herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 776/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 742/V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Chojnie i jednostki organizacyjne Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2018-02-22 12:36:05
ZARZĄDZENIE Nr 775/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie : harmonogramu przekazywania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Magdalena Hybiak 2018-02-22 12:09:53
ZARZĄDZENIE Nr 774/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy i planu imprez kulturalnych na rok 2018 Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-02-22 12:04:16
ZARZĄDZENIE Nr 773/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-02-22 12:00:54
ZARZĄDZENIE Nr 772/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-02-22 11:59:33
ZARZĄDZENIE Nr 771/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zapoznanie się z wyceną i ustalenia ceny działki nr 108, położona w obrębie 2 m. Chojna. Magdalena Hybiak 2018-02-22 11:57:42
ZARZĄDZENIE Nr 770/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zapoznania się z wyceną i ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z prawem użytkowania wieczystego do gruntu, położonego w Czartoryi 20/5. Magdalena Hybiak 2018-02-22 11:56:37
ZARZĄDZENIE Nr 769/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków. Magdalena Hybiak 2018-02-22 11:54:22
ZARZĄDZENIE Nr 768/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków. Magdalena Hybiak 2018-02-22 11:45:56
ZARZĄDZENIE Nr 768/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków. Magdalena Hybiak 2018-02-22 11:44:42
styczeń 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-02-22 11:30:40
Zarządzenia Burmistrza 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-02-22 11:28:25
Zarządzenia Burmistrza 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-02-22 11:28:16
Zarządzenia Burmistrza 2018 - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2018-02-22 11:27:09
Zarządzenia Burmistrza 2018 - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2018-02-22 11:26:59
Inwentaryzacja drzewostanu wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową dla planowanych prac pielęgnacyjno-nasadzeniowych w zabytkowej alejce łączącej ul. Łąkową z ul. Młyńską w Chojnie Jolanta Lis 2018-02-22 08:37:22
Jolanta Lis 2018-02-22 08:32:46
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia "Spawanie - stale niestopowe - 111" w związku z realizacją projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" Patryk Szczapa 2018-02-21 12:24:04
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia na zdobycie uprawnienia do obsługi wózka widłowego w związku z realizacją projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" Patryk Szczapa 2018-02-21 12:04:34
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia na zdobycie uprawnienia do obsługi wózka widłowego w związku z realizacją projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" Patryk Szczapa 2018-02-21 12:01:37
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia na zdobycie uprawnienia do obsługi wózka widłowego w związku z realizacją projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" Patryk Szczapa 2018-02-21 12:01:01
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojna Paulina Turkiewicz 2018-02-21 11:25:25
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojna Paulina Turkiewicz 2018-02-21 11:22:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.19.2017 z dn. 20.02.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do DN 63PE na terenie działek nr: 191/9, 191/10, 191/12, 191/15, 191/25, obr. 6, 192/3, 201/29, 201/21, 201/25, obr. 7 m. Chojna. Anna Andreatto 2018-02-21 10:39:02
Druk nr 1 plany pracy komisji na 2018 rok Łukasz Malaga 2018-02-20 14:39:44
Druk nr 2 zmiany w budżecie Łukasz Malaga 2018-02-20 14:39:27
Druk nr 3 zwolnienia podatek od nieruchomości Łukasz Malaga 2018-02-20 14:39:00
Druk nr 4 aktualizacja POM Rurka Łukasz Malaga 2018-02-20 14:38:38
Druk nr 5 aktualizacja POM Strzelczyn Łukasz Malaga 2018-02-20 14:36:31
Druk nr 6 kryteria rekrutacji do przedszkoli Łukasz Malaga 2018-02-20 14:36:03
Druk nr 7 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki Łukasz Malaga 2018-02-20 14:35:46
Druk nr 8 wyłączenie lokali ze sprzedaży Łukasz Malaga 2018-02-20 14:35:30
Druk nr 9 przeniesienie własności ul. Orląt Łukasz Malaga 2018-02-20 14:35:12
Druk nr 10 sprzedaż bezprzetargowa Orląt dz.36-279 Łukasz Malaga 2018-02-20 14:34:56
Druk nr 11 sprzedaż bezprzetargowa ul. Orląt Łukasz Malaga 2018-02-20 14:34:30
Druk nr 12 poprawa warunków ul.Odrzańska Łukasz Malaga 2018-02-20 14:33:30
Druk nr 13 sprzedaż uzytk. wiecz. Łukasz Malaga 2018-02-20 14:32:58
Druk nr 14 nazwa ulicy KOŚCIELNA Łukasz Malaga 2018-02-20 14:32:30
Druk nr 15 droga publiczna Zatoń Dolna - Krajnik Dolny Łukasz Malaga 2018-02-20 14:31:59
Druk nr 16 likwidacja ZGM Łukasz Malaga 2018-02-20 14:31:21