9C. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 11:01:39
UCHWAŁA Nr XXI/173/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Krzymów gm. Cho Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:58:54
- dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:58:29
UCHWAŁA Nr XXI/172/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr PN.2.R.0911 - 79/2004 dotyczące uc Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:56:56
UCHWAŁA Nr XXI/171/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr PN.2.R.0911 - 78/2004 dotyczące uc Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:55:38
Sesja Rady Nr XXI Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:54:52
U C HW A Ł A Nr XX/170/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:54:08
UCHWAŁA NrXX/169/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wycofania skargi z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodnio Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:53:17
UCHWAŁA Nr XX / 168 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w Statucie Centrum Kultury w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:52:17
U C H W A Ł A NR XX/167/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie m. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:51:12
UCHWAŁA NR XX/166/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej na terenie m. Chojna . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:49:58
UCHWAŁA NR XX/165/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie m. Chojna . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:49:05
U C H W A Ł A NR XX/164/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanych , po Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:48:07
U C H W A Ł A NR XX/163 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Łaz Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:37:47
UCHWAŁA Nr XX / 162 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej , położonej w Strzelczynie Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:36:28
UCHWAŁA Nr XX / 161 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej , położonej Brwicach nr 7 Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:34:33
UCHWAŁA Nr XX/160/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zamiany nieruchomości. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:14:59
UCHWAŁA Nr XX /159/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:13:43
U C H W A Ł A Nr XX / 158 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na tere Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:12:31
UCHWAŁA Nr XX/ 157 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:10:54
UCHWAŁA Nr XX/155/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:06:39
Sesja Rady Nr XX Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:05:53
UCHWAŁA Nr XIX/154/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:05:23
UCHWAŁA Nr XIX/153/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:04:45
UCHWAŁA NrXIX/152/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie odwołania ze składu osobowego Przewodniczącego Komisji. Rewizyjnej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:04:10