herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Gmina Chojna - Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna, zaprasza do złożenia ofert na: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację istniejącego budynku wraz z dobudową sal lekcyjnych Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Sikorskiego 25" Piotr Radziszewski 2018-01-12 12:43:21
Gmina Chojna - Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna, zaprasza do złożenia ofert na: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację istniejącego budynku wraz z dobudową sal lekcyjnych Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Sikorskiego 25" Piotr Radziszewski 2018-01-12 12:43:05
Gmina Chojna - Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna, zaprasza do złożenia ofert na: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację istniejącego budynku wraz z dobudową sal lekcyjnych Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Sikorskiego 25" Piotr Radziszewski 2018-01-12 12:42:30
Gmina Chojna - Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna, zaprasza do złożenia ofert na: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację istniejącego budynku wraz z dobudową sal lekcyjnych Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Sikorskiego 25" Piotr Radziszewski 2018-01-12 12:42:03
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2018 r. Łukasz Malaga 2018-01-12 08:52:55
Zarządzenie nr 777 / VII / 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. Łukasz Malaga 2018-01-12 08:52:12
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2018 r. Łukasz Malaga 2018-01-12 08:51:14
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-01-12 08:51:00
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-01-12 08:49:45
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-01-12 08:48:50
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-01-12 08:48:47
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-01-12 08:48:29
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-01-12 08:48:25
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-01-12 08:46:35
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-01-12 08:46:28
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. Łukasz Malaga 2018-01-12 08:46:21
HARMONOGRAMY 2018 - dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-01-12 08:44:03
HARMONOGRAMY 2018 - dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-01-12 08:43:52
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-01-12 08:38:56
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-01-12 08:38:54
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-01-12 08:38:46
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie ponownie zaprasza do złożenia oferty na cykl szkoleń i spotkań dla uczestników projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" Patryk Szczapa 2018-01-11 13:58:00
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie ponownie zaprasza do złożenia oferty na cykl szkoleń i spotkań dla uczestników projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" Patryk Szczapa 2018-01-11 13:57:32
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie ponownie zaprasza do złożenia oferty na cykl szkoleń i spotkań dla uczestników projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" Patryk Szczapa 2018-01-11 13:53:41
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.11.2017.P.7.1 Patryk Szczapa 2018-01-11 10:51:52
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE z dnia 05 stycznia 2018 r. Łukasz Malaga 2018-01-10 12:59:11
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Świadczenia usług rehabilitacji dla 8 uczestników projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Patryk Szczapa 2018-01-09 15:02:47
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Świadczenie usług indywidualnego poradnictwa i wsparcia psychologicznego dla opiekunów faktycznych - uczestników projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" oraz udział w rekrutacji poprzez weryfikację predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych, wystawienie opinii psychologicznej dla kandydata na stanowisko AOON Patryk Szczapa 2018-01-09 15:00:50
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Monika Adamczyk 2018-01-09 14:12:10
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu przygotowującego do prowadzenia Klubu Seniora dla 1 osoby w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Patryk Szczapa 2018-01-09 09:48:45
Rejestr zamówień publicznych powyżej 30.000 euro w 2017 roku. Magdalena Andrzejewska 2018-01-09 08:27:09
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dotyczącej wykonania obowiązków związanych z koordynowaniem cyklicznych spotkań i dyżurów prowadzonych przez organizacje pozarządowe Łukasz Malaga 2018-01-09 08:20:54
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na Kandydata na stanowisko personelu zewnętrznego projektu: Specjalista - Animator Klubu Seniora w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Patryk Szczapa 2018-01-08 15:00:33
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na Kandydata na stanowisko personelu zewnętrznego projektu: Specjalista - Animator Klubu Seniora w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Patryk Szczapa 2018-01-08 14:59:14
HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE na okres od 08.01.2018 r. do 29.01.2018 r. Łukasz Malaga 2018-01-05 08:09:36
OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Nr BPI.6733.10.2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ścieżki rowerowej o szerokości od 1,5m do 2,5m i długości około 95m na terenie działki nr 293/1, obr. Godków, gm. Chojna. Anna Andreatto 2018-01-04 14:55:00
Z uwagi na brak ofert zapytania ofertowe dotyczące: rekrutacji na stanowisko Animatora Klubu Seniora oraz przeprowadzenia kursu przygotowującego do prowadzenia Klubu Seniora nie zostały rozstrzygnięte. Patryk Szczapa 2018-01-04 12:33:42
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018 - 2026 Agnieszka Jaz 2018-01-04 12:32:42
Budżet Gminy Chojna na 2018 rok Agnieszka Jaz 2018-01-04 12:29:38
Budżet Gminy Chojna na 2018 rok Agnieszka Jaz 2018-01-04 12:28:58