herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
- dokument usunięty Magdalena Andrzejewska 2018-04-23 15:03:40
porządek obrad sesji 26.04.2018 r. Teresa Będzak 2018-04-19 14:59:27
porządek obrad sesji 26.04.2018 r. - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-04-19 14:58:57
porządek obrad sesji 26.04.2018 r. - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-04-19 14:58:18
Druk nr 5 likwidacja ZGM w Chojnie Teresa Będzak 2018-04-19 14:57:25
Druk nr 4 przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Teresa Będzak 2018-04-19 14:56:14
Druk nr 2 zmiana w planie obr. Mętno Teresa Będzak 2018-04-19 14:55:00
Druk Nr 1 zmiany w budżecie Teresa Będzak 2018-04-19 14:53:46
Materiały na sesję Teresa Będzak 2018-04-19 14:49:51
INFORMACJA. Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej, Rolnictwa i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2 Teresa Będzak 2018-04-19 14:48:57
Informacja. Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2. Teresa Będzak 2018-04-19 14:47:32
Informacja. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Handlu, Usług, Ochrony Mienia i Praworządności odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2. Teresa Będzak 2018-04-19 14:46:35
Sesja XLIV Teresa Będzak 2018-04-19 14:43:56
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 257 o pow.0,9899 ha, obręb 3 miasta Chojna Renata Downar-Szumiło 2018-04-19 12:47:00
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 125 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego (część nr 2). Małgorzata Lewczuk 2018-04-17 14:51:22
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/279 o pow. 0,1044 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 12:49:28
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/278 o pow. 0,0767 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 12:49:01
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/276 o pow. 0,0755 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 12:48:35
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/274 o pow. 0,0741 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 12:48:10
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/274 o pow. 0,0741 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 12:45:47
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/276 o pow. 0,0755 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 12:44:10
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/278 o pow. 0,0767 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 12:42:29
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/279 o pow. 0,1044 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 12:40:31
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/275 o pow. 0,1838 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży jako przyległa nieruchomość gruntowa na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych przy ul. Orląt 4. Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 12:37:11
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/274 o pow. 0,0741 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 12:27:13
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/275 o pow. 0,1838 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży jako przyległa nieruchomość gruntowa na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych przy ul. Orląt 4. Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 12:25:36
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/275 o pow. 0,1838 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży jako przyległa nieruchomość gruntowa na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych przy ul. Orląt 4. Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 12:25:05
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/276 o pow. 0,0755 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 12:21:47
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/278 o pow. 0,0767 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 12:19:32
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/279 o pow. 0,1044 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 12:17:37
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/279 o pow. 0,1044 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 12:16:34
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 36/280 o pow. 0,0339 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 12:14:28
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 36/280 o pow. 0,0339 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 12:13:35
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 36/81 o pow. 0,7502 ha położonej w obrębie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 11:55:48
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 36/81 o pow. 0,7502 ha położonej w obrębie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 11:54:00
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 36/81 o pow. 0,7502 ha położonej w obrębie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. - dokument usunięty Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 11:53:28
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 36/81 o pow. 0,7502 ha położonej w obrębie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. - dokument usunięty Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 11:46:17
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 36/81 o pow. 0,7502 ha położonej w obrębie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. - dokument usunięty Renata Downar-Szumiło 2018-04-17 11:45:45
zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zawiadomienie o zebranych materiałach Jolanta Lis 2018-04-16 12:01:02
zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zawiadomienie o zebranych materiałach Jolanta Lis 2018-04-16 11:56:37