Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NrXIX/151/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:03:28
UCHWAŁA NR XIX/150/2004 Rady MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:02:42
UCHWAŁA Nr XIX/149/2004 RADY MIEJKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:01:32
UCHWAŁA Nr XIX/148/2004 RADY MIEJKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 10:00:31
UCHWAŁA Nr XIX / 147 /2004 z dnia 26 marca 2004 roku Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie zaopiniowania projektowanych obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 na terenie gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:59:48
UCHWAŁA Nr XIX / 146 /2004 z dnia 26 marca 2004 roku Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:59:11
UCHWAŁA Nr XIX /145 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku , położonym w Lisim Polu nr 129 a . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:58:35
UCHWAŁA Nr XIX / 144 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku , położonym w Krzymowie nr 29 a . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:57:41
UCHWAŁA Nr XIX /143 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , położonej w Mętnie Nr 45 Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:56:42
UCHWAŁA NR XIX/142/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki nr 235/2 o pow. 835 m2 , położonej w obrębie Nawodna . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:55:50
U C H W A Ł A NR XIX/141/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki nr 205/2 o pow. 0,98 ha , położonej w obrębie Jelenin . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:53:20
U C H W A Ł A NR XIX/140/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki nr 262/2 o pow. 789 m2 , położonej w m. Chojna ul. Wilsona , o Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:52:34
UCHWAŁA NR XIX/139/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki nr 199 o pow. 1,0967 ha , położonej w m. Chojna , obręb 6 . Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:51:40
UCHWAŁA NR XIX/138/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Miasta i Gmin Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:50:56
UCHWAŁA Nr XIX/ 137/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku, położonym w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 33a. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:50:02
UCHWAŁA Nr XIX/136/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku, położonym w Chojnie przy ul. Jodłowej 3 Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:24:26
UCHWAŁA Nr XIX /134/ 2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku, położonym w Chojnie przy ul. Bolesława Chrobrego Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:22:39
UCHWAŁA Nr XIX/133/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku, położonym w Chojnie przy ul. Bol. Chrobrego 5-5A. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:20:29
UCHWAŁA Nr XIX/ 129 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zawierania porozumień dotyczących utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Chojna w latach 2004 – Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:04:28
UCHWAŁA NR XIX / 128/2004 z dnia 26 marca 2004 roku Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2004 rok. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 09:02:37
UCHWAŁA Nr XVIII/127/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Handlu, Usług Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 08:57:57
UCHWAŁA Nr XVIII/126/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 08:57:20
UCHWAŁA Nr XVIII/125/2003 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Osiedla Miasta Chojna - Lotnisko. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 08:56:42
UCHWAŁA Nr XVIII/124/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 08:39:29
UCHWAŁA Nr XVIII/123/04 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 08:35:10
UCHWAŁA Nr XVIII /122/ 04 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Chojnie oraz ustalenia wyrównania wynagrodzenia dla Burmistrza. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 08:34:30
UCHWAŁA NrXVIII/121/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchylenia uchwał. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 08:33:50
UCHWAŁA Nr XVIII/120/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 08:25:30
UCHWAŁA Nr XVIII /118 / 2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu usługowego, położonego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 33 Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 08:22:09
Sesja Rady Nr XIX Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 08:21:20
UCHWAŁA Nr XVIII/117/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w działce niezabudowanej Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 08:21:01
UCHWAŁA Nr XVIII/116/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 08:20:25
Uchwala Nr XVIII/ 115/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 08:19:28
UCHWAŁA Nr XVIII/114/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 08:18:47
UCHWAŁA Nr XVIII/114/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska w Chojnie. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 08:17:53
UCHWAŁA NrXVII/113/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących Zarządu Osiedla. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 08:15:45
UCHWAŁA Nr XVII/112/04 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 stycznia 2004 r. sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/246/2000 z dnia 29 czerwca 2000 Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 08:14:30
UCHWAŁA NR XVII / 111 / 2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22.01.2004r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Chojna w miejscowości NAWODNA do kategorii dróg gminnych Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 08:13:15
UCHWAŁA NR XVII/ 110 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 08:12:36
UCHWAŁA NR XVII/ 109 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wskaźnika procentowego do wyliczania dodatku mieszkaniowego. Mariusz Hadrzyński 2005-04-05 08:11:40