herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Materiały na sesję Teresa Będzak 2018-07-12 15:11:59
Porządek obrad sesji 19.07.2018 r. Teresa Będzak 2018-07-12 15:11:44
Informacja.Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się w dniu 19 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2. Teresa Będzak 2018-07-12 15:10:51
Sesja XLVI Teresa Będzak 2018-07-12 15:09:15
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-12 14:43:56
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-12 14:43:52
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 365/18 o pow. 0,3035 ha, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00037175/1. Renata Downar-Szumiło 2018-07-12 14:30:21
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-12 14:28:55
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-12 14:19:23
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-12 14:15:19
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-12 13:51:02
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-12 13:48:37
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-12 13:47:45
Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Chojnie. Magdalena Andrzejewska 2018-07-11 14:24:44
Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Chojnie. Magdalena Andrzejewska 2018-07-11 14:24:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 20/10 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Łąkowa. Małgorzata Lewczuk 2018-07-11 09:07:44
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-10 14:57:39
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-10 14:57:18
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-10 14:56:59
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-10 14:50:36
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-10 14:49:57
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-10 14:49:12
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-10 14:48:50
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-10 14:48:13
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-10 14:48:04
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-10 14:47:52
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-10 14:47:42
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-10 14:47:29
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-10 14:47:16
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-10 14:47:06
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-10 14:46:41
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-10 14:46:30
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-10 14:46:17
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-10 14:45:22
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564. Magdalena Andrzejewska 2018-07-10 14:43:49
Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Księgowy/a w Dziale Finansowo-Księgowym Beata Rybicka 2018-07-10 08:20:20
Jolanta Lis 2018-07-09 12:08:14
Jolanta Lis 2018-07-09 11:56:18
Jolanta Lis 2018-07-09 08:03:19
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie koncepcji technicznej, dotyczacej możliwości odwodnienia terenu Jolanta Lis 2018-07-09 07:59:19