Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 146/VII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania. Magdalena Hybiak 2019-06-06 14:39:26
Zarządzenie nr 145/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego Magdalena Hybiak 2019-06-06 14:35:01
Marian Karwan - Prezes Zarządu Spółki PUK w Chojnie Bartosz Dłubak 2019-06-06 14:18:13
Barbara Rawecka - Burmistrz Gminy Chojna Bartosz Dłubak 2019-06-06 14:09:31
Marian Karwan - Prezes Zarządu Spółki PUK w Chojnie Bartosz Dłubak 2019-06-06 14:05:49
Zarządzenie nr 143/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej. Magdalena Hybiak 2019-06-06 14:02:54
ZARZĄDZENIE Nr 143/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2019-06-06 13:59:25
ZARZĄDZENIE Nr 142/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie Magdalena Hybiak 2019-06-06 13:58:16
ZARZĄDZENIE Nr 141/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2019-06-06 13:57:12
Zarządzenie nr 140/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Miejskim w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-06-06 13:54:31
ZARZĄDZENIE Nr 139/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach. Magdalena Hybiak 2019-06-06 12:59:38
ZARZĄDZENIE Nr 138/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. Magdalena Hybiak 2019-06-06 12:54:34
ZARZĄDZENIE Nr 137/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-06-06 12:53:32
Zarządzenie Nr 136/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie: zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin Kierownika świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-06-06 12:52:33
Zarządzenie nr 135/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do podpisywania w imieniu Burmistrza Gminy Chojna decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń. Magdalena Hybiak 2019-06-06 12:50:41
Zarządzenie nr 134/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publiczej włącznie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chona. Magdalena Hybiak 2019-06-06 12:47:24
Zarządzenie nr 133/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Naczelnika Wydziału Nieruchomości Rolnictwa i Działalności Gospodarczej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2019-06-06 12:42:52
Zarządzenie nr 132/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2019-06-06 12:39:16
Zarządzenie nr 131/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Biura Rady Miejskiej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2019-06-06 12:36:14
Zarządzenie nr 130/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień , zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2019-06-06 12:29:20
Zarządzenie nr 129/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej włączenie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2019-06-06 12:25:47
Zarządzenie nr 128/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2019-06-06 12:20:39
ZARZĄDZENIE Nr 127/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2019-06-06 12:08:17
ZARZĄDZENIE Nr 126/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji warunków udzielenia dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Chojnie zamówienia z wolnej ręki na ?Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-06-06 12:06:52
Zarządzenie nr 125/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1057/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 września 2018 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Chojna i jej jednostkach organizacyjnych. Magdalena Hybiak 2019-06-06 11:53:39
Zarządzenie nr 124/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 686/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Chojna i jej jednostkach organizacyjnych. Magdalena Hybiak 2019-06-06 11:48:48
Zarządzenie nr 123/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok Magdalena Hybiak 2019-06-06 11:34:55
Zarządzenie nr 123/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-06-06 11:34:14
kwiecień 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-06-06 11:29:31
Zarządzenie nr 122/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-06-06 11:28:27
Zarządzenie nr 121/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-06-06 11:21:49
Zarządzenie nr 120/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 759/VI/2013 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zasad przyznawania i rozliczenia dotacji przedmiotowej przyznawanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-06-06 11:01:35
Zrządzenie nr 119/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za udostępnienie pomieszczenia o pow. 73,50 m2 zlokalizowanego w nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-06-06 10:57:45
INFORMACJA w sprawie wyboru ławników na lata 2020 ? 2023 na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-06-06 10:17:24
INFORMACJA w sprawie wyboru ławników na lata 2020-2023 na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie Teresa Będzak 2019-06-06 10:16:39
INFORMACJA w sprawie wyboru ławników na lata 2020-2023 na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie Teresa Będzak 2019-06-06 10:13:27
INFORMACJA w sprawie wyboru ławników na lata 2020-2023 na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie Teresa Będzak 2019-06-06 10:12:51
INFORMACJA w sprawie wyboru ławników na lata 2020 ? 2023 na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-06-06 10:11:52
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w: Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie Piotr Radziszewski 2019-06-06 10:03:20
Wybory ławników 2019 Teresa Będzak 2019-06-06 09:32:43