Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tablicę reklamową - część działki nr 56 o pow. tablicy 2 m2 w obrębie 1 m. Chojna. Aneta Brzezińska 2020-02-11 13:30:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tablicę reklamową - część działki nr 56 o pow. tablicy 6 m2 w obrębie 1 m. Chojna. Aneta Brzezińska 2020-02-11 13:28:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tablicę reklamową - część działki nr 56 o pow. tablicy 4 m2 w obrębie 1 m. Chojna. Aneta Brzezińska 2020-02-11 13:27:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tablicę reklamową - część działki nr 250/1 o pow. tablicy 8 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiellońska. Aneta Brzezińska 2020-02-11 12:03:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 249/2 o pow. 84 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiellońska. Aneta Brzezińska 2020-02-11 11:58:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 249/2 o pow. 29,75 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiellońska. Aneta Brzezińska 2020-02-11 11:56:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 36/275 o pow. 48 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Orląt. Aneta Brzezińska 2020-02-11 11:22:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 316 o pow. 172 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Królowej Jadwigi. Aneta Brzezińska 2020-02-11 11:19:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - działka nr 65 o pow. 0,1040 ha w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. Aneta Brzezińska 2020-02-11 11:15:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część dziai nr 160/2 o pow. 18 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. Aneta Brzezińska 2020-02-11 11:11:58
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - kalendarz wyborczy Teresa Będzak 2020-02-11 11:11:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część dziai nr 160/7 o pow. 18 m2 w obrębie 4 m. Chojna, ul.Słowiańska. Aneta Brzezińska 2020-02-11 11:09:10
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 rok Teresa Będzak 2020-02-11 11:03:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia pod kontenery na odpady komunalne - część działki nr 145/26, o pow. 10 m2, w obrębie Grzybno gm. Chojna. Aneta Brzezińska 2020-02-11 11:03:02
Rok 2020 Teresa Będzak 2020-02-11 11:02:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia pod kontenery na odpady komunalne - część działki nr 145/26, o pow. 10 m2, w obrębie Grzybno gm. Chojna, ul. Jagiełły. - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2020-02-11 11:02:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia pod kontenery na odpady komunalne - część działki nr 145/26, o pow. 10 m2, w obrębie Grzybno gm. Chojna, ul. Jagiełły. - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2020-02-11 11:00:21
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie w dziale Finansowo - Księgowym na wolne stanowisko pracy Księgowy Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Bartosz Dłubak 2020-02-10 14:07:20
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie w dziale Finansowo - Księgowym na wolne stanowisko pracy Księgowy Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Bartosz Dłubak 2020-02-10 14:06:15
Miejska Służba Drogowa. Magdalena Andrzejewska 2020-02-07 14:04:22
Miejska Służba Drogowa. Magdalena Andrzejewska 2020-02-07 14:04:15
Oczyszczanie ulic (zamiatanie) na terenie miasta Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-07 13:58:39
Oczyszczanie ulic (zamiatanie) na terenie miasta Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-07 13:58:34
Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Chojna w latach 2020-2022. Magdalena Andrzejewska 2020-02-07 13:54:35
Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Chojna w latach 2020-2022. Magdalena Andrzejewska 2020-02-07 13:54:27
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chojna w latach 2020-2022. Magdalena Andrzejewska 2020-02-07 13:51:00
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chojna w latach 2020-2022. Magdalena Andrzejewska 2020-02-07 13:50:36
Utrzymanie cmentarzy komunalnych, położonych na terenie gminy Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-07 13:46:26
Utrzymanie cmentarzy komunalnych, położonych na terenie gminy Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-07 13:45:25
Zarządzenie nr 391/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. Bartosz Dłubak 2020-02-07 13:04:59
Zarządzenie nr 391/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. Bartosz Dłubak 2020-02-07 12:57:54
Zarządzenie nr 391/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. Bartosz Dłubak 2020-02-07 12:55:04
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2020 r. Bartosz Dłubak 2020-02-07 12:49:07
UCHWAŁA Nr XVI/122/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich, położonych na terenie Gminy Chojna. Teresa Będzak 2020-02-07 12:01:22
UCHWAŁA Nr XVI/121/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Teresa Będzak 2020-02-07 11:59:38
UCHWAŁA Nr XVI/120/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Teresa Będzak 2020-02-07 11:56:56
UCHWAŁA Nr XIV/109/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Teresa Będzak 2020-02-07 11:47:18
Rejestr zamówień publicznych powyżej 30.000 euro - 2019 rok Magdalena Andrzejewska 2020-02-04 09:54:28
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Rozbudowie sieci wodociągowej, na terenie działki nr 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2020-02-03 13:32:58
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zewnętrznych schodów wraz z wybiciem otworu drzwiowego do "Baszty Świeckiej, remoncie i przebudowie fragmentu muru obronnego z dostosowaniem do podestu schodów oraz zagospodarowaniu terenu na terenie działek: nr 111/2 obręb 6 m. Chojna i nr 187 obręb 2 m. Chojna " Bartosz Dłubak 2020-02-03 13:30:14