Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR III / 24 /2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na finansowanie projektu dofinansowanego ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” podlegającej zwrotowi ze środków budżetu Unii Europejskiej. Mariusz Hadrzyński 2007-01-09 08:23:39
UCHWAŁA NR III / 23 /2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na finansowanie projektu dofinansowanego ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” podlegającej zwrotowi ze środków budżetu Unii Europejskiej. Mariusz Hadrzyński 2007-01-09 08:21:03
UCHWAŁA NR III/22/2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na finansowanie projektu dofinansowanego ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” podlegającej zwrotowi ze środków budżetu Unii Europejskiej. Mariusz Hadrzyński 2007-01-09 08:19:59
UCHWAŁA NR III / 21 / 2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na finansowanie inwestycji dofinansowanej ze środków EFRR podlegającej zwrotowi ze środków budżetu Unii Europejskiej. Mariusz Hadrzyński 2007-01-09 08:18:18
U C H W A Ł A NR III/ 20 / 2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. Mariusz Hadrzyński 2007-01-09 07:57:52
UCHWAŁA NR III / 19 / 2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2006 rok. Mariusz Hadrzyński 2007-01-09 07:51:58
Sesja Rady Nr III Mariusz Hadrzyński 2007-01-09 07:51:23
UCHWAŁA Nr II/18/2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na okres od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:51:04
U C H W A Ł A Nr II/17/2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXIX/408/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na tymczasowym targowisku w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:50:12
UCHWAŁA NR II / 16 /2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej określania zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:49:27
UCHWAŁA Nr II / 15 /2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:48:45
UCHWAŁA Nr II / 14 /2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:47:29
U C H W A Ł A NR II / 13 / 2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego , podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:44:58
UCHWAŁA Nr II / 12 /2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok. Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:43:53
U C H W A Ł A NR II /11 / 2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie : obniżenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego na rok 2007. Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:43:20
U C H W A Ł A NR II / 10 / 2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie : ustalenia ceny drewna do obliczenia podatku leśnego na rok 2007. Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:42:52
U C H W A Ł A NR II / 9 / 2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów oraz terminów i sposobu poboru. Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:42:22
U C H W A Ł A NR II / 8 /2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie : ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2007 Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:41:45
UCHWAŁA NR II / 7 / 2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie:zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2006 rok. Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:41:08
UCHWAŁA Nr II/ 6 /2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej i ustalenia ich składów osobowych. Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:39:47
U C H W A Ł A Nr II / 5 /2006 r. Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:39:01
U C H W A Ł A Nr II /4/ 06 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie zakresu upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnie do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza. Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:38:15
U C H W A Ł A Nr II / 3 / 06 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:36:12
U C H W A Ł A Nr II / 3 / 06 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza. Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:35:27
U C H W A Ł A Nr II / 3 / 06 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:34:48
Sesja Rady Nr II Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:33:03
Uchwała Nr I/ 2 /2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:32:36
Uchwała Nr I/ 1 /2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnie. Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:29:28
Sesja Rady Nr I Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:27:22
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Wykonanie Rewitalizacji parku dworskiego w Naroście - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 15:03:41
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Wykonanie Rewitalizacji parku dworskiego w Naroście - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2007-01-08 13:04:43
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 234 / 2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2006 rok. Mariusz Hadrzyński 2006-12-20 12:18:14
ZARZĄDZENIE Nr 233/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Mariusz Hadrzyński 2006-12-20 12:17:29
ZARZĄDZENIE Nr 232/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Mariusz Hadrzyński 2006-12-20 12:16:48
ZARZĄDZENIE Nr 231/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie zatwierdzenia przetargu. Mariusz Hadrzyński 2006-12-20 12:16:08
ZARZĄDZENIE Nr 230/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Mariusz Hadrzyński 2006-12-20 12:15:32
ZARZĄDZENIE Nr 229/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie wybór oferty na podział dz. nr 191/3. Mariusz Hadrzyński 2006-12-20 12:13:16
ZARZĄDZENIE Nr 228/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Mariusz Hadrzyński 2006-12-20 12:11:56
ZARZĄDZENIE Nr 227/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Mariusz Hadrzyński 2006-12-20 12:09:34
ZARZĄDZENIE Nr 227/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Mariusz Hadrzyński 2006-12-20 12:05:47