Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. zarządu nieruchomościami gminnymi Monika Adamczyk 2019-04-11 14:37:36
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. zarządu nieruchomosciami gminnymi Monika Adamczyk 2019-04-11 14:32:33
Nr 3 interpelacja z dnia 10.04.2019 r. Teresa Będzak 2019-04-10 13:30:09
Nr 3 Radna Beata Malecka Teresa Będzak 2019-04-10 13:28:31
Nr 3 interpelacja z dnia 10.04.2019 r. - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-04-10 13:27:59
Nr 3 interpelacja z dnia 10.04.2019 r. - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-04-10 13:27:25
Odpowiedź na interpelację DIR.0003.1.2019.MA Teresa Będzak 2019-04-10 08:22:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 76/2015 z dnia 30 marca 2015 r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna, stanowiącej tereny zamknięte PKP S.A.. Joanna Turkiewicz 2019-04-09 09:35:45
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 186/1 o pow. 0,31 ha, położoną w obrębie Strzelczyn, gmina Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00041409/2. Barbara Krygiel 2019-04-08 11:25:33
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2019-04-06 19:10:41
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2018 rok Agnieszka Jaz 2019-04-05 11:13:44
Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna Justyna Wiluszyńska 2019-04-05 10:51:38
Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 55B/3 na rzecz najemcy Justyna Wiluszyńska 2019-04-05 10:49:04
Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Chojnie przy ul. Ogrodowej 3 na rzecz jej użytkownika wieczystego Justyna Wiluszyńska 2019-04-05 10:47:12
Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane-na rok 2019 Justyna Wiluszyńska 2019-04-05 10:44:54
Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-04-05 10:30:59
Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026 Justyna Wiluszyńska 2019-04-05 10:25:37
Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-04-05 10:22:46
Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Chojnie Justyna Wiluszyńska 2019-04-05 10:19:22
VII SESJA - 28.03.2019 R. Justyna Wiluszyńska 2019-04-05 10:07:41
Informacja o zasileniu pól nawozem zwierzęcym - gnojownicą w rejonie wsi Bara, Graniczna, Chojna Bartosz Dłubak 2019-04-03 10:02:17
Informacja o zasileniu pól nawozem zwierzęcym - gnojownicą w rejonie wsi Bara, Graniczna, Chojna Bartosz Dłubak 2019-04-03 10:00:53
Teresa Będzak 2019-04-03 09:16:27
Skład osobowy Rady Miejskiej w Chojnie Teresa Będzak 2019-04-03 09:15:17
HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE od 8 kwietnia 2019 r. do 27 maja 2019 r. Teresa Będzak 2019-04-03 08:56:38
Głosowania imienne z VII sesji(28.03.2019 r.) Teresa Będzak 2019-04-03 08:31:32
Protokół z VI sesji 28.02.2019 r. Teresa Będzak 2019-04-03 08:27:12
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele składowe - cele rolne - część działki nr 36/233 o pow. 445 m2 (225 m2 schronohangar + 200 m2 komunikacja) w obrębie 8 m. Chojna. Małgorzata Lewczuk 2019-04-02 11:27:25
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2019-04-02 11:20:48
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2019-04-02 11:20:39
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 154/1 o pow. 0,3700 ha, położonej w obrębie Rurka, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00066796/2. Barbara Krygiel 2019-04-02 10:29:20
Zarządzenie Nr 100/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenie delegata do reprezentowania Gminy Chojna w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Magdalena Hybiak 2019-04-01 14:02:00
ZARZĄDZENIE Nr 99/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 8/2018/2019 do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2019-04-01 14:00:58
ZARZĄDZENIE Nr 98/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-04-01 13:58:48
ZARZĄDZENIE Nr 97/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki. Magdalena Hybiak 2019-04-01 13:55:46
ZARZĄDZENIE Nr 97/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki. Magdalena Hybiak 2019-04-01 13:55:15
marzec 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-04-01 13:53:23
nagranie video z VII sesji 28.03.2019 Teresa Będzak 2019-03-28 11:00:33
VII SESJA - 28.03.2019 R. Teresa Będzak 2019-03-28 10:58:41
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie na stanowisko referenta w Dziale Kadrowo - Organizacyjnym Bartosz Dłubak 2019-03-27 12:07:11