herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nadleśnictwo Chojna, Piotr Baliński Projekt Jolanta Lis 2017-11-14 09:31:31
Nadleśnictwo Chojna, Piotr Baliński Projekt Jolanta Lis 2017-11-14 09:30:57
ZARZĄDZENIE nr 707/VII/2017 BURMISTRZA GMINY CHOJNA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA ANEKSU NR 3 DO ARKUSZA ORGANIZACYJNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CHOJNIE. Magdalena Hybiak 2017-11-14 09:28:57
ZARZĄDZENIE Nr 706/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. Magdalena Hybiak 2017-11-14 09:23:30
ZARZĄDZENIE Nr 705/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego na terenie Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2017-11-14 09:21:42
ZARZĄDZENIE Nr 705/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego na terenie Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2017-11-14 09:20:22
ZARZĄDZENIE NR 704/VII/2017 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 15 września 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2017 rok do Uchwały NR XXXVII/276/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 14 września 2017 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok. Magdalena Hybiak 2017-11-14 09:17:45
ZARZĄDZENIE Nr 703/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2017-11-14 08:33:58
ZARZĄDZENIE Nr 702/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2017-11-14 08:31:40
ZARZĄDZENIE Nr 701/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 września 2017r. w sprawie: ustalenia stawki żywieniowej w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2017-11-14 08:29:39
ZARZĄDZENIE Nr 700/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksów nr 2/2017/2018 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach oraz aneksu nr 3/2017/2018 Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Magdalena Hybiak 2017-11-14 08:25:48
ZARZĄDZENIE Nr 699/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2017-11-14 08:22:09
ZARZĄDZENIE Nr 699/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2017-11-14 08:20:43
ZARZĄDZENIE Nr 698/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2017-11-14 08:18:13
ZARZĄDZENIE Nr 697/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 września 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksów nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie oraz Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Magdalena Hybiak 2017-11-14 08:12:30
I N F O R M A C J A o dniu wolnym Łukasz Malaga 2017-11-09 10:41:12
I N F O R M A C J A o dniu wolnym Łukasz Malaga 2017-11-09 10:40:37
I N F O R M A C J A o dniu wolnym Łukasz Malaga 2017-11-09 10:39:51
Dane teleadresowe Łukasz Malaga 2017-11-09 10:38:52
I N F O R M A C J A o dniu wolnym Łukasz Malaga 2017-11-09 10:37:33
Obwieszczenie Jolanta Lis 2017-11-08 13:42:35
Informacja o nawożeniu POLDANOR Jolanta Lis 2017-11-08 11:16:33
Jolanta Lis 2017-11-08 11:10:56
Lafarge Cement S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz Jolanta Lis 2017-11-08 11:03:57
Lafarge Cement S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz Jolanta Lis 2017-11-08 11:03:23
Dane teleadresowe Łukasz Malaga 2017-11-08 10:39:02
Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 5 miasta Chojna, oznaczonych numerami działek 98/4 o pow. 0,0842 ha i 98/5 o pow. 0,0887 ha, wraz z udziałem do 1/4 części w działce nr 98/3 o pow. 0,1075 ha. Maria Dłużak 2017-11-08 08:20:27
Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 5 miasta Chojna, oznaczonych numerami działek 98/4 o pow. 0,0842 ha i 98/5 o pow. 0,0887 ha, wraz z udziałem do 1/4 części w działce nr 98/3 o pow. 0,1075 ha. Maria Dłużak 2017-11-08 08:19:32
Obwieszczenie RDOŚ Jolanta Lis 2017-11-06 11:59:00
RDOŚ, wycinka drzew na terenie działek 804, 805 i 806 obręb Nawodna Jolanta Lis 2017-11-06 11:58:19
RDOŚ, wycinka drzew na terenie działek 804, 805 i 806 obręb Nawodna Jolanta Lis 2017-11-06 11:57:22
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczych przydomowej oczyszczalni ścieków wybudowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chojna - Etap II" Paulina Andreatto-Król 2017-11-06 11:34:41
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczych przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w ramach zadania inwestycyjengo pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chojna - Etap III' Paulina Andreatto-Król 2017-11-06 11:28:33
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY CHOJNA - III kwartał 2017 r. Łukasz Malaga 2017-11-03 12:15:47
Obwieszczenie o wszczęciu oraz zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie urządzeń wodnych w Leśnictwie Grabowo, na terenie działek nr: 115/2, 116/2, 117/4, 117/3, 116/1, 115/1, 298, obręb Krzymów. Anna Andreatto 2017-11-03 12:14:44
HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE na okres od 6 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Łukasz Malaga 2017-11-02 14:01:42
HARMONOGRAM 2017 - GMINA CHOJNA - Zmieszane Aleksandra Stelmach-Filipczak 2017-10-31 07:52:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.15.2017 z dn. 30.10.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr: 50, 61/8, położonych w obrębie ewidencyjnym 6 miasta Chojna. Anna Andreatto 2017-10-30 13:13:53
OBWIESZCZENIE Jolanta Lis 2017-10-30 12:01:15
Europejska linia połączenia gazowego EUGAL Jolanta Lis 2017-10-30 11:43:42