Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Druk nr 1 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie w roku 2018 Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:51:28
Druk Nr 6 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane-na rok 2019 Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:50:50
Druk Nr 6 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane-na rok 2019 Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:49:49
Druk Nr 5 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w przedmiocie powierzenia wykonania zadania Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:47:00
Druk Nr 4 w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:45:13
Druk nr 3 w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr IV/33/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojna na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:38:59
Druk nr 3 w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr IV/33/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojna na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:38:35
Druk nr 2 Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie za rok 2018 Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:35:42
Druk nr 1 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie w roku 2018 Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:32:38
Materiały na sesję Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:30:39
Porządek obrad sesji 28.02.2019 r. Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:29:11
Informacja. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 11.30. Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:27:20
Sesja VI 28.02.2019 r. Justyna Wiluszyńska 2019-02-22 09:25:36
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usuwanie barszczu Sosnowskiegoo Jolanta Lis 2019-02-21 13:10:38
Jolanta Lis 2019-02-21 13:08:46
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usuwanie barszczu Sosnowskiegoo Jolanta Lis 2019-02-21 13:08:26
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usuwanie barszczu Sosnowskiegoo Jolanta Lis 2019-02-21 13:07:49
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 186/1 o pow. 0,31 ha, położoną w obrębie Strzelczyn, gmina Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00041409/2. Barbara Krygiel 2019-02-21 12:49:53
ZARZĄDZENIE Nr 35/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie na 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-02-21 11:08:06
ZARZĄDZENIE Nr 34/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Chojnie na rok 2019 do Uchwały Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2019. Magdalena Hybiak 2019-02-21 10:16:59
ZARZĄDZENIE Nr 33/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu przekazywania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Magdalena Hybiak 2019-02-21 10:11:58
ZARZĄDZENIE Nr 32/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6/2018/2019 do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2019-02-21 09:17:15
ZARZĄDZENIE Nr 31/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej. Magdalena Hybiak 2019-02-21 09:16:24
ZARZĄDZENIE Nr 30/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska. Magdalena Hybiak 2019-02-21 09:15:40
ZARZĄDZENIE Nr 29/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska. Magdalena Hybiak 2019-02-21 09:14:43
ZARZĄDZENIE Nr 29/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska. Magdalena Hybiak 2019-02-21 09:14:06
styczeń 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-02-21 09:12:26
Zarządzenia Burmistrza 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-02-21 09:12:13
ZWOŁANIE PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Nr 3 W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 3 MARCA 2019 R. Teresa Będzak 2019-02-20 14:45:17
ZWOŁANIE PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Nr 3 W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 3 MARCA 2019 R. Teresa Będzak 2019-02-20 14:41:21
ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA Teresa Będzak 2019-02-20 14:20:15
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "OZE - SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO Bartosz Dłubak 2019-02-19 14:14:47
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "OZE - SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO Bartosz Dłubak 2019-02-19 14:13:12
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "OZE - SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO Bartosz Dłubak 2019-02-19 14:12:30
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Chojna Teresa Będzak 2019-02-18 09:38:56
Radosław Karwan Bartosz Dłubak 2019-02-14 11:34:11
Kamienny Jaz 13.002.2019 r Paulina Turkiewicz 2019-02-13 11:23:53
Krzymów 13.02.2019 Paulina Turkiewicz 2019-02-13 11:22:32
U/VI/SPL-01 Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bartosz Dłubak 2019-02-12 13:38:38
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko: Asystent Rodziny Bartosz Dłubak 2019-02-12 13:29:19