herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1a, połozonego w Chojnie przy ul.Kosciuszki 7, w działce nr 195/5 o pow.0,0512ha, obreb 6m.Chojna Aneta Brzezińska 2019-01-31 10:51:37
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1a, połozonego w Chojnie przy ul.Kosciuszki 7, w działce nr 195/5 o pow.0,0512ha, obreb 6m.Chojna Aneta Brzezińska 2019-01-31 10:46:28
zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa Teresa Będzak 2019-01-30 14:49:03
wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Teresa Będzak 2019-01-30 14:48:31
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Teresa Będzak 2019-01-30 14:47:28
UCHWAŁA Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Chojna Teresa Będzak 2019-01-30 14:33:24
nagranie video z V sesji 24.01.2019 Teresa Będzak 2019-01-30 13:52:38
Imienne wykazy głosowań z V sesji 24.01.2019 r. Teresa Będzak 2019-01-30 13:47:26
Imienne wykazy głosowań z II sesji 24.01.2019 r. - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-01-30 13:47:08
Imienne wykazy głosowań z II sesji 24.01.2019 r. - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-01-30 13:46:49
Imienne wykazy głosowań z V sesji 24.01.2019 r. Teresa Będzak 2019-01-30 13:45:39
Głosowania imienne z V sesji (24.01.2019 r.) Teresa Będzak 2019-01-30 13:40:45
V SESJA - 24.01.2019 R. Teresa Będzak 2019-01-30 13:38:54
Protokół z IV sesji 27.12.2018 r. Teresa Będzak 2019-01-30 13:31:51
Chojna-Lotnisko 30,01.2019 Paulina Turkiewicz 2019-01-30 12:52:26
UCHWAŁA NR XLV.95.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Chojna Agnieszka Jaz 2019-01-30 10:27:34
UCHWAŁA Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-01-28 09:50:41
Uchwała NR V/37/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-01-28 09:49:09
Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Chojna Justyna Wiluszyńska 2019-01-28 09:48:11
Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Chojnie na rok 2019 Justyna Wiluszyńska 2019-01-28 09:45:56
UCHWAŁA Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-01-28 09:43:57
Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki Justyna Wiluszyńska 2019-01-28 09:40:30
Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Justyna Wiluszyńska 2019-01-28 09:37:19
Uchwała Nr V/38/2019 r. Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 41E/3 na rzecz najemcy Justyna Wiluszyńska 2019-01-28 09:34:31
Uchwała NR V/37/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-01-28 09:31:00
V SESJA - 24.01.2019 R. Justyna Wiluszyńska 2019-01-28 09:27:29
Uchwały Rady Miejskiej w Chojnie za 2019 r. Justyna Wiluszyńska 2019-01-28 09:26:57
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomosci lokalowej, połozonej w Chojnie przy ul.Bałtyckiej 5 z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Aneta Brzezińska 2019-01-25 12:56:18
Ogłoszenie naboru na świadczenie usług psychologicznych w zakresie uzależnienia od alkoholu Bartosz Dłubak 2019-01-25 11:57:30
Ogłoszenie naboru na świadczenie usług psychiatrycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu Bartosz Dłubak 2019-01-25 11:55:00
Ogłoszenie naboru na świadczenie usług psychologicznych w zakresie uzależnienia od alkoholu Bartosz Dłubak 2019-01-25 11:54:47
Ogłoszenie naboru na świadczenie usług psychiatrycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu Bartosz Dłubak 2019-01-25 11:53:21
Ogłoszenie naboru na świadczenie usług psychiatrycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu Bartosz Dłubak 2019-01-25 11:48:58
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku Magdalena Andrzejewska 2019-01-24 14:59:16
Rejestr zamówień publicznych powyżej 30.000 euro w 2018 roku Magdalena Andrzejewska 2019-01-24 14:55:41
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. Paweł Zatorski 2019-01-24 12:33:13
Zarządzenie nr 49/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. Paweł Zatorski 2019-01-24 12:29:58
Zarządzenie nr 49/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. - dokument usunięty Paweł Zatorski 2019-01-24 12:01:05
Zarządzenie nr 49/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. - dokument usunięty Paweł Zatorski 2019-01-24 11:58:54
Zarządzenie nr 49/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojnaz dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. - dokument usunięty Paweł Zatorski 2019-01-24 11:56:05