herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-26 10:07:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie hydroizolacji pokrycia papowego dachu budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie Paulina Andreatto-Król 2018-07-26 07:55:29
Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Chojnie. Magdalena Andrzejewska 2018-07-25 14:57:53
Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Chojnie. Magdalena Andrzejewska 2018-07-25 14:57:40
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-25 13:36:43
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-25 13:36:37
Uchwała Nr XLVI/356/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej jako doraźnej komisji Rady Miejskiej w Chojnie Teresa Będzak 2018-07-25 10:04:05
Uchwała Nr XLVI/355/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Chojna Teresa Będzak 2018-07-25 10:02:07
Uchwała Nr XLVI/354/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Chojnie przy ul. Ogrodowej 11 na rzecz jej użytkownika wieczystego Teresa Będzak 2018-07-25 09:59:52
Uchwała Nr XLVI/353/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna Teresa Będzak 2018-07-25 09:56:23
Uchwała Nr XLVI/352/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026 Teresa Będzak 2018-07-25 09:51:27
Uchwała Nr XLVI/351/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 roku Teresa Będzak 2018-07-25 09:47:03
Uchwała Nr XLVI/350/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chojna i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Teresa Będzak 2018-07-25 09:43:43
XLVI SESJA - 19.07.2018 Teresa Będzak 2018-07-25 09:38:37
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1a, połozonego w Chojnie przy ul.Kościuszki 7, działka nr 195/5 o pow.0,0512ha, obręb 6m.Chojna Aneta Brzezińska 2018-07-25 08:30:35
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg ustny nieogranicznony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, połozonej w obr. 8m.Chojna, działka nr 36/106 o pow.1,3648ha Aneta Brzezińska 2018-07-25 08:27:37
P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. Teresa Będzak 2018-07-23 14:53:52
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. Paweł Zatorski 2018-07-20 13:49:13
Zarządzenie nr 1014 / VII / 2018 Burmistrza Gminy Chojnaz dnia 20 lipca 2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. Paweł Zatorski 2018-07-20 13:41:53
Zarządzenie nr 1014 / VII / 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. - dokument usunięty Paweł Zatorski 2018-07-20 13:38:15
Zarządzenie nr 1014 / VII / 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. - dokument usunięty Paweł Zatorski 2018-07-20 13:37:31
Zarządzenie nr 1014 / VII / 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. - dokument usunięty Paweł Zatorski 2018-07-20 13:37:14
Zarządzenie nr 1014 / VII / 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. - dokument usunięty Paweł Zatorski 2018-07-20 13:33:02
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. Paweł Zatorski 2018-07-20 13:29:16
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 98/4 o pow. 0,0842 ha, położona w obrębie 5 miasta Chojna oraz udział 1/4 części w działce nr 98/3. Renata Downar-Szumiło 2018-07-20 12:28:30
Uzupełnienie raportu Jolanta Lis 2018-07-20 12:11:57
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 154/1 o pow. 0,3700 ha, położonej w obrębie Rurka, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00066796/2. Renata Downar-Szumiło 2018-07-20 12:07:13
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 154/1 o pow. 0,3700 ha, położonej w obrębie Rurka, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00066796/2. Renata Downar-Szumiło 2018-07-20 12:04:10
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 154/1 o pow. 0,3700 ha, położonej w obrębie Rurka, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00066796/2. Renata Downar-Szumiło 2018-07-20 12:03:52
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/81 o pow. 0,7502 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00044145/4. Renata Downar-Szumiło 2018-07-20 11:55:42
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-20 11:17:22
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-20 11:17:08
Doposażenie infrastruktury sportowej w miejscowościach z terenu Gminy Chojna oraz budowa mini boiska do mini piłki nożnej w miejscowości Krajnik Górny Magdalena Andrzejewska 2018-07-19 15:08:25
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-19 15:03:07
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-19 15:02:48
Dowozy szkolne na rok 2018/2019 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną. Magdalena Andrzejewska 2018-07-19 14:59:46
Dowozy szkolne na rok 2018/2019 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną. Magdalena Andrzejewska 2018-07-19 14:59:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 105/1 o pow.18 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Podmurze. Małgorzata Lewczuk 2018-07-19 10:16:29
Doposażenie infrastruktury sportowej w miejscowościach z terenu Gminy Chojna oraz budowa mini boiska do mini piłki nożnej w miejscowości Krajnik Górny Magdalena Andrzejewska 2018-07-19 09:58:51
Doposażenie infrastruktury sportowej w miejscowościach z terenu Gminy Chojna oraz budowa mini boiska do mini piłki nożnej w miejscowości Krajnik Górny Magdalena Andrzejewska 2018-07-19 09:56:47