Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NrIX/65/2003 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchylenia stanowiska Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 kwietnia 2001 r Mariusz Hadrzyński 2005-03-29 13:18:52
UCHWAŁA NrIX/64/2003 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/2003 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Mariusz Hadrzyński 2005-03-29 13:10:37
Uchwała Nr IX/ 63/200 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie przekazywania środków finansowych Miejskiemu Klubowi Sportowemu Odra Chojna do wysokości objętej budżetem. Mariusz Hadrzyński 2005-03-29 13:09:45
UCHWAŁA Nr IX/62/2003 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie powołania prawnika do obsługi prawnej Rady Miejskiej i mieszkańców gminy Chojna. Mariusz Hadrzyński 2005-03-29 13:05:45
UCHWAŁA Nr IX/61/2003 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników Urzędu Miejskiego i pracowników jednostek organizacyjny Mariusz Hadrzyński 2005-03-29 13:04:01
UCHWAŁA Nr IX/61/2003 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników Urzędu Miejskiego i pracowników jednostek organizacyjny Mariusz Hadrzyński 2005-03-29 13:03:44
UCHWAŁA Nr IX/ 60/2003 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Osiedla Miasta Chojna - Lotnisko. Mariusz Hadrzyński 2005-03-29 13:02:27
Sesja Rady nr IX Mariusz Hadrzyński 2005-03-29 12:59:47
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1203/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2004 r. w sprawie skierowania do najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Bol. Prusa w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-03-29 12:47:49
UCHWAŁA Nr VIII/59/2003 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej . Mariusz Hadrzyński 2005-03-29 12:44:12
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1126/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia SIWZ na przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Mariusz Hadrzyński 2005-03-29 12:32:13
Uchwała Nr VIII/58/2003 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 10 czerwca 2003 rok w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działek przy ul. Kolejowej w Mariusz Hadrzyński 2005-03-29 12:29:53
Uchwała Nr VIII/57/2003 Rady Miejskiej w Chojnie dnia 10 czerwca 2003 rok w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jelenin. Mariusz Hadrzyński 2005-03-29 12:28:24
UCHWAŁA Nr VIII/56/2003 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren położony na obs Mariusz Hadrzyński 2005-03-29 12:02:49
UCHWAŁA Nr VIII/55/2003 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/203/2000 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 9 marca 2000 r. o przystąpieniu do opracowania zmia Mariusz Hadrzyński 2005-03-29 12:01:25
UCHWAŁA NrVIII/54/2003 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Mariusz Hadrzyński 2005-03-29 12:00:13
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie Barnkowo DZIAŁKA nr 499/7 o pow. 0,53 ha , rodza - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-03-10 08:33:17
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych i zabudowanych , położonych w m. CHOJNA ul. Mickiewicza DZIAŁKA nr 1 - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-03-10 08:32:20
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem koszarowym położonej w Chojnie, przy ul. Kościuszki 19 , działka nr 191/5 o pow.21423m - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-03-09 08:07:29
OGŁOSZENIE BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na wykonanie robót budowlano-elektrycznych w Gminnym Centrum Informacji w Chojnie przy ul - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-03-08 10:54:25
Komisje Rady Miejskiej - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-02-23 08:30:26
WYKAZ RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-02-23 08:25:31
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-02-21 13:28:43
Ośrodek Pomocy Społecznej - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-02-21 13:25:24
Statut Gminy Chojna_ - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-02-21 13:23:10
Statut Gminy Chojna - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-02-21 13:22:22
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na: WYMIANĘ POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU RATUSZA MIEJSKIEGO W CHOJNIE realiz - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-02-10 15:30:48
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na: Budowę sieci wodociągowej w Obr. Bara gm. Chojna. - dokument usunięty Mariusz Hadrzyński 2005-02-10 15:29:13
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1202/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2004 r. w sprawie skierowania do najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Bol. Prusa w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 11:34:46
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1201/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2004 r. w sprawie dokonania zmiany głównego najemcy lokalu mieszkalnego Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 11:33:19
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1200/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2004 r. w sprawie skierowania do współnajmu lokalu mieszkalnego przy ul. Narciarskiej w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 11:32:06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1199/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wykonania pierwszego etapu remontu świetlicy w miejscowości Łaziszcze Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 11:31:07
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1198/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wykonania remontu cząstkowego drogi gminnej w Czartoryji Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 11:30:03
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1197/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wykonania remontu punktu oświetleniowego przy drodze gminnej w Brwicach Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 11:29:10
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1196/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wykonania remontu przepustu przy drodze gminnej Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 11:28:19
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1195/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania inwentaryzacji budynków położonych w Lisim Polu Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 11:27:17
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1194/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2004 r. w sprawie ustalenia cen działek Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 11:26:10
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1193/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia oferty na kupno działki Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 11:25:14
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1192/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Godkowie Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 11:24:27
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1191/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Krzymowie Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 11:23:36