herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Materiały na sesję Łukasz Malaga 2018-02-26 12:29:20
SESJA XLII - nadzwyczajna Łukasz Malaga 2018-02-26 12:28:18
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat terenu z przeznaczeniem pod tymczasowy garaż blaszany obręb 3m.Chojna,ul.Bol.Prusa Aneta Brzezińska 2018-02-23 13:00:18
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat terenu z przeznaczeniem pod tymczasowy garaż blaszany obręb 3m.Chojna,ul.Bol.Prusa Aneta Brzezińska 2018-02-23 12:59:07
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat terenu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne obreb 8m.Chojna, ul.Gen.Wł.Sikorskiego Aneta Brzezińska 2018-02-23 12:55:42
ZARZĄDZENIE Nr 811/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-02-22 14:49:46
ZARZĄDZENIE Nr 810/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka. Magdalena Hybiak 2018-02-22 14:48:39
ZARZĄDZENIE nr 809/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej. Magdalena Hybiak 2018-02-22 14:47:44
ZARZĄDZENIE nr 808/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia prac związanych z udziałem szkoły w Projekcie Lokalny Animator Sportu. Magdalena Hybiak 2018-02-22 14:45:35
ZARZĄDZENIE nr 807/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia prac związanych z udziałem szkoły w Ogólnopolskim Programie Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. "Szkolny Klub Sportowy". Magdalena Hybiak 2018-02-22 14:43:09
ZARZĄDZENIE nr 806/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-02-22 14:40:01
ZARZĄDZENIE Nr 805/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej. Magdalena Hybiak 2018-02-22 14:36:03
ZARZĄDZENIE Nr 804/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1088/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna w sprawie ustalenia opiekunów sołectw oraz określenia zakresu ich obowiązków. Magdalena Hybiak 2018-02-22 14:34:56
ZARZĄDZENIE Nr 803/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia dla pracownika OPS w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-02-22 14:33:29
ZARZĄDZENIE nr 802/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-02-22 14:32:23
ZARZĄDZENIE nr 801/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-02-22 14:28:43
ZARZĄDZENIE Nr 800/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-02-22 14:26:08
ZARZĄDZENIE nr 799/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2018/2019 do Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych oraz do publicznych szkoł podstawowych, dla których Gmina Chojna jest organem prowadzącym. Magdalena Hybiak 2018-02-22 14:24:05
ZARZĄDZENIE Nr 798/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego. Magdalena Hybiak 2018-02-22 14:04:30
ZARZĄDZENIE nr 797/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie: przerwy w okresie ferii zimowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Magdalena Hybiak 2018-02-22 14:03:00
ZARZĄDZENIE nr 796/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-02-22 14:00:51
ZARZĄDZENIE nr 795/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz stalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej instytucji kultury -Centrum Kultury w Chojnie na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-02-22 13:58:32
ZARZĄDZENIE nr 794/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Nawodnej na 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-02-22 13:55:25
ZARZĄDZENIE nr 793/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Krzymowie na 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-02-22 13:52:43
ZARZĄDZENIE nr 792/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Grzybnie na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-02-22 13:49:19
ZARZĄDZENIE nr 791/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Brwicach na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-02-22 13:46:23
ZARZĄDZENIE nr 790/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojny z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-02-22 13:43:04
ZARZĄDZENIE nr 789/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-02-22 13:34:48
ZARZĄDZENIE nr 788/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnie na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-02-22 13:31:47
ZARZĄDZENIE nr 787/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-02-22 13:27:20
ZARZĄDZENIE nr 786/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-02-22 13:24:10
ZARZĄDZENIE nr 785/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-02-22 13:21:25
ZARZĄDZENIE nr 784/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Inspektora Wydziału Finansowo - Księgowego do prowadzenia spraw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Magdalena Hybiak 2018-02-22 13:15:37
ZARZĄDZENIE nr 783/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Inspektora Wydziału Finansowo - Księgowego do prowadzenia spraw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Magdalena Hybiak 2018-02-22 13:08:53
ZARZĄDZENIE nr 782/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Chojnie na rok 2018 do Uchwały Nr XL/300/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2018. Magdalena Hybiak 2018-02-22 13:04:29
ZARZĄDZENIE nr 781/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2018 rok do Uchwały Nr XL/300/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2018. Magdalena Hybiak 2018-02-22 12:59:21
ZARZĄDZENIE Nr 780/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-02-22 12:51:51
ZARZĄDZENIE nr 779/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia instrukcji opisu dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej przez Gminę Chojna na 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-02-22 12:50:16
ZARZĄDZENIE nr 778/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2018-02-22 12:46:16
ZARZĄDZENIE nr 777/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-02-22 12:42:31