Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr III/20/2018 Rady miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. Bartosz Dłubak 2020-01-30 13:28:27
Uchwała Nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z 28 września 2016r. - Statut Administracji Szkół i Infrastruktury Szkół i Infrastruktóry Społecznej w Chojnie Bartosz Dłubak 2020-01-30 13:25:25
Uchwała Nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z 28 września 2016r. - Statut Administracji Szkół i Infrastruktury Szkół i Infrastruktóry Społecznej w Chojnie Bartosz Dłubak 2020-01-30 13:23:11
Uchwała Nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z 28 września 2016r. - Statut Administracji Szkół i Infrastruktury Szkół i Infrastruktóry Społecznej w Chojnie Bartosz Dłubak 2020-01-30 13:22:45
STATUT ASiIS w Chojie Bartosz Dłubak 2020-01-30 13:19:16
Zarządzenie Nr 5/ 2019 Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie z dnia 02 grudnia 2019 r. Bartosz Dłubak 2020-01-30 13:16:14
Uchwała nr 3/2019/2020 Rady Pedagogicznej Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie z dnia 02.12.2019 r. Bartosz Dłubak 2020-01-30 13:14:35
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku. Magdalena Andrzejewska 2020-01-29 15:04:50
Informacja z otwarcia ofert - Dostawy środków czystości i artykułów higienicznych do placówego oświatowych Gminy Chojna Bartosz Dłubak 2020-01-28 10:20:57
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa artykółów biurowych do placówek oświatowych Bartosz Dłubak 2020-01-28 10:20:20
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa artykółów biurowych do placówek oświatowych Bartosz Dłubak 2020-01-28 10:19:59
Wszczęcie postępowania w trybie zapytania ofertowego na "Dostawę artykułów biurowych do placówek oświatowych Gminy Chojna" Bartosz Dłubak 2020-01-28 10:17:59
Zapytanie ofertowe na Dostawę artykułów biurowych do placówek oświatowych Gminy Chojna Bartosz Dłubak 2020-01-28 10:17:38
Informacja z otwarcia ofert - Dostawy środków czystości i artykułów higienicznych do placówego oświatowych Gminy Chojna Bartosz Dłubak 2020-01-28 10:16:28
Wszczęcie postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawy środków czystości i artykułów higienicznych do placówek oświatowych Gminy Chojna Bartosz Dłubak 2020-01-28 10:08:05
Zapytanie ofertowe na dostawy środków czystości i artykułów higienicznych do placówek oświatowych Gminy Chojna Bartosz Dłubak 2020-01-28 10:06:01
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Amazonek "Teresa" w Chojnie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na organizację Światowego Dnia Chorego Bartosz Dłubak 2020-01-27 13:05:45
Uchwała Nr XXI.66.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Chojna Bartosz Dłubak 2020-01-27 10:58:00
Uchwała Nr XXI.65.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale gminy Chojna na 2020 rok Bartosz Dłubak 2020-01-27 10:54:05
Uchwała Nr XXI.65.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale gminy Chojna na 2020 rok Bartosz Dłubak 2020-01-27 10:53:32
Zarządzenie nr 366/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-01-24 14:21:29
Zarządzenie nr 365/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-24 14:18:36
Zarządzenie nr 364/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-24 14:15:58
Zarządzenie nr 363/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021 do Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Chojna jest organem prowadzącym. Magdalena Hybiak 2020-01-24 14:11:42
Zarządzenie nr 362/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie harmonogramu przekazywania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Magdalena Hybiak 2020-01-24 14:05:16
Zarządzenie nr 361/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Magdalena Hybiak 2020-01-24 13:58:57
Zarządzenie nr 360/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Chojna. Magdalena Hybiak 2020-01-24 13:44:01
Zarządzenie nr 360/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Chojna. Magdalena Hybiak 2020-01-24 13:33:06
styczeń 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-01-24 13:26:42
Zarządzenia Burmistrza 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-01-24 13:26:15
Zarządzenie nr 359/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2020-01-24 13:25:38
Zarządzenie nr 358/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020. Magdalena Hybiak 2020-01-24 13:14:20
Zarządzenie nr 356/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2020-01-24 13:11:28
Zarządzenie nr 355/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 grudnia w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zamówienia publicznego pn. "Świadczenie na terenie Gminy Chojna usług odbioru i zagospodarowania powstających na nieruchomościach zamieszkałych odpadów komunalnych w okresie od dnia podpisania do 31.12.2022 r." Magdalena Hybiak 2020-01-24 13:05:43
Zarządzenie nr 354/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie czasu pracy w 2020 r. pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-24 12:58:00
Zarządzenie nr 353/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zamówienia publicznego pn. "Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2020 - 2022". Magdalena Hybiak 2020-01-24 12:46:38
Zarządzenie nr 352/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przerwy w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chojna w okresie zimowej przerwy świątecznej oraz ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020. Magdalena Hybiak 2020-01-24 12:37:10
Zarządzenie nr 351/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. Magdalena Hybiak 2020-01-24 12:33:08
Zarządzenie nr 350/VIII/2019 Burmistrza Gminy chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2020-01-24 12:03:03
Zarządzenie nr 349/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-24 12:00:12