herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 830/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie rozdysponowania środków z dotacji celowej na realizację wypłat w sprawie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. Magdalena Hybiak 2018-03-09 12:16:27
ZARZĄDZENIE Nr 829/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Nawodnej. Magdalena Hybiak 2018-03-09 12:10:12
ZARZĄDZENIE Nr 828/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-03-09 12:08:55
ZARZĄDZENIE Nr 827/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-03-09 12:05:09
ZARZĄDZENIE Nr 826/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2018-03-09 12:03:31
ZARZĄDZENIE Nr 825/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Naczelnika Wydziału Planowania, Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2018-03-09 11:59:42
ZARZĄDZENIE Nr 824/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Magdalena Hybiak 2018-03-09 11:55:26
ZARZĄDZENIE Nr 823/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-03-09 11:51:47
ZARZĄDZENIE Nr 822/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji dokumentacji. Magdalena Hybiak 2018-03-09 11:49:06
ZARZĄDZENIE Nr 821/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. remontów w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska. Magdalena Hybiak 2018-03-09 11:44:26
ZARZĄDZENIE Nr 820/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyznania i wypłacenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-03-09 11:40:41
ZARZĄDZENIE Nr 819/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyznania i wypłacenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-03-09 11:37:22
ZARZĄDZENIE Nr 818/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-03-09 11:32:47
ZARZĄDZENIE Nr 817/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-03-09 11:31:32
ZARZĄDZENIE Nr 816/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Nawodnej. Magdalena Hybiak 2018-03-09 11:30:06
ZARZĄDZENIE Nr 815/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 9 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-03-09 11:28:47
ZARZĄDZENIE Nr 814/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Krzymowie. Magdalena Hybiak 2018-03-09 11:27:23
ZARZĄDZENIE Nr 813/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brwicach. Magdalena Hybiak 2018-03-09 11:25:48
ZARZĄDZENIE Nr 812/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2018-03-09 11:20:55
ZARZĄDZENIE Nr 812/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2018-03-09 11:19:58
luty 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-03-09 11:18:07
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.17.2018.P.7.6 Patryk Szczapa 2018-03-09 09:01:09
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.12.2018.P.7.6 Patryk Szczapa 2018-03-09 08:59:09
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.24.2018.P.7.6 Patryk Szczapa 2018-03-09 08:57:22
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.19.2018.P.7.6 Patryk Szczapa 2018-03-09 08:55:39
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.15.2018.P.7.6 Patryk Szczapa 2018-03-09 08:52:52
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-08 13:51:18
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-08 13:50:38
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-08 13:49:34
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-08 13:49:11
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-08 13:47:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 146/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Narost, gm. Chojna. Anna Andreatto 2018-03-08 13:20:11
Dane teleadresowe Łukasz Malaga 2018-03-08 10:20:47
Dane teleadresowe Łukasz Malaga 2018-03-08 10:19:50
Dane teleadresowe Łukasz Malaga 2018-03-08 10:19:18
Dane teleadresowe Łukasz Malaga 2018-03-08 10:18:48
Łukasz Malaga 2018-03-08 10:17:36
Łukasz Malaga 2018-03-08 10:17:02
Łukasz Malaga 2018-03-08 10:16:33
Konta Bankowe Łukasz Malaga 2018-03-08 10:08:47