herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 229/3 o pow. 0,0394 ha, położona w obrębie Zatoń Dolna gmina Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-10-29 08:50:01
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 229/1 o pow. 0,36 ha, położona w obrębie Zatoń Dolna gmina Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-10-29 08:47:10
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 229/1 o pow. 0,36 ha, położona w obrębie Zatoń Dolna gmina Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-10-29 08:46:26
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. Teresa Będzak 2018-10-26 15:22:44
Wybory Burmistrza Gminy Chojna - Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Gminy Chojna Teresa Będzak 2018-10-26 15:20:34
Wybory do Rady Miejskiej w Chojnie - Protokół + zestawienia Teresa Będzak 2018-10-26 15:18:16
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 98/4 o pow. 0,0842 ha wraz z udziałem do 1/4 w działce nr 98/3 o pow. 0,1075 ha (droga wewnętrzna), położonej w obrębie 5 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00026536/0. Renata Downar-Szumiło 2018-10-26 13:12:14
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/81 o pow. 0,7502 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00044145/4. Renata Downar-Szumiło 2018-10-26 12:52:06
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 154/1 o pow. 0,3700 ha, połozonej w obrebie Rurka, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00066796/2. Renata Downar-Szumiło 2018-10-26 12:00:15
Projekt Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 po uzgodnieniach Jolanta Lis 2018-10-26 11:19:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 249/2 o pow. 25 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiellońska. Małgorzata Lewczuk 2018-10-25 12:32:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tablicę reklamową - część działki nr 20/10 o pow. 2 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Młyńska. Małgorzata Lewczuk 2018-10-25 12:30:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 401/6 o pow. 50 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Polna. Małgorzata Lewczuk 2018-10-25 12:27:17
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2018-10-24 15:09:21
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2018-10-24 15:07:40
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy Monika Adamczyk 2018-10-24 15:05:40
Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu 21 października 2018 r. Teresa Będzak 2018-10-20 15:50:37
Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu 21 października 2018 r. Teresa Będzak 2018-10-20 15:49:57
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie o pełnionym dyżurze w dniu 21 października 2018 r. Teresa Będzak 2018-10-20 15:43:31
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie w sprawie sprostowania omyłki w treści Obwieszczeniu WKW w Szczecinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Teresa Będzak 2018-10-20 15:40:06
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 23,85 m2 z przeznaczeniem na cele garażowe - część działki nr 195/11 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki. Małgorzata Lewczuk 2018-10-19 10:48:12
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 18,30 m2 z przeznaczeniem na cele garażowe - część działki nr 195/11 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki. Małgorzata Lewczuk 2018-10-19 10:45:46
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 18,30 m2 z przeznaczeniem na cele garażowe - część działki nr 195/11 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki. Małgorzata Lewczuk 2018-10-19 10:41:55
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnie Łukasz Malaga 2018-10-18 19:20:27
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. ?Przeprowadzenie audytu wewnętrznego na lata 2019 - 2021 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?. Agnieszka Jaz 2018-10-18 13:47:13
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. ?Przeprowadzenie audytu wewnętrznego na lata 2019 - 2021 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?. Agnieszka Jaz 2018-10-18 13:44:58
INFORMACJA O SKŁADACH OSOBOWYCH I FUNKCJACH PEŁNIONYCH W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH powołanych dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie Gminy Chojna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Wiluszyńska 2018-10-18 08:44:01
INFORMACJA O SKŁADACH OSOBOWYCH I FUNKCJACH PEŁNIONYCH W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH powołanych dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie Gminy Chojna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Wiluszyńska 2018-10-18 08:06:05
INFORMACJA O SKŁADACH OSOBOWYCH I FUNKCJACH PEŁNIONYCH W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH powołanych dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie Gminy Chojna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Wiluszyńska 2018-10-18 08:04:07
Ogłoszenie dot. zatrudnienia osoby do pracy, w ramach umowy na czas określony w celu zastępstwa pracownika na stanowisku urzędniczym ds. obsługi finansowej budżetu (wydatki) w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2018-10-17 15:01:19
Ogłoszenie dot. zatrudnienia osoby do pracy, w ramach umowy na czas określony w celu zastępstwa pracownika na stanowisku urzędniczym ds. obsługi finansowej budżetu (wydatki) w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2018-10-17 14:59:08
NFORMACJA w sprawie dowozów do lokali wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborem Burmistrza Gminy Chojna zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. Justyna Wiluszyńska 2018-10-17 13:44:31
Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryfinie w dniach 20 i 21 października 2018 r. Justyna Wiluszyńska 2018-10-17 13:42:39
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Wiluszyńska 2018-10-17 13:38:22
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Gryfinie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Wiluszyńska 2018-10-17 13:37:07
Informacja o rezygnacji kandydata z zatrudnienia Monika Adamczyk 2018-10-16 10:24:19
Uchwała Nr CCCXCIII.686.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 października 2018r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Chojna Agnieszka Jaz 2018-10-15 15:07:06
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2018-10-15 13:28:23
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INFORMATYK Monika Adamczyk 2018-10-15 13:22:29
Krajnik Górny Paulina Turkiewicz 2018-10-15 07:58:01