Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 313/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-20 12:21:14
Zarządzenie nr 312/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. Magdalena Hybiak 2020-01-20 12:15:06
Zarządzenie nr 311/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pełnienie funkcji MDR Oficera i zastępcy MDR Oficera w Gminie Chojna. Magdalena Hybiak 2020-01-20 12:03:46
Zarządzenie nr 310/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych dla Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2020-01-20 11:59:02
Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie ogłasza nabór kandydata do pracy w Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie w dziale Finansowo - Księgowym na wolne stanowisko pracy Księgowy Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Bartosz Dłubak 2020-01-20 09:32:33
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy księgowy MPKZP w dziale Finansowo - Księgowym Bartosz Dłubak 2020-01-20 09:27:03
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2020-01-17 14:49:22
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2020-01-17 14:49:13
Wszczęcie postępowania w trybie zapytania ofertowego na "Dostawę artykułów biurowych do placówek oświatowych Gminy Chojna" Bartosz Dłubak 2020-01-17 14:18:11
Wszczęcie postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawy środków czystości i artykułów higienicznych do placówek oświatowych Gminy Chojna Bartosz Dłubak 2020-01-17 14:15:13
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2020-01-15 15:19:30
Zarządzenie nr 340/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-13 10:29:59
Zarządzenie nr 339/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz procedur i zasad prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Chojna. Magdalena Hybiak 2020-01-13 10:27:50
Zarządzenie nr 338/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-13 10:12:21
Zarządzenie nr 337/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach. Magdalena Hybiak 2020-01-13 10:09:23
Zarządzenie nr 337/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach. Magdalena Hybiak 2020-01-13 10:04:52
grudzień 2019 r. Magdalena Hybiak 2020-01-13 10:02:21
Zarządzenie nr 336/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2020-01-13 10:00:11
Zarządzenie nr 335/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2020-01-13 09:51:32
Zarządzenie nr 334/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-01-10 14:56:59
Zarządzenie nr 333/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia gminnego zasobu nieruchomości. Magdalena Hybiak 2020-01-10 14:54:57
Zarządzenie nr 332/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2020-01-10 14:52:43
Zarządzenie nr 331/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Magdalena Hybiak 2020-01-10 14:50:08
Zarządzenie nr 330/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2020-01-10 13:41:19
Zarządzenie nr 329/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-10 13:36:04
Zarządzenie nr 328/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowa w miejscowości Chojna". Magdalena Hybiak 2020-01-10 13:24:15
Zarządzenie nr 327/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-10 13:20:49
Zarządzenie nr 326/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2020-01-10 13:18:34
Zarzadzenie nr 325/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2020-01-10 13:15:27
Zarządzenie nr 324/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 listopada 2019 w sprawie ustalenia stawki żywieniowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, ul. Żwirki i Wigury 10. Magdalena Hybiak 2020-01-10 13:08:22
Zarządzenie nr 323/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki żywieniowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, ul. Szkolna 15. Magdalena Hybiak 2020-01-10 13:06:14
Zarządzenie nr 322/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki żywieniowej w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie, ul. Wilsona 4. Magdalena Hybiak 2020-01-10 13:04:11
Zarządzenie nr 321/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2020-01-10 12:43:49
Zarządzenie nr 321/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2020-01-10 12:43:18
listopad 2019 r. Magdalena Hybiak 2020-01-10 12:39:57
Zarządzenie nr 309/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1058/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku VAT za pomocą mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Chojna i jej jednostkach organizacyjnych. Magdalena Hybiak 2020-01-10 12:34:27
Zarządzenie nr 308/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2020-01-10 12:27:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.13.2019 z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Rozbudowie budynku administracji publicznej wraz z pełną infrastrukturą oraz drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi oraz chodnikami na terenie działki nr 201/25, obręb 7 m. Chojna - przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie" Bartosz Dłubak 2020-01-10 10:45:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.13.2019 z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Rozbudowie budynku administracji publicznej wraz z pełną infrastrukturą oraz drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi oraz chodnikami na terenie działki nr 201/25, obręb 7 m. Chojna - przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie" Bartosz Dłubak 2020-01-10 10:43:49
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2020-01-10 07:37:32