herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza piąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości składającej się z dwóch działek: działka nr 301/5 o pow. 0,3100 ha oraz działka nr 301/9 o pow. 0,1035 ha, połozonych w obrębie Jelenin gmina Chojna. Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży łącznie. Renata Downar-Szumiło 2018-07-06 14:20:46
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-06 14:06:43
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-07-06 14:05:25
U/VII/BPI-02 ZAŚWIADCZANIE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/STUDIUM UWARUNKOWAŃ I kIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHOJNA Anna Andreatto 2018-07-06 11:41:17
U/IX/BPI-03 WYPIS i WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Anna Andreatto 2018-07-06 11:35:51
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 36/203 o pow. 190 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego.ciarska. Małgorzata Lewczuk 2018-07-06 11:21:57
U/VI/BPI-04 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY/USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Anna Andreatto 2018-07-06 11:13:17
Jolanta Lis 2018-07-06 10:39:34
Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Jolanta Lis 2018-07-06 10:32:31
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki niezabudowanej nr 38 o pow. 0,1017 ha, położonej w obrebie 2 miasta Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-07-05 13:24:15
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki niezabudowanej nr 7 o pow. 0,0480 ha, położonej w obrebie 4 miasta Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-07-05 13:23:41
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki niezabudowanej nr 7 o pow. 0,0480 ha, położonej w obrebie 4 miasta Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-07-05 13:22:12
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki niezabudowanej nr 38 o pow. 0,1017 ha, położonej w obrebie 2 miasta Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-07-05 13:20:59
Adam Fedorowicz - Burmistrz Łukasz Malaga 2018-07-05 11:25:37
Piotr Mróz - Przewodniczący Rady Łukasz Malaga 2018-07-05 11:24:41
Gmina Chojna - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ? ?Aktywna tablica? dla Szkoły Filialnej w Godkowie. Beata Rybicka 2018-07-02 11:38:04
Doposażenie infrastruktury sportowej w miejscowościach z terenu Gminy Chojna oraz budowa mini boiska do mini piłki nożnej w miejscowości Krajnik Górny Magdalena Andrzejewska 2018-06-29 12:47:46
Doposażenie infrastruktury sportowej w miejscowościach z terenu Gminy Chojna oraz budowa mini boiska do mini piłki nożnej w miejscowości Krajnik Górny Magdalena Andrzejewska 2018-06-29 12:47:08
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 przez Burmistrza Gminy Chojna Monika Adamczyk 2018-06-29 12:23:55
Komunikat nr 1 / 2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, w sprawie kontroli budynków mieszkalnycb oraz mieszkalno ? usługowych, w tym również budynków jednorodzinnych w zakresie stanu technicznego przewodów kominowych na terenie powiatu gryfińskiego Łukasz Malaga 2018-06-28 14:00:25
Dowozy szkolne na rok 2018/2019 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną. Magdalena Andrzejewska 2018-06-28 12:32:44
Dowozy szkolne na rok 2018/2019 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną. Magdalena Andrzejewska 2018-06-28 12:31:59
Uchwała Nr XLV/349/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego , podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Teresa Będzak 2018-06-28 10:20:27
Uchwała Nr XLV/348/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Chojna Teresa Będzak 2018-06-28 10:16:49
Uchwała Nr XLV/347/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony drogą wojewódzką nr 124, ulicą Żwirki i Wigury (z włączeniem jej do planu), granicą skarpy na zapleczu budynków nr 8 do 18 przy ulicy Narciarskiej oraz granicą obrębu geodezyjnego 8 z kierunku północno wschodniego, w gminie Chojna Teresa Będzak 2018-06-28 10:09:09
Uchwała Nr XLV/346/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowego obiektu sakralnego w 2018 roku Teresa Będzak 2018-06-28 10:04:51
Uchwała Nr XLV/345/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata Teresa Będzak 2018-06-28 10:02:40
Uchwała Nr XLV/344/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 4 miasta Chojna Teresa Będzak 2018-06-28 09:59:23
Uchwała Nr XLV/343/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego Teresa Będzak 2018-06-28 09:57:43
Uchwała Nr XLV/342/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej z bonifikatą, położonej w Chojnie przy ul. Odrzańskiej Teresa Będzak 2018-06-28 09:52:25
Uchwała Nr XLV/341/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok Teresa Będzak 2018-06-28 09:50:20
UCHWAŁA NR XLV/340/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 Teresa Będzak 2018-06-28 09:47:59
Uchwała Nr XLV/339/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna oraz sprawozdania finansowego Gminy Chojna za 2017 rok Teresa Będzak 2018-06-28 09:42:49
Uchwała Nr XLV/338/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie Teresa Będzak 2018-06-28 09:30:31
XLV SESJA - 21.06.2018 Teresa Będzak 2018-06-28 09:26:11
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-06-27 14:20:13
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-06-27 14:19:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele parkingowe - działka nr 303/1 o pow. 85 m2 w obrębie Krajnik Dolny. Małgorzata Lewczuk 2018-06-27 09:10:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej - część działki nr 454/6 o pow. 130 m2 w obrębie Mętno. Małgorzata Lewczuk 2018-06-27 09:06:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 249/2 o pow. 72,00 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiellońska. Małgorzata Lewczuk 2018-06-27 08:58:01