Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1170/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 września 2004 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki na własność Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 09:26:33
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1169/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 września 2004 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 09:25:56
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1168/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 09:25:05
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1167/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 09:24:30
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1166/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 09:23:37
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1165/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 września 2004 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokali mieszkalnych Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:58:27
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1164/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wykonania izolacji i naprawy dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:57:38
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1163/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sołeckiej w Krajniku Dolnym dot. przekazania gruzu z targowiska Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:56:53
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1162/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 września 2004 r. w sprawie odtworzenia nawierzchni pobocza na odcinku drogi wzdłuż ul. Narciarskiej Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:55:51
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1161/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 września 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania otworów okiennych w budynku świetlicy szkolnej w miejscowości Grzybno Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:54:48
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1160/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. kupna słupków betonowych Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:53:53
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1159/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia robót dodatkowych dot. budowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:53:11
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1158/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na modernizację drogi gruntowej Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:52:17
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1157/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie przedłużenia terminu składania ofert na zakup i montaż siedzisk na Stadionie Miejskim w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:51:26
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1156/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zakupu materiałów na remont remizy OSP w Strzelczynie Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:50:28
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1155/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie skierowania do najmu lokalu socjalnego Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:49:36
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1154/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zmiany decyzji dot. skierowania do umowy najmu z dnia 3 sierpnia 2004 r. Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:49:05
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1153/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zakupu bram dla OSP Chojna i OSP Nawodna oraz zakupu akcesoriów na pomalowanie remizy w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:47:39
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1152/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie wykonania grzybka na placu zabaw w Brwicach Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:46:39
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1151/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sołeckiej w Krajniku Dolnym dot. ustawienia płyt betonowych Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:44:47
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1150/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sołeckiej w Krajniku Dolnym Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:43:57
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1149/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie przyznania nagród w ramach konkursu „ Najestetyczniejsza i przyjazna zagroda ” Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:43:00
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1148/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zlecenia dla PUK Spółka z o.o. w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:41:56
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1147/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sołeckiej w Strzelczynie Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:41:16
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1146/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sołeckiej w Godkowie Osiedlu Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:40:18
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1145/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. sprawie rozwiązania rezerwy celowej Rady Sołeckiej w Godkowie Osiedlu Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:39:18
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1144/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie rozwiązania rezerwy celowej Rady Sołeckiej w Grzybnie Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:38:25
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1143/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie rozwiązania rezerwy celowej Rady Sołeckiej w Jeleninie Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:37:41
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1142/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie rozwiązania rezerwy celowej Rady Sołeckiej w Naroście Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:36:57
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1141/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. ustawienia reklamy na działce gminnej przy ul. Żwirki i Wigury Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:36:06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1140/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie wykonania tablicy reklamowej dla Stadionu Miejskiego w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:35:22
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1139/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zabezpieczenia terenu w Chojnie przy ul. Młyńskiej Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:34:30
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1138/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania oznakowania przejścia dla pieszych w miejscowości Nawodna Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:33:42
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1137/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zmiany pkt. 2 porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym dot. wykonania nawierzchni chodnika w m Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:32:50
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1136/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zlecenia dla PUK Spółka z o.o. w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:31:46
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1135/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. remontu odcinka drogi w Strzeszewku Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:30:58
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1134/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. powierzenia stanowiska wicedyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:29:59
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1133/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie na rok Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:29:04
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1132/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. zakupu kontenera na potrzeby klubu sportowego „Grom” Krajnik Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:24:46
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1131/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. przekwalifikowania stoiska na targowisku w Krajniku Dolnym Mariusz Hadrzyński 2005-02-01 08:24:09