Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Prezes Spółki Prawa Handlowego Bartosz Dłubak 2020-06-17 14:02:14
Pracownicy Podległych Jednostek Budżetowych Bartosz Dłubak 2020-06-17 14:02:07
Kierownicy Podległych Jednostek Budżetowych Bartosz Dłubak 2020-06-17 14:02:02
Pracownicy Urzędu Bartosz Dłubak 2020-06-17 14:01:50
Radni Bartosz Dłubak 2020-06-17 14:01:30
2020 Bartosz Dłubak 2020-06-17 14:01:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr DIR.6730.33.2020 z dnia 17.06.2020r. dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części poddasza na cele mieszkaniowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na terenie działki nr 30, obręb 8m. Chojna. Bartosz Dłubak 2020-06-17 12:06:07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr DIR.6730.33.2020 z dnia 17.06.2020r. dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części poddasza na cele mieszkaniowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na terenie działki nr 30, obręb 8m. Chojna. Bartosz Dłubak 2020-06-17 12:05:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr DIR.6730.33.2020 z dnia 17.06.2020r. dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części poddasza na cele mieszkaniowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na terenie działki nr 30, obręb 8m. Chojna. Bartosz Dłubak 2020-06-17 12:05:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia pod kontenery do zbiórki odpadów - część działki nr 38/143 o pow. 16 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Aneta Brzezińska 2020-06-17 10:21:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/143 o pow. 45 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Aneta Brzezińska 2020-06-17 10:14:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/143 o pow. 38 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Aneta Brzezińska 2020-06-17 10:11:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/143 o pow. 40 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Aneta Brzezińska 2020-06-17 10:09:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/143 o pow. 41 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Aneta Brzezińska 2020-06-17 10:08:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/143 o pow. 52 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Aneta Brzezińska 2020-06-17 10:06:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 83 o pow. 14 m2 w obrębie Krajnik Dolny. Aneta Brzezińska 2020-06-17 10:04:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod drogę dojazdową - część działki nr 38/56 o pow. 94 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Wąska. Aneta Brzezińska 2020-06-17 10:03:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 26/2 o pow. 247 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Wojska Polskiego. Aneta Brzezińska 2020-06-17 09:38:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 83 o pow. 14 m2 w obrębie Krajnik Dolny. - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2020-06-17 09:36:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 83 o pow. 14 m2 w obrębie Krajnik Dolny. - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2020-06-17 09:33:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 83 o pow. 14 m2 w obrębie Krajnik Dolny. - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2020-06-17 09:33:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 83 o pow. 14 m2 w obrębie Krajnik Dolny. - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2020-06-17 09:32:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 83 o pow. 14 m2 w obrębie Krajnik Dolny. - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2020-06-17 09:31:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 83 o pow. 14 m2 w obrębie Krajnik Dolny. - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2020-06-17 09:29:46
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 16.06.2020 r. znak: DIR.6220.5.2019.MK o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie" Bartosz Dłubak 2020-06-17 07:36:40
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 16.06.2020 r. znak: DIR.6220.5.2019.MK o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie" Bartosz Dłubak 2020-06-16 15:15:34
Sposób postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi Teresa Będzak 2020-06-16 13:17:36
Regulamin obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Teresa Będzak 2020-06-16 13:14:19
Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Teresa Będzak 2020-06-16 12:48:11
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych (wyciąg) Teresa Będzak 2020-06-16 12:43:15
INFORMACJE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - 28 czerwca 2020 r. Teresa Będzak 2020-06-16 12:39:51
Komunikat Wyborczy Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Chojna, na których zlokalizowane są tablice, gabloty lub słupy ogłoszeniowe, przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Teresa Będzak 2020-06-16 12:38:43
Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Teresa Będzak 2020-06-15 15:21:05
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 72/4 o pow. 0,30 ha, położonej w obrębie Krajnik Dolny gm. Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00039137/7. Aneta Brzezińska 2020-06-15 13:49:43
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 8, miasto Chojna, zapisanych w księdze wieczystej nr SZ1Y/00048509/2: działki nr 38/166, nr 38,172, nr 38/179,nr 38/180 Aneta Brzezińska 2020-06-15 13:46:45
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 8, miasto Chojna, zapisanych w księdze wieczystej nr SZ1Y/00048509/2: działki nr 38/166, nr 38,172, nr 38/179,nr 38/180 Aneta Brzezińska 2020-06-15 13:45:22
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku Teresa Będzak 2020-06-12 17:54:54
Wzór zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Teresa Będzak 2020-06-12 17:51:52
Debata nad Raportem o stanie Gminy za 2019 rok Teresa Będzak 2020-06-12 17:50:43
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Teresa Będzak 2020-06-12 16:34:30