Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
DOWÓD OSOBISTY - ODBIÓR GOTOWEGO DOKUMENTU Bartosz Dłubak 2020-09-18 10:22:58
DOWÓD OSOBISTY - WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY Bartosz Dłubak 2020-09-18 10:17:57
U/VI/USCO-13 DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW Bartosz Dłubak 2020-09-18 10:15:35
U/VI/USC-14 UZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO Bartosz Dłubak 2020-09-17 23:16:14
U/VI/USC-13 WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ Bartosz Dłubak 2020-09-17 23:14:25
U/VI/USC-12 ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA Bartosz Dłubak 2020-09-17 23:12:52
U/VII/USC-11 REJESTRACJA ZGONU - SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU, WYDANIE ODPISÓW Z AKTU. Bartosz Dłubak 2020-09-17 23:10:43
U/VII/USC-10 NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI / ŻONY OJCA Bartosz Dłubak 2020-09-17 23:08:17
U/VII/USC-09 DOKONANIE ZMIANY IMIENIA DZIECKA Bartosz Dłubak 2020-09-17 23:06:43
U/VII/USC-08 UZNANIE OJCOSTWA Bartosz Dłubak 2020-09-17 23:04:29
U/VII/USC-07 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA DO INNEGO URZĘDU STANU CYWILNEGO Bartosz Dłubak 2020-09-17 23:02:33
U/VII/USC-06 REJESTRACJA URODZENIA DZIECKA - SPORZĄDZANIE AKTÓW URODZENIA, WYDAWANIE ODPISÓW Bartosz Dłubak 2020-09-17 22:59:44
U/VII/USC-05 POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA Bartosz Dłubak 2020-09-17 22:56:43
U/VII/USC-19 WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO Bartosz Dłubak 2020-09-17 22:54:57
U/IX/USC-18 NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE (50-LECIE) Bartosz Dłubak 2020-09-17 22:53:12
U/VII/USC-17 SPORZĄDZENIE TESTAMENTU Bartosz Dłubak 2020-09-17 22:49:34
U/VI/USC-03 SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO Bartosz Dłubak 2020-09-17 22:47:28
U/VI/USC-16 USTALENIE I ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO Bartosz Dłubak 2020-09-17 22:47:19
U/VI/USC-15 SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO Bartosz Dłubak 2020-09-17 22:40:54
U/VI/USC-03 SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO Bartosz Dłubak 2020-09-17 22:33:16
U/VII/USC-01 ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO) Bartosz Dłubak 2020-09-17 22:29:54
U/VII/USC-02 ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM) Bartosz Dłubak 2020-09-17 22:28:54
U/VII/USC-01 ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO) Bartosz Dłubak 2020-09-17 22:27:25
U/VII/USC-01 ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO) Bartosz Dłubak 2020-09-17 22:21:06
Wzory druków na rok 2016 Bartosz Dłubak 2020-09-17 21:11:47
U/VI/SPL-11 PRZYJMOWANIE PODAŃ O ZASTOSOWANIE ULG W SPŁACIE PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Bartosz Dłubak 2020-09-17 21:11:27
U/VII/SPL-10 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O NIE ZALEGANIU W PODATKACH ORAZ STWIERDZENIE STANU ZALEGŁOŚCI ( do pobrania) Bartosz Dłubak 2020-09-17 21:09:36
U/VI/SPL-09 - PRZYJMOWANIE PODAŃ O ZASTOSOWANIE ULG UZNANIOWYCH UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU ORAZ ZALEGŁOŚCI Z TYT. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Bartosz Dłubak 2020-09-17 21:07:57
U/VII/SPL-08 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH Bartosz Dłubak 2020-09-17 21:06:08
U/VII/SPL-07 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O POWIERZCHNI OPODATKOWANEJ GOSPODARSTWA ROLNEGO W HEKTARACH FIZYCZNYCH Bartosz Dłubak 2020-09-17 21:04:40
U/VI/SPL-06 - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Bartosz Dłubak 2020-09-17 21:03:14
U/VI/SPL-05 - PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Bartosz Dłubak 2020-09-17 20:58:04
U/VI/SPL-04 - PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Bartosz Dłubak 2020-09-17 20:55:25
U/VI/SPL-03 - PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Bartosz Dłubak 2020-09-17 20:52:33
U/VI/SPL-02 - ZASTOSOWANIE ULG UZNANIOWYCH ORAZ ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH PRZY PODATKU ROLNYM PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Bartosz Dłubak 2020-09-17 20:27:36
U/VI/SPL-01 Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bartosz Dłubak 2020-09-17 20:19:28
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno. Magdalena Andrzejewska 2020-09-17 15:10:44
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno. Magdalena Andrzejewska 2020-09-17 15:05:33
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno. Magdalena Andrzejewska 2020-09-17 15:02:13
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno. Magdalena Andrzejewska 2020-09-17 15:01:08