Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INFORMACJA w sprawie wyboru ławników na lata 2020 ? 2023 na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-06-06 10:11:52
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w: Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie Piotr Radziszewski 2019-06-06 10:03:20
Wybory ławników 2019 Teresa Będzak 2019-06-06 09:32:43
Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chojna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku Justyna Wiluszyńska 2019-06-05 15:01:29
Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Justyna Wiluszyńska 2019-06-05 14:55:38
Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem Justyna Wiluszyńska 2019-06-05 14:52:52
Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stwaki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej Justyna Wiluszyńska 2019-06-05 14:48:20
Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finsnsowej dla Powiatu Gryfińskiego Justyna Wiluszyńska 2019-06-05 14:44:40
Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026. Justyna Wiluszyńska 2019-06-05 14:40:08
Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-06-05 14:36:40
Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-06-05 14:35:05
Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Miejskiej Justyna Wiluszyńska 2019-06-05 14:29:49
IX SESJA - 30.05.2019 R. Justyna Wiluszyńska 2019-06-05 14:25:50
Wyniki głosowania - Gmina Chojna Teresa Będzak 2019-06-04 12:16:39
Wyniki głosowania - Gmina Chojna - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-06-04 12:15:39
Wyniki głosowania - Gmina Chojna - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-06-04 12:14:16
Raport o stanie Gminy Chojna za 2018 rok Agnieszka Jaz 2019-06-04 10:42:31
Raport o stanie Gminy Chojna za 2018 rok Agnieszka Jaz 2019-06-04 10:39:16
Raport o stanie Gminy Chojna za 2018 rok Agnieszka Jaz 2019-06-04 10:34:37
HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE od 3 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r. Teresa Będzak 2019-06-03 09:54:52
nagranie video z II sesji 29.11.2018 Teresa Będzak 2019-06-03 09:25:03
nagranie video z IX sesji 30.05.2019 r. Teresa Będzak 2019-06-03 09:24:18
nagranie video z IX sesji 30.05.2019 r. - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-06-03 09:16:39
nagranie video z IX sesji 30.05.2019 r. - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-06-03 09:15:51
VIII SESJA - 25.04.2019 r. Teresa Będzak 2019-06-03 09:12:29
IX SESJA - 30.05.2019 r. Teresa Będzak 2019-06-03 09:12:15
VIII SESJA - 25.04.2019 r. Teresa Będzak 2019-06-03 09:11:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i remoncie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, usytuowanego na terenie działki nr 25 na funkcję usługową w zakresie usług oświaty oraz zagospodarowaniu terenu wokół budynku na terenie części działki nr 38/191, położonych w obrębie ewidencyjnym Chojna 8 Joanna Turkiewicz 2019-05-30 10:04:20
Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472. Magdalena Andrzejewska 2019-05-29 15:15:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.4.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 103/7 i 150/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 5 m. Chojna Joanna Turkiewicz 2019-05-28 12:40:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.3.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 90 PE wraz z uzbrojeniem rurociągu na terenie działek nr: 55, 61/8, położonych w obrębie ewidencyjnym 6 m. Chojna Joanna Turkiewicz 2019-05-28 12:38:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.1.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 38/41 i 36/31, położonych w obrębie 8 m. Chojna Joanna Turkiewicz 2019-05-28 12:10:48
Postanowienie Nr 210/2019, Nr 211/2019 i Nr 212/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych Nr 1, Nr 7 i Nr 9 w gminie Chojna Teresa Będzak 2019-05-24 17:59:45
Informacja o rozpoczęciu pracy obwodowych komisji wyborczych i głosowania w obwodach Teresa Będzak 2019-05-24 16:02:22
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Chojna Teresa Będzak 2019-05-24 15:58:44
Zarządzenie Nr 147/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Teresa Będzak 2019-05-24 13:19:23
Zarządzenie nr 118/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-05-24 10:50:17
ZARZĄDZENIE Nr 117/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2019-05-24 10:46:34
Zarządzenie nr 116/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-05-24 10:02:05
Zarządzenie nr 115/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2018 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Magdalena Hybiak 2019-05-24 09:51:30