herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 685/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Chojna na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026 Monika Adamczyk 2017-10-19 08:07:51
Dane teleadresowe Monika Adamczyk 2017-10-19 07:56:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele parkingowe - część działki nr 342/1 o pow. 42 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Ogrodowa. Małgorzata Lewczuk 2017-10-18 13:19:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tablicę reklamową - część działki nr 376/10 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. Małgorzata Lewczuk 2017-10-18 13:16:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tablicę reklamową - część działki nr 242 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiellońska. Małgorzata Lewczuk 2017-10-18 13:13:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 158/2 o pow. 18 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. Małgorzata Lewczuk 2017-10-18 13:08:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 51/7 o pow. 18 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Odrzańska. Małgorzata Lewczuk 2017-10-18 13:04:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 180/1 o pow. 19 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Bałtycka. Małgorzata Lewczuk 2017-10-18 13:01:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 105/1 o pow. 38 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Łużycka (2 miejsca garażaowe). Małgorzata Lewczuk 2017-10-18 12:57:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 158/2 o pow.400 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. Małgorzata Lewczuk 2017-10-18 12:47:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 700 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Małgorzata Lewczuk 2017-10-18 12:43:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 400 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Małgorzata Lewczuk 2017-10-18 12:03:58
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 250 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Małgorzata Lewczuk 2017-10-18 12:02:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 36/203 o pow. 200 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. Małgorzata Lewczuk 2017-10-18 11:51:10
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej numerem działki 334/9 o pow. 3,8547 ha, położonej w obrębie Krajnik Dolny. Maria Dłużak 2017-10-16 13:02:34
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 365/18 o pow. 0.3035 ha, położoną w obrębie 7 miasta Chojna Maria Dłużak 2017-10-12 10:18:31
Obwieszczenie Jolanta Lis 2017-10-11 13:13:28
Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Jolanta Lis 2017-10-11 13:11:32
Aktualizacja Inwentaryzacji Usuwania Azbestu Jolanta Lis 2017-10-11 13:11:05
Aktualizacja Inwentaryzacji Usuwania Azbestu Jolanta Lis 2017-10-11 13:10:29
Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Jolanta Lis 2017-10-11 12:06:12
Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - dokument usunięty Jolanta Lis 2017-10-11 11:56:27
Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - dokument usunięty Jolanta Lis 2017-10-11 11:55:20
- dokument usunięty Jolanta Lis 2017-10-11 11:49:58
- dokument usunięty Jolanta Lis 2017-10-11 11:49:51
Informacja o podwyżce stawki opłaty Aleksandra Stelmach-Filipczak 2017-10-10 11:17:01
Uchwała Nr XXXVII/275/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/161/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych. Łukasz Malaga 2017-10-09 13:30:44
UCHWAŁA NR XXXVII/276/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok Łukasz Malaga 2017-10-09 13:30:08
Uchwała nr XXXVII/277/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026 Łukasz Malaga 2017-10-09 13:28:19
U C H W A Ł A Nr XXXVII/278/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie 4 miasta Chojna. Łukasz Malaga 2017-10-09 12:30:39
UCHWAŁA Nr XXXVII/279/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/299/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Łukasz Malaga 2017-10-09 12:29:57
Uchwała Nr XXXVII/280/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Chojna i Gminą Moryń dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Łukasz Malaga 2017-10-09 12:29:30
XXXVII SESJA - 14.09.2017 Łukasz Malaga 2017-10-09 12:28:10
Jolanta Lis 2017-10-09 09:45:54
Informacja o mozliwości pozyskania sadzonek drzew gatunku brzoza brodawkowata Jolanta Lis 2017-10-09 09:42:52
Informacja o mozliwości pozyskania sadzonek drzew gatunku brzoza brodawkowata Jolanta Lis 2017-10-09 09:42:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr: 50, 61/8, położonych w obrębie ewidencyjnym 6 miasta Chojna. Anna Andreatto 2017-10-05 11:10:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr: 50, 61/8, położonych w obrębie ewidencyjnym 6 miasta Chojna. Anna Andreatto 2017-10-05 11:06:53
Infirmacja o wyniku przetargu z dnia 28.09.2017r. Aneta Brzezińska 2017-10-05 10:03:12
Informacja o wyniku przetargu z dnia 28.09.2017r. - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2017-10-05 10:02:35