herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Europejska linia połączenia gazowego EUGAL Jolanta Lis 2017-10-30 11:43:37
Europejska linia połączenia gazowego EUGAL Jolanta Lis 2017-10-30 11:42:59
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Małgorzata Lewczuk 2017-10-26 09:10:48
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę elektrowni słonecznej - działka nr 36/227 o pow. 64,5476 ha w obrębie 8 m. Chojna. Małgorzata Lewczuk 2017-10-26 09:07:03
Ogłoszenie o odwołaniu przetargów na dzierżawę. Małgorzata Lewczuk 2017-10-26 09:03:49
Zarządzenie Nr 725/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Łukasz Malaga 2017-10-25 15:12:25
Dorota Stelmach - Dyrektor Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie Łukasz Malaga 2017-10-23 09:54:36
Dorota Stelmach - Dyrektor Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie Łukasz Malaga 2017-10-23 09:54:04
Druk nr 1 - zmiany w budżecie Łukasz Malaga 2017-10-23 09:29:56
Druk nr 2 podatek od nieruchomości na 2018 Łukasz Malaga 2017-10-23 09:29:36
Druk nr 3 podatek od środków transportowych Łukasz Malaga 2017-10-23 09:29:06
Druk nr 4 ekwiwalent OSP Łukasz Malaga 2017-10-23 09:28:27
Druk nr 5 ulica JAŚMINOWA Łukasz Malaga 2017-10-23 09:27:57
Druk nr 6 ulica KOKOSOWA Łukasz Malaga 2017-10-23 09:27:30
Druk nr 7 ulica MIODOWA Łukasz Malaga 2017-10-23 09:27:01
Druk nr 8 ulica SOSNOWA Łukasz Malaga 2017-10-23 09:26:35
Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 26 października 2017 r. (czwartek) Łukasz Malaga 2017-10-23 09:25:50
Materiały na sesję Łukasz Malaga 2017-10-23 09:25:29
INFORMACJA Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej, Rolnictwa i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego odbędzie się w dniu 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2 Łukasz Malaga 2017-10-23 09:25:22
Informacja Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Handlu, Usług, Ochrony Mienia i Praworządności odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. (środa) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2. Łukasz Malaga 2017-10-23 09:24:56
Informacja Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. (środa) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2. Łukasz Malaga 2017-10-23 09:24:32
Sesja XXXVIII Łukasz Malaga 2017-10-23 09:22:31
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działke nr 7 o pow. 0,0480 ha, położoną w obrębie 4 miasta Chojna. Maria Dłużak 2017-10-19 10:13:34
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 186/1 o pow. 0,31 ha, położoną w obrębie Strzelczyn. Maria Dłużak 2017-10-19 10:11:24
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 186/1 o pow. 0,31 ha, położoną w obrębie Strzelczyn. Maria Dłużak 2017-10-19 10:10:50
WYDZIAŁY Monika Adamczyk 2017-10-19 09:03:09
Monika Adamczyk 2017-10-19 08:56:07
Burmistrz Gminy Chojna Monika Adamczyk 2017-10-19 08:55:38
ZARZĄDZENIE Nr 696/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 01 września 2017 roku w sprawie ograniczenia wydatków budżetowych Monika Adamczyk 2017-10-19 08:53:01
ZARZĄDZENIE Nr 695/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2017 rok Monika Adamczyk 2017-10-19 08:51:20
wrzesień 2017 r. Monika Adamczyk 2017-10-19 08:49:10
ZARZĄDZENIE Nr 694/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2017 rok Monika Adamczyk 2017-10-19 08:44:44
ZARZĄDZENIE Nr 693/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Monika Adamczyk 2017-10-19 08:22:51
ZARZĄDZENIE Nr 692/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Monika Adamczyk 2017-10-19 08:21:42
ZARZĄDZENIE Nr 691/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie: ustalenia stawki żywieniowej w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Monika Adamczyk 2017-10-19 08:20:30
ZARZĄDZENIE Nr 690/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1/2017/2018 do arkusza organizacji Szkół Podstawowych i Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie oraz aneksu nr 2/2017/2018 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. Monika Adamczyk 2017-10-19 08:18:01
ZARZĄDZENIE Nr 689/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Biura Obsługi Rady i Burmistrza do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Monika Adamczyk 2017-10-19 08:16:07
ZARZĄDZENIE Nr 688/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. Monika Adamczyk 2017-10-19 08:14:33
ZARZĄDZENIE Nr 687/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 528/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Chojna i jej jednostkach organizacyjnych Monika Adamczyk 2017-10-19 08:13:11
ZARZĄDZENIE Nr 686/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 503/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 07 grudnia 2016r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Chojna i jej jednostkach organizacyjnych Monika Adamczyk 2017-10-19 08:09:42