herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 729/VII/2017 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 31 października 2017 roku w sprawie : zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2017 rok. Magdalena Hybiak 2017-11-14 10:49:36
ZARZĄDZENIE NR 728/VII/2017 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy chojna na 2017 rok do Uchwały NR XXXVIII/281/2017 Rady Miejskiej w chojnie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok. Magdalena Hybiak 2017-11-14 10:43:01
ZARZĄDZENIE Nr 727/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2017-11-14 10:34:49
ZARZĄDZENIE Nr 726/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 października 2017 w sprawie powołania Komisji stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) dla uczniów i słuchaczy kolegiów na terenie Gminy Chojna w roku szkolnym 2017/2018. Magdalena Hybiak 2017-11-14 10:33:06
Zarządzenie Nr 725/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2017-11-14 10:27:26
ZARZĄDZENIE Nr 724/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania zawiadomień informujących o numerze rachunku bankowego oraz wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2017-11-14 10:19:46
ZARZĄDZENIE Nr 723/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2017-11-14 10:17:31
ZARZĄDZENIE Nr 722/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2017-11-14 10:16:10
ZARZĄDZENIE Nr 721/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wyceny nieruchomości. Magdalena Hybiak 2017-11-14 10:14:38
ZARZĄDZENIE Nr 720/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Chojna Magdalena Hybiak 2017-11-14 10:13:14
ZARZĄDZENIE Nr 719/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Chojna nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Magdalena Hybiak 2017-11-14 10:11:15
ZARZĄDZENIE Nr 718/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 października 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2017-11-14 10:09:40
ZARZĄDZENIE Nr 717/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 października 2017r. w sprawie: zmiany zarządzenia dot. ustalenia stawki żywieniowej w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. Magdalena Hybiak 2017-11-14 10:08:07
ZARZĄDZENIE Nr 716/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 października 2017r. w sprawie: Opinii dotyczącej Regulaminu stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2017-11-14 10:05:52
ZARZĄDZENIE Nr 715/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 października 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2017-11-14 10:03:08
ZARZĄDZENIE Nr 714/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 październik 2017 r. w sprawie przyjęcia wyceny nieruchomości. Magdalena Hybiak 2017-11-14 10:01:50
ZARZĄDZENIE Nr 713/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie. Magdalena Hybiak 2017-11-14 10:00:13
ZARZĄDZENIE Nr 712/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 października 2017 r. w sprawie odwołania pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. Magdalena Hybiak 2017-11-14 09:58:49
ZARZĄDZENIE Nr 712/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 października 2017 r. w sprawie odwołania pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2017-11-14 09:57:59
ZARZĄDZENIE Nr 712/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 października 2017 r. w sprawie odwołania pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2017-11-14 09:57:08
ZARZĄDZENIE Nr 712/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 października 2017 r. w sprawie odwołania pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. Magdalena Hybiak 2017-11-14 09:55:55
październik 2017 r. Magdalena Hybiak 2017-11-14 09:54:41
- dokument usunięty Magdalena Hybiak 2017-11-14 09:53:41
ZARZĄDZENIE NR 711/VII/2017 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2017 rok. Magdalena Hybiak 2017-11-14 09:53:21
- dokument usunięty Magdalena Hybiak 2017-11-14 09:48:54
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Jolanta Lis 2017-11-14 09:40:05
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Jolanta Lis 2017-11-14 09:39:52
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Jolanta Lis 2017-11-14 09:39:40
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Jolanta Lis 2017-11-14 09:39:27
ZARZĄDZENIE Nr 710/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Anny Andreatto podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska do poświadczania za zgodności z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2017-11-14 09:39:21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Jolanta Lis 2017-11-14 09:39:13
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Jolanta Lis 2017-11-14 09:38:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Jolanta Lis 2017-11-14 09:38:38
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Jolanta Lis 2017-11-14 09:38:07
ZARZĄDZENIE Nr 709/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2017-11-14 09:37:56
Dane teleadresowe Łukasz Malaga 2017-11-14 09:37:07
ZARZĄDZENIE Nr 708/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 września 2017 roku. powołuję Komisję ds. szacowania strat powstałych na wale przeciwpowodziowym w Zatoni Dolnej wskutek ulewnych i długotrwałych opadów deszczu. Magdalena Hybiak 2017-11-14 09:36:25
Gmina Chojna - Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ? "Aktywna tablica" dla Jednostek oświatowych Gminy Chojna. Łukasz Malaga 2017-11-14 09:35:03
ZARZĄDZENIE nr 707/VII/2017 BURMISTRZA GMINY CHOJNA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA ANEKSU NR 3 DO ARKUSZA ORGANIZACYJNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CHOJNIE. Magdalena Hybiak 2017-11-14 09:33:34
ZARZĄDZENIE nr 707/VII/2017 BURMISTRZA GMINY CHOJNA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA ANEKSU NR 3 DO ARKUSZA ORGANIZACYJNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CHOJNIE. Magdalena Hybiak 2017-11-14 09:32:33