Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
U/VI/SPL-05 - PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Bartosz Dłubak 2020-09-17 20:58:04
U/VI/SPL-04 - PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Bartosz Dłubak 2020-09-17 20:55:25
U/VI/SPL-03 - PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Bartosz Dłubak 2020-09-17 20:52:33
U/VI/SPL-02 - ZASTOSOWANIE ULG UZNANIOWYCH ORAZ ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH PRZY PODATKU ROLNYM PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Bartosz Dłubak 2020-09-17 20:27:36
U/VI/SPL-01 Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bartosz Dłubak 2020-09-17 20:19:28
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno. Magdalena Andrzejewska 2020-09-17 15:10:44
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno. Magdalena Andrzejewska 2020-09-17 15:05:33
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno. Magdalena Andrzejewska 2020-09-17 15:02:13
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno. Magdalena Andrzejewska 2020-09-17 15:01:08
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno. Magdalena Andrzejewska 2020-09-17 13:58:56
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno. Magdalena Andrzejewska 2020-09-17 13:56:38
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno. Magdalena Andrzejewska 2020-09-17 13:51:04
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, REFERAT BIURA OBSŁUGI RADY I BURMISTRZA Bartosz Dłubak 2020-09-16 23:18:04
Udostępnienie do wglądu dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bartosz Dłubak 2020-09-16 23:17:47
UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA SKARGI I WNIOSKI Bartosz Dłubak 2020-09-16 23:16:49
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Bartosz Dłubak 2020-09-16 23:06:26
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ Bartosz Dłubak 2020-09-16 23:05:29
EWIDENCJA PSÓW Bartosz Dłubak 2020-09-16 23:04:41
ZAMIANA GŁÓWNEGO NAJEMCY LOKALI MIESZKALNYCH I SOCJALNYCH Bartosz Dłubak 2020-09-16 23:03:36
ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH I SOCJALNYCH Bartosz Dłubak 2020-09-16 23:02:47
WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH I SOCJALNYCH Bartosz Dłubak 2020-09-16 23:01:39
ZGŁOSZENIE ZAMIARU WNIESIENIA OPŁATY JEDNORAZOWEJ ZA PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WPRAWO WŁASNOŚCI GRUNTU Bartosz Dłubak 2020-09-16 23:00:03
UDOSTĘPNIANIE NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOJNA NA POTRZEBY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I USTANAWIANIA SŁUŻEBNOŚCI Bartosz Dłubak 2020-09-16 22:56:58
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁANOŚCI NIERUCHOMOŚCI Bartosz Dłubak 2020-09-16 22:53:42
PRAWO PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI Bartosz Dłubak 2020-09-16 22:44:32
ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI Bartosz Dłubak 2020-09-16 22:43:08
UDZIELENIE BONIFIKAT W OPŁACIE ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE DZIAŁKI Bartosz Dłubak 2020-09-16 22:41:40
ODSZKODOWANIA ZA GRUNTY WYDZIELONE POD DROGI GMINNE Bartosz Dłubak 2020-09-16 22:40:01
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI Bartosz Dłubak 2020-09-16 22:38:59
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM Bartosz Dłubak 2020-09-16 22:37:35
SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA RZECZ UŻYTKOWANIKA WIECZYSTEGO Bartosz Dłubak 2020-09-16 22:37:07
WYDZIERŻAWIANIE TERENÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY Bartosz Dłubak 2020-09-16 22:35:48
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU Bartosz Dłubak 2020-09-16 22:34:27
U/VI/BPI-08 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Bartosz Dłubak 2020-09-16 21:47:45
U/IX/BPI-07 Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Bartosz Dłubak 2020-09-16 21:45:32
U/IX/BPI-06 PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. Bartosz Dłubak 2020-09-16 21:44:31
U/VI/BPI-05 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI Bartosz Dłubak 2020-09-16 21:43:26
U/VI/BPI-04 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY/USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Bartosz Dłubak 2020-09-16 21:42:11
U/VI/BPI-01 PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI Bartosz Dłubak 2020-09-16 21:41:57
U/VII/BPI-02 ZAŚWIADCZANIE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/STUDIUM UWARUNKOWAŃ I kIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHOJNA Bartosz Dłubak 2020-09-16 21:41:52