herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.23.2018.P.7.1 Patryk Szczapa 2018-03-08 07:23:12
Informacja o nie rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia nr OPS.252.20.2018.P.7.1 Patryk Szczapa 2018-03-08 07:22:32
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.18.2018.P.7.1 Patryk Szczapa 2018-03-08 07:21:51
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.21.2018.P.7.1 Patryk Szczapa 2018-03-08 07:21:01
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.22.2018.P.7.1 Patryk Szczapa 2018-03-08 07:20:06
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 254/3 o pow. 0,0081 ha, położoną w obrębie Nawodna. Maria Dłużak 2018-03-07 10:50:41
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 61 o pow. 0,89 ha, położoną w obrębie Krzymów. Maria Dłużak 2018-03-07 10:49:05
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 36/283 o pow. 09945 ha, położoną w obrębie 8 miasta Chojna. Maria Dłużak 2018-03-07 10:45:30
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 36/283 o pow. 09945 ha, położoną w obrębie 8 miasta Chojna. Maria Dłużak 2018-03-07 10:44:50
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.18.2018.P.7.1 Patryk Szczapa 2018-03-05 12:37:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kraty pionowej na istniejącym kolektorze sanitarnym dn 500 mm w projektowanej studni rewizyjnej dn 1 500 mm i montażu obudowy nadziemnej studni typu kontener, montażu zbiornika typowego na skratki i zewnętrznej instalacji eNN - na terenie działki nr 156, obr. 2m. Chojna Anna Andreatto 2018-03-02 12:07:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kraty pionowej na istniejącym kolektorze sanitarnym dn 500 mm w projektowanej studni rewizyjnej dn 1 500 mm i montażu obudowy nadziemnej studni typu kontener, montażu zbiornika typowego na skratki i zewnętrznej instalacji eNN - na terenie działki nr 156, obr. 2m. Chojna Anna Andreatto 2018-03-02 12:06:47
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-01 14:45:05
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-01 14:44:39
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-01 14:44:23
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-01 14:32:57
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-01 14:32:24
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-01 14:31:28
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-01 14:31:05
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-01 14:30:44
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-01 14:30:19
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-01 14:29:54
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-01 14:28:57
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-01 14:28:39
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-01 14:27:51
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-01 14:27:30
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-01 14:27:00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-01 14:26:35
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-03-01 14:25:55
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oddanej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego Aneta Brzezińska 2018-03-01 10:10:08
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.13.2018.P.7.6 Patryk Szczapa 2018-02-28 15:41:46
Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej Patryk Szczapa 2018-02-28 15:39:45
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na doradztwo zawodowe dla uczestników projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" Patryk Szczapa 2018-02-27 12:45:06
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Paulina Turkiewicz 2018-02-27 11:49:05
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Paulina Turkiewicz 2018-02-27 11:43:14
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia "Opiekun osoby starszej" w związku z realizacją projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" Patryk Szczapa 2018-02-26 15:22:19
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego "Kucharz" w związku z realizacją projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" Patryk Szczapa 2018-02-26 15:18:07
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na poradnictwo prawne grupowe i indywidualne dla uczestników Klubu Seniora w związku z realizacją projektu pn. "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Patryk Szczapa 2018-02-26 15:09:11
Druk nr 1 likwidacja ZGM Łukasz Malaga 2018-02-26 12:30:49
Porządek obrad XLII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 27 lutego 2018 r. Łukasz Malaga 2018-02-26 12:30:30