herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 1017/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego. Magdalena Hybiak 2018-08-22 13:53:30
ZARZĄDZENIE Nr 1016/VII/2018 Burmistrz Gminy Chojna z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie: wyznaczania nauczyciela do zastępstwa, podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach. Magdalena Hybiak 2018-08-22 13:51:15
ZARZĄDZENIE Nr 1015/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie od roku szkolnego 2018/2019 w formie elektronicznej.ZARZĄDZENIE Nr 1015/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie od roku szkolnego 2018/2019 w formie elektronicznej. Magdalena Hybiak 2018-08-22 13:48:06
ZARZĄDZENIE Nr 1013/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2018 rok do Uchwały Nr XLVI/351/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-08-22 13:45:13
ZARZĄDZENIE Nr 1012/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-08-22 13:38:29
ZARZĄDZENIE Nr 1011/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Finansowo-Księgowego do prowadzenia spraw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Magdalena Hybiak 2018-08-22 13:31:43
ZARZĄDZENIE Nr 1010/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Finansowo-Księgowego do prowadzenia spraw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Magdalena Hybiak 2018-08-22 13:30:56
ZARZĄDZENIE Nr 1009/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-08-22 13:27:32
ZARZĄDZENIE Nr 1008/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej. Magdalena Hybiak 2018-08-22 13:24:35
ZARZĄDZENIE Nr 1007/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna?. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:36:20
ZARZĄDZENIE Nr 1006/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zapytania ofertowego na realizację zamówienia publicznego pn. ?Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Chojna?. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:34:57
ZARZĄDZENIE Nr 1005/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Chojnie?. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:33:46
ZARZĄDZENIE Nr 1004/VII /2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 lipca 2018 roku powołuję Komisję ds. szacowania strat powstałych wskutek ulewnych i długotrwałych opadów deszczu w dniach 11 i 12 lipca 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:32:49
ZARZĄDZENIE Nr 1003/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:31:18
ZARZĄDZENIE Nr 1002/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:23:37
ZARZADZENIE Nr 1001/ VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie: wydania opinii w sprawie kandydatury na wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:19:34
ZARZADZENIE Nr 1000/ VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie: wydania opinii kandydatury kierownika świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:18:45
ZARZADZENIE Nr 909/ VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie: wydania opinii w sprawie kandydatury na kierownika Szkoły Filialnej w Godkowie, Godków 33, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:14:35
ZARZADZENIE Nr 908/ VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie: wydania opinii w sprawie kandydatury na wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:13:50
ZARZĄDZENIE Nr 907/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:12:22
ZARZĄDZENIE Nr 906/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:11:19
ZARZĄDZENIE Nr 906/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:10:47
lipiec 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-08-22 12:02:48
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Wiluszyńska 2018-08-22 11:26:40
Opinia Sanepidu Łukasz Malaga 2018-08-22 08:13:16
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast / Kalendarz wyborczy Teresa Będzak 2018-08-21 12:19:56
Wybory samorządowe 21.10.2018 Teresa Będzak 2018-08-21 12:14:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie sposobu użytkowania tymczasowych obiektów kontenerowych na obiekty stałe z przeznaczeniem na zaplecze magazynowo-socjalne, na terenie działki nr 214/1, obręb Lisie Pole. Anna Andreatto 2018-08-20 15:00:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjnego - kancelarii leśnictwa, niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem na terenie działki nr: 69, obr. Jelenin, gm. Chojna. Anna Andreatto 2018-08-20 14:58:11
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Łukasz Malaga 2018-08-14 13:12:57
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Łukasz Malaga 2018-08-14 13:12:28
Postanowienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia Łukasz Malaga 2018-08-14 12:23:32
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze ds. przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2018-08-13 14:27:34
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnie - dokument usunięty Monika Adamczyk 2018-08-13 14:23:52
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2018-08-13 14:13:57
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2018-08-13 14:11:37
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnie - dokument usunięty Monika Adamczyk 2018-08-13 14:08:41
Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. remontów w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska - dokument usunięty Monika Adamczyk 2018-08-13 14:05:49
Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. remontów w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska - dokument usunięty Monika Adamczyk 2018-08-13 14:05:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjnego - kancelarii leśnictwa, niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem na terenie działki nr: 69, obr. Jelenin, gm. Chojna. Anna Andreatto 2018-08-09 14:02:09