herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 880/VII/ 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 maja 2018r. w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 szkół podstawowych i Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2018-06-19 09:01:17
ZARZĄDZENIE Nr 879/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie : zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-06-19 08:59:27
ZARZĄDZENIE Nr 878/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 775/VII/2018 z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie harmonogramu przekazywania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Magdalena Hybiak 2018-06-19 08:55:39
ZARZĄDZENIE Nr 877/VIII/ 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 maja 2018r. w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2018-06-19 08:52:06
ZARZĄDZENIE Nr 876/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 07.05.2018 r. w sprawie upoważnienia Zastepcy Burmistrza do podpisywania w imieniu Burmistrza Gminy Chojna decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń. Magdalena Hybiak 2018-06-19 08:49:30
ZARZĄDZENIE NR 875/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 07 maja 2018r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-06-19 08:46:03
ZARZĄDZENIE NR 875/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 07 maja 2018r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-06-19 08:45:34
maj 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-06-19 08:06:56
Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn.: "Budowa urządzeń wodnych w Leśnictwie Grabowo oddz 115, 116, 117. II postępowanie na terenie działek nr 115/2, 116/2, 117/4, 117/3, 116/1, 115/1, 298, obręb Krzymów". Anna Andreatto 2018-06-15 14:08:46
Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn.: "Budowa urządzeń wodnych w Leśnictwie Grabowo oddz 115, 116, 117. II postępowanie na terenie działek nr 115/2, 116/2, 117/4, 117/3, 116/1, 115/1, 298, obręb Krzymów". Anna Andreatto 2018-06-15 14:08:07
Druk nr 15 likwidacja ZGM Teresa Będzak 2018-06-15 11:53:03
Druk nr 14 zmiana uchwały dot. inkaso Teresa Będzak 2018-06-15 11:52:20
Druk nr 13 umorzenie zaległości Teresa Będzak 2018-06-15 11:45:42
Druk nr 12 regulamin placów zabaw Teresa Będzak 2018-06-15 11:42:58
Druk nr 11 - brak materiałów Teresa Będzak 2018-06-15 11:41:44
Druk nr 10 sporządzenie zmiany w planie obr. 8 m. Chojna Teresa Będzak 2018-06-15 11:40:13
Druk nr 9 przekazanie dotacji Teresa Będzak 2018-06-15 11:38:47
Druk nr 8 zawarcie umowy dzierżawy Teresa Będzak 2018-06-15 11:37:42
Druk nr 7 zamiana działek obr. Chojna Teresa Będzak 2018-06-15 11:36:48
Druk nr 6 sprzedaż użytkowania wieczystego ul. Jagiellońska Teresa Będzak 2018-06-15 11:35:13
Druk nr 5 sprzedaż z bonifikatą ul.Odrzańska Teresa Będzak 2018-06-15 11:33:50
Druk nr 4 zmiany w budżecie Teresa Będzak 2018-06-15 11:32:31
Druk nr 3 absolutorium za 2017 rok Teresa Będzak 2018-06-15 11:30:38
Druk nr 2 zatwierdzenie sprawozdań za 2017 rok Teresa Będzak 2018-06-15 11:29:34
Druk nr 1 rezygnacja z Komisji Rewizyjnej Teresa Będzak 2018-06-15 11:10:35
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok Teresa Będzak 2018-06-15 11:08:42
Ocena zasobów pomocy społecznej Teresa Będzak 2018-06-15 10:45:23
Materiały na sesję Teresa Będzak 2018-06-15 10:40:44
Porządek obrad sesji 21.06.2018 r. Teresa Będzak 2018-06-15 10:40:04
Informacja. Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2. Teresa Będzak 2018-06-15 10:37:56
Informacja. Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej, Rolnictwa i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2 Teresa Będzak 2018-06-15 10:36:38
Informacja. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Handlu, Usług, Ochrony Mienia i Praworządności odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2. Teresa Będzak 2018-06-15 10:33:36
Sesja XLV Teresa Będzak 2018-06-15 10:28:17
HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE na okres od 11.06.2018 r. do 25.06.2018 r. Teresa Będzak 2018-06-15 10:26:42
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/283 o pow. 0,9945 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00049758/9. Renata Downar-Szumiło 2018-06-14 15:01:03
Dowozy szkolne na rok 2018/2019 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną. Magdalena Andrzejewska 2018-06-14 10:18:17
Dowozy szkolne na rok 2018/2019 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną. Magdalena Andrzejewska 2018-06-14 10:14:33
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 61 o pow.0,89ha, obręb Krzymów Aneta Brzezińska 2018-06-14 10:13:07
Dowozy szkolne na rok 2018/2019 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną. Magdalena Andrzejewska 2018-06-13 14:47:11
Dowozy szkolne na rok 2018/2019 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną. Magdalena Andrzejewska 2018-06-13 14:46:54