Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 634/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokalu Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:39:41
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 633/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokalu Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:38:14
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 631/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 grudnia 2003 r. Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:37:32
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 631/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 grudnia 2003 r. Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:34:33
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 630/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela i przeprowadzenia Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:27:06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 629/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. kupna lokalu mieszkalnego Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:25:35
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 628/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. rozłożenia na raty spłaty zadłużenia z tyt. czynszu dzierżawnego działki Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:25:03
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 627/2003 Burmistrza Gminy Chojn z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:24:29
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 626/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części działki Nr 36/194 położonej w Chojnie, obręb 8 Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:22:52
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 625/2003 Burmistrza Gminy Chojn z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dot. wykonania sieci wodociągowej w obrębie Bara Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:21:56
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 624/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie sfinansowania wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku ul. Narciarska 60 w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:20:17
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 623/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie porozumienia odnośnie wykonania remontu dachu budynku świetlic wiejskiej w Naroście Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:19:27
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 622/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zlecenia udrożnienia kanałów pieca w świetlicy wiejskiej w Naroście Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:18:06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 621/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia umowy najmu hangaru na terenie byłego lotniska w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:17:06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 620/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. przywrócenia umowy najmu lokalu użytkowego Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:12:48
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 619/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosków Rad Sołeckich dot. rozwiązania rezerw celowych Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:12:18
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 618/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zlecenia dokończenia wykonania chodnika w Lisim Polu Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:11:16
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 617/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zlecenia wykonania przebudowy wjazdu przy budynku ul. Narciarska 41 w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:10:22
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 616/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zlecenia wykonania naprawy dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Grzybnie Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:09:15
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 615/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych. Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 10:08:27
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 614/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek z tyt. czynszu dzierżawnego pod tablice reklamowe Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 09:55:51
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 613/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek z tyt. czynszu dzierżawnego lokali użytkowych Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 09:53:58
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 612/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania zakupu odżelaziacza i zasuw dla stacji wodociągowej w miejscowości Graniczna Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 09:52:26
Grudzień 2003r. Mariusz Hadrzyński 2004-04-01 09:45:06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 611/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 10:08:07
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 610/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania dokumentacji technicznej dot. wykonania sieci wodociągowej w obrębie Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 10:07:16
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 609/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie rezygnacji z dzierżawy ogródka działkowego Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 10:06:21
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 608/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki położonej przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 10:05:46
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 607/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. rozłożenia na raty spłaty bonifikaty Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 10:04:37
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 606/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. kupna budynku gospodarczego Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 10:04:05
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 605/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. kupna lokali mieszkalnych Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 10:03:36
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 604/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki Nr 38 położonego w Chojnie Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 10:03:02
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 603/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy ogródka działkowego Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 10:01:01
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 602/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia wyceny lokalu Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 10:00:25
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 601/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sprzedaży segmentów garażowych nr 8 i nr 10 Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:59:18
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 600 / 2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2003 rok. Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:57:10
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 599/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:51:51
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 598/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie korekt dokonanych w Specyfikacji IWZ i umowach na dowóz dzieci do szkół Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:47:58
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 597/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie rozwiązania rezerwy celowej Rady Sołeckiej w Łaziszczach Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:46:29
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 596/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie porozumienia na wykonanie remontu dachu budynku świetlicy środowiskowej i kaplicy w Łaziszczach Mariusz Hadrzyński 2004-03-25 09:45:42