Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 348/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Magdalena Hybiak 2020-01-24 11:57:21
Zarządzenie nr 347/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 286/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zasad redagowania oraz trybu opracowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miejskiej w Chojnie oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2020-01-24 11:53:54
Zarządzenie nr 346/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Gminy Chojna nr 166/VIII/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-24 11:47:40
Zarządzenie nr 345/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2020-01-24 11:44:11
Zarządzenie nr 344/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2019 r. Magdalena Hybiak 2020-01-24 11:39:41
Zarządzenie nr 343/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2020-01-24 11:36:55
Zarządzenie nr 342/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w Urzędzie Miejskim w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-24 11:34:53
Zarządzenie nr 341/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Magdalena Hybiak 2020-01-24 11:28:23
Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego Bartosz Dłubak 2020-01-23 08:52:51
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2020-01-20 14:38:53
Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, gminnego budownictwa mieszkaniowego. Magdalena Andrzejewska 2020-01-20 14:03:25
Zarządzenie nr 320/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2020-01-20 12:57:23
Zarządzenie nr 320/ - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2020-01-20 12:53:00
Zarządzenie nr 320/ - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2020-01-20 12:49:57
Zarządzenie nr 319/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-01-20 12:45:35
Zarządzenie nr 318/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-01-20 12:42:01
Zarządzenie nr 317/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-01-20 12:39:16
Zarządzenie nr 316/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-01-20 12:35:05
Zarządzenie nr 315/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-20 12:31:57
Zarządzenie nr 314/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-20 12:26:07
Zarządzenie nr 313/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-20 12:21:14
Zarządzenie nr 312/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. Magdalena Hybiak 2020-01-20 12:15:06
Zarządzenie nr 311/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pełnienie funkcji MDR Oficera i zastępcy MDR Oficera w Gminie Chojna. Magdalena Hybiak 2020-01-20 12:03:46
Zarządzenie nr 310/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych dla Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2020-01-20 11:59:02
Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie ogłasza nabór kandydata do pracy w Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie w dziale Finansowo - Księgowym na wolne stanowisko pracy Księgowy Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Bartosz Dłubak 2020-01-20 09:32:33
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy księgowy MPKZP w dziale Finansowo - Księgowym Bartosz Dłubak 2020-01-20 09:27:03
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2020-01-17 14:49:22
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2020-01-17 14:49:13
Wszczęcie postępowania w trybie zapytania ofertowego na "Dostawę artykułów biurowych do placówek oświatowych Gminy Chojna" Bartosz Dłubak 2020-01-17 14:18:11
Wszczęcie postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawy środków czystości i artykułów higienicznych do placówek oświatowych Gminy Chojna Bartosz Dłubak 2020-01-17 14:15:13
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2020-01-15 15:19:30
Zarządzenie nr 340/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-13 10:29:59
Zarządzenie nr 339/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz procedur i zasad prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Chojna. Magdalena Hybiak 2020-01-13 10:27:50
Zarządzenie nr 338/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-01-13 10:12:21
Zarządzenie nr 337/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach. Magdalena Hybiak 2020-01-13 10:09:23
Zarządzenie nr 337/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach. Magdalena Hybiak 2020-01-13 10:04:52
grudzień 2019 r. Magdalena Hybiak 2020-01-13 10:02:21
Zarządzenie nr 336/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2020-01-13 10:00:11
Zarządzenie nr 335/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2020-01-13 09:51:32
Zarządzenie nr 334/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-01-10 14:56:59