Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 173/9 obręb Jelenin Aneta Brzezińska 2020-10-22 11:13:19
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 173/8 obręb Jelenin Aneta Brzezińska 2020-10-22 11:06:56
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 173/8 obręb Jelenin Aneta Brzezińska 2020-10-22 11:05:23
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 173/8 obręb Jelenin Aneta Brzezińska 2020-10-22 11:02:26
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 173/8 obręb Jelenin Aneta Brzezińska 2020-10-22 10:51:14
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 3m. Chojna, ul. Mieszka I 8, działka nr 398 o pow. 0,0441ha, KW SZ1Y/100045660/7. Aneta Brzezińska 2020-10-22 10:45:50
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 3m. Chojna, ul. Mieszka I 8, działka nr 398 o pow. 0,0441ha, KW SZ1Y/100045660/7. Aneta Brzezińska 2020-10-22 10:42:49
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 3m. Chojna, ul. Mieszka I 8, działka nr 398 o pow. 0,0441ha, KW SZ1Y/100045660/7. Aneta Brzezińska 2020-10-22 10:37:54
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 3m. Chojna, ul. Mieszka I 8, działka nr 398 o pow. 0,0441ha, KW SZ1Y/100045660/7. Aneta Brzezińska 2020-10-22 10:23:07
ZARZĄDZENIE NR 566/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 17 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok Magdalena Hybiak 2020-10-21 13:39:01
ZARZĄDZENIE Nr 565/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 16 września 2020 r. w sprawie: procedury kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chojna Magdalena Hybiak 2020-10-21 13:24:29
ZARZĄDZENIE Nr 564/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 16 września 2020 r. w sprawie: przekazania słupów ogłoszeniowych do administrowania Centrum Kultury w Chojnie Magdalena Hybiak 2020-10-21 13:13:07
ZARZĄDZENIE Nr 563/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 16 września 2020 roku. w sprawie: powołania Komisji przetargowej Magdalena Hybiak 2020-10-21 12:50:37
ZARZADZENIE Nr 562/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 16 września 2020r. w sprawie: zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021 placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna Magdalena Hybiak 2020-10-21 09:47:19
ZARZĄDZENIE NR 561/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 10 września 2020 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok Magdalena Hybiak 2020-10-21 09:42:24
ZARZĄDZENIE NR 560/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 9 września 2020 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2020 rok do Uchwały Nr XXII/168/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 9 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok Magdalena Hybiak 2020-10-21 09:37:48
ZARZĄDZENIE Nr 559/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 9 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Magdalena Hybiak 2020-10-21 09:31:01
ZARZĄDZENIE Nr 558/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 9 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Magdalena Hybiak 2020-10-21 09:28:29
ZARZADZENIE Nr 557/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 09 września 2020r. w sprawie: zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021 placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna Magdalena Hybiak 2020-10-21 09:25:24
ZARZĄDZENIE Nr 5568/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 2 września 2020 roku. w sprawie: powołania Komisji przetargowej Magdalena Hybiak 2020-10-21 09:20:33
ZARZĄDZENIE Nr 555/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 2 września 2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-10-21 09:08:11
ZARZĄDZENIE Nr 554/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu roboczego ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Chojnie Magdalena Hybiak 2020-10-21 09:05:35
ZARZĄDZENIE Nr 553/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 2 września 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 116/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie z późniejszymi zmianami Magdalena Hybiak 2020-10-20 14:57:41
Zarządzenie Nr 552/2020 BURMISTRZ GMINY CHOJNA z dnia 2 września 2020r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przewozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Chojna oraz sprawowania opieki w czasie przewozów Magdalena Hybiak 2020-10-20 14:18:32
Zarządzenie Nr 552/2020 BURMISTRZ GMINY CHOJNA z dnia 2 września 2020r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przewozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Chojna oraz sprawowania opieki w czasie przewozów Magdalena Hybiak 2020-10-20 14:16:45
wrzesień 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-10-20 13:15:35
ZARZĄDZENIE NR 551/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok Magdalena Hybiak 2020-10-20 13:14:57
ZARZĄDZENIE Nr 550/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 09 września 2020r. w sprawie: zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021 placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna Magdalena Hybiak 2020-10-20 13:11:39
ZARZĄDZENIE NR 549/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2020 rok do Uchwały Nr XXI/161/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok Magdalena Hybiak 2020-10-20 12:38:14
ZARZĄDZENIE Nr 548 /2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 26 sierpnia 2020 roku. w sprawie: powołania Komisji przetargowej Magdalena Hybiak 2020-10-20 12:31:36
ZARZĄDZENIE Nr 547/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Chojnie Magdalena Hybiak 2020-10-20 12:29:21
ZARZĄDZENIE Nr 546/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie: funkcjonowania jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Magdalena Hybiak 2020-10-20 12:12:11
ZARZĄDZENIE Nr 545/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) w Urzędzie Miejskim w Chojnie Magdalena Hybiak 2020-10-20 12:09:38
ZARZĄDZENIE Nr 544/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-10-20 12:01:34
ZARZĄDZENIE NR 543/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Magdalena Hybiak 2020-10-20 11:55:27
OGŁOSZENIE O NABORZE - Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. z zakresu sprzedaży, użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego, wykupu, zamiany nieruchomości w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Chojnie Bartosz Dłubak 2020-10-19 15:08:10
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy dotycząca ochrony danych osobowych Bartosz Dłubak 2020-10-19 15:07:34
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy dotycząca ochrony danych osobowych Bartosz Dłubak 2020-10-19 15:06:48
OGŁOSZENIE O NABORZE - Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. z zakresu sprzedaży, użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego, wykupu, zamiany nieruchomości w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Chojnie Bartosz Dłubak 2020-10-19 15:06:23
Dokumenty rekrutacyjne Bartosz Dłubak 2020-10-19 15:03:47