herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Strzelczyn 14.08.2018 Paulina Turkiewicz 2018-10-15 07:54:26
Stoki 14.08.2018 Paulina Turkiewicz 2018-10-15 07:53:27
Zarządzenie Nr 1088/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Paweł Zatorski 2018-10-12 14:41:37
Obwieszczenie o zebranych dowodach w sprawie wydania odmownej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 454/6, obr. Mętno. Joanna Turkiewicz 2018-10-12 12:17:15
Obwieszczenie o zebranych dowodach w sprawie wydania odmownej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 454/6, obr. Mętno. Joanna Turkiewicz 2018-10-12 10:12:37
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele handlowe - część działki nr 176/3 o pow. 30 m2 w obrębie Krajnik Dolny. Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:58:14
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele handlowe - część działki nr 176/3 o pow. 22 m2 w obrębie Krajnik Dolny. Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:56:28
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele handlowe - część działki nr 176/3 o pow. 30 m2 w obrębie Krajnik Dolny. Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:50:37
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości na cele składowe - część działki nr 757/5 o pow. 30 m2 w obrębie Lisie Pole. Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:42:03
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 50 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:34:57
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 50 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:31:20
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 50 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:30:00
Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej. Magdalena Andrzejewska 2018-10-11 13:28:47
Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej. Magdalena Andrzejewska 2018-10-11 13:28:32
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 50 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:28:20
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 50 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:27:38
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 50 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:26:39
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 50 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-10-11 13:26:02
Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej. Magdalena Andrzejewska 2018-10-11 13:20:58
Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej. Magdalena Andrzejewska 2018-10-11 13:19:59
Barwicka 10.10.2018 Paulina Turkiewicz 2018-10-10 14:43:50
Park Wilsona Inwestycje Sp. z o.o. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami użytkowymi w parterze dla usług podstawowych niuciążliwych wraz z zespołem parkingów na terenie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Chojnie, ul. Dworcowa dz. nr 257, obręb 3, m. Chojna" Jolanta Lis 2018-10-10 12:20:11
Zaw. o wszcze. post. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Jolanta Lis 2018-10-10 12:15:50
Park Wilsona Inwestycje Sp. z o.o. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami użytkowymi w parterze dla usług podstawowych niuciążliwych wraz z zespołem parkingów na terenie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Chojnie, ul. Dworcowa dz. nr 257, obręb 3, m. Chojna" Jolanta Lis 2018-10-10 12:10:30
Park Wilsona Inwestycje Sp. z o.o. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami użytkowymi w parterze dla usług podstawowych niuciążliwych wraz z zespołem parkingów na terenie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Chojnie, ul. Dworcowa dz. nr 257, obręb 3, m. Chojna" Jolanta Lis 2018-10-10 12:09:46
ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA Teresa Będzak 2018-10-10 11:32:31
ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA Teresa Będzak 2018-10-10 11:25:08
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu szkolnego. Beata Rybicka 2018-10-09 15:04:26
Barwicka, Bara 10.09.2018 Paulina Turkiewicz 2018-10-09 14:30:20
Białęgi 18.09.2018 Paulina Turkiewicz 2018-10-09 14:25:36
Białęgi 18.09.2018 Paulina Turkiewicz 2018-10-09 14:22:12
Białęgi Paulina Turkiewicz 2018-10-09 14:21:09
Brwice, Jelenin Paulina Turkiewicz 2018-10-09 14:18:42
Chojna Paulina Turkiewicz 2018-10-09 14:16:56
Chojna Paulina Turkiewicz 2018-10-09 14:15:21
Czartoryja 22.06.2018 Paulina Turkiewicz 2018-10-09 14:13:19
Czartoryja Paulina Turkiewicz 2018-10-09 14:12:24
Godków Osiedle 08.06.2018 Paulina Turkiewicz 2018-10-09 14:11:57
Graniczna 18.09.2018 Paulina Turkiewicz 2018-10-09 14:10:31
Graniczna 15.12.2017 Paulina Turkiewicz 2018-10-09 14:09:14