herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Druk nr 5 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa. Teresa Będzak 2018-11-02 11:11:55
Druk nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Godkowie-Osiedlu 4/1 na rzecz najemcy Teresa Będzak 2018-11-02 11:11:01
Druk nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul.Wilsona 4/4 na rzecz najemcy Teresa Będzak 2018-11-02 11:07:28
Druk nr 2 - przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chojna na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku Teresa Będzak 2018-11-02 11:06:13
Druk nr 2 - przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chojna na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku Teresa Będzak 2018-11-02 11:05:07
Druk Nr 1 zmiany w budżecie Teresa Będzak 2018-11-02 11:00:33
Materiały na sesję Teresa Będzak 2018-11-02 10:58:45
Porządek obrad sesji 08.11.2018 r. Teresa Będzak 2018-11-02 10:58:22
Informacja. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się w dniu 8 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2. Teresa Będzak 2018-11-02 10:57:09
Sesja XLIX Teresa Będzak 2018-11-02 10:54:31
Odwołanie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Monika Adamczyk 2018-11-02 09:53:31
Informacja w sprawie dowozów do lokali wyborczych w dniu 04.11.2018 r. (II tura) Teresa Będzak 2018-10-31 14:53:41
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych Paulina Turkiewicz 2018-10-31 13:14:03
Kamienny Jaz 30.10.2018 Paulina Turkiewicz 2018-10-31 08:54:51
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-10-30 14:59:23
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-10-30 14:56:32
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-10-30 14:50:29
Informacja w sprawie dowozów do lokali wyborczych w dniu 04.11.2018 r. (II tura) - dokument usunięty Justyna Wiluszyńska 2018-10-30 14:32:23
Informacja w sprawie dowozów do lokali wyborczych w dniu 04.11.2018 r. (II tura) - dokument usunięty Justyna Wiluszyńska 2018-10-30 14:26:10
ZARZĄDZENIE Nr 1077/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-10-30 12:49:25
materiały w zakresie postępowania z odpadami Paulina Turkiewicz 2018-10-30 12:48:54
materiały w zakresie postępowania z odpadami Paulina Turkiewicz 2018-10-30 12:47:52
materiały w zakresie postępowania z odpadami Paulina Turkiewicz 2018-10-30 12:47:25
Materiały edukacyjne w zakresie segregacji oraz postępowania z odpadami komunlanymi przygotowane przez Ministerstwo Środowiska - dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-10-30 12:46:59
materiały w zakresie postępowania z odpadami Paulina Turkiewicz 2018-10-30 12:46:09
materiały w zakresie postępowania z odpadami Paulina Turkiewicz 2018-10-30 12:46:08
Sens recyklingu Paulina Turkiewicz 2018-10-30 12:44:54
Sens recyklingu Paulina Turkiewicz 2018-10-30 12:44:36
ZARZĄDZENIE Nr 1076/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie upoważnienia podinspektora Wydziału Finansowo-Księgowego do prowadzenia spraw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Magdalena Hybiak 2018-10-30 12:44:22
materiały w zakresie postępowania z odpadami Paulina Turkiewicz 2018-10-30 12:43:55
ZARZĄDZENIE nr 1075/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Chojna na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2019 - 2026. Magdalena Hybiak 2018-10-30 12:43:06
Materiały edukacyjne w zakresie segregacji odpadów oraz postepowania z odpadami komunlanymi Paulina Turkiewicz 2018-10-30 12:43:04
Materiały edukacyjne w zakresie segregacji odpadów oraz postepowania z odpadami komunlanymi Paulina Turkiewicz 2018-10-30 12:42:46
Sens recyklingu - dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-10-30 12:41:37
Sens recyklingu - dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-10-30 12:41:12
ZARZĄDZENIE NR 1074/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-10-30 12:39:25
ZARZĄDZENIE NR 1073/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2018 r. do Uchwały Nr XLVIII/363/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-10-30 12:35:46
ZARZĄDZENIE Nr 1072/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-10-30 12:31:00
ZARZĄDZENIE Nr 1071/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 września 20198 roku w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji w spawie gospodarki majątkiem trwałym, inwestycji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie" w Urzędzie Miejskim w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-10-30 12:26:06
ZARZĄDZENIE Nr 1070/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-10-30 12:17:01