Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 114/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż drewna opałowego liściastego pozyskanego podczas wycinki drzew na gruntach Gminy Chojna Magdalena Hybiak 2019-05-24 09:48:12
Zarządzenie nr 113/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-05-24 09:46:58
Zarządzenie Nr 112/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019r. w sprawie: zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-05-24 09:43:32
Zarządzenie nr 111/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-05-24 09:42:16
Zarządzenie nr 110/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej. Magdalena Hybiak 2019-05-24 09:39:05
Zarządzenie nr 109/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-05-24 09:35:13
Zarządzenie nr 108/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2019-05-24 09:15:32
Zarządzenie nr 107/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-05-24 09:12:04
Zarządzenie nr 106/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z terenu gminy Chojna, które w wyznaczonym terminie i miejscu mimo wezwania nie dopełniły obowiązku stawienia się bez uzasadnionej przyczyny. Magdalena Hybiak 2019-05-24 09:02:02
Porządek obrad i materiały na sesję Teresa Będzak 2019-05-23 16:57:25
Porządek obrad i materiały na posiedzenie wspólne stałych Komisji Teresa Będzak 2019-05-23 16:55:15
Sesja IX 30.05.2019 r. Teresa Będzak 2019-05-23 16:53:31
ZARZĄDZENIE Nr 105/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji środków trwałych, które uległy amortyzacji i są na stanie poszczególnych jednostek OSP. Magdalena Hybiak 2019-05-23 15:08:42
ZARZĄDZENIE Nr 104/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4/2018/2019 do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2019-05-23 14:40:34
ZARZĄDZENIE Nr 103/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2019-05-23 14:34:48
Zarządzenie Nr 102/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż drewna ściętego na działce nr 347/2 obr. 3 w Chojnie oraz na działce Nr 756 w Lisim Polu . Magdalena Hybiak 2019-05-23 14:32:47
ZARZĄDZENIE Nr 101/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów z odbycia służby przygotowawczej. Magdalena Hybiak 2019-05-23 14:31:32
Zapytanie ofertowe na świadczenie uslugi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Urząd Miejski w Chojnie w latach 2019 -2020 Monika Adamczyk 2019-05-22 12:30:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod skrzynki pocztowe - część działki nr 141/21 o pow. 3 m2 w obrębie Grzybno gm. Chojna. Małgorzata Lewczuk 2019-05-22 12:23:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tymczasowy obiekt budowlany - część działki nr 207/27 o pow. 20 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Jagiellońska. Małgorzata Lewczuk 2019-05-22 12:18:11
Wykaz lokalu przeznaczonego do dzierżawy - nieczynna kotłownia o pow. 20,34 m2, położona na nieruchomości oznaczonej nr działki 38/74 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Małgorzata Lewczuk 2019-05-22 12:12:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 51/7 o pow. 18 m2 w obrębie 5 m. Chojna, ul. Jodłowa. Małgorzata Lewczuk 2019-05-22 12:07:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - działka nr 91 o pow. 0,57 ha w obrębie Jelenin gm. Chojna. Małgorzata Lewczuk 2019-05-22 12:02:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 300 m2 w obrębie Godków. Małgorzata Lewczuk 2019-05-22 11:54:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 404 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Małgorzata Lewczuk 2019-05-22 11:50:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 230 o pow. 1200 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Brzozowa. Małgorzata Lewczuk 2019-05-22 11:28:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 230 o pow. 1200 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul.Brzozowa. Małgorzata Lewczuk 2019-05-22 11:19:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 265 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. Małgorzata Lewczuk 2019-05-22 11:14:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 70 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego Małgorzata Lewczuk 2019-05-22 11:10:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 70 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego Małgorzata Lewczuk 2019-05-22 11:10:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 52 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Małgorzata Lewczuk 2019-05-22 11:04:08
Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej Bartosz Dłubak 2019-05-21 22:32:04
Wydział Finansowo-Księgowy Bartosz Dłubak 2019-05-21 22:29:10
Biuro Rady Miejskiej Bartosz Dłubak 2019-05-21 22:24:58
Urzęd Stanu Cywilnego Bartosz Dłubak 2019-05-21 22:24:32
Biuro Rady Miejskiej Bartosz Dłubak 2019-05-21 22:22:07
Wydział Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych Bartosz Dłubak 2019-05-21 22:19:53
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Bartosz Dłubak 2019-05-21 22:16:12
Wydział Organizacyjny Bartosz Dłubak 2019-05-21 22:14:31
Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Bartosz Dłubak 2019-05-21 22:14:01