herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
- dokument usunięty Aneta Brzezińska 2019-01-10 10:28:17
- dokument usunięty Aneta Brzezińska 2019-01-10 10:28:09
Marcin Pisanko - z-ca Burmistrza Bartosz Dłubak 2019-01-09 13:36:19
Marcin Pisanko - Barbara Rawecka - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-01-09 13:35:31
Marcin Pisanko - Barbara Rawecka - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-01-09 13:34:38
Adam Fedorowicz - Burmistrz Bartosz Dłubak 2019-01-09 13:32:41
Zbigniew Hippmann - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o. o. Bartosz Dłubak 2019-01-09 13:01:33
Zbigniew Hippmann - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o. o. - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-01-09 13:01:02
Zbigniew Hippmann - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o. o. - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-01-09 13:00:50
Zbigniew Hippmann - Zbigniew Hippmann - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o. o. - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-01-09 13:00:32
Zbigniew Hippmann - Zbigniew Hippmann - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o. o. - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-01-09 12:59:22
- dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-01-09 12:59:09
- dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-01-09 12:58:55
- dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-01-09 12:33:55
- dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-01-09 12:31:56
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2019-01-09 08:15:09
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska Monika Adamczyk 2019-01-09 08:14:05
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2019-01-09 08:13:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.9.2018 z dn. 03.01.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu kontenerowego z przeznaczeniem na zaplecze magazynowo-socjalne dla zawodników i trenerów wraz z budową zbiornika bezodpływowego i niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr 214/1, obręb Lisie Pole. Joanna Turkiewicz 2019-01-08 14:58:47
NOWY REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE Paulina Turkiewicz 2019-01-08 12:59:09
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019 - 2026 Agnieszka Jaz 2019-01-04 13:22:39
Projekt budżetu Gminy Chojna na 2019 rok Agnieszka Jaz 2019-01-04 13:20:46
Transmisja obrad IV sesji Rady Miejskiej w Chojnie (27.12.2018 r.) Teresa Będzak 2019-01-04 12:51:04
Transmisja obrad IV sesji Rady Miejskiej w Chojnie (27.12.2018 r.) - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-01-04 12:38:56
Zgłoszenie kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej Teresa Będzak 2019-01-04 12:34:41
Oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez pełnomocnika Teresa Będzak 2019-01-04 12:32:54
Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców Teresa Będzak 2019-01-04 12:31:54
Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców Teresa Będzak 2019-01-04 12:30:24
TWORZENIE KOMITETU WYBORCZEGO Teresa Będzak 2019-01-04 12:28:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. Teresa Będzak 2019-01-04 12:24:04
Harmonogramy odbioru odpadów Paulina Turkiewicz 2019-01-04 11:09:42
NOWE ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH Paulina Turkiewicz 2019-01-04 11:09:06
HARMONOGRAM 2019- selektywne Paulina Turkiewicz 2019-01-04 08:14:31
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego w Chojnie przy ul.Jagiellońskiej 33a/1 przeznaczonego do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Aneta Brzezińska 2019-01-03 11:59:33
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego w Chojnie przy ul.Jagiellońskiej 33a/1 przeznaczonego do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Aneta Brzezińska 2019-01-03 11:59:08
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego w Chojnie przy ul.Jagiellońskiej 33a/1 przeznaczonego do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Aneta Brzezińska 2019-01-03 11:57:56
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci niezabudowanej , położonej w obrębie Strzelczyn, w działce nr 186/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Aneta Brzezińska 2019-01-03 11:54:22
Burmistrz Gminy Chojna, informuje o ogłoszeniu IV pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki Autosan H9.21 ZGR E131 (autobus szkolny). Beata Rybicka 2019-01-03 10:52:38
Informacja o podwyżce stawki opłaty - dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2019-01-03 09:35:17
Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Paulina Turkiewicz 2019-01-03 09:34:29