herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego pn. "Jubileusz Rocznika Chojeńskiego" złozona przez Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne "Terra Incognita" w Chojnie Paweł Zatorski 2019-01-17 14:30:22
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie MĘTNO, działka nr 443/2 o pow.0,2845ha z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Aneta Brzezińska 2019-01-17 13:57:30
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie MĘTNO, działka nr 443/2 o pow.0,2845ha z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Aneta Brzezińska 2019-01-17 13:56:49
Dane teleadresowe Monika Adamczyk 2019-01-17 10:07:52
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. remontów w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2019-01-17 09:38:02
Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. remontów Monika Adamczyk 2019-01-16 15:05:37
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną dwóch działek: nr 304/5 o pow.0,31ha i nr 301/9 o pow.0,1035ha, położonych w obrębie JELENIN Aneta Brzezińska 2019-01-16 08:53:07
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położónej w obrebie RURKA działka nr 153/2 o pow.0,21ha Aneta Brzezińska 2019-01-16 08:47:43
Stawki podatku od środków transportowych na 2019 rok Bartosz Dłubak 2019-01-15 15:02:59
Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok Bartosz Dłubak 2019-01-15 14:58:45
Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok Bartosz Dłubak 2019-01-15 14:54:28
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Bartosz Dłubak 2019-01-15 14:21:48
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Bartosz Dłubak 2019-01-15 14:20:07
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Teresa Będzak 2019-01-15 12:40:12
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji ds. przeprowadzenia głosowania Teresa Będzak 2019-01-15 12:36:15
Zgłoszenia kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Chojnie - ul. Szkolna 15 Teresa Będzak 2019-01-15 12:31:13
dot. składania oświadczeń lustracyjnych Teresa Będzak 2019-01-15 12:29:04
informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego Teresa Będzak 2019-01-15 12:28:33
oświadczenie lustracyjne Teresa Będzak 2019-01-15 12:27:57
oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie Teresa Będzak 2019-01-15 12:27:11
poparcie listy kandydatów Teresa Będzak 2019-01-15 12:26:35
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Teresa Będzak 2019-01-15 12:25:56
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Teresa Będzak 2019-01-15 12:24:32
Rok 2018 - 2019 Teresa Będzak 2019-01-15 12:24:02
Rok 2018 - 2019 Teresa Będzak 2019-01-15 12:23:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - działka nr 127/2 o pow. 0,57 ha w obrębie Krajnik Dolny. Małgorzata Lewczuk 2019-01-14 10:33:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - działka nr 168/2 o pow. 0,75 ha w obrębie Czartoryja. Małgorzata Lewczuk 2019-01-14 10:28:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 47/5 o pow. 18 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. Małgorzata Lewczuk 2019-01-14 10:21:04
Wykaz nieruchomoci przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 38/92 o pow. 18 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury. Małgorzata Lewczuk 2019-01-14 10:18:09
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Bartosz Dłubak 2019-01-11 11:40:17
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chojna na lata 2018 - 2023 Bartosz Dłubak 2019-01-11 11:37:34
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 176/3 o pow. 22 m2 (pod kiosk handlowy) i o pow. 30 m2 (handel z samochodu), położonej w obrębie Krajnik Dolny. Małgorzata Lewczuk 2019-01-11 10:57:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 176/3 o pow. 22 m2 (pod kiosk handlowy) i o pow. 30 m2 (handel z samochodu), położonej w obrębie Krajnik Dolny. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2019-01-11 10:55:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 176/3 o pow. 22 m2 (pod kiosk handlowy) i o pow. 30 m2 (handel z samochodu), położonej w obrębie Krajnik Dolny. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2019-01-11 10:55:18
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Bartosz Dłubak 2019-01-11 09:51:13
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Bartosz Dłubak 2019-01-11 08:01:15
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2019-01-10 15:05:11
Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dn. 27 grudnia 2018 roku Joanna Turkiewicz 2019-01-10 13:23:22
Zaproszenie do składania ofert na doręczanie korespondencji na terenie miasta Chojna (goniec) Agnieszka Jaz 2019-01-10 12:29:44
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Aneta Brzezińska 2019-01-10 10:30:58